Budżet

BUDŻET MON

ROK 2013

Decyzja budżetowa MON na rok 2013

Wytwarzający: gen. bryg. Grzegorz  SODOLSKI
Czas wytworzenia: 2013-02-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-02-19


ROK 2012

Podstawowe informacje o budżecie resortu Obrony Narodowej na 2012 r.

Decyzja budżetowa MON na rok 2012

Wytwarzający: gen. bryg. Grzegorz  SODOLSKI
Czas wytworzenia: 2012-03-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:
2012-05-14


ROK 2011

Podstawowe informacje o budżecie resortu Obrony Narodowej na 2011 r.

Decyzja budżetowa MON na rok 2011

 Wytwarzający: gen. bryg. Grzegorz  SODOLSKI
Czas wytworzenia: 2011-03-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:
2011-03-10


ROK 2010

Decyzja budżetowa MON na rok 2010

Podstawowe informacje o budżecie resortu Obrony Narodowej na 2010 r.

On the MoND budget for 2010 (basic information)

Wytwarzający: gen. bryg. Grzegorz  SODOLSKI
Czas wytworzenia: 01-03-2010 r.
Udostępniający: ppłk Janusz GÓRSKI
Czas udostępnienia: 01-03-2010 r.


ROK 2009

Decyzja budżetowa MON na rok 2009


ROK 2008

Decyzja budżetowa MON na rok 2008

Podstawowe informacje o budżecie MON na 2008 r.


ROK 2007

Podstawowe informacje o budżecie MON na 2007 r.

Realizacja Budżetu MON w 2007 r.

Decyzja Nr 572/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007