RZI Kraków
Zamówienia publiczne realizowane przez RZI Kraków

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych dachu, więźby dachowej, wymiany świetlików oraz naprawa pomieszczeń siłowni i sauny
w zespole budynków zabytkowych nr 16, 25 i 28 położonych przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie
Nr referencyjny: 56/2014/ZP
Termin składania ofert: 24.07.2014 r., godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-07-08
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-08 godz. 15:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza ptrzetarg na wymianę ogrodzenia terenu koszarowego i bram wjazdowych w kompleksie wojskowym w Kłaju
Nr referencyjny: 55/2014/ZP
Termin składania ofert: 28.07.2014 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-07-08
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-08 godz. 13:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych pomieszczeń w budynku nr 77
w kompleksie wojskowym ul. Rakowicka 29 w Krakowie
Nr referencyjny: 54/2014/ZP
Termin składania ofert: 22.07.2014 r., godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-07-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udstępnienia: 2014-07-07 godz. 12:57 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na budowę stacji transformatorowej wraz z budową agregatu prądotwórczego w kompleksie wojskowym w Gliwicach
Nr referencyjny: 53/2014/ZP
Termin składania ofert: 21.07.2014 r., godz. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-07-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-07-03 godz. 13:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na budowę bloku szkoleniowego w kompleksie wojskowym Kraków-Pychowice
Nr referencyjny: 50/2014/ZP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.07.2014 r., godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-07-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-07-02 godz. 10:26

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych pomieszczeń w budynku nr 22 w kompleksie wojskowym ul. Rakowicka 29 w Krakowie
Nr referencyjny: 52/2014/ZP
Termin składania ofert: 17.07.2014 r., godz. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-07-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-07-02 godz. 10:26

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na ocieplenie budynku Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej wraz z remontem wewnętrznej instalacji c.o. – budynek 31, ul. Iwona Odrowąża, Kraków
Nr referencyjny: 51/2014/ZP
Termin składania ofert: 16.07.2014 r. godz. 11:30
Termin składania ofert: zmiana na 23.07.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-07-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-07-01 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2014-07-21 godz. 06:15 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawa wnętrza Kościoła Garnizonowego w Katowicach
Nr referencyjny: 49/2014/ZP
Termin składania ofert: 14.07.2014 r., godz. 11.30
Zmiana terminu: 25.07.2014 r. godz. 10:30 
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-06-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-27 godz. 12:26
Ostatnia zmiana: 2014-07-16 godz. 14:10 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont budynku nr 2 w kompleksie wojskowym ul. Rydla 19 w Krakowie
Nr referencyjny: 48/2014/ZP
Termin składania ofert: 14.07.2014 r., godz. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-06-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-27 godz. 09:22
Ostatnia zmiana: 2014-08-12 godz. 10:37 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przystosowanie budynku WKU Nowy Sącz do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Nr referencyjny: 47/2014/ZP
Termin składania ofert: 08.07.2014 r., godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-06-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-23 godz. 13:59

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Remont dróg wewnętrznych w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu
Nr referencyjny: 46/2014/ZP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.06.2014 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-06-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-16 godz. 11:55
Ostatnia zmiana: 2014-08-22 godz. 11:43 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do obiektu: Radar-Radzionków, 41-922 Radzionków ul. Knosały 26
Nr referencyjny: 43/2014/ZP
Termin składania ofert: 21.07.2014 r., godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-06-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-13 godz. 10:55
Ostatnia zmiana: 2014-08-18 godz. 13:18 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na renowację i konserwację elewacji budynku nr 53 w Krakowie przy ul. Rakowickiej 29
Nr referencyjny: 45/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na: 27.06.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-06-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-10 godz. 14:39
Ostatnia zmiana: 2014-07-17 godz. 11:11 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na renowację i konserwację elewacji budynku nr 52 w Krakowie przy ul. Rakowickiej 29
Nr referencyjny: 44/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na: 27.06.2014 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-06-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-10 godz. 14:39
Ostatnia zmiana: 2014-07-15 godz. 14:36 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę dachu i naprawę elewacji w budynku nr 20, Kraków, ul. Rakowicka 29
Nr referencyjny: 42/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na 02.07.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2014-06-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-09 godz. 14:26
Ostatnia zmiana: 2014-07-15 godz. 10:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę pomieszczeń w budynku nr 1 przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie
Nr referencyjny: 41/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na: 30.07.2014 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-06-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-04 godz. 12:25
Ostatnia zmiana: 2014-07-15 godz. 10:10 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II
/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na opracowanie projektów budowlano wykonawczych na remont budynku nr 50 w kompleksie wojskowym w Krakowie ul. Rakowicka 29
Nr referencyjny: 39/2014/ZP
Termin składania ofert: 09.06.2014 r., godz. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia:2014-05-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-30 godz. 14:14
Ostatnia zmiana: 2014-07-01 godz. 13:46 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
pn. „Remont hali gimnastycznej i basenu w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej w Krakowie”
Nr referencyjny: 40/2014/ZP
Termin składania ofert: 10.06.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia:2014-05-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-30 godz. 14:14Ostatnia zmiana: 2014-07-29 godz. 09:53 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na budowę budynku dla symulatora lotniczego samolotu CASA C-295M w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
Nr referencyjny: 38/2014/ZP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 02.06.2014r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia:2014-05-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-22 godz. 14:28

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przebudowę budynku koszarowego Nr 1 w kompleksie wojskowym Tarnowskie Góry.
Nr referencyjny: 37/2014/ZP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: zmiana na 04.06.2014 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia:2014-05-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-22 godz. 14:12
Ostatnia zmiana: 2014-11-12 godz. 14:43 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę samochodu do ciśnieniowego mycia kanałów i wpustów ulicznych w ilości 3 kpl.
Nr referencyjny: 36/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na 10.07.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia:2014-05-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-15 godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2014-06-23 godz. 08:52 /dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2)/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę pomieszczeń w budynku nr 1 przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie
Nr referencyjny: 35/2014/ZP
Termin składania ofert: 28.05.2014 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia:2014-05-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-12 godz. 11:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na roboty budowlane związane z wjazdem na posesję – remont budynku administracyjnego, Pracownia Psychologiczna w Krakowie
Nr referencyjny: 34/2014/ZP
Termin składania ofert: przesunięty na 29.05.2014r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2014-05-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-09 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2014-06-27 godz. 09:23 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przystosowanie klatek schodowych do wymogów ochrony przeciwpożarowej w budynku nr 28 ul. Montelupich 3 w Krakowie
Nr referencyjny: 33/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na: 27.05.2014 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-05-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-08 godz. 11:45
Ostatnia zmiana: 2014-06-12 godz. 14:40 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Przebudowa i dostosowanie budynku nr 24 - strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej do obowiązujących przepisów, w kompleksie wojskowym Niedźwiedź.
Nr referencyjny: 32/2014/ZP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.05.2014 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2014-05-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-07 godz. 14:05
Ostatnia zmiana: 2014-08-25 godz. 13:31 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pickup 4x4 z podwójną kabiną w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pt. Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 finansowanego przez Komisję Europejską ze środków Instrumentu Finansowego Life+ oraz NFOŚiGW
Nr referencyjny: 31/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na: 14.05.2014 r. godz. 9:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2014-05-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-02 godz. 14:28
Ostatnia zmiana: 2014-05-30 godz. 14:18 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę zespołów spalinowo – elektrycznych realizowana w ramach trzech zadań.
Nr referencyjny: 25/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na: 11.07.2014r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2014-04-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-30 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2014-09-23 godz. 14:20 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont ogrodzenia od strony ul. Zyblikiewicza budynku Wojskowego Ośrodka Kultury przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie
Nr referencyjny: 30/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na: 15.05.2014 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-04-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-29 godz. 11:08
Ostatnia zmiana: 2014-06-10 godz. 10:44 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont kotłowni opalanej miałem w kompleksie wojskowym w Kielcach
Nr referencyjny: 29/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na 19.05.2014 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2014-04-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-29 godz. 08:00
Ostatnia zmiana: 2014-06-30 godz. 14:05 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont budynku nr 14 z wykonaniem posadzki przemysłowej w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu k/Krakowa
Nr referencyjny: 28/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na 16.05.2014 r. godz. 11:30 
 Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2014-04-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-04-28 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2014-06-10 godz. 10:44 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przebudowę i remont ogrodzenia kompleksu wojskowego
przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
Nr referencyjny: 27/2014/ZP
Termin składania ofert: 15.05.2014r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2014-04-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-04-28 godz. 14:05
Ostatnia zmiana: 2014-06-09 godz. 13:24 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przebudowę stacji paliw w kompleksie wojskowym w Sandomierzu
Nr referencyjny: 26/2014/ZP
Termin składania ofert: 13.05.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-04-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-25 godz. 12:16
Ostatnia zmiana: 2014-07-23 godz. 10:24 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na sprawdzenie i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”  -  Pustynia Błędowska finansowanym ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nr referencyjny: 22/2014/ZP
Termin składania ofert: 29.05.2014 r., godz. 11.30Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień: 11.06.2014 r. godz. 10:30 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-04-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-22 godz. 15:19
Ostatania zmiana: 2014-08-19 godz. 09:15 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę armatury i sprzętu ppoż.
Nr referencyjny: 24/2014/ZP
Termin składania ofert: 30.04.2014 r., godz. 11.30
Zmiana terminu: 09.05.2014 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-04-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-22 godz. 11:33
Ostatnia zmiana: 2014-06-10 godz. 10:41 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie remontu części pomieszczeń II piętra budynek nr 3 ŻW kompleks wojskowy Lubliniec
Nr referencyjny: 23/2014/ZP
Termin składania ofert: 06.05.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutk
Czas wytworzenia: 2014-04-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-17 godz. 10:08
Ostatnia zmiana: 2014-06-09 godz. 13:24 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na budowę budynku dla zespołu bojowego D i zespołu zabezpieczenia logistycznego w kompleksie wojskowym w Lublińcu
Nr referencyjny: 21/2014/ZP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.05.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutk
Czas wytworzenia: 2014-04-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-17 godz. 10:08
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę płyty wiórowej laminowanej, płyty HDF lakierowanej i obrzeża pcv
Nr referencyjny: 20/2014/ZP
Termin składania ofert: 17.04.2014r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-04-09
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-09 godz. 11:34
Ostatania zmiana: 2014-05-09 godz. 12:57 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pickup 4x4 z podwójną kabiną  w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pt. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” finansowanego przez Komisję Europejską ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW.
Nr referencyjny: 19/2014/ZP
Termin składania ofert:16.04.2014r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-04-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-01 godz. 14:54
Ostatnia zmiana: 2014-04-10 godz. 15:18 /dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu kwaterunkowego i wkładów brezentowych do łóżek polowych realizowana w ramach trzech zadań
Nr referencyjny: 18/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na 12.05.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2014-03-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-31 godz. 09:37
Ostatnia zmiana: 2014-07-07 godz. 12:30 /dodano: ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę  materiałów ogólnobudowlanych realizowana w ramach czterech zadań.
Nr referencyjny: 17/2014/ZP
Termin składania ofert: 04.04.2014 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2014-03-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-26 godz. 12:59
Ostatnia zmiana: 2014-05-20 godz. 13:21 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zadanie nr 3/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu dla wojskowych straży pożarnych realizowana w ramach dwóch zadań.
Nr referencyjny: 16/2014/ZP
Termin składania ofert: 28.03.2014 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2014-03-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-18 godz. 11:41
Ostatnia zmiana: 2014-04-25 godz. 14:06 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zadanie nr 1/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na roboty remontowe polegające na montażu wymiennika ciepła w celu zamknięcia obiegu kotłów Viessmann VITOPLEX 200SX 560 kW w kotłowniach K1 budynek nr 6, K2 budynek nr 76, K4 budynek nr 18 w kompleksie Balice ul. Medweckiego w Krakowie
Nr referencyjny: 15/2014/ZP
Termin składania ofert: 28.03.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-03-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-13 godz. 14:58
Ostatnia zmiana: 2014-04-30 godz. 11:09 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  na Wykonanie robót uzupełniających do zamierzenia podstawowego pn „Remont części elewacji Kościoła Garnizonowego w Gliwicach”
Nr referencyjny: 2/2014/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-03-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-13 godz. 12:02
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa budynku na potrzeby układalni oraz magazynowania spadochronów towarowych dla 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie
Nr referencyjny: 14/2014/ZP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.03.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-03-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-11 godz. 12:42
Ostatnia zmiana: 2014-07-07 godz. 14:21 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa budynku nr 7 na potrzeby techniczno- magazynowe 3 RWT w kompleksie wojskowym w Balicach”
Nr referencyjny: 13/2014/ZP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.03.2014r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2014-03-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-10 godz. 15:02
Ostatnia zmiana: 2014-06-20 godz. 11:25 /dodano ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu technicznego infrastruktury w ramach 4 zadań
Nr referencyjny: 11/2014/ZP
Termin składania ofert: 17.03.2014 r., godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-03-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-03-07 godz. 09:35
Ostatnia zmiana: 2014-04-03 godz. 13:45 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  na prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania pn. Budowa budynku sztabowego dla potrzeb siedziby DWS wraz z towarzyszącą infrastrukturą w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice
Nr referencyjny:3/2014/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-03-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-05 godz. 15:02
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych II, III i IV piętra i klatki schodowej budynku Nr 1 WKU Częstochowa oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.
Nr referencyjny: 10/2014/ZP
Termin składania ofert: zmiana na 19.03.2014 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2014-02-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-27 godz. 11:22
Ostatnia zmiana: 2014-05-08 godz. 11:43 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu ppoż. w ramach 9 zadań
Nr referencyjny: 9/2014/ZP
Termin składania ofert: 07.03.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-02-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-25 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2014-04-03 godz. 13:45 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa budynku dla potrzeb trenażera Śnieżnik w kompleksie wojskowym 16 bpd w Krakowie”
Nr referencyjny: 8/2014/ZP
Termin składania ofert: 24.02.2014 r., godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-02-14
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-02-14 godz. 16:00
Ostatnia zmiana: 204-03-25 godz. 14:00 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont ogrodzenia od strony ul. Zyblikiewicza budynku Wojskowego Ośrodka Kultury przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie
Nr referencyjny: 7/2014/ZP
Termin składania ofert: 04.03.2014 r., godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-02-14
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-02-14 godz. 12:23 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na kompensacja mocy biernej w kompleksie wojskowym WSzW Kielce ul. Wojska Polskiego nr 251 wraz z remontem rozdzielnicy głównej
Nr referencyjny: 6/2014/ZP
Termin składania ofert: 03.03.2014 r., godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-02-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-12 godz. 10:07
Ostatnia zmiana: 2014-03-31 godz. 12:21 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na malowanie korytarza i klatki schodowej w budynku nr 77 ul. Rakowicka 29 Kraków
Nr referencyjny: 5/2014/ZP
Termin składania ofert: 27.02.2014 r., godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kołodziejczyk
Czas wytworzenia: 2014-02-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-12 godz. 10:07
Ostatnia zmiana: 2014-03-25 godz. 13:34 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na kompensację mocy biernej w kompleksie wojskowym Balice
Nr referencyjny: 4/2014/ZP
Termin składania ofert: 28.02.2014 r. godz. 11:30
Termin składania ofert: zmiana na 05.03.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-02-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-11 godz. 13:47
Ostatnia zmiana: 2014-04-03 godz. 13:45 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na prawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu „Budowa ogrodzenia w kompleksie wojskowym w Lublińcu”
 
Nr referencyjny: 1/2014/ZP
 
Termin składania ofert: 07.02.2014 r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Legutko
Czas wytworzenia: 2014-01-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-30 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2014-03-03 godz. 12:50 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/