Inspektorat Uzbrojenia


Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
Zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na naprawę średnią i dokową 281
Nr referencyjny: IU/115/XI-50/ZO/PO/USŁ/SS/2012
Termin składania ofert: 18.07.2014 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jaromir BAZANIAK
Czas wytworzenia: 2014-06-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-23 godz. 09:18

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
Zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę przenośnych zestawów wzmacniających do radiostacji VHF/UHF
Nr referencyjny: IU\120\V-87\ZS\ZOT\DOS\SS\2014
Termin składania wniosków: 21.07.2014 r. godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Izabela Moskała
Czas wytworzenia: 2014-06-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-13 godz. 14:52
Ostatnia zmiana: 2014-09-26 godz. 14:10 /dodano: odpowiedzi na pytania/

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
Zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę Filtracyjnej odzieży ochronnej pilota "FOOP - 1"
Nr referencyjny: IU/77/X-89/ZS/ZOT/DOS/SS/2014
Termin składania wniosków: 12.05.2014 godz. 15.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jerzy GAJEWSKI
Czas wytworzenia: 2014-04-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-04-22 godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2014-07-10 godz. 09:21 /dodano:
wybór oferty)

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
Ogłoszenie dotyczy "Pojazdu minowania narzutowego PMN"
Nr referencyjny: IU/54/VI-67/ZS/ZOT/ROZ/SS/2014
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.04.2014 godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Krzysztof Skorupa
Czas wytworzenia: 2014-03-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-25 godz. 14:44

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę "Ratowniczo – leczniczego kontenerowego zestawu hiperbarycznego SERCÓWKA"
Nr referencyjny: IU/251/XI-81/ZO/PO/DOS/SS/2013
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.04.2014 godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Janusz Kwietniewski
Czas wytworzenia: 2014-03-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-20 godz. 13:44

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na pozyskanie Zintegrowanego Systemu Szkolenia Zaawansowanego (Advanced Jet Trainer).
Nr referencyjny: IU/48/IX-76/ZO/NZO/DOS/S/2013
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Janiszewski
Czas wytworzenia: 2014-02-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-11 godz. 07:52

Inspektorat Uzbrojenia,00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na dostawę zestawów do oznakowania terenów skażonych ZO-1 w ilości 59 kpl.
Nr referencyjny: IU/21/X-73/ZS/ZOT/DOS/SS/2014
Termin składania wniosków: 10.03.2014 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Cieślek
Czas wytworzenia: 2014-02-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-04 godz. 13:12
Ostatnia zmiana: 2014-03-06 ghodz. 12:18 /dodano
zmianę ogłoszenia II/

Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7

ogłasza przetarg na dostawę zautomatyzowanego systemu pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu
Nr referencyjny: IU/14/X-89/ZO/NZO/DOS/SS/2014
Termin składania wniosków: 21.02.2014 r. godzina 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Troiński
Czas wytworzenia: 2014-01-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-01-31 godz. 14:33


Inspektorat Uzbrojenia, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
ogłasza przetarg na remont modernizacyjny kutrów t. 5002
Nr referencyjny: IU/290/XI-50/ZS/ZOTD/USŁ/SS/2013
Termin składania wniosków: 04.03.2014 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Jaromir Bazaniak
Czas wytworzenia: 2014-01-24
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-01-24 godz. 13:33

Ostatnia zmiana 2014-02-14 godz. 16:14 /dodano: zmiana ogłoszenia, wyjaśnienia/