Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa
Zamówienia publiczne realizowane przez Jednostkę Wojskowa 2063,
ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa

ogłasza przetarg na zakup i dostawę środków higieny oraz  czystości dla potrzeb Wojskowej Akademii Technicznej, Ordynariatu Polowego WP, JW 2063 oraz instytucji będących na jej zabezpieczeniu logistycznym
Nr referencyjny: 070/14
Termin składania ofert: 17.07.2014r., do godz. 08:45
Wytwarzający: Anna TOMALSKA
Data wytworzenia: 2014-07-09 godz.12:41
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-09 godz. 15:56

ogłasza przetarg na dozór i ochronę mienia Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie przy ul. Puławskiej 6a oraz KW 8679 w Warszawie przy ul. Kaliskiego 15A
Nr referencyjny: 068/14
Termin składania ofert: 12.08.2014r., do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: : Tomasz SKONIECZKA
Data wytworzenia: 2014-07-01  godz. 11.45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-07-01 godz. 13:52

ogłasza przetarg na wykonywanie napraw stałych urządzeń klimatyzacyjnych - wentylacyjnych (w tym usuwanie awarii) w budynkach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063 w Warszawie
Nr referencyjny: 067/14
Termin składania ofert: 17.06.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: : Joanna DWORAKOWSKA
Data wytworzenia: 2014-06-09  godz. 09:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-09 godz. 10:35

ogłasza przetarg na dozór i ochronę mienia siedziby Jednostki Wojskowej Nr 2063 w kompleksie wojskowym Nr 3545 przy ul. Banacha 2 oraz kompleksie wojskowym Nr 3619 przy ul. Krzywickiego 34, Wojskowego Biura Emerytalnego przy ul. Złotej  5 oraz Prawosławnego Ordynariatu WP przy ul. Batorego 6.
Nr referencyjny: 065/14
Termin składania ofert: 23.07.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: : Anna TOMALSKA
Data wytworzenia: 2014-06-09  godz. 06:49
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-09 godz. 10:31

ogłasza przetarg na zakup i dostawy licencji oraz aktualizacji do licencji oprogramowań Informacji Prawnych z przeznaczeniem dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063.
Nr referencyjny: 066/14
Termin składania ofert: 17.06.2014 r., do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: : Tomasz SKONIECZKA
Data wytworzenia: 2014-06-06  godz. 11:55
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-06 godz. 14:26

ogłasza przetarg na zakup i dostawę niszczarek, bindownic i innego sprzętu biurowego przeznaczonego na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 063/14
Termin składania ofert: 10.06.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 29.05.2014 r. godz. 14.40
Udostępniający:ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-05-29 godz. 15:24

ogłasza przetarg na zakup ścianek działowych z elementami konstrukcyjnymi dla potrzeb JW 2063.
Nr referencyjny: 064/14
Termin składania ofert: 03.06.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2014-05-23 godz. 09:48
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-23 godz. 11:24

ogłasza przetarg na konserwację i naprawy instalacji elektrycznych i odgromowych, w tym:
- wykonywanie pomiarów ochronnych,
- wykonywanie przeglądów instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i wyłączników przeciwpożarowych prądu, w kompleksach administrowanych przez JW. 2063.
Nr referencyjny: 060/14
Termin składania ofert: 10.06.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz SKONIECZKA
Czas wytworzenia: 2014-05-23 godz. 09:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-23 godz. 10:04

ogłasza przetarg na naprawę schodów w budynkach administrowanych na terenie Warszawy przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
Nr referencyjny: 062/14
Termin składania ofert: 11.06.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2014-05-23 godz. 07:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-23 godz. 09:42

ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do SMPB przeznaczonych na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 058/14
Termin składania ofert: 04.06.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2014-05-22 godz. 12.12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-22 godz. 14:17

ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu AGD dla Jednostki Wojskowej Nr 2063 oraz instytucji zaopatrywanych przez JW. 2063
Nr referencyjny: 059/14
Termin składania ofert: 03.06.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz SKONIECZKA
Czas wytworzenia: 2014-05-21 godz. 09.20
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-05-21 godz. 10:30

ogłasza przetarg na usługę konserwacji i naprawy bram i szlabanów z napędem elektrycznym w kompleksach wojskowych administrowanych przez Wydział Infrastruktury Jednostki Wojskowej nr 2063 w Warszawie
Nr referencyjny: 049/14
Termin składania ofert: 28.05.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2014-05-19 godz. 13.08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-05-19 godz. 13:55

ogłasza przetarg na  zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń peryferyjnych dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny:053/14
Termin składania ofert: 03.07.2014 r., do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz SKONIECZKA
Czas wytworzenia: 2014-05-16 godz. 11.45
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-05-16 godz. 14:05

ogłasza przetarg na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne wymagane z zakresu medycyny pracy oraz dyspanseryzacji żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 2063 i instytucji będących na zabezpieczeniu medycznym 
Nr referencyjny: 052/14
Termin składania ofert: 25.06.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2014-05-13 godz. 11.30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-13 godz. 15:27

ogłasza przetarg na nadzór i ochronę mienia siedziby Centralnego Archiwum Wojskowego
oraz Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.
Nr referencyjny: 050/14
Termin składania ofert: 24.06.2014 r., do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Dworakowska
Czas wytworzenia: 2014-05-12 godz. 08:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-05-12 godz. 11:35

ogłasza przetarg na zakup i dostawę wentylatorów i klimatyzatorów przenośnych na rzecz Jednostek organizacyjny będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 056/14
Termin składania ofert: 20.05.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2014-05-08, godz. 11:37
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-08 godz. 12:02

ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na: &8222; Remont elewacji  budynku nr 16 i 17 na terenie kompleksu przy ulicy Nowowiejskiej 24,26 w Warszawie dz. ewid. 192/2 obręb ewidencyjny 2-01-04 (K-3619)
Nr referencyjny: 032/14
Termin składania ofert: 23.05.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2014-05-08, godz. 11:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-08 godz. 11:58

ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów papierniczych z przeznaczeniem dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 055/14
Termin składania ofert: 15.05.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2014-05-06, godz. 15:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-06 godz. 15:14

ogłasza przetarg na zakup i dostawę wykładziny podłogowej oraz asortymentu wykończeniowego
Nr referencyjny: 054/14
Termin składania ofert: 15.05.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2014-05-06, godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-06 godz. 15:14

ogłasza przetarg na usługę szycia i dostawy umundurowania dla Wojskowej Akademii Technicznej
Nr referencyjny: 051/14
Termin składania ofert: 14.05.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2014-05-05, godz. 15:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-05-05 godz. 15:17

ogłasza przetarg na wykonanie usługi dozoru i ochrony mienia siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie przy ul. Winnickiej 1, WKU Warszawa-Ochota przy ul. Sękocińskiej 8, WKU Warszawa-Mokotów przy ul. Winnickiej 1, WKU Warszawa -Śródmieście przy ul. Mierosławskiego 22, WKU Warszawa-Praga przy ul. Brechta 16
Nr referencyjny: 048/14
Termin składania ofert: 06.05.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz SKONIECZKA
Czas wytworzenia: 2014-04-24, godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-04-24 godz. 13:33

ogłasza przetarg na zakup i wymianę urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru i wizualizacji stanów alarmowych z systemem ochrony technicznej w kompleksie wojskowym Nr 3598 dla Dowództwa Garnizonu Warszawa
Nr referencyjny: 043/14
Termin składania ofert: 30.05.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2014-04-22, godz. 09:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-04-22 godz. 11:25

ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów biurowych z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 047/14
Termin składania ofert: 02.06.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2014-04-22, godz. 08:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-04-22 godz. 11:20

przetarg na usługę sprzątania powierzchni biurowych i powierzchni zewnętrznych w kompleksach wojskowych mieszczących się przy Al. Jerozolimskich 97, Al. Niepodległości 243, Pl. Piłsudskiego 4, ul. Długiej13/15, ul. Kaliskiego 49, ul. Koszykowej 78, ul. Koszykowej 79, ul. Kredytowej 5/7, ul. Królewskiej 1, ul. Krzywickiego 34, ul. Nowowiejskiej 26, ul. Nowowiejskiej 26 b, ul. Nowowiejskiej 26 c, ul. ul.Tokarzewskiego–Karaszewicza 4, ul. Złotej 5 w Warszawie
Nr referencyjny: 038/14
Termin składania ofert: 26.05.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający: Władysław NOWAKOWSKI
Data wytworzenia: 2014-04-14 godz. 09:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-04-14 godz. 13:03

przetarg na remont pomieszczeń magazynowych w budynku nr 18 , K-6045 ul. Radiowa 2 w Warszawie użytkowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 i Drukarnię Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP
Nr referencyjny: 046/14
Termin składania ofert: 28.04.2014 r., do godz. 08:45
Wytwarzający: Anna TOMALSKA
Data wytworzenia: 2014-04-10 godz. 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-04-11 godz. 15:23

przetarg na świadczenie usług wycinki, nasadzenia, pielęgnacji drzew oraz karczowania i frezowania  pni drzew na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
Nr referencyjny: 045/14
Termin składania ofert: 29.04.2014 r.,  do godz. 08:45
Wytwarzający: Joanna DWORAKOWSKA
Data wytworzenia: 2014-04-11  godz. 08:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-04-11 godz. 13:07

przetarg na utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej (konserwacja, serwis bieżący i naprawa) elektronicznych systemów ochrony będących na ewidencji Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 039/14
Termin składania ofert: 16.04.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 08.04.2014 r., godz. 14:40
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-08 godz. 15:29

ogłasza przetarg na wykonanie usługi konserwacji i przeglądów klimatyzatorów przenośnych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063
Nr referencyjny: 044/14
Termin składania ofert: 16.04.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz SKONIECZKA
Czas wytworzenia: 2014-04-07, godz. 14:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-04-07 godz. 15:20

ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 035/14
Termin składania ofert: 20.05.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2014-04-07, godz. 08:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-04-07 godz. 08:10

ogłasza przetarg na zakup i dostawę wykładziny podłogowej oraz asortymentu wykończeniowego
Nr referencyjny: 041/14
Termin składania ofert: 11.04.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2014-04-03, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-04-03 godz. 13:54

ogłasza przetarg na wykonanie usługi digitalizacji zbiorów dla potrzeb Centralnego Archiwum Wojskowego
Nr referencyjny: 040/14
Termin składania ofert: 08.04.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz SKONIECZKA
Czas wytworzenia: 2014-03-28, godz. 10:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-28 godz. 11:54

ogłasza przetarg na zakup i dostawę akcesoriów łazienkowych oraz wycieraczek dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063.
Nr referencyjny: 034/14
Termin składania ofert: 03.04.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz SKONIECZKA
Czas wytworzenia: 2014-03-20, godz. 10:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-24 godz. 11:48

ogłasza przetarg na serwis i konserwację systemów drukujących firmy XEROX dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych
Nr referencyjny: 034/14
Termin składania ofert: 28.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2014-03-20, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-20 godz. 13:41

ogłasza przetarg na usługę stałej konserwacji- wykonywanie okresowych przeglądów i napraw stałych urządzeń klimatyzacyjnych - wentylacyjnych (w tym usuwanie awarii) w budynkach administrowanych  przez Jednostkę Wojskową Nr 2063  na terenie kompleksu ul. Żwirki i Wigury 103/105 w Warszawie
Nr referencyjny: 030/14
Termin składania ofert: 20.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2014-03-12, godz. 07:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-12 godz. 08:05

ogłasza przetarg na zakup i dostawę środków czyszczących dla JW 2063 i Domu Emeryta Wojskowego.
Nr referencyjny: 033/14
Termin składania ofert: 20.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz SKONIECZKA
Czas wytworzenia: 2014-03-11, godz. 15:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-12 godz. 07:53

ogłasza przetarg na zakup urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (niszczarki)dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063.
Nr referencyjny: 025/14
Termin składania ofert: 13.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz SKONIECZKA
Czas wytworzenia: 2014-03-05, godz. 12:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-05 godz. 13:52

ogłasza przetarg na usługi naprawy i konserwacji kserokopiarek dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2063 i instytucji będących na jej zaopatrzeniu logistycznym.
Nr referencyjny: 026/14
Termin składania ofert: 17.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2014-03-05, godz. 10:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-05 godz. 12:18

ogłasza przetarg na zakup i dostawę wody mineralnej dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 024/14
Termin składania ofert: 13.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2014-03-04, godz. 07:40
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-03-04 godz. 10:59

ogłasza przetarg na serwis i konserwacje systemów drukujących firmy XEROX dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych
Nr referencyjny: 023/14
Termin składania ofert: 12.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2014-03-03, godz. 07:20
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-03-04 godz. 10:53

ogłasza przetarg na usługę odbioru odpadów niebezpiecznych  i innych niż niebezpieczne w tym odpadów pokonsumpcyjnych
Nr referencyjny: 020/14
Termin składania ofert: 12.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2014-03-03, godz. 13:01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-03 godz. 13:47

ogłasza przetarg na świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż, dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym  JW2063.
Nr referencyjny: 016/14
Termin składania ofert: 11.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2014-02-28, godz. 11:56
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-28 godz. 14:08

ogłasza przetarg na zakup i dostawę środków czyszczących dla JW 2063 i Domu Emeryta Wojskowego
Nr referencyjny: 021/14
Termin składania ofert: 10.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2014-02-28, godz. 08:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-28 godz. 11:53

ogłasza przetarg na  rozstawienie hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla Potrzeb Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych  na terenie kompleksu nr 6045 ul. Radiowa 2 w Warszawie  - zabezpieczenie  treningu sztabowego pk. CIS 14
Nr referencyjny: 022/14
Termin składania ofert: 28.02.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2014-02-20, godz. 08:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-20 godz. 09:35

ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 019/14
Termin składania ofert: 05.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2014-02-20, godz. 08:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-20 godz. 09:35

ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów biurowych dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 015/14
Termin składania ofert: 28.02.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2014-02-18, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-18 godz. 13:57

ogłasza przetarg na remont i naprawa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
Nr referencyjny: 011/14
Termin składania ofert: 03.03.2014 r., do godz. 08:45
Wytwarzający: Władysław NOWAKOWSKI
 
Data wytworzenia: 2014-02-14 godz. 13:20
 
Udostępniający:Beata Kozerawska
 
Czas udostepnienia: 2014-02-14 godz. 15:26 

ogłasza przetarg na usługę cateringu dla Domu Emeryta Wojskowego.
Nr referencyjny: 013/14
Termin składania ofert: 24.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2014-02-10, godz. 07:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-11 godz. 07:45

ogłasza przetarg na naprawę i konserwację instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych wewnątrz budynków na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
Nr referencyjny: 010/14
Termin składania ofert: 19.02.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2014-02-05, godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-05 godz. 15:02

ogłasza przetarg na usługę sprzątania powierzchni biurowych i powierzchni zewnętrznych w kompleksie wojskowym 1039 mieszczącym się przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie.
Nr referencyjny: 002/14
Termin składania ofert: 18.03.2014 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2014-02-03, godz. 07:42
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-03 godz. 11:25

ogłasza przetarg na serwis i konserwację systemów drukujących firmy XEROX dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych
Nr referencyjny: 008/14
Termin składania ofert: 10.02.2014 r.,do godz. 08:45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
 
 
Czas wytworzenia: 2014-01-29, godz. 10:00
 
 
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
 
Czas udostępnienia: 2014-01-29 godz. 12:31

ogłasza przetarg na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne wymagane z zakresu medycyny pracy oraz dyspanseryzacji żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 2063 i instytucji będących na zabezpieczeniu medycznym
Nr referencyjny: 012/14
Termin składania ofert: 05.02.2014 r.,do godz. 08:45

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
 
 
Czas wytworzenia: 2014-01-28, godz. 08:50
 
 
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
 
 
Czas udostępnienia: 2014-01-28 godz. 13:30

ogłasza przetarg na naprawę obiektów budowlanych na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
Nr referencyjny: 009/14
Termin składania ofert: 12.02.2014 r.,do godz. 08:45

Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
 
Czas wytworzenia: 2014-01-27, godz. 14:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-27 godz. 15:25

ogłasza przetarg na druk Wojskowego Przeglądu Prawniczego dla Naczelnej Prokuratury Wojskowej
Nr referencyjny: 007/14
Termin składania ofert: 29.01.2014 r.,do godz. 08:45

Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
 
Czas wytworzenia: 2014-01-21, godz. 13:15
 
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
 
Czas udostępnienia: 2014-01-21 godz. 15:21

ogłasza przetarg na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 006/14
Termin składania ofert: 03.02.2014 r.,do godz. 08:45

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2014-01-21, godz. 12:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-21 godz. 14:52