Jednostka Wojskowa 4724 - Kraków
Zamówienia publiczne realizowane przez Jednostkę Wojskową 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30 - 901 KRAKÓW

ogłoszenie o zamówieniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu spadochronowego
Nr referencyjny: ZP/12/2014
Termin składania ofert: 05.08.2014r. do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Wąs
Czas wytworzenia: 2014-07-14
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-07-14 godz. 13:35

ogłoszenie  o zamówieniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu informatycznego oraz akcesoriów Służby Łączności i Informatyki.
Nr referencyjny: ZP/14/2014
Termin składania ofert: 22.08.2014 r. do godz.12:00
Wytwarzający: Maciej Wasilewski
Czas wytworzenia:2014-07-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-11 godz. 15:25

ogłoszenie  o zamówieniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia nurka bojowego w ilości 77 kpl.
Nr referencyjny: ZP/13/2014
Termin składania ofert: 25.08.2014r., do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadajacy: Marcin Wąs
Czas wytworzenia:2014-07-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-11 godz. 13:45

przetarg nieograniczony na dzierżawę pasma satelitarnego VSAT.
Nr referencyjny: ZP/11/2014

Termin składania ofert:
03.07.2014r. do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Wąs
Czas wytworzenia: 2014-06-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-24 godz. 12:08
Ostatnia zmiana: 2014-07-17 godz. 11:05 /dodano zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

przetarg nieograniczony na usługę żywieniową celem zabezpieczenia ćwiczenia "Noble Sword 14"
Nr referencyjny: ZP/10/2014

Termin składania ofert:
17.06.2014r. do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra Wachowicz
Czas wytworzenia: 2014-06-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-09 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2014-07-01 godz. 14:37 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wyposażenia nurka bojowego w ilości 77 kpl.
Nr referencyjny: ZP/09/2014

Termin składania ofert:
08.07.2014r. do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Wąs
Czas wytworzenia: 2014-05-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-28 godz. 14:55

Ostatnia zmiana: 2014-06-18 /dodano: odpowiedzi na pytania, zmiana załącznika nr 7 do SIWZ (wzór umowy)/

przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kamizelek taktycznych.
Nr referencyjny: ZP/08/2014

Termin składania ofert:
21.07.2014r. do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra Wachowicz
Czas wytworzenia: 2014-05-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-28 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2014-07-16 godz. 13:40 /dodano: odpowiedzi na pytania (8)/

przetarg nieograniczony na wykorzystanie cywilnego statku powietrznego do skoków  spadochronowych na wolne otwarcie.
Nr referencyjny: ZP/07/2014

Termin składania ofert:
15.04.2014 r. do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra Wachowicz
Czas wytworzenia: 2014-04-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-04 godz. 15:16
Ostatnia zmiana: 2014-05-06 godz. 13:56 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2/

przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie obsług okresowych i konserwacyjnych oraz napraw bieżących pojazdów.
Nr referencyjny: ZP/04/2014

Termin składania ofert:
21.03.2014 r. do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej WASILEWSKI
Czas wytworzenia: 2014-03-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-12 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2014-04-15 godz. 14:10 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - zadania nr 1 oraz zadania nr 3/

przetarg nieograniczony na usługę hotelową celem zabezpieczenia ćwiczenia „BST SALWATOR - 14
Nr referencyjny: ZP/05/2014
Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej Wasilewski
Czas wytworzenia: 2014-03-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-03-07 godz. 09:35
Ostatnia zmiana: 2014-03-24 godz. 13:21 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów biurowych.
Nr referencyjny: ZP/03/2014

Termin składania ofert:
13.03.2014 r. do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin WĄS
Czas wytworzenia: 2014-02-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-28 godz. 11:59
Ostatnia zmiana: 2014-04-16 godz. 13:40 /dodano: Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - zadania nr 1,3,5,6,7i8/
przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu sportowego.
Nr referencyjny: ZP/02/2014
Termin składania ofert: 03.03.2014 r. do godziny 12:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin WĄS
Czas wytworzenia: 2014-02-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-21 godz. 13:04
Ostatnia zmiana: 2014-03-27 godz. 14:21 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - zadania nr 1, 3 i 4/

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot.wyposażenia dodatkowego Połączonego Centrum Operacji Wojsk Specjalnych (namiot dowódczo-sztabowy).
Nr referencyjny: DT/01/2014
Termin zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym: 07.02.2014 r. do godziny 24:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej WASILEWSKI
Czas wytworzenia: 2014-01-24
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-01-24 godz. 13:40

przetarg nieograniczony na usługę szkolenia z języka angielskiego
Nr referencyjny: ZP/01/2014
Termin składania ofert: 27.01.2014 r. do godziny 12:00
 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin WĄS
 Czas wytworzenia: 2014-01-17
 Udostępniający: Magdalena Czerwińska
 Czas udostępnienia: 2014-01-17 godz. 13:19
Ostatnia zmiana: 2014-02-07 godz. 14:50 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - zadanie 3/