RZI Szczecin
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin

przetarg nieograniczony na zakup sprzętu pożarniczego oraz środków gaśniczych
Nr referencyjny: 109/D/14
Termin składania ofert: 21.08.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-07-10 godz. 14:37
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-11 godz. 15:25

przetarg dwuetapowy na usługę  polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zad. polegającego na przeniesieniu urządzeń monitorujących i rejestrujących sys. alarmowe z bud. nr 22 do bud. nr 30 w Wałczu
Nr referencyjny: 114/OB/UPT/14
Termin składania ofert: 21.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 10.07.2014 r., godz. 13:45
Udostepniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-07-10 godz. 14:56

przetarg dwuetapowy na usługę  polegającą na wykonaniu programu inwestycji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Modernizacja systemu wytwarzania i przesyłu energii cieplnej   w kompleksie lotniskowym w Świdwinie”.
Nr referencyjny: 112/OB/UPT/14
Termin składania ofert: 18.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 09.07.2014 r., godz. 13:15
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-09 godz. 15:56

przetarg dwuetapowy na usługę  polegającą na wykonaniu programu inwestycji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kompleksie lotniskowym w Świdwinie.
Nr referencyjny: 111/OB/UPT/14
Termin składania ofert: 17.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-07-09
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-09 godz. 15:25

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie obiektu nr 47 oraz wykonanie instalacji teletechnicznych i alarmowych wraz z ogrodzeniem dla obiektu nr 47 na  terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Wiosennej  4a w Kołobrzegu   (PKOB 2420). 
Nr referencyjny: 94/OB/RB/14
Termin składania ofert: 17.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-07-07 godz. 13:58
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udstępnienia: 2014-07-07 godz. 14:15 

przetarg dwuetapowy na usługę  polegającą na wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadań polegających na adaptacji budynku nr 1 oraz budowie czterech garaży w Mirosławcu.   
Nr referencyjny: 110/OB/UPT/14
Termin składania ofert: 16.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-07-07 godz. 12:32
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udstępnienia: 2014-07-07 godz. 12:57 

przetarg nieograniczony  na dostawę proszku gaśniczego i środków pianotwórczych do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.
Nr referencyjny: 107/D/14
Termin składania ofert: 15.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-07-04 godz. 10:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-04 godz. 12:15

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na budowie systemu ochrony obiektów na terenie JW. 3299 w Mirosławcu (PKOB 2420)
Nr referencyjny: 99/OB/RB/14
Termin składania ofert: 14.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-07-03 godz. 13:41
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-03 godz. 15:42

przetarg dwuetapowy na usługę  polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na wykonaniu zabezpieczenia technicznego oraz modernizacja ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego składu materiałów w Olesznie
Nr referencyjny: 106/OB/UPT/14
Termin składania ofert: 18.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-07-03 godz. 12:48
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-03 godz. 14:45

przetarg nieograniczony na usługę  polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie poligonowej strzelnicy piechoty oś A i B na terenie CSWL Drawsko Pomorskie
Nr referencyjny: 103/UPT/14
Termin składania ofert: 14.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-07-03 godz. 11:52
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-03 godz. 14:45

przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku nr 2 na potrzeby Kaplicy Garnizonowej w Świnoujściu (PKOB 1272)-Zad. 16045.
Nr referencyjny: 104/RB/14
Termin składania ofert: 17.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-07-01 godz. 13:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-01 godz. 15:00

przetarg nieograniczony na rezerwową dostawę energii elektrycznej.
Nr referencyjny: 101/D/14
Termin składania ofert: 13.08.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-07-01 godz. 11:13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-01 godz. 13:49

przetarg nieograniczony na usługę polegającą na naprawie i konserwacji aparatów powietrznych nadciśnieniowych i masek do aparatów.
Nr referencyjny: 105/U/14
Termin składania ofert: 08.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-06-30 godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-30 godz. 14:14

przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeglądzie sprzętu ratownictwa technicznego dla Wojskowych Straży Pożarnych - Holmatro.
Nr referencyjny: 102/D/14
Termin składania ofert: 07.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-06-27 godz. 14:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-27 godz. 15:06

przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeglądzie sprzętu ratownictwa technicznego dla Wojskowych Straży Pożarnych - Holmatro.
Nr referencyjny: 100/U/14
Termin składania ofert: 03.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-06-25 godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-25 godz. 14:52

przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji paliw płynnych na magazyn paliw w Choszcznie.
Nr referencyjny: 98/UPT/14
Termin składania ofert: 04.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-06-24 godz. 14:29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-24 godz. 15:04

przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji paliw płynnych na magazyn paliw w Kołobrzegu.
Nr referencyjny: 97/UPT/14
Termin składania ofert: 04.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-06-24 godz. 14:07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-24 godz. 15:04

przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji paliw płynnych w Mirosławcu.
Nr referencyjny: 96/UPT/14
Termin składania ofert: 03.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-06-24 godz. 13:33
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-24 godz. 15:04

przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeglądzie aparatów powietrznych i masek.
Nr referencyjny: 95/U/14
Termin składania ofert: 02.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-06-24 godz. 11:37
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-24 godz. 12:24

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie wydzielonej strefy ochrony dla kancelarii tajnej, mobilizacyjnej pełnomocnika ochrony i pom. ASK w bud. 2 w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 92/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.06.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-06-13 godz. 15:17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-13 godz. 15:20

przetarg ograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę struktury teleinformatycznej RZI na potrzeby MIL-WAN i INTER-MON w Szczecinie (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 90/OB/RB/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.06.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-06-11 godz. 14:51
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-11 godz. 15:05

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji  i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych dla zadania polegającego na budowie ogrodzenia obiektów technicznych wraz z technicznymi urządzeniami wspomagającymi ochronę w JW. 3937 w Mrzeżynie przy ul. Wojska Polskiego 1.
Nr referencyjny: 88/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.06.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-06-10 godz. 09:41
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-10 godz. 10:47

przetarg nieograniczony na zakup sprzętu kwaterunkowego i tekstyliów na obiekty po remoncie, które nie zmieniły przeznaczenia oraz na wyposażenie nowych stanowisk pracy.
Nr referencyjny: 91/D/14
Termin składania ofert: 18.06.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-06-06 godz. 15:47
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-09 godz. 09:03

przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na modernizacji zbiorników paliwowych w 15 WOG w Stargardzie Szczecińskim oraz modernizacji stacji paliw w JW. 3294 w Świdwinie.
Nr referencyjny: 84/UPT/14
Termin składania ofert: 02.06.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-23 godz. 11:49
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-23 godz. 13:58

przetarg nieograniczony na zakup sprzętu kwaterunkowego dla jednostek i instytucji wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 83/D/14
Termin składania ofert: 30.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-22 godz. 15:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-23 godz. 09:40

przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia (sprzętu kwaterunkowego) wraz z rozładunkiem przeznaczonego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku koszarowego nr 3 Wałcz”.
Nr referencyjny: 66/D/14
Termin składania ofert: 03.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-21 godz. 15:31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-22 godz. 08:02

przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia (sprzętu kwaterunkowego) wraz z rozładunkiem przeznaczonego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku koszarowego nr 3 Wałcz”.
Nr referencyjny: 79/D/14
Termin składania ofert: 30.06.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-19 godz. 15:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-20 godz. 09:36

przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia i sprzętu technicznego infrastruktury, tj. strugarko – wyrówniarko – grubiarek, pił taśmowych, wiertarki poziomowej do drewna, strugarko – grubiarki, tapicerskiej maszyny do szycia, maszyny do szycia długoramiennej wraz z ich dostawą, a także rozładunkiem na koszt wykonawcy.
Nr referencyjny: 67/D/14
Termin składania ofert: 02.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-19 godz. 14:32
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-19 godz. 14:36

przetarg nieograniczony na dostawę zespołów spalinowo - elektrycznych do awaryjnego zasilania infrastruktury.
Nr referencyjny: 65/D/14
Termin składania ofert: 01.07.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-19 godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-19 godz. 14:23

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na remoncie budynku magazynowego nr 82 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie.
Nr referencyjny: 80/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-15 godz. 10:42
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-15 godz. 13:56

przetarg nieograniczony na roboty budowlane obejmujące swoim zakresem dostosowanie kontenerowej stacji paliw wraz z infrastrukturą do aktualnych wymagań technicznych na terenie JW. 1696 w Złocieńcu (PKOB 1230).
Nr referencyjny: 75/RB/14
Termin składania ofert: 30.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-14 godz. 15:01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-14 godz. 15:26

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej na terenie Jednostki Wojskowej w Darłowie (PKOB 2212).
Nr referencyjny: 72/OB/RB/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-14 godz. 14:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-14 godz. 14:43

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie nabrzeża dźwigowego MP-15 wraz z pochylniami w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 78/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-14 godz. 12:57
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-14 godz. 13:05

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na modernizacji ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalacji oświetlenia zewnętrznego  SSWiN i SKD oraz dostosowaniu 15 magazynów środków bojowych do obowiązujących wymogów zlokalizowanych w JW. 4653 w Darłowie.
Nr referencyjny: 76/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-14 godz. 12:38
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-14 godz. 13:03

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadań polegających na adaptacji budynku nr 1 na potrzeby Bezzałogowych Systemów Powietrznych oraz budowie czterech garaży do przechowywania urządzeń i sprzętu wojskowego w Mirosławcu.
Nr referencyjny: 77/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-13 godz. 14:16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-13 godz. 14:59

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie sieci wodociągowej na terenie 1RBLog w Mostach (PKOB 2212).
Nr referencyjny: 73/OB/RB/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-12 godz. 16:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-13 godz. 10:15

przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia (sprzętu kwaterunkowego) wraz z rozładunkiem przeznaczonego na zadanie inwestycyjne - Przebudowa budynków koszarowych Olimpijki nr 9-13, 14-18 w Złocieńcu.
Nr referencyjny: 64/D/14
Termin składania ofert: 24.06.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-12 godz. 15:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-13 godz. 10:15

przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeglądzie sprzętu ratownictwa technicznego dla Wojskowych Straży Pożarnych.
Nr referencyjny: 71/U/14
Termin składania ofert: 21.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-09 godz. 11:24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-09 godz. 14:45

przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeglądzie aparatów powietrznych i masek.
Nr referencyjny: 70/U/14
Termin składania ofert: 20.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-05-09 godz. 10:41
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-09 godz. 13:45

przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu wydzielenia geodezyjnego części kompleksu wojskowego w m. Wałcz zabudowanego budynkiem nr 44 oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w m. Świdwin, m. Świnoujście, m. Złocieniec na podstawie decyzji o trwałym lub czasowym wyłączeniu gruntu z produkcji leśnej.
Nr referencyjny: 62/U/14
Termin składania ofert: 12.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-30 godz. 15:32
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-02 godz. 08:42

przetarg nieograniczony usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie pasa ćwiczeń taktycznych BUCIERZ zlokalizowanego na terenie CSWL Drawsko.
Nr referencyjny: 63/UPT/14
Termin składania ofert: 10.06.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-30 godz. 14:47
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-30 godz. 14:52

przetarg nieograniczony na zakup zespołów spalinowo-elektrycznych do awaryjnego zasilania obiektów.
Nr referencyjny: 46/D/14
Termin składania ofert: 05.06.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-24 godz. 11:03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-24 godz. 12:13

przetarg ograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku nr 31 oraz części pomieszczeń w budynku  nr 33  zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie a także - na podstawie dokumentacji - dostawa i montaż  w budynkach nr 31  i 33  szaf typu STI 19” systemu CCTV i SSWiN wraz z doprowadzeniem do nich zasilania (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 59/OB/RB/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-22 godz. 15:02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-22 godz. 15:15

przetarg ograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych obejmujących przebudowę budynku nr 38  zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi i przyłączami (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 56/OB/RB/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-22 godz. 14:21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-22 godz. 14:25

przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy stacji paliw z budową wiaty i modernizacją zbiorników magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie kompleksu wojskowego w Koszalinie (PKOB 1230).
Nr referencyjny: 48/RB/14
Termin składania ofert: 06.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-17 godz. 12:41
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-17 godz. 13:13

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury do montażu kontenerowych magazynów materiałów wybuchowych na terenie JW 1696 w Złocieńcu wraz z uzyskaniem decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie (PKOB 2112, 2222, 2224).
Nr referencyjny: 50/OB/RB/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-14 godz. 15:11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-04-14 godz. 15:32

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji  i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na przebudowie budynku wartowni nr 13 na potrzeby jego dostosowania do wymogów budynku eskadrowego w Świdwinie.
Nr referencyjny: 52/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-14  godz. 14:55
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-04-14 godz. 15:32

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji  i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na przebudowie domku pilota nr 52 oraz budowie budynku symulatora lotów na potrzeby systemu LINK-16 w Świdwinie.
Nr referencyjny: 51/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-14 godz. 14:39
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-04-14 godz. 15:30

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury dla zakwaterowania wojsk w obozowisku Konotop (PKOB 1130,1274).
Nr referencyjny: 53/OB/RB/14
Sprostowanie informacji dot. terminu otwarcia wniosków: 13.05.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia:
2014-04-11 godz. 15:18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-04-11 godz. 15:30
Ostatnia zmiana: 2014-04-22 godz. 13:36 /dodano: usunięcie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia/

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji  i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na przygotowaniu infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR-15M w CSSP Koszalin.
Nr referencyjny: 49/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-11 godz. 13:56
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-04-11 godz. 14:48

przetarg nieograniczony na rezerwową dostawę energii elektrycznej.
Nr referencyjny: 38/D/14
Termin składania ofert: 21.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-10 godz. 13:47
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-10 godz. 14:48

przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych oraz sporządzeniu dokumentacji hydrogeologicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.
Nr referencyjny: 41/U/14
Termin składania ofert: 17.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 09.04.2014 r., godz. 12:31
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-09 godz. 13:10

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania polegającego na adaptacji pomieszczeń budynku szkoleniowego nr 13 na salę treningów strzelców przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM w CSSP Koszalin.
Nr referencyjny: 45/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 09.04.2014 r., godz. 12:05
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-09 godz. 13:05

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu organizacyjno-użytkowego i programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania polegającego na remoncie budynku nr 2 w JW. 1223 w Koszalinie przy ul. 4 Marca 2.
Nr referencyjny: 44/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 09.04.2014 r., godz. 11:37
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-09 godz. 11:45

przetarg nieograniczony na zakup sprzętu technicznego infrastruktury
Nr referencyjny: 37/D/14
Termin składania ofert: 22.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 08.04.2014 r., godz. 14:54
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-08 godz. 15:20

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury – dróg i placów wraz z przebudową sieci podziemnych i ogrodzenia na terenie Jednostki Wojskowej 5018 w Dziwnowie wraz z zawiadomieniem ZWINB o zakończeniu budowy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (PKOB 2222, 2223).
Nr referencyjny: 43/OB/RB/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 08.04.2014 r., godz. 13:54
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-08 godz. 15:10

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na  przebudowie budynku magazynowego nr 31 na terenie Jednostki Wojskowej nr 5018 w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej 16 wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej i zawiadomieniem ZWINB o zakończeniu budowy sieci zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (PKOB 1252).
Nr referencyjny: 40/OB/RB/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 07.04.2014 r., godz. 14:40
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-08 godz. 12:05

przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej.
Nr referencyjny: 33/D/14
Termin składania ofert: 14.05.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-03 godz. 11:34
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-03 godz. 14:20

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na budowie technicznego systemu ochrony kompleksu wraz z wykonaniem integracji systemów alarmowych  w Stargardzie Szczecińskim (PKOB 2213).
Nr referencyjny: 35/OB/RB/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-03 godz. 13:53
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-03 godz. 14:20

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy systemu ochrony technicznej na terenie kompleksu wojskowego w Składzie Mosty (PKOB 2213).
Nr referencyjny: 32/OB/RB/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-03 godz. 12:58
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-03 godz. 14:20

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie sieci i zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie kompleksu przy ul. Wojska Polskiego 250 W Szczecinie - ETAP I.
Nr referencyjny: 47/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-03 godz. 12:22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-03 godz. 14:20

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na budowie strażnicy lotniskowej straży pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Jednostki Wojskowej w Darłowie (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 39/OB/RB/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-04-01 godz. 14:24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-01 godz. 14:52

przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy hali sportowej nr 8 w Koszalinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (PKOB 1265).
Nr referencyjny: 36/RB/14
Termin składania ofert: 16.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-03-31 godz. 15:23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-31 godz. 15:29

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na modernizacji budynku garażowego nr 26 oraz budynku nr 25 (PKT) w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 30/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-03-24 godz. 15:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-24 godz. 15:14

przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji  i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na modernizacji stacji paliw płynnych zlokalizowanych na terenie JW 3378 w Olesznie.
Nr referencyjny: 29/UPT/14
Termin składania ofert: 02.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-03-21 godz. 15:22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-21 godz. 15:24

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji budynku sztabowego nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul.Zaleskiego 2 w Szczecinie (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 31/OB/RB/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 03.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-03-21 godz. 14:54
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-21 godz. 15:15

przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji zbiorników magazynowych na terenie Jednostki Wojskowej 1696 w Złocieńcu (PKOB 1230).
Nr referencyjny: 26/RB/14
Termin składania ofert: 03.04.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-03-17 godz. 15:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-17 godz. 15:25

przetarg nieograniczony na zakup materiałów do naprawy i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.
Nr referencyjny: 22/D/14
Termin składania ofert: 27.03.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-03-17 godz. 14:17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-17 godz. 14:27

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na modernizacji warsztatu mechanicznego bud. Nr 36 w Stargardzie Szczecińskim.
Nr referencyjny: 24/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.03.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-03-13 godz. 13:28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-13 godz. 14:11

przetarg ograniczony na usługę polegającą na wykonaniu aktualizacji map numerycznych wysokozurbanizowanych terenów kompleksów wojskowych w m. Świnoujście o powierzchni łącznej ca. 35 ha z kołnierzem szerokości 30 m.
Nr referencyjny: 25/U/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.03.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-03-11 godz. 13:17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-11 godz. 13:27

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP 87 w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu.
Nr referencyjny: 23/OB/UPT/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.03.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-03-10 godz. 13:09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-10 godz. 14:53

przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu węzła sanitarnego w budynku nr 4 i wykonanie robót budowlanych w budynku nr 1 w m. Pruszcz Gryficki (PKOB 1274, 2212).
Nr referencyjny: 18/OB/RB/14
Termin składania ofert: 14.03.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-03-04 godz. 11:33
Udostępniający:ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-03-04 godz. 13:40 

przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu audytu energetycznego, programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania polegającego na termomodernizacji budynku nr 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Metalowej 52 w Szczecinie-Podjuchach.
Nr referencyjny: 21/UPT/14
Termin składania ofert: 07.03.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-02-24 godz. 15:42
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-25 godz. 08:08

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego wraz z analizą zabezpieczenia w wodę bazy MPS do celów ppoż. oraz inwentaryzacji powykonawczej i ekspertyzy z oceną stanu technicznego elementów bazy MPS w Cybowie.
Nr referencyjny: 19/OB/UPT/14
Termin składania ofert: 10.03.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-02-19 godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-19 godz. 14:38

przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót budowlanych realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie zasilania elektroenergetycznego na terenie kompleksu przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie.
Nr referencyjny: 12/OB/UPT/14
Termin składania ofert: 05.03.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-02-18 godz. 12:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-18 godz. 14:18

ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu  programu inwestycji na realizację zadania polegającego na modernizacji infrastruktury dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15 M oraz modernizacji budynku zagłębionego nr 11 wraz z ciągami pieszo-jezdnymi w JW. Darżewo.
Nr referencyjny: 17/OB/UPT/14
Termin składania ofert: 06.03.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2014-02-18 godz. 12:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-18 godz. 14:18

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na naprawie i konserwacji sprzętu kwaterunkowego polowego wraz z odbiorem   i dostawą oraz rozładunkiem po wykonaniu usługi.
Nr referencyjny: 15/U/14
Termin składania ofert: 26.02.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-02-14 godz. 09:45
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-02-14 godz. 12:14 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy stacji paliw oraz modernizację zbiorników magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 1RBLog w Mostach wraz ze złożeniem zawiadomienia do ZWINB o zakończeniu budowy (PKOB 1230).
Nr referencyjny: 16/RB/14
Termin składania ofert: 05.03.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-02-13, godz. 12:29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-13, godz. 13:28

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu kwaterunkowego na wyposażenie jednostek i instytucji wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 3/D/14
Termin składania ofert: 18.03.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-02-05, godz. 09:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-05, godz. 11:09

ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu badania emisji hałasu dla lotniska wojskowego w Świdwinie w porze dziennej i nocnej dla statków powietrznych typu wskazanego przez użytkownika i wykonującego operacje lotnicze startów i lądowań na lotnisku w Świdwinie wraz z wykonaniem operatu oddziaływania hałasu lotniczego generowanego przez samoloty na środowisko w tym map akustycznych terenów objętych strefą hałasu wokół lotniska.
Nr referencyjny: 7/OB/U/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.02.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-01-30, godz. 15:14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-01-30, godz. 15:16

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup tekstyliów.
Nr referencyjny: 2/D/14
Termin składania ofert: 11.02.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-01-27, godz. 10:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-01-27, godz. 12:43

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu analiz fizykochemicznych ścieków, wód opadowych odprowadzanych do środowiska, osadów ściekowych, wód odbiornika i wód z piezometrów oraz wykonaniu analiz wody w podstawowym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym z ujęć wód podziemnych z obiektów będących w zarządzie RZI Szczecin wraz z pomiarem statycznym i dynamicznym zwierciadła wody.
Nr referencyjny: 1/U/14
Termin składania ofert: 27.01.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-01-15, godz. 14:07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-01-15, godz. 14:45

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót wykonywanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie pasa ćwiczeń taktycznych BUCIERZ zlokalizowanego na terenie CSWL Drawsko.
Nr referencyjny: 155/UPT/13
Termin składania ofert: 28.02.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-01-15, godz. 09:08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-01-15, godz. 11:43

ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie sieci i zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie kompleksu przy ul. Wojska Polskiego 250 W Szczecinie - ETAP I.
Nr referencyjny: 157/OB/UPT/13
Termin składania ofert: 24.01.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 10.01.2014 r., godz. 13:49
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-01-10, godz. 14:20

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji stacji paliw (MPS) wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Jednostki Wojskowej 4094 w Wałczu oraz złożenie zawiadomienia do ZWINB o zakończeniu budowy (PKOB 1230).
Nr referencyjny: 156/RB/13
Termin składania ofert: 24.01.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2014-01-08 r., godz. 13:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-01-08 r., godz. 14:10