Rejonowe Zarządy Infrastruktury
 Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie realizuje zadania na terenie 3 województw:
małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
30-901 Kraków
tel. 12 455-12-87

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie realizuje zadania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Narutowicza 17B
70-240 Szczecin
tel. 91 451 20 00
rziszczecin@wp.mil.pl
www.rziszczecin.wp.mil.pl