Jednostka Wojskowa 4352
Zamówienia publiczne realizowane przez Jednostkę Wojskową 4352
 ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko

ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w zakresie remontu budynków nr 23, 24,10, na terenie Jednostki Wojskowej Nr 3797 przy ul. 1 Maja 11
Nr referencyjny: 64/2014
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-07-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-11 godz. 14:31

ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w budynku nr 30,29,14,11 na terenie JW. 4352 w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 20.
Nr referencyjny: 71/2014
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-07-09
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-09 godz. 15:25

ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną w zakresie remontu klatek schodowych oraz pomieszczeń na parterze w budynku nr 2 JW. 3797 w Giżycku przy ul. 1 -go Maja 11.
Nr referencyjny:  69/2014
Termin składania ofert:  24.07.2014 godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-07-09
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-07-09 godz. 14:55

Remont dachu, klatek schodowych oraz wymiana stolarki w budynku nr 8  JW 3797 w Giżycku, przy ul. 1-go maja 11
Nr referencyjny: 70/2014
Termin składania ofert: 23.07.2014 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-07-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udstępnienia: 2014-07-07 godz. 13:45 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów RTV, sprzętu optycznego, projektorów multimedialnych dla Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 04/ZO/2014
Termin składania ofert: 11.07.2014 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-07-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-07-03 godz. 15:54
Ostatnia zmiana: 2014-07-11 godz. 14:17 /dodano wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na dostawę sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 67/2014
Termin składania ofert: 16.07.2014 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-07-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-07-03, godz. 15:50
Ostatnia zmiana: 2014-07-10 godz. 14:47 /dodano: wyjaśnienie treści SIWZ/
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badań okresowych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych w rejonie działania 24 WOG Giżycko.
Nr referencyjny: 08/ZO/2014
Termin składania ofert: 17.07.2014 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-07-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-07-03 godz. 15:19

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie remontu  budynku nr 24 w JW. 4808 Gołdap (Magazyn MPS).
Nr referencyjny: 07/ZO/2014
Termin składania ofert: 14.07.2014 godz. 08:00
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przedłużony.
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 21.07.2014 r. do godz. 08:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-07-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-07-01 godz. 15:04

Ostatnia zmiana: 2014-07-14 godz. 14:27 /dodano: informację, zaproszenie do złożenia oferty cenowej II/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na obsługę serwisową i konserwacyjną oraz naprawę awaryjną klimatyzatorów i centrali wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach jednostek wojskowych, administrowanych przez soi: Giżycko, Bemowo Piskie, Suwałki, Gołdap i Węgorzewo.
Nr referencyjny: 66/2014
Termin składania ofert: 09.07.2014 godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-06-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-30, godz. 14:19
Ostatnia zmiana: 2014-07-14 godz. 14:17 /dodano: wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na dostawę akcesoriów BHP i ochrony środowiska na rzecz Jednostki Wojskowej 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 62/2014
Termin składania ofert: 04.07.2014 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-25, godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2014-07-11 godz. 08:30 /dodano: wybór oferty /

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na roboty budowlane w budynku nr 14 na terenie JW. 3797 oraz w budynku nr 36 na terenie JW. 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 65/2014
Termin składania ofert: 09.07.2014 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-06-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-24, godz. 12:03
Ostatnia zmiana: 2014-07-11 godz. 14:15 /dodano wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na robota budowlana polegająca na wymianie sieci C. O. wraz z podłączeniem budynku nr 1 do kotłowni w budynku nr 2 na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej - remont kotłowni w JW  4352 Giżycko, ul. Nowowiejska 20.
Nr referencyjny: 63/2014
Termin składania ofert: 07.07.2014 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-06-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-18, godz. 15:25
Ostatnia zmiana: 2014-07-09 godz. 15:50 /dodano wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na roboty budowlane w budynku nr 3 w JW 3797 Giżycko ul. 1-go maja 11 polegające na wymianie pokrycia dachowego, dociepleniu dachu i remoncie I, II piętra i poddasza.
Nr referencyjny: 60/2014
Termin składania ofert: 01.07.2014 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-06-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-16, godz. 12:23
Ostatnia zmiana: 2014-07-04 godz. 11:37 /dodano: wybór oferty/

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie konserwacji izolacji pionowej ścian wraz z wykonaniem iniekcji chemicznej lub elektrochemicznej w pomieszczeniach piwnicznych izby chorych w budynku koszarowym nr 53 w kompleksie wojskowym na terenie JW. nr 2568 w Węgorzewie.
Nr referencyjny: 05/ZO/2014
Termin składania ofert: 27.06.2014 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-06-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-06-13 godz. 14:02
Ostatnia zmiana: 2014-06-27 godz. 12:11 /dodano: wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na usługi w zakresie napraw bieżących pojazdów samochodowych, napraw i regeneracji poszczególnych części pojazdów.
Nr referencyjny: 61/2014
Termin składania ofert: 23.06.2014 godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-06-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-13, godz. 11:05
Ostatnia zmiana: 2014-06-24 godz. 11:57 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na wykonanie przeglądu, obsługi i naprawy urządzeń szkolno – treningowych (ust) stanowiących wyposażenie obiektów poligonowych Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim.
Nr referencyjny: 59/2014
Termin składania ofert: 23.06.2014 godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-06-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-06-12, godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2014-06-24 godz. 12:18 /dodano: unieważnienie przetargu/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ OWOCÓW GR. II DO JEDNOSTEK WOJSKOWYCH ORAZ PRZEDSZKOLA BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4352 W GIŻYCKU
Nr referencyjny: 57/2014
Termin składania ofert: 16.06.2014 r. godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-06-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-04 godz. 12:10
Ostatnia zmiana: 2014-06-17 godz. 14:28 /dodano: wybor oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną w zakresie rozbiórki budynku nr 11 w JW.  nr 1460 w Orzyszu oraz rozbiórka budynku nr 39 w JW. 1747 w Suwałkach
Nr referencyjny: 56/2014
Termin składania ofert: 23.06.2014 r.,godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-06-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-05 godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2014-07-01 godz. 15:06 /dodano: wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w budynku nr 16 na terenie JW. 4808 w Gołdapi
Nr referencyjny: 58/2014
Termin składania ofert: 23.06.2014 r., godz. 08:00 
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
 
Czas wytworzenia: 2014-06-05
 
Udostępniający: Beata Kozerawska
 
Czas udostępnienia: 2014-06-05 godz. 12:48
Ostatnia zmiana: 2014-06-23 godz. 14:03 /dodano: wybór oferty/

Zapytanie ofertowe usługa w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych,  telefaksów oraz kserokopiarek różnych producentów na rzecz JW. 4352 w Giżycku oraz instytucji będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny: 06/ZO/2014
Termin składania ofert: 12.06.2014 r., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2014-06-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-06-04 godz. 13:17
Ostatnia zmiana: 2014-06-27 godz. 13:03 /dodano: wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na dostawę farb, lakierów oraz klejów na rzecz JW. Nr 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 50/2014
Termin składania ofert: 05.06.2014 r.  godz. 08:00
Zmiana terminu składania ofert: 11.06.2014r., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2014-05-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-28, godz. 15:03
Ostatnia zmiana:2014-06-24 godz. 15:26 /dodano wybór oferty/

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na robotę budowlaną w zakresie naprawy drogi wewnętrznej na terenie MPS JW. 4226 w Szerokim Borze.
Nr referencyjny: 03/ZO/2014
Termin składania ofert: 06.06.2014 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-05-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-28, godz. 14:43
Ostatnia zmiana: 2014-06-06 godz. 12:05 /dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na roboty budowlane w budynku nr 3 oraz w budynku nr 1 na terenie JW. 4808 w Gołdapi.
Nr referencyjny: 52/2014
Termin składania ofert: 09.06.2014r.  godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-05-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-28, godz. 14:39
Ostatnia zmiana: 2014-06-13 godz. 11:01 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na remont budynku nr 1 na terenie JW. 4352 w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej.
Nr referencyjny: 55/2014
Termin składania ofert: 09.06.2014r.  godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2014-05-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-22, godz. 14:34
Ostatnia zmiana: 2014-06-24 godz. 15:25 /dodano wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na dostawy części samochodowych, akcesoriów, opon i czyściwa
Nr referencyjny: 49/2014
Termin składania ofert: 22.05.2014 r. godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-23, godz. 10:25
Ostatnia zmiana: 2014-06-05 godz. 10:53 /dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz.nr 4/

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na robotę budowlaną w zakresie wykonania przeglądu rocznego oraz konserwacji Wojskowej Bocznicy Kolejowej nr 156 w Szerokim Borze.
Nr referencyjny: 02/ZO/2014
Termin składania ofert: 02.06.2014 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-05-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-22, godz. 12:29
Ostatnia zmiana: 2014-06-03 godz. 15:01 /dodano wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na remont dachu w budynku nr 2,3,4 JW. 3797 w Giżycku, przy ul. Wojska Polskiego 21
Nr referencyjny: 54/2014
Termin składania ofert: 09.06.2014 r. godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-05-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-22, godz. 12:16
Ostatnia zmiana: 2014-06-16 godz. 11:56 /dodano: wynik postępowania/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona na roboty budowlane w budynku nr 4 na terenie JW. 4808 w Gołdapi, przy ul. Partyzantów 33.
Nr referencyjny: 53/2014
Termin składania ofert: 04.06.2014r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-05-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-20, godz. 10:06
Ostatnia zmiana: 2014-06-05 godz. 10:46 /dodano wybór oferty/

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę czyszczenia separatorów wraz z odebraniem odpadów do unieszkodliwienia przy myjniach pojazdów, stacjach paliw, separatorów na wylocie sieci burzowej oraz czyszczenia separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) i zbiorników wód popłucznych w obiektach administrowanych przez jednostkę wojskową nr 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 01/ZO/2014
Termin składania ofert: 22.05.2014 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-14, godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2014-05-27 godz. 13:03 /dodano: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa artykułów elektrycznych i oświetlenia na rzecz JW. Nr 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 38/2014
Termin składania ofert: 19.05.2014r.  godz. 08:00
Zmiana terminu składania ofert: 21.05.2014r.  godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2014-05-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-09, godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2014-05-28 godz. 12:58 /dodano: wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w budynku nr 304 na terenie JW. 1460 w Orzyszu, przy ul. Wojska Polskiego 33.
Nr referencyjny: 51/2014
Termin składania ofert: 28.05.2014 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-05-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-05-09, godz. 10:47
Ostatnia zmiana: 2014-06-05 godz. 10:44 /dodano wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na remoncie dachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 35 jw. 4352 w Giżycku, przy ul. Nowowiejskiej 20.
Nr referencyjny: 48/2014
Termin składania ofert: 21.05.2014 r. godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-04-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-30, godz. 10:43
Ostatnia zmiana: 2014-05-30 godz. 14:20 /dodano: wynik postępowania/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynku nr 5 na terenie JW. 4352 przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku – remont pomieszczeń I i II piętra oraz klatki schodowej.
Nr referencyjny: 47/2014
Termin składania ofert: 16.05.2014r.  godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2014-04-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-30, godz. 08:26
Ostatnia zmiana: 2014-05-22 godz. 15:16 /dodano: wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz środków czystości na rzecz Jednostki Wojskowej 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 39/2014
Termin składania ofert: 08.05.2014 r. godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-04-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-29, godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2014-05-19 godz. 13:53 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej w budynku nr 304 na terenie JW. 1460 w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33.
Nr referencyjny: 46/2014
Termin składania ofert: 15.05.2014r., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-04-28
Udostępniający: Beata  Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-04-28 godz. 10:28
Ostatnia zmiana: 2014-04-28 godz. 13:31 /dodano unieważnienie/

Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu do kotła Eca IV, środków chemicznych do instalacji sanitarnych oraz materiałów i wyrobów do robót sanitarnych na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku, oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny: 27/2014
Termin składania ofert: 30.04.2014 godz. 09:00
Zmiana terminu składania ofert: 07.05.2014 godz. 09:00 
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-04-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-22, godz. 15:22
Ostatnia zmiana: 2014-05-19 godz. 09:53 /dodano: wybór oferty, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową i konserwacyjną oraz naprawę awaryjną klimatyzatorów i centrali wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach jednostek wojskowych, administrowanych przez soi:  Giżycko, Bemowo Piskie, Suwałki, Gołdap I Węgorzewo
Nr referencyjny: 45/2014
Termin składania ofert: 28.04.2014 r. godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-04-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-18, godz. 10:56
Ostatnia zmiana: 2014-05-14 godz. 12:04 /dodano: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania/

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową i konserwacyjną oraz naprawę awaryjną klimatyzatorów i centrali wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach jednostek wojskowych, administrowanych przez soi:  Giżycko, Bemowo Piskie, Suwałki, Gołdap I Węgorzewo
Nr referencyjny: 41/2014
Termin składania ofert: 18.04.2014 godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-04-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-04-18, godz. 13:30

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną w zakresie remontu budynku nr 26 w JW. 3797 w Orzyszu polegającego na wymianie pokrycia dachowego, naprawie elewacji budynku i przemurowaniu kominów.
Nr referencyjny: 43/2014
Termin składania ofert: 05.05.2014 godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-04-16
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-16, godz. 14:00
Ostatnia zmiana: 2014-05-16 godz. 13:18 /dodano wybór oferty?

ogłoszen na dostawę pieczywa do jednostek wojskowych.
Nr referencyjny: 44/2014
Termin składania ofert: 25.04.2014 r. godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-04-15
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia:
2014-04-15, godz. 14:02
Ostatnia zmiana: 2014-05-05 godz. 13:17 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg  na robotę budowlaną w zakresie konserwacji bieżącej oraz kontroli stanu technicznego (wykonanie przeglądu rocznego) wojskowej bocznicy kolejowej 156 w Szerokim Borze.
Nr referencyjny: 34/2014
Termin składania ofert: 29.04.2014 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-04-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-04-14 godz. 13:26
Ostatnia zmiana: 2014-05-09 godz. 12:59 /dodano: unieważnienie/

przetarg na usługę mineralizacji pasów przeciwpożarowych w rejonie działania 24 WOG Giżycko w miejscowościach: Gołdap, Suwałki, Szelment Gm. Szypliszki, Szeroki Bór Piski, Brożówka Gm. Kruklanki z podziałem na dwa zadania
Nr referencyjny: 37/2014
Termin składania ofert: 17.04.2014 godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2014-04-08 godz. 15.05
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-08 godz. 15:30
Ostatnia zmiana: 2014-04-18 godz. 10:46 /dodano: wybór oferty/

przetarg na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w budynku nr 4 na terenie JW. 3797 w Giżycku, przy ul. Wojska Polskiego 21.
Nr referencyjny: 40/2014
Termin składania ofert: 23.04.2014r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-04-08 godz. 12:47
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-08 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2014-05-06 godz. 10:06 /dodano: ponowny wybór oferty/

przetarg na dostawę materiałów budowlanych i wykończeniowych
Nr referencyjny: 31/2014
Termin składania ofert: 16.04.2014 r. godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-04-08 godz. 11:20
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-04-08 godz. 12:35
Ostatnia zmiana: 2014-04-25 godz. 14:00 /dodano: wynik postępowania/

ogłoszen na dostawę narzędzi i materiałów technicznych, narzędzi elektrycznych i części zamiennych, szaf, skrzyń do przechowywania dokumentów, kluczy i części wyposażenia do jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4352 Giżycko.
Nr referencyjny: 32/2014
Termin składania ofert: 15.04.2014 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-04-04
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia:
2014-04-04, godz. 13:36
Ostatnia zmiana: 2014-05-09 godz. 14:48 /dodano: uniewaznienie zadania nr 3/

ogłoszen na remont budynku koszarowego nr 3 na terenie JW. 2568 w Węgorzewie w zakresie malowania pomieszczeń, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa posadzek, wymiana urządzeń sanitarnych oraz osprzętu elektrycznego.
Nr referencyjny: 29/2014
Termin składania ofert: 22.04.2014r.  godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2014-04-03
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia:
2014-04-03, godz. 15:20
Ostatnia zmiana: 2014-04-25 godz. 13:53 /dodano: wybór oferty/

ogłoszen na roboty budowlane polegające na naprawie konserwacyjnej w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, częściowej wymianie instalacji c.o i wod-kan., wymianie instalacji elektrycznej, naprawie i wymianie posadzek oraz odnowieniu powłok malarskich budynku klubowego nr 13 w Orzyszu.
Nr referencyjny: 35/2014
Termin składania ofert: 22.04.2014 r. godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-04-03
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia:
2014-04-03, godz. 14:33
Ostatnia zmiana: 2014-04-22 godz. 14:00 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłoszen na roboty budowlane w budynku nr 118 w Szerokim Borze na terenie JW. 4226.
Nr referencyjny: 36/2014
Termin składania ofert: 18.04.2014r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-04-03
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia:
2014-04-03, godz. 13:50
Ostatnia zmiana: 2014-04-24 godz. 12:15 /dodano: wybór oferty/

ogłoszen na roboty budowlane w zakresie remontu dachu oraz pomieszczeń wewnętrznych w budynku nr 5 na terenie JW. 4222 w Giżycku, przy ul. Moniuszki 7.
Nr referencyjny: 33/2014
Termin składania ofert: 17.04.2014r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-04-02
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia:
2014-04-02, godz. 08:39
Ostatnia zmiana: 2014-04-22 godz. 11:26 /dodano: wybór oferty/

ogłoszen na usługę z zakresu gospodarki leśnej polegającą na realizacji Planów Urządzania Lasów
Nr referencyjny: 25/2014
Termin składania ofert: 04.04.2014 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-03-26
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia:
2014-03-26, godz. 14:43
Ostatnia zmiana: 2014-04-14 godz. 15:26 /dodano wybór oferty/

ogłoszenie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 Giżycko oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny: 20/2014
Termin składania ofert: 30.04.2014 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-03-25
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia:
2014-03-25, godz. 13:31
Ostatnia zmiana: 2014-05-14 godz. 09:12 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/

ogłoszenie na roboty budowlane w zakresie remontu pokrycia dachu oraz części pomieszczeń I piętra w budynku nr 5 (klub) na terenie JW. 3797 w Giżycku, przy ul. Mazurskiej.
Nr referencyjny: 30/2014
Termin składania ofert: 08.04.2014r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-03-21
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia:
2014-03-21, godz. 12:56
Ostatnia zmiana: 2014-04-09 godz. 14:38 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na dostawę artykułów metalowych na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku, oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny: 26/2014
Termin składania ofert: 31.03.2014 godz. 09:00
Zmiana terminu składania ofert 04.04.2014 godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-03-20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia:
2014-03-20, godz. 14:44
Ostatnia zmiana: 2014-04-18 godz. 10:59 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na dostawę tarcicy iglastej klasa II, drewna żerdziowego i płyty pilśniowej z podziałem na dwa zadania.
Nr referencyjny: 10/2014
Termin składania ofert: 26.03.2014r.  godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2014-03-18
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-18, godz. 15:06
Ostatnia zmiana: 2014-04-07 godz. 15:19 /dodano: unieważnienie czynności wyboru wykonawcy i odrzuceniu ofert oraz ponowny wybór oferty najkorzystniejszej/

ogłoszenie na roboty budowlane w zakresie wykonania dokumentacji technicznej oraz remontu: ogrodzenia, postumentu pod czołg, ambony, i mównicy, znajdujących się na terenie JW. 3797 przy ul. Wojska Polskiego 21 w Giżycku.
Nr referencyjny: 28/2014
Termin składania ofert: 28.03.2014r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-03-13
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-13, godz. 14:04
Ostatnia zmiana: 2014-03-28 godz. 11:52 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na usługę koszenia trawy w obiektach szkoleniowych na terenie JW. 3797 w Giżycku.
Nr referencyjny: 15/2014
Termin składania ofert: 20.03.2014 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2014-03-12
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-12, godz. 14:52
Ostatnia zmiana: 2014-03-27 godz. 14:19 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na roboty budowlane:
a) konserwacja pokrycia dachowego z papy – budynek nr 33/401 JW. 1747 Suwałki,
b) konserwacja polegająca na wymianie pokrycia dachowego z blachy na blachodachówkę z wymianą obróbek blacharskich i naprawą kominów – budynek nr 35/401 JW. 1747 Suwałki.
Nr referencyjny: 22/2014
Termin składania ofert: 27.03.2014 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-03-12
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-12, godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2014-04-07 godz. 15:16 /dodano: wybor oferty/

ogłoszenie na roboty budowlane w zakresie konserwacji budynków nr 4, 18, 22 na terenie JW. 2031 w Brożówce, gm. Kruklanki.
Nr referencyjny: 23/2014
Termin składania ofert: 27.03.2014 godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-03-12
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-12, godz. 13:53
Ostatnia zmiana: 2014-04-03 godz. 14:36 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na obsługę serwisową i konserwacyjną oraz naprawę awaryjną klimatyzatorów i centrali wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach jednostek wojskowych, administrowanych przez soi:  Giżycko, Bemowo Piskie, Suwałki, Gołdap i Węgorzewo
Nr referencyjny: 16/2014
Termin składania ofert: 18.03.2014 r. godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-03-10
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-03-10, godz. 12:25
Ostatnia zmiana: 2014-03-27 godz. 11:11 /dodano: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania/

ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych w zakresie częściowej wymiany ogrodzenia kompleksu koszarowego Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim
Nr referencyjny: 21/2014
Termin składania ofert: 21.03.2014 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-03-04
Udostępniający:ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-03-04 godz. 13:50
Ostatnia zmiana: 2014-03-26 godz. 13:02 /dodano: wybor oferty/

ogłoszenie na dostawę materiałów biurowych, papieru oraz sprzętu biurowego na rzecz Jednostki Wojskowej 4352 w Giżycku oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 14/2014
Termin składania ofert: 10.04.2014r godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-03-04
Udostępniający:ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-03-04 godz. 13:50
Ostatnia zmiana: 2014-03-28 godz. 10:42 /dodano wybór oferty/

ogłoszenie na dostawę materiałów biurowych, papieru oraz sprzętu biurowego na rzecz Jednostki Wojskowej 4352 w Giżycku oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny: 14/2014
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-02-27
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-27, godz. 14:39

ogłoszenie na roboty budowlane w zakresie wykonania dokumentacji technicznej oraz remontu: ogrodzenia, postumentu pod czołg, ambony, i mównicy, znajdujących się na terenie JW. 3797 przy ul. Wojska Polskiego 21 w Giżycku
Nr referencyjny: 19/2014
Termin składania ofert: 13.03.2014r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-02-26
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-26, godz. 14:32
Ostatnia zmiana: 2014-03-13 godz. 11:58 /dodano: unieważnienie/

ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych w budynku nr 123 oraz w budynku nr 1 na terenie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo- Kondycyjnego w Mrągowie.
Nr referencyjny: 18/2014
Termin składania ofert: 11.03.2014 r. godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-02-24
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-24, godz. 13:22
Ostatnia zmiana: 2014-03-24 godz. 12:05 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na wykonanie roboty budowlanej w zakresie remontu infrastruktury nabrzeżnej w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo - Kondycyjnym Mrągowo.
Nr referencyjny: 17/2014
Termin składania ofert: 11.03.2014r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2014-02-24
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-24, godz. 13:22
Ostatnia zmiana: 2014-03-12 godz. 11:30 /dodano: wybór oferty/
ogłoszenie na usługi badania lekarskie z zakresu medycyny pracy żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych w Gołdapi.
Nr referencyjny: 12/2014
Termin składania ofert: 21.02.2014 godz. 8:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2014-02-13
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-13, godz. 10:33
Ostatnia zmiana: 2014-02-21 godz. 12:57 /dodano: unieważnienie postepowania/

ogłoszenie na usługi w zakresie napraw bieżących pojazdów samochodowych, napraw i regeneracji poszczególnych części pojazdów.
Nr referencyjny: 11/2014
Termin składania ofert: 19.02.2014 r. godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-02-11
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-11, godz. 13:58
Ostatnia zmiana: 2014-03-04 godz. 11:20 /dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w  ramach każdej z czterech części/

ogłoszenie na usługi w zakresie napraw bieżących pojazdów samochodowych, napraw i regeneracji poszczególnych części pojazdów.
Nr referencyjny: 09/2014
Termin składania ofert: 11.02.2014 r. godz. 08:30
Zmiana terminu składania ofert: 13.02.2014 r. godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-02-03
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-02-03, godz. 12:43
Ostatnia zmiana: 2014-02-11 godz. 07:54 /dodano: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania/

ogłoszenie na wynajem autobusów i mikrobusów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym.
Nr referencyjny: 08/2014
Termin składania ofert: 07.02.2014 godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-01-30
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-01-30, godz. 15:10
Ostatnia zmiana: 2014-02-14 godz. 15:20 /dodano wybór oferty/

ogłoszenie na usługę dotycząca konserwacji i naprawy systemów alarmowych jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 06/2014
Termin składania ofert: 29.01.2014 godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2014-01-21
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2014-01-21, godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2014-02-11 godz. 13:44 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie obsługi serwisowej, konserwacyjnej elektronicznych systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru w rejonie działania Jednostki Wojskowej 4352 Giżycko
Nr referencyjny: 03/2014
Termin składania ofert: 21.01.2014 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-01-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-01-13 godz. 14:51
Ostatnia zmiana: 2014-01-16 godz. 12:46 /dodano: unieważnienie/

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń gastronomicznych i chłodniczych
Nr referencyjny: 04/2014
Termin składania ofert: 27.01.2014 r., godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2014-01-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2014-01-13 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2014-01-31 godz. 13:29 /dodano: wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu usługi medycznej obejmującej profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe, sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania kierowców konsultacje specjalistyczne), żołnierzy zawodowych i pracowników wojska JW.4352 oraz żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4352.
Nr referencyjny: 07/2014
Termin składania ofert: 20.01.2014 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2014-01-10
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-01-10, godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2014-01-20 godz. 14:10 /dodano: wybór oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu usługi szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4352 Giżycko.
Nr referencyjny: 02/2014
Termin składania ofert: 17.01.2014 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2014-01-09
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-01-09 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2014-01-23 godz. 14:25 /dodano: wybor oferty/

Ogłoszenie o zamówieniu usługi medycznej obejmującej profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe, sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania kierowców konsultacje specjalistyczne), żołnierzy zawodowych i pracowników wojska JW.4352 oraz żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4352.
Nr referencyjny: 01/2014
Termin składania ofert: 15.01.2014 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2014-01-07
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2014-01-07, godz. 07:45
Ostatnia zmiana: 2014-01-15 godz. 14:24 /dodano: wybór oferty/