Jednostka Wojskowa 4620 - Toruń
 Zamówienia publiczne realizowane przez Jednostkę Wojskową  4620, UL. OKÓLNA 37,87-100 TORUŃ

wykonanie przeglądów technicznych na poziomie F6 podwozia i wieży czołgów LEOPARD 2A4 wraz z przywróceniem ich do pełnej sprawności technicznej w latach 2013-2014.
Nr referencyjny: U/18/IW/13
Termin składania ofert 18.03.2013 r. do godz. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra PIERNIKOWSKA
Czas wytworzenia: 2013-02-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-15 godz. 14:58

przetarg na naprawy awaryjne systemów TACAN 2010
Nr referencyjny: U/08/IW/13
Termin składania ofert 07.02.2013 r. do godz. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna RYDYGIER-TOMICKA
Czas wytworzenia: 2013-01-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-18 godz. 14:58
Ostatnia zmiana: 2013-05-28 godz. 10:07 /dodano:protokół postepowania/

przetarg na zakup i dostawę lamp magnetronowych MI-512.
Nr referencyjny: U/06/IW/13
Termin składania ofert 06.02.2013 r. do godz. 09.30
Zmiana terminu składnaia ofert: 12.02.2013, godz. 09.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZTUCZKA
Czas wytworzenia: 2013-01-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-15 godz. 14:52
Ostatnia zmiana: 2013-02-06 godz. 13:07 /dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2)/