Zespół do spraw Oceny Skutków Regulacji
Informacje ogólne
W dniu 4 września 2012 r. MInister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak powołał zespół do spraw oceny skutków regulacji:

Do zadań zespołu należy:
  1. opiniowanie pod względem formalnym i mereytorycznym oceny skutków regulacji projektów aktów prawnych - założeń projektu ustawy, ustawy, rozporządzeń - przed  skierowaniem ich do uzgodnień międzyresortowych.
  2. monitorowanie testów regulacyjnych pod względem  formalnym i merytorycznym - przed skierowaniem ich do rozpatrzenia przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu.
Przepisy prawne:

Decyzja Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Oceny Skutów Regulacji (Dz. Urz. MON poz. 344).



Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Mosakowska
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-15 godz. 08:30