Departament Administracyjny MON
 Zamówienia publiczne realizowane przez Departament Administracyjny MON
Postępowanie nr 132/ZP/13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń na potrzeby kancelarii kryptograficznej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej o klauzuli Tajne
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262522-6 Roboty murarskie
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
32420000-3 Urządzenia sieciowe
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w związku z zawieszeniem postępowania (art. 131j ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp): 22.01.2014 r., godz. 15:00

Uwaga: dotyczy formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-12-19
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-19 godz. 10:05
Ostatnia zmiana: 2014-04-08 godz. 15:12 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 131/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów wydawniczo-promocyjnych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79822500-7 – usługi projektów graficznych
79823000-9 – usługi drukowania i dostawy  39294100-0 –  artykuły informacyjne i promocyjne
79431000-6 – usługi reklamowe
Termin składania ofert: 23.01.2014 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. Załączników nr 1 - 4 oraz nr 7do SIWZ  - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania  załączników w wersji edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2013-12-17
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-17 godz. 12:41
Ostatnia zmiana: 2014-01-27 godz. 14:31 /dodano informacja do uczestników postępowania/

Postępowanie nr  130/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Urzędu MON w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50750000-7 – usługi w zakresie konserwacji wind
Termin składania ofert: 29 listopada 2013 r., godz. 11.00
Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 2 grudnia 2013 r. godz. 11:00.

Uwaga: dot. załączników nr 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-11-21
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-21 godz. 12:03
Ostatnia zmiana: 2013-12-17 godz. 15:08 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 129/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjne wykonywanie usług informatycznych związanych z doraźną naprawą i modernizacją sprzętu informatycznego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50312000 – 5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
50312400 – 9 Konserwacja i naprawa mikrokomputerów
50323000 – 5 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
Termin składania ofert: 14.01.2014 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Uwaga: dot. załączników nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7 do SIWZ wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-12-05
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-05 godz. 07:49
Ostatnia zmiana: 2014-03-03 godz. 15:19 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 128/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalendarzy
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30199792 - 8  Kalendarze
Termin składania ofert: 06.11.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2013-10-29
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-29 godz. 13:14
Ostatnia zmiana: 2013-11-21 godz. 13:15 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 127/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynków biurowych usytuowanych w kompleksach wojskowych przy al. Niepodległości 218 oraz ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie – II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71251000-2 usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
Termin składania ofert: 25.11.2013 r., godz. 11.00
Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 28 listopada 2013 r. godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-11-14
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-11-14 godz. 15:40
Ostatnia zmiana: 2014-02-11 godz. 13:53 /dodano:
informacja o unieważnieniu część II/
Postępowanie nr 126/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest  usługa hotelarsko - restauracyjna w Domu Pracy Twórczej
w Oborach dla osób uczestniczących w spotkaniu z okazji XXIX Sesji Wojskowych Kół i Grup Literackich.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55.10.00.00-1 usługi hotelarskie
55.12.00.00-7 usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55.30.00.00-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-11-12
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-12 godz. 10:35

Postępowanie nr 125/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu reklamowego w kinach i prezentacji spotów promujących współczesne Wojsko Polskie oraz na zakup reklamy internetowej promującej Wojsko Polskie w serwisie społecznościowym – II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79341000 – 6 Usługi reklamowe
79341400 – 0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
Termin składania ofert: 03.12.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-10-25
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-25 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2013-12-31 godz. 09:52 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 124/ZP/13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostarczanie paliwa gazowego grupy E (gazu ziemnego wysokometanowego), do budynków urzędu MON w Warszawie)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09123000-7 gaz ziemny
65210000-8 przesył gazu
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2014-03-04
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-05 godz. 09:09

Postępowanie nr 123/ZP/13 (Bruksela)
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Termin składania ofert: 05.11.2013 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-11-07
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-11-07 godz. 13:20

Postępowanie nr 122/ZP/13 (Waszyngton)
nazwa postępowania – zakup samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-11-21
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-21 godz. 15:08
Ostatnia zmiana: 2013-12-03 godz. 12:52 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 121/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i elementów systemów zabezpieczenia techniczneg
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35120000-1 - systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
Termin składania ofert: 07.11.2013 r., godz. 11:00
Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 15 listopada 2013 r. godz. 11:00

Uwaga: dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy po zmianie - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Uwaga: dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2013-10-29
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-29 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2013-12-07 godz. 07:58 dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 120/ZP/13 (Wiedeń)
nazwa postępowania – zakup samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Wiedniu.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Termin składania ofert: 29.10.2013 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-11-04
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-04 godz. 13:00
Ostatnia zmiana: 2013-11-12 godz. 09:51 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 119/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi  stałego wywozu odpadów komunalnych, odpadów pokonsumpcyjnych (kuchennych ulegających biodegradacji), odpadów segregowanych oraz usług doraźnego wywozu odpadów komunalnych i budowlanych z kompleksów Urzędu MON w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90-50-0000-2 – usługi związane z odpadami,
90-51-1000-2 – usługi wywozu odpadów,
90-51-2000-9 – usługi transportu odpadów,
90-53-3000-2 – usługi gospodarki odpadami.
Termin składania ofert: 20.11.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-6 i 10 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-11-08
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-08 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2013-12-09 godz. 07:51 /dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/

Postępowanie nr 118/ZP/13 (Sztokholm)
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Termin składania ofert: 25.10.2013 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-11-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-12 godz. 15:17
Ostatnia zmiana: 2013-11-20 godz. 14:31 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 117/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowych przeglądów obiektów budowlanych, urządzeń klimatyzacyjnych i kotłów gazowych – III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71630000 – 3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631300 – 3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
Termin składania ofert: 13.11.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-10-29
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-29 godz. 09:08
Ostatnia zmiana: 2013-12-19 godz. 14:38 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 116/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalendarzy
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30199792 - 8  Kalendarze
Termin składania ofert: 24.10.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Uwaga: dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy po zmianach - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2013-10-16
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-16 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2013-10-24 godz. 14:58 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie nr 115/ZP/13
Nazwa postępowania - zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na realizacji zadania inwestycyjnego „Montaż masztów flagowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu”
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44212250-6 - maszty,
51122000-3 - usługi instalowania masztów flagowych,
34953300-5 - chodniki,
71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2013-10-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-11 godz. 14:22

Postępowanie nr 114/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie systemu centralnego backup’u na potrzeby resortu obrony narodowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72230000-6 – Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania,
72243000-0 – Usługa programowania
Termin składania ofert: 09.10.2013 r., godz. 11:00

„Uwaga: dot. załączników nr 1-8 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.”

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-09-30
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-30 godz. 15:05
Ostatnia mziana: 2013-12-03 godz. 12:52 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Postępowanie nr 113/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest zakup reklamy internetowej promującej Wojsko Polskie w serwisie społecznościowym
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79341000 – 6 Usługi reklamowe
Termin składania ofert: 8 października 2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-09-27
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-27 godz. 14:43
Ostatnia zmiana: 2013-11-04 godz. 09:04 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 112/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Ankarze
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Termin składania ofert: 11.10.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-10-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-10-23 godz. 13:52
Ostatnia zmiana: 2013-11-12 godz. 15:14 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 111/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odbiorników telewizyjnych, sprzętu: RTV oraz nagłaśniającego – III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32320000-2 –sprzęt telewizyjny i audiowizualny;
32300000-6 – odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz  lub aparatura powielająca;
32342400-6 – sprzęt nagłaśniający.
Termin składania ofert: 30.09.2013 r., godz. 11:00

„Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 3 października 2013 r. godz. 11:00”

„Uwaga: dot. załączników nr 1-5 oraz 7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.”

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-09-20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-20 godz. 12:32
Ostatnia zmiana: 2013-11-14 godz. 13:00 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 110/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegającą na remoncie części pomieszczeń wraz z instalacjami w tych pomieszczeniach w budynku NR 9 zlokalizowanym przy ul. Rakowieckiej 2 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
Termin składania ofert: 02.10.2013 r., godz. 11:00

Uwaga dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej: ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.


Uwaga: W dniu 25 września 2013 r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się wizja lokalna.
Miejsce spotkania: biuro przepustek przy ul. Rakowieckiej 2, Warszawa.
Przybyłe osoby winne okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-09-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-09-17 godz. 13:25
Ostatnia zmiana: 2013-11-06 godz. 14:47 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 109/ZP/13 (SHAPE)
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego - mikrobus
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Termin składania ofert: 04.10.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-10-18
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-18 godz. 08:52

Postępowanie nr 108/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Rozbudowa systemów ochrony technicznej ul. Rakowiecka 4a.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79930000-2 – specjalne usługi projektowe,
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.10.2013 r., godz. 15:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-10-01
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-01 godz. 13:49
Ostatnia zmiana: 2014-05-08 godz. 11:20 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 107/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie  paliwa gazowego grupy E (gazu ziemnego wysokometanowego), do budynków urzędu MON w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09123000-7 – Gaz ziemny
65210000-8 – Przesył gazu
Termin składania ofert: 26.09.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-09-13
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-13 godz. 14:29
Ostatnia zmiana: 2013-09-27 godz. 09:58 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 106/ZP/13
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa wody i odprowadzanie ścieków z obiektów Urzędu MON
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
41110000-3 – Woda pitna
90410000-4 – Usługi usuwania ścieków
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2014-02-18
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-18 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2014-03-12 godz. 07:58 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 105/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii kryptograficznej, kancelarii tajnej oraz innych niż kancelaria tajna komórek odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79930000-2 – specjalne usługi projektowe,
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.10.2013 r., godz. 15:00
Uwaga: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został zmieniony na dzień 15 stycznia 2014 r. godz. 15:00

Uwaga: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został zmieniony na dzień 28 listopada 2013 r. godz. 15:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-09-27
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-27 godz. 09:57
Ostatnia zmiana: 2014-05-20 godz. 11:43 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 104/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy,
30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów.
Termin składania ofert: 24.09.2013 r., godz. 11:00

„Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 27 września 2013 r. godz. 11:00”

Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2013-09-13
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-13 godz. 14:29
Ostatnia mziana: 2013-10-18 godz. 15:07 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 103/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na realizacji zadania inwestycyjnego - Montaż masztów flagowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44212250-6 - maszty
51122000-3 - usługi instalowania masztów flagowych
34953300-5 - chodniki
71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Termin składania ofert: 20.09.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2013-09-05
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-09-05 godz. 15:15
oststania zmiana: 2013-09-23 godz. 13:05 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 102/ZP/13
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dodatkowe, obejmujące swoim zakresem wykonanie izolacji ściany fundamentu budynku, wymianę rur spustowych, wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczenia UPS oraz mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej wraz z wykonaniem zasypek fundamentów (dotyczące roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, nr sprawy 43/ZP/12)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-10-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-10 godz. 15:22

Postępowanie nr 101/ZP/13
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane uzupełniające, obejmujące swoim zakresem rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej i podbudowy drogi oraz odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej (dotyczące roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, nr sprawy 43/ZP/12)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-10-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-10 godz. 15:22

Postępowanie nr 100/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu tarasu budynku nr 1 przy ul. Klonowej 1 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
CPV 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
CPV 71330000-0 – różne usługi inżynieryjne.
Termin składania ofert: 17.09.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-09-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-09 godz. 15:28
Ostatnia zmiana: 2013-11-06 godz. 13:32 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 99/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz urządzeń do niszczenia dokumentów niejawnych - II części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30190000-7  Różny sprzęt i artykuły biurowe
19000000-6  Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
22800000-8  Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury
24900000-3  Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
37800000-6  Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
39240000-6  Wyroby nożownicze
44400000-4  Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert: 15.10.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 22 października 2013 r. godz. 11:00

Uwaga: dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy po zmianach II z 18.10.2013 r- ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Uwaga: dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy po zmianach - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Uwaga: dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2013-10-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-04 godz. 11:54
Ostatnia zmiana: 2013-11-21 godz. 14:01 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 98/ZP/13 (Oslo)
nazwa postępowania – Zakup samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Oslo.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Termin składania ofert: 30.08.2013 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-09-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-20 godz. 12:35
Ostatnia mziana: 2013-10-01 godz. 15:15 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 97/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowych przeglądów obiektów budowlanych, urządzeń klimatyzacyjnych i kotłów gazowych – III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
Termin składania ofert: 23 września 2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-09-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-11 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2013-09-24 godz. 11:05 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/
Postępowanie nr 96/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na realizacji zadania inwestycyjnego "Montaż masztów flagowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44212250-6 - maszty,
51122000-3 - usługi instalowania masztów flagowych,
34953300-5 - chodniki,
71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
Termin składania ofert: 4.09.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2013-08-20
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-20 godz. 15:35
Ostatnia zmiana: 2013-09-05 godz. 12:04 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 95/ZP/13
Przedmiotem zamówienia dostawa drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30233132-5 - Napędy dyskowe
30237110-3 - Interfejsy sieciowe
30237290-8 - Podpórki pod nadgarstki przy klawiaturze
Termin składania ofert: 22.08.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska
Czas wytworzenia: 2013-08-14
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-14 godz. 12:25
Ostatnia zmiana: 2013-08-22 godz. 15:15 /dodano informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 94/ZP/13
Przedmiotem zamówienia dostarczanie paliwa gazowego grupy E (gazu ziemnego wysokometanowego), do budynków urzędu MON w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09123000-7 – Gaz ziemny
65210000-8 – Przesył gazu
Termin składania ofert: 05.09.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-08-27
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-27 godz. 14:05
Ostatnia zmiana: 2013-09-06 godz. 13:24 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 93/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjne wykonywanie usług serwisowych związanych z konserwacją i doraźną naprawą urządzeń do niszczenia dokumentów użytkowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50310000-1 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń do niszczenia dokumentów
Termin składania ofert: 21.08.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-08-13
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-13 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2013-09-03 godz. 11:33 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 92/ZP/13 (Helsinki)
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Helsinkach
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 16.08.2013 r., godz. 12:00
UWAGA: Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę (dokumentem do zamieszczenia będzie informacja o wyborze, a w późniejszym terminie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia).

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-08-27
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-27 godz. 10:35
Ostatnia zmiana: 2013-09-10 godz. 11:00 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 91/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie energii cieplnej (zakup wraz z przesyłem) do węzłów cieplnych zaopatrujących w ciepło budynki Urzędu MON znajdujące się na terenie kompleksów: al. Niepodległości 218, ul. Rakowiecka 4a, ul. Rakowiecka 2, ul. Puławska 4a, ul. Klonowa 1, ul. Klonowa 2
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09320000-8 – para, gorąca woda i podobne produkty
Termin składania ofert: 27.08.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-07-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-19 godz. 13:32
Ostatnia zmiana: 2013-10-10 godz. 12:29 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 90/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu pasażerskiego, 16 miejscowego.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34121000-1 Autobusy i autokary
Termin składania ofert: 16.09.2013 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-08-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-08-07 godz. 13:02
Ostatnia zmiana: 2013-09-17 godz. 12:25 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 89/ZP/13
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dodatkowe, polegające na wykonaniu
warstwy stabilizacji podłoża gruntowego na części odcinka modernizowanej drogi, pierścieni betonowych pod studnie kanalizacyjne, pierścieni odciążających pod wpusty kanalizacji deszczowej, zasypaniu wykopów liniowych piaskiem wraz z zagęszczeniem (dotyczące roboty budowlanej polegającej na wykonaniu modernizacji nawierzchni dróg i chodników wewnętrznych w kompleksie przy ul. Klonowej 1 w Warszawie, nr sprawy 19/ZP/13)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
45233223-8 – wymiana nawierzchni drogowej
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-07-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-19 godz. 09:30

Postępowanie nr 88/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawę materiałów informacyjnych – 2 części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne;
Termin składania ofert: 01.10.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-08-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-08-22 godz. 11:35

Postępowanie nr 87/ZP/13
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe i gastronomiczne w związku z przeprowadzeniem konferencji szkoleniowej.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
551000000-1 - usługi hotelarskie;
55120000-7 - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
Termin składania ofert: 19.09.2013 r., godz. 11:00
Czas wytworzenia: 2013-08-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-08-09 godz. 13:54
Ostatnia zmiana: 2013-10-21 godz. 12:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 86/ZP/13
postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki:
nazwa postępowania – Wykonanie narzędzi promujących Wojsko Polskie na podstawie pracy konkursowej.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
79822500-7 usługi projektów graficznych,
92111210-7 produkcja filmów reklamowych.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-07-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-30 godz. 11:07
Postępowanie nr 85/ZP/13 (Norfolk)
Przedmiot zamówienia - Zakup samochodu osobowego - mikrobusu.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 09.08.2013 r., godz. 9:00
UWAGA: postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę (dokumentem do zamieszczenia będzie tylko informacja o unieważnieniu postępowania).
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-08-14
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-14 godz. 12:25

Postępowanie nr 84/ZP/13 (Norfolk)
Przedmiot zamówienia - Zakup samochodu osobowego ogólnego przeznaczenia
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe

Termin składania ofert:
09.08.2013 r., godz. 9:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-08-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-08-19 godz. 14:20
Ostatnia zmiana: 2013-08-22 godz. 15:05 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 83/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek – II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30125000 – 1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125120 – 5 Tonery do drukarek laserowych
30125100 – 2 Wkłady barwiące
30124300 – 7 Bębny do maszyn biurowych
Termin składania ofert: 20 września 2013 r., godz. 11:00
Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 13 listopada 2013 r. godz. 11:00.

Uwaga: dot. SIWZ z zał. po zmianach - tekst ujednolicony wg stanu na dzień 28.10.2013 r. w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Uwaga: dot. załącznika nr 7 do SIWZ cześć II wg stanu na dzień 16.10.2013 r. - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Uwaga: dot. załącznika nr 8 do SIWZ wg stanu na dzień 09.10.2013 r. w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Uwaga: dot. załącznika nr 7 do SIWZ cześć I wg stanu na dzień 08.10.2013 r., załącznika nr 7 do SIWZ cześć II wg stanu na dzień 08.10.2013 r. i załącznika nr 8 do SIWZ wg stanu na dzień 08.10.2013 r. w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Uwaga: dot. załączników: nr 7 do SIWZ Formularz cenowy Szczegółowy wykaz materiałów część II PO ZMIANACH w poz.23,24,25,34,43,52,89 i nr 8 do SIWZ Zestawienia wydajności (...) część I PO ZMIANACH w poz.138,139,140,158 - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Uwaga: dot. załączników nr 7 i 8 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.


Uwaga: dot. załączników nr 1 - 6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Uwaga: dot. załączników nr 7 i 8 do SIWZ po zmianach w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-08-14
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-19 godz. 09:35
Ostatnia zmiana: 2014-03-19 godz. 10:07 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/
Postępowanie nr 82/ZP/13 
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, w której skład wchodzi montaż (wykonanie) systemu wentylacji i oświetlenia w budynku nr 2 (hala sportowa) zlokalizowanego przy ul. Klonowej 1 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Termin składania ofert: 30.07.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-04 godz. 10:36
Ostatnia zmiana: 2013-09-24 godz. 14:57 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 81/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej remontów (przebudowy) elewacji budynków w tym wykonanie robót towarzyszących z zachowaniem walorów (oryginalnych detali) architektonicznych:
a/ budynku nr 2 zlokalizowanego przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
b/ budynku nr 11 zlokalizowanego przy ul. Klonowej 1 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
CPV 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
CPV 71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania ofert: 10.07.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-07-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-02 godz. 15:10
Ostatnia zmiana: 2013-08-20 godz. 14:45 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Postępowanie nr 80/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych oraz utrzymywanie w stałej sprawności technicznej instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych znajdujących się w obiektach urzędu MON w Warszawie – II części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50700000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50730000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
Termin składania ofert: 23.08.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-08-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-08-07 godz. 11:08
Ostatnia zmiana: 2013-10-24 godz. 12:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 79/ZP/13 (Kopenhaga)
postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę samochodu osobowego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Termin składania ofert: 12.07.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-07-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-25 godz. 14:24
Ostatnia zmiana: 2013-12-16 godz. 12:21 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 78/ZP/123
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa szaf stalowych na akta klasy B i C
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44421300-0 – Sejfy
39132100-7 – Szafy na akta
Termin składania ofert: 16.07.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-07-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-02 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2013-08-09 godz. 14:28 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 77/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry dydaktycznej do realizacji warsztatów szkoleniowych dla grupy psychologów jednostek wojskowych i wojskowych pracowni psychologicznych, podejmujących interwencje wobec osób doświadczających kryzysu lub traumy
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe.
80500000-9 - usługi szkoleniowe.
Termin składania ofert:
29.07.2013 r., godz. 12:00 Uwaga: dot. załączników nr 1,2,3,4,7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-06-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-21 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2013-09-11 godz. 11:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 76/ZP/13
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe i gastronomiczne, w związku z przeprowadzeniem konferencji – V części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
551000000-1 - usługi hotelarskie;
55120000-7 - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
Termin składania ofert: 24.07.2013 r., godz. 11:00
„Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 26 lipca 2013 r. godz. 11:00.”
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-06-14, godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-14 godz. 12:54
Ostatnia zmiana: 2013-08-28 godz. 12:30 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 75/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia: wynajmu sal szkoleniowych, usługi hotelarskiej, usługi gastronomicznej oraz zapewnienie kadry dydaktycznej do przeprowadzenia szkolenia dla dwóch 20-osobowych grup opiekunów indywidualnych rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
55270000-3usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
Termin składania ofert: 05.08.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-4 oraz 7, 8 w wersji edytowalnej -  ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-25 godz. 10:10
Ostatnia zmiana: 2013-11-12 godz. 14:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 74/ZP/13 (SHAPE)
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa samochodu osobowego ogólnego przeznaczenia.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 31.07.2013 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-08-12
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-12 godz. 10:10
Ostatnia zmiana: 2013-08-22 godz. 11:45 /dodano zmianę ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 73/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 9 sztuk stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42512200-0 – ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza
Termin składania ofert: 24.06.2013 r., godz. 11:00
 
W dniu 20 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 odbędzie się wizja lokalna.
Miejsce spotkania: biuro przepustek przy al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Przybyłe osoby winne okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.

Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-06-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-14 godz. 15:20
Ostatnia zmiana: 2013-07-19 godz. 13:26 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 72/ZP/13
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane dodatkowe, polegające na wykonaniu izolacji przeciwwodnej w technologii /białej wanny/ wraz z podbiciem fundamentów w technologii /Jet Grouting/ wraz z cięciem stóp fundamentowych i rewizją R1 (dotyczące roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-07-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-05 godz. 14:25

Postępowanie nr 71/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XVII części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne;
79822500-7 - usługi projektów graficznych
Termin składania ofert: 01.08.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-4 oraz 7 w wersji edytowalnej -  ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-25 godz. 10:44
Ostatnia zmiana: 2013-12-03 godz. 14:23 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. II, VII
/

Postępowanie nr 70/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest usługa, w obszarze obsługi świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych przez Wojskowe Biura Emerytalne (WBE), polegająca na rozbudowie opracowanego przez Zamawiającego modelu systemu informatycznego z zastosowaniem rozwiązań SAP ERP 6.0, wykonaniu aplikacji pilotowej w oparciu o rozbudowany model systemu informatycznego oraz wdrożeniu wykonanej aplikacji w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie jako modułu funkcjonalnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZSI RON) wykonanego w technologii SAP.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72250000-2 – usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72591000-4 – rozszerzenie umów serwisowych
Termin składania ofert: 7.10.2013 r., godz. 11.00

Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 9 stycznia 2014 r. godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-08-27
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-27 godz. 10:40
Ostatnia zmiana: 2014-03-18 godz. 08:00 /dodano: informacja o unieważnieniu/

Postępowanie nr 69/ZP/13 (Brunssum)
postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę:
nazwa postępowania – Usługa transportu w zakresie przewozu dzieci autobusem szkolnym do szkoły międzynarodowej UWC Maastricht  w roku szkolnym 2013/2014.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
60172000 – Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
Termin składania ofert: 24.06.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-06-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-28 godz. 13:28
Ostatnia zmiana: 2013-07-17 godz. 13:18 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 68/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją i kanalizacją sanitarną pionów dolnych wraz z remontem węzłów sanitarnych w tych pionach i pomieszczeń przedsionków w budynku Nr 4 w kompleksie wojskowym przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Termin składania ofert: 11 lipca 2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-06-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-21 godz. 10:10
Ostatnia zmiana: 2013-09-03 godz. 11:33 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 67/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej remontów (przebudowy) elewacji budynków w tym wykonanie robót towarzyszących z zachowaniem walorów (oryginalnych detali) architektonicznych:
a/ budynku nr 2 zlokalizowanego przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
b/ budynku nr 11 zlokalizowanego przy ul. Klonowej 1 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
CPV 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
CPV 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
CPV 71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania ofert: 04.06.2013 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-05-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-05-22 godz. 08:35
Ostatnia zmiana: 2013-06-14 godz. 08:45 /dodano informacja o unieważnieniu/

Postępowanie nr 66/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jestwykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku nr 9 przy ul. Rakowieckiej 2 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
CPV 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert: 06.06.2013 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-05-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-05-22 godz. 10:47
Ostatnia zmiana: 2013-06-19 godz. 11:22 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 65/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu pasażerskiego, 16 miejscowego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34121000-1 Autobusy i autokary
Termin składania ofert: 27.06.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-05-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-20 godz. 10:19
Ostatnia zmiana: 2013-06-28 godz. 08:31 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 64/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej remontów (przebudowy) wejść do budynków zlokalizowanych w kompleksie przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
CPV 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
CPV 71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania ofert: 10.06.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-05-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-27 godz. 14:22
Ostatnia zmiana: 2013-07-31 godz. 14:55 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 63/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu zagadnień: projektowo – programistycznych serwisów WWW, administracji serwerami serwisów WWW, grafiki komputerowej i bezpieczeństwa teleinformatycznego – II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80531200 – 7  usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 04.07.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1 - 6 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczy
Czas wytworzenia: 2013-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-25 godz. 10:10
Ostatnia zmiana: 2013-08-02 godz. 11:08 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cześć I/

Postępowanie nr 62/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu ABAP
80531200-7 – usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 1.07.2013 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-06-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-21 godz. 13:15
Ostatnia zmiana: 2013-07-30 godz. 14:04 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 61/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Przebudowa pomieszczeń na potrzeby kancelarii kryptograficznej nr sprawy 61/ZP/13.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79930000-2 – specjalne usługi projektowe,
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.06.2013 r., godz. 15:00

Uwaga: dot. Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-05-29
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-05-29 godz. 12:10
Ostatnia zmiana: 2013-08-19 godz. 15:00/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 60/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowym monitoringu mediów - prasy ogólnopolskiej i regionalnej, radia i telewizji dla resortu obrony narodowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
64216200-5 – elektroniczne usługi informacyjne
Termin składania ofert: 26.06.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-06-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-14 godz. 15:12
Ostatnia zmiana: 2013-07-09 godz. 14:46 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 59/ZP/13 (Norfolk)
postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę:
nazwa postępowania – zakup samochodu osobowego - mikrobusu.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Termin składania ofert: 07.06.2013 r., godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-25 godz. 12:52

Postępowanie nr 58/ZP/13 (Norfolk)
postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę:
nazwa postępowania – zakup samochodu osobowego ogólnego przeznaczenia.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Termin składania ofert: 07.06.2013 r., godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-25 godz. 12:52

Postępowanie nr 57/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia drugiej linii asysty technicznej i konserwacji (ATiK) posiadanego przez resort obrony narodowej systemu informatycznego MAG-MAT realizującego ewidencję ilościowo-wartościową w zakresie gospodarki magazynowej.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Termin składania ofert: 25 czerwca 2013 r., godz. 11.00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-06-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2013-06-17 godz. 12:15
Ostatnia zmiana: 2013-07-28 godz. 13:15 /dodano zmianę ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 56/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabliczek identyfikacyjnych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35123400-6 znaczki identyfikacyjne
Termin składania ofert: 20.06.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-06-07, godz. 9:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-07, godz. 9:53
Ostatnia zmiana: 2013-06-26 godz. 13:32 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 55/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjne wykonywanie usług serwisowych związanych z konserwacją i doraźną naprawą urządzeń poligraficznych eksploatowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50313100-3 Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek
50313200-4 Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek
Termin składania ofert: 04.06.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy w formacie EXCEL - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-05-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-17 godz. 09:25
Ostatnia zmiana: 2013-06-17 godz. 08:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 54/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu wyposażenia kwater służbowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9– usługi w zakresie transportu drogowego
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-05-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-05-22godz. 13:52
Oststnia zmiana: 2013-06-05 godz. 15:08 /dodano: ogłoszeni o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 53/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczeń pożarowych zespołu budynków biurowych przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert: 08.05.2013 r., godz. 15:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-04-119
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-04-19 godz. 09:35
Ostatnia zmiana: 2013-07-04 godz. 13:16 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 52/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 sztuk klimatyzatorów przenośnych jednoczęściowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne
Termin składania ofert: 10.05.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-04-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-29 godz. 10:58
Ostatnia zmiana: 2013-06-11 godz. 09:30 /dodano:ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 51/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń "Adobe Captivate 6", "Administracja platformą e-learning MOODLE", "Wprowadzenie do e-learningu", "Wytwarzanie e-szkoleń na platformie e-learning MOODLE"
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80531200 – 7  usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 12 czerwca 2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-05-29
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-05-29 godz. 12:10
Ostatnia zmiana: 2013-07-29 godz. 13:14 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 50/ZP/13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu ciężarowo-osobowego wysokiej mobilności - opancerzonego na potrzeby Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Islamabadzie
Termin składania ofert: 10.05.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-06-13
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-06-13 godz. 13:50

Postępowanie nr 49/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykładzin podłogowych oraz dywanów
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44112200-0 Wykładziny podłogowe
39531000-6 Dywany, maty, dywaniki
Termin składania ofert: 23.05.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-14 godz. 09:10
Ostatnia zmiana: 2013-06-21 godz. 13:35/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 48/ZP/13
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na przeprowadzeniu modernizacji węzła cieplnego wraz z wykonaniem remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynkach o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 8 zlokalizowanych w kompleksie przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7       Roboty budowlane
45330000-9       Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
Termin składania ofert: 15.05.2013 r., godz. 15:00
Uwaga: dot. Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-04-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-04-23 godz. 13:14
Ostatnia zmiana: 2013-09-03 godz. 14:07 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 47/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest organizacja zwiedzania trasy turystycznej, organizacja konferencji oraz kompleksowa obsługa gastronomiczna i organizacja kolacji w dniu 15 kwietnia 2013 r. w Kopalni Soli „Wieliczka” dla uczestników Konferencji Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS).
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez
79952100-3 Usługi w zakresie imprez kulturalnych
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-04-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2013-04-12 godz. 14:59

Postępowanie nr 46/ZP/13 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych i gabinetowych oraz krzeseł i foteli – III części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3 Meble
Termin składania ofert: 29.05.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 3 czerwca 2013 r., godz. 11:00 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 3 czerwca 2013 r., o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-05-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-17 godz. 14:57
Ostatnia zmiana: 2013-08-02 godz. 14:15 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 45/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie energii cieplnej (zakup wraz z przesyłem) do węzłów cieplnych, dla budynków Urzędu MON znajdujących się na terenie kompleksów: al. Niepodległości 218, ul. Rakowiecka 4a, ul. Rakowiecka 2, ul. Puławska 4a, ul. Klonowa 1, ul. Klonowa 2
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09320000-8 – para, gorąca woda i podobne produkty
Termin składania ofert: 8 lipca 2013 r., godz. 11.00.
Uwaga: dot. załączników nr 1-4, 6, 8 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-05-29
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-05-29 godz. 12:20
Ostatnia zmiana: 2013-07-08 godz. 14:45 /dodano: informacja o unieważnieniu/

Postępowanie nr 44/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i egzaminów z zakresu CISCO oraz szkoleń z zakresu VMWARE – VII części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 28.05.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-04-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-04-19 godz. 13:44
Ostatnia zmiana: 2013-08-19 godz. 09:00/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 43/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odbiorników telewizyjnych, sprzętu: RTV, fotograficznego i nagłaśniającego – V części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32320000-2 sprzęt telewizyjny i audiowizualny,
32300000-6 odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca,
33450000-9 sprzęt fotograficzny,
32322000-6 urządzenia projekcyjne,
32342400-6 sprzęt nagłaśniający.
Termin składania ofert: 17.06.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-06-07, godz. 11:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-07, godz. 12:05
Ostatnia zmiana: 2013-07-24 godz. 15:30 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.III, IV/

Postępowanie nr 42/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń biurowych w budynkach nr 1, 4, 6 oraz korytarza w pomieszczeniach piwnicznych budynku nr 4 zlokalizowanym przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Termin składania ofert: 26.04.2013 r., godz. 11:00

„Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 7 maja 2013 r., godz. 11:00 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 7 maja 2013 r., o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego”

Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 odbędzie się wizja lokalna.
Miejsce spotkania: biuro przepustek przy al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Przybyłe osoby winne okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.

Uwaga: dot. kosztorysu "ślepego" w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-04-11
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-04-11 godz. 15:25

Ostatnia zmiana: 2013-06-06 godz. 09:44 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 41/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kserokopiarek, drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych – 3 części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30121200-5 urządzenia fotokopiujące
30234300-1 płyty kompaktowe (CD)
30234600-4 pamięć flash
30237220-7 podkładki pod myszy
30237290-8 podpórki pod  nadgarstki przy klawiaturze
30237110-3 interfejsy sieciowe
30237132-3 interfejs USB
30233132-5 napędy dyskowe
30237000-9 części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237250-6 akcesoria do oczyszczenia komputerów
30237130-9 karty komputerowe
32330000-5 aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32422000-7 elementy składowe sieci
Termin składania ofert: 16.05.2013 r., godz. 11:00

„Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 20 maja 2013 r., godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20 maja 2013 r., o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego”

Uwaga: dot. załączników nr 1-5, 8 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk / Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-05-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-07 godz. 12:30
Ostatnia zmiana: 2013-06-11 godz. 14:28 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 40/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest druk opracowania pt.: "Zachowania przemocowe w środowisku pracy", przeznaczonego dla żołnierzy i pracowników wojska
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79810000-5 Usługi drukowania
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki
Termin składania ofert: 18.06.2013 r., godz. 11:00
"Uwaga: dot. załączników nr 1 - 4 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca".

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-05-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-05-02 godz. 11:56
Ostatnia zmiana: 2013-07-30 godz. 14:03 /dodano: informacja o zamknięciu postępowania/

Postępowanie nr 39/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań społecznych na temat: „Pogłębionej diagnozy społecznej percepcji WP” wraz z prezentacją wyników badań.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
79315000-5 usługi badań społecznych
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2013 r., godz. 11.00
„Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 25 kwietnia 2013 r. godz. 11:00”
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-04-10
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-04-11 godz. 15:30
Ostatnia zmiana:2013-05-28 godz. 13:05/dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 38/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji oraz monitoringu występowania szkodników opartego na założeniach systemu HACCP w kompleksach Urzędu MON przy Al. Niepodległości 218, ul. Rakowieckiej 4a, ul. Klonowej 1 i 2, ul. Rakowieckiej 2 oraz ul. Puławskiej 4a w Warszawie
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90921000-9 – usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
90923000-3 – usługi odszczurzania
Termin składania ofert: 23.04.2013 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 oraz 11  do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-04-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-10 godz. 13:25
Ostatnia zmiana: 2013-05-21 godz. 13:55 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 37/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej remontów (przebudowy) elewacji budynków w tym wykonanie robót towarzyszących
z zachowaniem walorów (oryginalnych detali) architektonicznych:
a/ budynku nr 2 zlokalizowanego przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
b/ budynku nr 11 zlokalizowanego przy ul. Klonowej 1 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
CPV 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
CPV 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
CPV 71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania ofert: 13 maja 2013 r., godz. 11.00.
   
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-04-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-30 godz. 08:45
Ostatnia zmiana: 2013-05-14 godz. 12:42 /dodano: informacja o unieważnieniu/

Postępowanie nr 36/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu specjalistycznego z języka angielskiego
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego
Termin składania ofert: 8.04.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-03-29, godz. 12:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-29, godz. 13:00
Ostatnia zmiana:2013-05-14 godz. 15:25 /dodano: ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 35/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest  Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia, wynajmu sali szkoleniowej, usługi hotelarskiej oraz usługi gastronomicznej – VI części,
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
80510000-2 - usługi szkolenia specjalistycznego
55300000-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55100000-1 - usługi hotelarskie
Termin składania ofert: 20.05.2013 r., godz. 11.00.
„Uwaga: dot. załączników nr 1-6 oraz 10  do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.”

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-04-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-10 godz. 15:17
Ostatnia zmiana: 2013-08-14 godz. 12:50 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I, II, IV, V, VI/

Postępowanie nr 34/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i wydawniczych - XI części
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne;
22110000-4 - drukowane książki;
22120000-7 - wydawnictwa;
79822500-7 - usługi projektów graficznych.
Termin składania ofert: 8 maja 2013 r., godz. 11.00
Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-04-02
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-04-02, godz. 09:50
Ostatnia zmiana: 2013-07-09 godz. 10:43 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 33/ZP/13
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji przeciwoblodzeniowej podgrzewania rynien i rur spustowych wraz z automatyką na budynkach nr 1, 3, 4, 5, 6 i 8 zlokalizowanych w kompleksie wojskowym przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.04.2013 r., godz. 15:00
   
Uwaga: dot. Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-04-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-10 godz. 13:35
Ostatnia zmiana: 2013-07-22 godz. 15:20 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 31/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry dydaktycznej do realizacji szkoleń i warsztatów dla psychologów wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska w 2013 i w 2014 roku – VI części
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe.
80500000-9 - usługi szkoleniowe.
Termin składania ofert: 07.05.2013 r., godz. 11:00
Czas wytworzenia: 2013-03-26, godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-26, godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2013-08-05 godz. 08:16 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 32/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń biurowych w budynku nr 1 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7  Roboty budowlane
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317300-5  Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia
45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Termin składania ofert: 28.03.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: Zamawiający uprzejmie informuje, że w dniu 26 marca 2013 r. (wtorek) o godz. 14.30 odbędzie się wizja lokalna. Miejsce spotkania: biuro przepustek przy al. Niepodległości 218, Warszawa.

Uwaga: dot. kosztorysów w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający:  Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-03-13, godz. 10:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-13, godz. 11:15
Ostatnia zmiana: 2013-05-27 godz. 15:13 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 30/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest autobusu pasażerskiego, 16 miejscowego.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

34121000-1 Autobusy i autokary
Termin składania ofert: 25.04.2013 r., godz. 11:00
Czas wytworzenia: 2013-03-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-18, godz. 13:00
Ostatnia zmiana: 2013-05-10 godz. 09:24 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 29/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 samochodów osobowych
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 24.04.2013 r., godz. 11:00
Czas wytworzenia: 2013-03-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-18, godz. 13:00
Ostatnia zmiana: 2013-06-18 godz. 10:10 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 28/ZP/13
Konkurs na narzędzia reklamowe promujące Wojsko Polskie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
92111210-7 produkcja filmów reklamowych,
79822500-7 usługi projektów graficznych.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 11.04.2013 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników do Regulaminu Konkursu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-03-25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-03-25 godz. 14:05
Ostatnia zmiana: 2013-06-27 godz. 12:49 /dodano: ogłoszenie o wynikach konkursu/

Postępowanie nr 27/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji pożaru, urządzeń przeciwpożarowych oraz systemu gaszenia gazem wraz z systemem wczesnej detekcji dymu. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
Termin składania ofert: 05.04.2013 r., godz. 11:00
Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 9 kwietnia 2013 r. godz. 11:00
Czas wytworzenia: 2013-03-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-18, godz. 15:30
Ostatnia zmiana: 2013-06-04 godz. 07:57 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 26/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia programistycznego polegająca na
modernizacji systemu obiegu dokumentów ARCUS

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

72230000-6 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72243000-0 Usługi programowania
Termin składania ofert: 27.03.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający:  Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2013-03-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-18, godz. 15:10
Ostatnia zmiana: 2013-04-24 godz. 13:28 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 25/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia specjalistycznego, zapewnienie sali szkoleniowej z pełnym zapleczem technicznym i wyposażeniem oraz usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80500000-9 – usługi szkoleniowe;
55100000-1 – usługi hotelarskie;
55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 –usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Termin składania ofert: 25.04.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1,2,3,7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-03-19, godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-19, godz. 15:28
Ostatnia zmiana: 2013-07-05 godz. 12:48 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 24/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku i oprawy oraz dostawa materiałów wydawniczych
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

79823000-9 usługi drukowania i dostawy
79800000- 2 usługa drukowania i powiązane
Termin składania ofert: 21.03.2013 r., godz. 11:00
„Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 27 marca 2013 r. godz. 11:00.”
Czas wytworzenia: 2013-03-13, godz. 12:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-13, godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2013-05-08 godz. 13:14 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 23/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i egzaminów z zakresu Microsoft.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 11.04.2013 r., godz. 11:00
Termin składania ofert został zmieniony na dzień 9 maja 2013 r. godz. 11:00
Czas wytworzenia: 2013-02-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-25 godz. 13:33
Ostatnia zmiana: 2013-08-16 godz. 13:37 /dodano głoszenie o udzieleniu zamówienia/
Postępowanie nr 22/ZP/13
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe i gastronomiczne, w związku z konferencjami szkoleniowymi z zakresu IT – 5 części.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

55100000-1 - usługi hotelarskie
55120000-7 - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Termin składania ofert: 03.04.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-02-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-25, godz. 13:31
Ostatnia zmiana: 2013-05-15 godz. 13:53 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 21/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi 3 szkoleń specjalistycznych z zakresu fotografii, zapewnienie sali szkoleniowej z pełnym zapleczem technicznym i wyposażeniem oraz usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80500000-9 - usługi szkoleniowe
55100000-1 - usługi hotelarskie
55120000-7 - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Termin składania ofert: 05.04.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-02-25, godz. 8:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-25, godz. 9:35
Ostatnia zmiana: 2013-07-05 godz. 12:52 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 20/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu i montażu dwóch przeszkleń w systemie fasadowym, słupowo – ryglowym, aluminiowym wraz drzwiami dwuskrzydłowymi rozsuwanymi automatycznie w przejściu pod budynkiem nr 5 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie wraz z robotami towarzyszącymi.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane;
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne;
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Termin składania ofert: 20.03.2013 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w formacie .docx oraz załącznika nr 8 do SIWZ w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Uwaga: Zamawiający uprzejmie informuje, że w dniu 13 marca 2013 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się wizja lokalna. Miejsce spotkania: biuro przepustek przy ul. Rakowieckiej 4a, Warszawa

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński  
Czas wytworzenia: 2013-02-15, godz. 09:20
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-02-15 godz. 13:10
Ostatnia zmiana: 2013-04-29 godz. 10:40 /dodano ogłoszenie o udzielnie zamówienia/

Postępowanie nr 19/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie (modernizacji) nawierzchni dróg i chodników wewnętrznych w kompleksie przy ul. Klonowej 1 w Warszawie.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45233223-8   Wymiana nawierzchni drogowej
Termin składania ofert: 26.03.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: Zamawiający uprzejmie informuje, że w dniu 14 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się wizja lokalna. Miejsce spotkania: biuro przepustek przy ul. Klonowej 1, Warszawa

„Uwaga: Zamawiający uprzejmie informuje, że w dniu 21 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się wizja lokalna. Miejsce spotkania: biuro przepustek przy ul. Klonowej 1, Warszawa”

Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w formacie .docx - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
 Czas wytworzenia: 2013-02-13, godz. 14:20
 Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-13, godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2013-05-10 godz. 15:08 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 18/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – przebudowa ogrodzenia przy ul. Klonowej w Warszawie
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
CPV 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
CPV 71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania ofert: 28.02.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-02-13, godz. 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-13, godz. 15:22
Ostatnia zmiana: 2013-04-24 godz. 13:27 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/
Postępowanie nr 17/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjne wykonywanie usług informatycznych związanych z doraźną naprawą i modernizacją sprzętu informatycznego (na zlecenie zamawiającego), użytkowanego w komórkach organizacyjnych Urzędu MON.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

50312000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,
50312400-9 – konserwacja i naprawa mikrokomputerów,
50323000-5 – naprawa i konserwacja urządzeń peryferyjnych
Termin składania ofert: 25.02.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-7 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2013-02-12, godz. 13:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-12, godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2013-03-07 godz. 15:11 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 16/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia specjalistycznego z zakresu efektywnej komunikacji społecznej poprzez media społecznościowe.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80500000-9 - usługi szkoleniowe
55100000-1 - usługi hotelarskie
55120000-7 - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Termin składania ofert: 04.04.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-02-25, godz. 8:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-25, godz. 9:30
Ostatnia zmiana: 2013-05-31 godz. 13:32 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Postępowanie nr 15/ZP/13 (SHAPE)
postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę transportu i magazynowania mebli.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

60100000-9– usługi w zakresie transportu drogowego;
Termin składania ofert: 22.03.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-04-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-04-22 godz. 15:30
Ostatnia zmiana: 2013-05-07 godz. 11:16 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 14/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pomocniczych wykonywanych ręcznie i polegających na przemieszczaniu (załadunek i rozładunek oraz dostarczenie do odbiorcy końcowego) sprzętu i materiałów z i do magazynów oraz miedzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

63110000-3 Usługi przeładunku towarów.
Termin składania ofert: 25.03.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-03-13, godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-13, godz. 14:18
Ostatnia zmiana: 2013-05-09 godz. 10:57 /dodno: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 13/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów przeznaczonych do realizacji prac konserwacyjnych w obiektach budowlanych – IV części.
Kod CPV:
44111000-1 Materiały budowlane
44810000-1 Farby
44511000-5 Narzędzia ręczne
31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria
31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
44316400-2 Drobne artykuły metalowe
44520000-1 Zamki, klucze i zawiasy
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
44411000-4 Wyroby sanitarne
42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura
44163000-0 Rury i osprzęt
Termin składania ofert: 22.02.2013 r., godz. 11:00
Termin składania ofert został zmieniony na dzień 1 marca 2013 r. godz. 11:00.
Uwaga: dot. załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d do SIWZ, w wersji excel - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2013-02-14 godz. 14:20
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2013-02-14 godz. 15:31
Osatania zmiana: 2013-04-30 godz. 12:32 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 12/ZP/13 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i egzaminów z zakresu IBM.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 14.03.2013 r., godz. 11:00
UWAGA: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 22 marca 2013 r. godz. 11:00.

Uwaga: dot. Załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-02-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2013-02-01 godz. 13:10
Ostatnia zmiana: 2013-04-30 godz. 12:24 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 11/ZP/13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na  usługę, polegającą na codziennym dostępie do prowadzonego w sposób ciągły Codziennego Serwisu Informacyjnego wraz z archiwum.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

92400000-5  Usługi świadczone przez agencje informacyjne.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2013-02-25, godz. 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-25 godz. 12:47
Postępowanie nr 10/ZP/13
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe i gastronomiczne, w związku z odprawą rozliczeniowo–zadaniowo–szkoleniową
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

55100000-1 – Usługi hotelarskie;
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
Termin składania ofert: 04 lutego 2013 r., godz. 11:00
Termin składania ofert został zmieniony na dzień 6 lutego 2013 r. godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2013-01-25, godz.12:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-25 godz. 12:47
Ostatnia zmiana: 2013-03-11 godz. 10:02 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 9/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Rozbudowa systemów ochrony technicznej ul. Rakowiecka 4a.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79930000-2 – specjalne usługi projektowe,
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne.
Termin składania ofert: 12.03.2013 r., godz. 15:00

Uwaga: dot. Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-02-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-01 godz. 13:07
Ostatnia zmiana: 2013-06-05 godz. 11:44 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 8/ZP/13
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane uzupełniające, obejmujące swoim zakresem rozbiórkę nawierzchni z kostki oraz odtworzenie nawierzchni z kostki wraz z kanalizacją teletechniczną dla sieci ciepłowniczej (dotyczące roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane.
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2013-02-22 godz. 13:17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-02-22 godz. 14:20

Postępowanie nr 7/ZP/13
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dodatkowe, polegające na rozbiórce podbudowy betonowej pod nawierzchnią z kostki (dotyczące roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane.
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2013-02-22 godz. 14:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-02-22 godz. 14:17

Postępowanie nr 06/ZP/13
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie i gastronomiczne, w związku z warsztatami i szkoleniem dla psychologów - III części.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe;
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
Termin składania ofert: 14 lutego 2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2013-02-05, godz. 09:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-05 godz. 09:59
Ostatnia zmiana: 2013-03-13 godz. 14:22 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 05/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – Remont łazienek w budynkach nr 1, 1A, 1B, 2 przy ul. Rakowieckiej 4a.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania ofert: 13.02.2013 r., godz. 11:00
Termin składania ofert został zmieniony na dzień 15 lutego 2013 r. godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-02-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-02-05 godz. 09:17
Ostatnia zmiana: 2013-04-30 godz. 08:52 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 4/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Organizacyjno – Użytkowego: Przebudowa pomieszczeń na potrzeby kancelarii kryptograficznej
Termin składania ofert: 31 stycznia 2013 r., godz. 15:00

Uwaga: dot. Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-01-11, godz. 12:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-11 godz. 13:04
Ostatnia zmiana: 2013-03-04 godz. 14:30 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 3/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 2.000 szt. albumów o współczesnym uzbrojeniu i wyposażeniu Wojska Polskiego z wkładką pamiątkową.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane;
22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki.
Termin składania ofert: 28.01.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2013-01-18, godz. 8:37
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-18, godz. 8:42
Ostatnia zmiana: 2013-02-11 godz. 13:53 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 2/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - X częściKlasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne,
22110000-4 - drukowane książki,
22120000-7 - wydawnictwa,
79822500-7 - usługi projektów graficznych.
Termin składania ofert: 06 lutego 2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2013-01-29, godz. 13:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-29 godz. 13:53
Ostatnia zmiana: 2013-03-13 godz. 14:14 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 1/ZP/13
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, kompleksowym wyposażeniu, dostawie, montażu oraz demontażu zabudowy stoiska targowego.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79950000-8 - usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów.
Termin składania ofert: 21.02.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2013-01-16, godz. 9:37
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-16, godz. 9:50
Ostatnia zmiana: 2013-07-10 godz. 11:38 /dodano: sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 144/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Rozbudowa systemów ochrony technicznej ul. Puławska 4, Rakowiecka 2.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79930000-2 – specjalne usługi projektowe,
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne.
Termin składania ofert: 26.02.2013 r., godz. 15:00
Uwaga: dot. Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-01-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-22 godz. 09:34
Ostatnia zmiana: 2013-08-22 godz. 11:45 /dodano głoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 143/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania ARIS oraz świadczenie usługi konsultacji.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Termin składania ofert: 27.02.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot.załączników nr 1-5 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2013-02-19 godz. 08:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-01-19 godz. 10:58
Ostatnia zmiana: 2013-03-19 godz. 08:20 /dodano: informacja o rozstrzygnięciu postępowania/

Postępowanie nr 142/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie cyklicznej, kwartalnej konserwacji oraz przeglądu technicznego elementów systemów i urządzeń alarmowych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50610000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
Termin składania ofert: 19.02.2013 r., godz. 15:00

Uwaga: dot. Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-01-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-01-21 godz. 13:23
Ostatnia zmiana: 2013-05-13 godz. 07:51 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 140/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji pożaru, urządzeń przeciwpożarowych oraz systemu gaszenia gazem wraz z systemem wczesnej detekcji dymu.
Termin składania ofert: 29.01.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. Załącznika nr 10 do SIWZ w wersji edytowalnej i Załącznik nr 11 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2013-01-15, godz. 8:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-15, godz. 9:15
Ostatnia zmiana: 2013-01-30 godz. 15:25 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 137/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie wortalu promocji obronności www.wojsko–polskie.pl wraz z przeniesieniem dotychczasowej jej zawartości do nowego środowiska hostingowego oraz transmisji relacji na żywo do Internetu
Termin składania ofert: 19.02.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1 - 7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk / Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-01-07, godz. 7:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-07 godz. 07:49
Ostatnia zmiana: 2013-04-08 godz. 13:53 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 69/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usługi szkolenia wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, przeznaczonego dla żołnierzy i pracowników wojska w 2012 roku – II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
55270000-3usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
Termin składania ofert: 28 sierpnia2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-7 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-07-09
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-09 godz. 09:27
Ostatnia zmiana: 2012-09-19 godz. 12:10 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/