Szkolnictwo wojskowe
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
00-910 WARSZAWA; Al. gen. A. Chruściela 103
(0-22) 6-813-401; fax (0-22) 6-813-175


81-103 GDYNIA; ul. inż. J. Śmidowicza 69
tel.: (058) 626-27-12, (058) 626-26-35


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
00-908 WARSZAWA; ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: (0-22),  683-79-38,  683-79-39, 683-91-31,  683-93-69

fax: (0-22) 683-79-38,  683-91-59


08-521 DĘBLIN; ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel.: (081) 883-71-00, (081) 883-88-11


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
51-150 WROCŁAW; ul. Czajkowskiego 109
tel.: (071) 765-85-76, 765-81-62, 765-81-79


SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH60-628 POZNAŃ; ul. Wojska Polskiego 86tel.:(0-61) 857-50-70, 857- 53-61, 857- 53-60


SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ
76-271 USTKA; Lędowo 1 N

tel. 059 8151-240, 059 8151-712


SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
08-521 DĘBLIN, ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5 budynek 267
tel. 81-551-97-78