Jednostka Wojskowa 4352 - Giżycko
 Zamówienia publiczne realizowane przez Jednostkę Wojskową 4352, ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko
ogłoszenie na usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe, sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania kierowców konsultacje specjalistyczne), żołnierzy zawodowych i pracowników wojska JW.4352 oraz żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4352.
Nr referencyjny: 135/2013
Termin składania ofert: 08.01.2013 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-12-30
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-30, godz. 15:11
Ostatnia zmiana: 2014-01-08 godz. 14:15 /dodano: wybor oferty/

ogłoszenie na usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe, sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania kierowców konsultacje specjalistyczne), żołnierzy zawodowych i pracowników wojska JW.4352 oraz żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4352.
Nr referencyjny: 132/2013
Termin składania ofert: 31.12.2013 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-12-20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-20, godz. 13:43
Ostatnia zmiana: 2014-01-08 godz. 14:15 /dodano: wybor oferty/

ogłoszenie na powszechne usługi pocztowe i kurierskie w obrocie krajowym na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jej finansowym i logistycznym zaopatrzeniu na rok 2014.
Nr referencyjny: 131/2013
Termin składania ofert: 30.12.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-12-20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-20, godz. 13:43
Ostatnia zmiana: 2013-12-31 godz. 10:02 /dodano: wybor oferty/

ogłoszenie na wywóz odpadów komunalnych oraz dzierżawę pojemników, z podziałem na III części
Nr referencyjny: 130/2013
Termin składania ofert: 23.12.2013 godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-12-13
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-13, godz. 10:39
Ostatnia zmiana: 2013-12-30 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłoszenie na usługę w zakresie zabezpieczenia w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich obsługą serwisową szkolenia poligonowego w Bemowie Piskim i garnizonowych uroczystości wojskowych w 2014 roku w rejonie działania Jednostki Wojskowej 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 129/2013
Termin składania ofert: 23.12.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-12-13
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-13, godz. 10:36
Ostatnia zmiana: 2013-12-31 godz. 11:27 /dodano: wybor oferty/
ogłoszenie na powszechne usługi pocztowe i kurierskie w obrocie krajowym na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jej finansowym i logistycznym zaopatrzeniu na lata 2014 - 2016.
Nr referencyjny: 122/2013
Termin składania ofert: 19.12.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-12-11
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-11, godz. 14:58

Ostatnia zmiana: 2013-12-20 godz. 10:26 /dodano: unieważnienie postępowania/

ogłoszenie na usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe, sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania kierowców konsultacje specjalistyczne), żołnierzy zawodowych i pracowników wojska JW.4352 oraz żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4352.
Nr referencyjny: 128/2013
Termin składania ofert: 19.12.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-12-11
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-11, godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2013-12-19 godz. 13:12 /dodano: unieważnienie postępowania/
ogłoszenie na usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe, sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania kierowców konsultacje specjalistyczne), żołnierzy zawodowych i pracowników wojska JW.4352 oraz żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4352.
Nr referencyjny: 127/2013
Termin składania ofert: 19.12.2013 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-12-11
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-11, godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2013-12-31 godz. 12:16 /dodano: wybor oferty/

ogłoszenie na usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe, sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania kierowców konsultacje specjalistyczne), żołnierzy zawodowych i pracowników wojska JW.4352 oraz żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4352.
Nr referencyjny: 126/201
Termin składania ofert: 18.12.2013 godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-12-10
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-10, godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2014-01-10 godz. 13:19 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe, sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania kierowców konsultacje specjalistyczne), żołnierzy zawodowych i pracowników wojska JW.4352 oraz żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4352.
Nr referencyjny: 125/2013
Termin składania ofert: 18.12.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-12-10
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-10, godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2013-12-19 godz. 13:12 /dodano: unieważnienie postępowania/

ogłoszenie na usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe, sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania kierowców konsultacje specjalistyczne), żołnierzy zawodowych i pracowników wojska JW.4352 oraz żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4352.
Nr referencyjny: 124/2013
Termin składania ofert: 18.12.2013 godz.08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-12-10
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-10, godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2013-12-30 godz. 15:09 /dodano: unieważnienie postępowania/

ogłoszenie na usługę prania wodnego i czyszczenia chemicznego wraz z naprawą przedmiotów zaopatrzenia mundurowego na rzecz jednostki wojskowej nr 4352 w Giżycku oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny: 123/2013
Termin składania ofert: 18.12.2013 godz.10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2013-12-10
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-10, godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2014-01-02 godz. 15:23 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, dla Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) rejonu działania Jednostki Wojskowej Nr 4352 w Giżycku na 2014 rok.
Nr referencyjny: 121/2013
Termin składania ofert: 16.12.2013 r. godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-12-06
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-12-09, godz. 10:40
Ostatnia zmiana: 2013-12-17 godz. 11:10 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /

ogłoszenie na dostawę produktów garmażeryjnych chłodzonych do jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 119/2013
Termin składania ofert: 29.11.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-11-21
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-11-21, godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2013-12-09 godz. 15:05 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na dostawę ziemniaków i warzyw oraz owoców do Jednostek Wojskowych
oraz Przedszkola wojskowego, będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej
Nr 4352 w Giżycku:
Zadanie nr 1 – dostawa ziemniaków i warzyw gr. I i II do magazynów jednostek wojskowych w: Bemowie Piskim, Orzyszu, Węgorzewie, Giżycku, Gołdapi oraz Przedszkolu wojskowym,
Zadanie nr 2 – dostawa owoców gr. I do magazynów jednostek wojskowych w: Bemowie Piskim, Orzyszu, Węgorzewie, Giżycku, Gołdapi oraz Przedszkolu wojskowym.
Nr referencyjny: 120/2013
Termin składania ofert: 29.11.2013 godz.08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2013-11-21
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-11-21, godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2013-12-09 godz. 08:03 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na dostawę olejów i tłuszczy roślinnych do jednostek wojskowych i przedszkola
Nr referencyjny: 118/2013
Termin składania ofert: 18.11.2013 r. godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-11-07
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-11-08, godz. 07:57
Ostatnia zmiana: 2013-11-20 godz. 15:05 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na dostawę materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych, sanitarnych na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 Giżycko
Nr referencyjny: 117/2013
Termin składania ofert: 14.11.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-11-05
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-11-06, godz. 07:53
Ostatnia zmiana: 2013-11-22 godz. 15:20 /dodano wybór oferty/

ogłoszenie na dostawę koksu przemysłowo-opałowego, miału węglowego oraz węgla kamiennego do Sekcji Obsługi Infrastruktury w rejonie działania Jednostki Wojskowej nr 4352 Giżycko na 2014 rok
Nr referencyjny: 116/2013
Termin składania ofert: 20.12.2013 godz.08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2013-11-05
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-11-05, godz. 12:53
Ostatnia zmiana: 2014-01-08 godz. 14:15 /dodano: wybor oferty/

ogłoszenie na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych do jednostek wojskowych i przedszkola
Nr referencyjny: 104/2013
Termin składania ofert: 08.11.2013 r. godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-10-30
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-10-30, godz. 12:55
Ostatnia zmiana: 2013-11-20 godz. 15:05 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na dostawę jaj na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 4352 w Giżycku oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny: 112/2013
Termin składania ofert: 04.11.2013 godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-10-25
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-10-25, godz. 14:18
Ostatnia zmiana: 2013-11-07 godz. 13:35 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ryb do jednostek wojskowych i przedszkola wojskowego
Nr referencyjny: 111/2013
Termin składania ofert: 31.10.2013 r., godz.10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2013-10-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2013-10-23, godz. 14:33
Ostatnia zmiana: 2013-11-07 godz: 09:53 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na dostawę oznak identyfikacyjnych z nazwiskiem do ubioru polowego i wyjściowego, oznak rozpoznawczych oraz proporczyków na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 4352 w Giżycku
Nr referencyjny: 110/2013
Termin składania ofert: 25.10.2013 godz.9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-10-16
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-10-16, godz. 15:36
Ostatnia zmiana: 2013-11-06 godz. 13:28 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty /

ogłoszenie na dostawę tarcicy iglastej i żerdzi na rzecz Jednostki Wojskowej 4352 Giżycko.
Nr referencyjny: 113/2013
Termin składania ofert: 23.10.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-10-15
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-10-15, godz. 14:36
Ostatnia zmiana: 2013-10-24 godz. 14:21 /dodano: wybór oferty/
ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej na PCV, w budynku koszarowym nr 3 na terenie Jednostki Wojskowej Nr 2568 w Węgorzewie przy ul. Bema 7
Nr referencyjny: 109/2013
Termin składania ofert: 23.10.2013 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-10-08
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-10-08, godz. 11:01
Ostatnia zmiana: 2013-10-29 godz. 07:58 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na usługę wykonania wycinki, frezowania pni oraz nasadzeń drzew i krzewów oraz wstępnej pielęgnacji nowo posadzonej zieleni na terenie administrowanym przez Jednostkę Wojskową nr 4352 Giżycko.
Nr referencyjny: 105/2013
Termin składania ofert: 15.10.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-10-07
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-10-07, godz. 15:08
Ostatnia zmiana: 2013-10-18 godz. 14:24 /dodano: wybor oferty/

ogłoszenie na roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku nr 3 na terenie JW. Nr 4352, przy ul. Nowowiejskiej 20.
Nr referencyjny: 107/2013
Termin składania ofert: 22.10.2013 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-10-07
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-10-07, godz. 12:33
Ostatnia zmiana: 2013-10-24 godz. 12:32 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na wykonywanie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu świadczonych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w jednostkach i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Jednostkę Wojskową nr 4352 Giżycko.
Nr referencyjny: 97/2013
Termin składania ofert: 29.10.2013 godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-10-04
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-10-04, godz. 14:36
Ostatnia zmiana: 2013-11-19 godz. 12:40 /dodano: wybor oferty/

ogłoszenie na dostawę odzieży ochronnej, akcesoriów bhp, znaków ppoż. oraz sprzętu ochronnego na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 4352 w Giżycku
Nr referencyjny: 103/2013
Termin składania ofert: 15.10.2013 godz.09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-10-04
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-10-04, godz. 14:31
Ostatnia zmiana: 2013-10-24 godz. 15:00 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na wykonanie roboty budowlanej w zakresie remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku nr 6 na terenie JW. Nr 4352, przy ul. Nowowiejskiej 20 (hala sportowa).
Nr referencyjny: 106/2013
Termin składania ofert: 18.10.2013 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-10-03
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-10-03, godz. 14:07

Ostatnia zmiana: 2013-10-18 godz. 15:06 /dodano: wybor oferty/

ogłoszenie na dostawy mleka i przetworów mleczarskich do jednostek wojskowych i przedszkola
Nr referencyjny: 102/2013
Termin składania ofert: 12.11.2013 r. godz. 08:30

Uwaga: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie opublikowana w dniu publikacji ogłoszenia o zmówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 42 ust. 1 Pzp

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-09-30
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-09-30, godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2013-11-25 godz. 14:40 /dodano: wybor oferty/
ogłoszenie na roboty budowlane w zakresie remontu budynku administracyjnego nr 20 na terenie JW. 4352 w Giżycku, przy ul. Nowowiejskiej 20
Nr referencyjny: 101/2013
Termin składania ofert: 09.10.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-09-24
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-09-24, godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2013-10-10 godz. 12:54 /dodano: wybór oferty/
ogłoszenie o przetargu na wykonanie roboty budowlanej w zakresie remontu budynku nr 3 na terenie JW. 4352, przy ul. Moniuszki 7, polegającego na remoncie pomieszczeń i wymianie instalacji elektrycznej
Nr referencyjny: 100/2013
Termin składania ofert: 09.10.2013 r.,  godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-09-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-09-23 godz. 13:10
Ostatnia zmiana: 2013-10-10 godz. 12:54 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania na rzecz Jednostki Wojskowej 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 96/2013
Termin składania ofert: 01.10.2013 godz.9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-09-20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-09-20, godz. 14:01
Ostatnia zmiana: 2013-10-03 godz. 14:10 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na wykonanie roboty budowlanej w zakresie remontu budynku nr 11 na terenie JW. 4352, przy ulicy Nowowiejskiej 20, polegającego na wymianie bram garażowych oraz wymianie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na blachodachówkę. 
Nr referencyjny: 99/2013
Termin składania ofert: 04.10.2013 - godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-09-19
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-09-19, godz. 14:29
Ostatnia zmiana: 2013-10-08 godz. 10:45 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych w zakresie konserwacji budynku garażowego nr 15 oraz budynku garażowego nr 17, na terenie JW. 4222 w Giżycku przy ul. Moniuszki 7, polegającej na wymianie bram garażowych
Nr referencyjny: 98/2013
Termin składania ofert: 04.10.2013 - godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-09-19
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-09-19, godz. 14:26
Ostatnia zmiana: 2013-10-07 godz. 12:34 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie na dostawę artykułów gospodarstwa domowego na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 95/2013
Termin składania ofert: 19.09.2013 godz. 09:00
Zmiana terminu składania ofert: 24.09.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-09-11
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-09-12, godz. 08:01
Ostatnia zmiana: 2013-10-07 godz. 15:01 /dodano: wybór oferty/

Ogłasza przetarg na roboty budowlane w zakresie częściowej wymiany ogrodzenia w Jednostce Wojskowej Nr 3797 przy al. 1 Maja 11 oraz w Jednostce Wojskowej Nr 4352
przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku
Nr referencyjny: 92/2013
Termin składania ofert: 25.09.2013 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-09-10
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2013-09-10, godz. 11:30
Ostatnia zmiana: 2013-09-26 godz. 14:17 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/

Ogłasza przetarg na dostawę sprzętu informatycznego na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 94/2013
Termin składania ofert: 16.09.2013 r. godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-09-06
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-09-06, godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2013-09-18 godz. 14:17 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku oraz jednostek i instytucji na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 93/2013
Termin składania ofert: 13.09.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2013-09-05
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-09-05 godz. 15:25
Ostatnia mziana: 2013-10-01 godz. 15:20 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Ogłasza przetarg na wykonanie usługi wynajmu autobusów i autokarów wraz z kierowcą celem przewozu osób na potrzeby Jednostki Wojskowej 4352 w Giżycku oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4352.
Nr referencyjny: 90/2013
Termin składania ofert: 06.09.2013 r., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Jóźwik
Czas wytworzenia: 2013-08-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-08-29 godz. 12:40Ostatnia zmiana: 2013-09-11 godz. 15:00 /dodano: wybór oferty/

Ogłasza przetarg na dostawę akcesoriów BHP oraz sprzętu ochronnego na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku.
Nr referencyjny: 91/2013
Termin składania ofert: 06.09.2013 r., godz.10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Kłoczko
Czas wytworzenia: 2013-08-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-08-29 godz. 12:35
Ostatnia zmiana: 2013-09-12 godz. 12:25 /dodano: wybór oferty/

Ogłasza przetarg na na wykonanie roboty budowlanej w zakresie konserwacji budynku nr 3 JW.3797 w Giżycku przy al. 1 Maja 11, polegającej na częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin ściennych i podłogowych oraz malowaniu wewnętrznym.
Nr referencyjny: 88/2013
Termin składania ofert: 12.09.2013 r., godz.10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2013-08-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-08-28 godz. 12:38
Ostatnia zmiana: 2013-09-30 godz. 14:30 /dodano: wybór oferty/

Ogłasza przetarg na: wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiana bram na segmentowe, wymiana naświetli, okien na PCV, naprawa opaski betonowej, docieplenia ścian wraz z wykonaniem elewacji budynku warsztatowego nr 19 w kompleksie wojskowym na terenie Jednostki Wojskowej nr 2568 w Węgorzewie ul. Bema 7
Nr referencyjny: 87/2013
Termin składania ofert: 11.09.2013 godz.10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola MŁYNARCZYK
Czas wytworzenia: 2013-08-27
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-27 godz. 15:35
Ostatnia zmiana: 2013-09-18 godz. 08:10 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/

Ogłasza przetarg na: na wykonanie roboty budowlanej w zakresie wzmocnienia (podparcia) dźwigarów dachowych deskowych w magazynach nr 1-6,8-1,13-30 w Szerokim Borze na terenie JW. 4226
Nr referencyjny: 89/2013
Termin składania ofert: 11.09.2013 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-08-27
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-27 godz. 10:55
Ostatnia zmiana: 2013-09-11 godz. 15:00 /dodano: wybór oferty/

Ogłasza przetarg na: dostawa usługi w zakresie przeglądu, obsługi i naprawy urządzeń szkolno – treningowych stanowiących wyposażenie strzelnicy czołgowej Jednostki Wojskowej Nr 2098 w Bemowie Piskim
Nr referencyjny: 85/2013
Termin składania ofert: 2013-08-12, godz. 09:40
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA
Czas wytworzenia: 2013-08-12, 09:40
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-08-12 godz. 10:20
Ostatnia zmiana: 2013-08-20 godz. 11:10 /dodano: wybor oferty/

Ogłasza przetarg na rozbiórkę budynku nr 2, 3 i 23 JW. 2031 w Brożówce wraz z utwardzeniem terenu.
Nr referencyjny: 84/2013
Termin składania ofert: 19.08.2013r.  godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-08-01
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-08-01, godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2013-08-27 godz. 14:15 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na roboty budowlane w zakresie:
a)    konserwacji urządzeń kotłowni polegającej  na wymianie pojedynczych elementów kotłów i osprzętu w kotłowniach JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21 i ul. 1 maja 11.
b)  konserwacji polegającej na wymianie kotła ECA IV w kotłowni nr 1 w budynku nr 3 (koszarowy) w kompleksie wojskowym na terenie Jednostki Wojskowej nr 2568 w Węgorzewie ul. Bema 7.
Nr referencyjny: 81/2013
Termin składania ofert: 07.08.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-07-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-23, godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2013-08-09 godz. 13:50 /dodano: wybor oferty/

ogłasza przetarg na usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w jednostkach i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Jednostkę Wojskową nr 4352 Giżycko
Nr referencyjny: 79/2013
Termin składania ofert: 03.09.2013 r. godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-07-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-23, godz. 14:17
Ostatnia zmiana: 2013-11-04 godz. 14:06 /dodano: zawiadomienie o wniesieniu odwołania (2), kopia odwołania w formacie pdf w 3 częściach/

głasza przetarg na na wykonanie roboty budowlane w budynku nr 7 w kompleksie wojskowy JW. 4222 przy ul. Moniuszki w Giżycku.
Nr referencyjny: 83/2013
Termin składania ofert: 06.08.2013 godz.10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-07-22
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2013-07-22, godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2013-08-13 godz. 15:30 /dodano: wybór oferty/

ogłasza przetarg na roboty budowlane w zakresie remontu w budynkach nr 10 i nr 31 (MPS) wraz z ciągami komunikacyjnymi i ogrodzeniem w kompleksie wojskowy JW. 4352 przy ul. Nowowiejskiej w Giżycku.
Nr referencyjny: 82/2013
Termin składania ofert: 05.08.2013 r. godz.10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-07-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-19, godz. 09:41
Ostatnia zmiana: 2013-08-13 godz. 15:30 /dodano: wybór oferty/

ogłasza przetarg na dostawę odzieży ochronnej i akcesoriów BHP, znaków ppoż. oraz sprzętu ochronnego na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku, oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 78/2013
Termin składania ofert: 18.07.2013 r., godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA
Czas wytworzenia: 2013-07-10, 12:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-10, godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2013-07-15 godz. 14:50 /dodano: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania/

ogłasza przetarg na roboty budowlane w budynku nr 12 w kompleksie wojskowym w Giżycku ul. Nowowiejska
Nr referencyjny: 77/2013
Termin składania ofert: 22.07.2013 godz.10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-04, godz. 13:14
Ostatnia zmiana: 2013-07-23 godz. 11:27 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na konserwację pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 17 WKU w Ełku
Nr referencyjny: 75/2013
Termin składania ofert: 15.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2013-06-27, 10:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-27, godz. 11:18
Ostatnia zmiana: 2013-07-22 godz. 15:30 /dodano: wybór oferty/

ogłasza przetarg na dostawę sprzętu biurowego na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku, oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 72/2013
Termin składania ofert: 04.07.2013 r., godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA
Czas wytworzenia: 2013-06-26, 14:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-26, godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2013-07-17 godz. 14:38 /dodano: wybór oferty/

ogłasza przetarg na dostawę sprzętu i akcesoriów RTV, sprzętu optycznego, projektorów multimedialnych do jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4352 Giżycko.
Nr referencyjny: 71/2013
Termin składania ofert: 03.07.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-25, godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2013-07-22 godz. 14:40 /dodano: unieważnienie/

ogłasza przetarg na roboty budowlane w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym w Giżycku ul. Nowowiejska.
Nr referencyjny: 76/2013
Termin składania ofert: 10.07.2013 godz.10:00 
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-06-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-25, godz. 14:53
Ostatnia zmiana: 2013-07-15 godz. 13:20 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlane w zakresie modernizacji izby zatrzymań (budynek 7) w kompleksie wojskowym w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego
Nr referencyjny: 74/2013
Termin składania ofert: 08.07.2013 r., godz.10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-06-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-21 godz. 09:40
Ostatnia zmiana: 2013-07-15 godz. 13:18 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na wykonanie usług w zakresie badań okresowych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych w rejonie działania 24 WOG Giżycko.
Nr referencyjny: 69/2013
Termin składania ofert: 26.06.2013r, godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-06-18
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-06-18 godz. 11:50
Ostatnia zmiana: 2013-07-16 godz. 09:13 /dodano: wybór oferty/

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej w zakresie prac remontowych budynku nr 8 w Giżycku ul. Aleja Wojska Polskiego.
Nr referencyjny: 70/2013
Termin składania ofert: 25.06.2013 r., godz.10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-06-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-10 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2013-06-27 godz. 12:52 /dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na dostawę nagród rzeczowych dla żołnierzy jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku
Nr referencyjny: 46/2013
Termin składania ofert: 18.06.2013 godz.8.00 
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Kłoczko
Czas wytworzenia: 2013-06-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-07, godz. 12:08
Oststnia zmiana: 2013-06-26 godz. 13:03 /dodano: wybór oferty/

ogłasza przetarg na dostawę części, akcesorii i opon do samochodów
Nr referencyjny: 35/2013
Termin składania ofert: 18.07.2013 godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-06-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-06, godz. 14:38
Ostatnia zmiana: 2013-08-07 godz. 12:58 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ponowne), załącznik nr 1 - punktacja (ponowne)/

ogłasza przetarg na usługę dotyczącą okresowej konserwacji i ciągłego serwisu oraz wykonania pomiarów urządzeń dźwigowych
Nr referencyjny: 52/2013
Termin składania ofert: 10.06.2013 r. godz.8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA
Czas wytworzenia: 2013-05-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-31, godz. 08:00

Ostatnia zmiana: 2013-06-25 godz. 10:13 /dodano: wybór oferty/

ogłasza przetarg na dostawa materiałów i środków do ochrony środowiska na rzecz JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4352 GIŻYCKO
Nr referencyjny: 65/2013
Termin składania ofert: 06.06.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-05-28
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-05-28 godz. 12:32
Ostatnia zmiana: 2013-06-20 godz. 12:30 /dodano: wybor oferty/

ogłasza przetarg na dostawę farb, lakierów oraz kleju na rzecz Jednostki Wojskowej 4352 Giżycko oraz jednostek i  instytucji będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 67/2013
Termin składania ofert: 10.06.2013r.  godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-05-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-27, godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2013-06-13 godz. 09:50 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na dostawę środków czystości oraz materiałów jednorazowego użytku na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 Giżycko
Nr referencyjny: 60/2013
Termin składania ofert: 05.06.2013r.  godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-05-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-21, godz. 15:26
Ostatnia zmiana: 2013-06-07 godz. 12:11 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na dostawę artykułów metalowych na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku, oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 66/2013
Termin składania ofert: 29.05.2013 r., godz. 8:00
Termin składania ofert został zmieniony na dzień 31.05.2013r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA
Czas wytworzenia: 2013-05-21, 13:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-21, godz. 14:20
Ostatnia zmiana: 2013-06-07 godz. 11:57 /dpdano: wybór oferty/

ogłasza przetarg na roboty budowlane w zakresie wykonania remontu budynku nr 5 na terenie JW. 3797 w Giżycku przy ul. Mazurskiej.
Nr referencyjny: 64/2013
Termin składania ofert: 05.06.2013 godz.11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-05-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-21, godz. 11:20
Ostatnia zmiana: 2013-06-13 godz. 11:25 /dpdano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na roboty budowlane w zakresie wykonania prac remontowych budynku nr 6 w kompleksie wojskowym w Giżycku ul. 1 Maja 11.
Nr referencyjny: 63/2013
Termin składania ofert: 05.06.2013 godz.10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-05-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-21, godz. 11:09
Ostatnia zmiana: 2013-06-13 godz. 11:28 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na wykonanie roboty budowlane rozbiórki budynków nr 37 (magazyn), nr 85 (inny), nr 92/41 (hydrofornia) oraz osadzenie krat w budynku nr 61 na terenie JW. 1747 w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21.
Nr referencyjny: 62/2013
Termin składania ofert: 05.06.2013 godz.9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-05-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-21, godz. 10:40
Ostatnia zmiana: 2013-06-17 godz. 12:45 /dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na dostawę materiałów elektrycznych na rzecz Jednostki Wojskowej 4352 Giżycko
Nr referencyjny: 61/2013
Termin składania ofert: 28.05.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-05-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-21, godz. 08:12
Ostatnia zmiana: 2013-06-10 godz. 14:55 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na wykonanie roboty budowlanej - ogrodzenie zewnętrzne na terenie JW. 4352 w Giżycku przy ul. Nowowiejska 20.
Nr referencyjny: 50/2013
Termin składania ofert: 04.06.2013 godz.10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-05-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-20, godz. 13:07
Ostatnia zmiana: 2013-06-17 godz. 12:43 /dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na wykonanie roboty budowlane w zakresie remont zbiornika ppoż. nr 21 na terenie JW. 4808 w Gołdapi  przy ul. Partyzantów 33.
Nr referencyjny: 49/2013
Termin składania ofert: 04.06.2013 godz.9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-05-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-20, godz. 11:17
Ostatnia zmiana: 2013-06-17 godz. 12:30 /dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na wykonanie usługi wycinki samosiewów oraz koszenie trawy na obiektach szkoleniowych na terenie JW. 2098 i JW. 3797
Nr referencyjny: 48/2013
Termin składania ofert: 28.05.2013 godz.9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-05-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-20, godz. 11:17
Ostatnia zmiana: 2013-06-11 godz. 12:30 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na wykonanie usługi czyszczenia separatorów wraz z odebraniem wytworzonych przez wykonawcę usługi odpadów do unieszkodliwienia przy myjniach pojazdów, stacjach paliw, separatorów na wylocie sieci burzowej oraz czyszczenie separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) i zbiorników wód popłucznych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 4352
Nr referencyjny: 43/2013
Termin składania ofert: 27.05.2013r.  godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-05-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-16, godz. 10:25
Oststnia zmiana: 2013-05-31 godz. 12:41 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na naprawę drogi od budynku nr 193 w kierunku do budynku nr 263 na terenie JW 1460 w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33, 12-250 Orzysz
Nr referencyjny: 59/2013
Termin składania ofert: 31.05.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-05-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-15, godz. 11:20
Ostatnia zmiana: 2013-06-19 godz. 14:09 /dodano wybor oferty/

ogłasza przetarg na wykonanie roboty budowlanej w budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego w Węgorzewie przy ulicy Bema 7.
Nr referencyjny: 58/2013
Termin składania ofert: 29.05.2013r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-15, godz. 07:55
Ostatnia zmiana: 2013-06-10 godz. 11:50 /dodano wybór oferty/

ogłasza przetarg na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW METALOWYCH NA RZECZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352 W GIŻYCKU, ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
Nr referencyjny: 51/2013
Termin składania ofert: 21.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA
Czas wytworzenia: 2013-05-13, 13:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-13, godz. 14:19
Ostatnia zmiana: 2013-05-22 godz. 14:58 /dodano unieważnienie postępowania/

ogłasza przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352 w Giżycku oraz jednostek i instytucji na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 57/2013
Termin składania ofert: 20.05.2013 r., godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2013-05-10, 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-10, godz. 13:12

ogłasza przetarg na roboty budowlane w budynku nr 8 na terenie kompleksu wojskowego w Giżycku przy ulicy Wojska Polskiego 21
Nr referencyjny: 56/2013
Termin składania ofert: 28.05.2013r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-05-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-09, godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2013-05-29 godz. 10:00 /dodano: unieważnienie/

ogłasza przetarg na roboty budowlane :
a) Budynek nr 2 w JW. 3797 ul. - konserwacja klatek schodowych z wymianą stolarki drzwiowej, okiennej oraz malowanie wewnętrzne.
b) Budynek nr 3 w JW. 3797 - konserwacja klatki schodowej z wymianą stolarki drzwiowej, podłóg i malowanie wewnętrzne.
c) Budynek nr 4 JW. 3797 - konserwacja klatek schodowych z wymianą stolarki drzwiowej, okiennej oraz podłóg i malowanie wewnętrzne.
d) Budynek nr 6 JW. 3797 - konserwacja pomieszczeń I piętra, malowanie wewnętrzne, częściowa wymiana stolarki drzwiowej i podłóg.
Nr referencyjny: 53/2013
Termin składania ofert: 24.05.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-05-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-09, godz. 13:35
Ostatnia zmiana: 2013-06-06 godz. 11:21 /dodano: wybór oferty/

ogłasza przetarg na dostawę sprzętu i akcesoriów muzycznych na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 4352 w Giżycku oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny: 55/2013
Termin składania ofert: 20.05.2013r, godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-05-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-09, godz. 12:15
Ostatnia zmiana: 2013-05-28 godz. 12:26 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na dostawę tablic i flag do oznakowania kolumn wojskowych na rzecz JW nr 4352 w Giżycku
Nr referencyjny: 45/2013
Termin składania ofert: 15.05.2013r., godz. 8.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2013-05-07, godz. 20.25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-08, godz. 07:37
Ostatnia zmiana: 2013-05-15 godz. 13:50 /dodano: wybór oferty/

ogłasza przetarg na wykonanie nawierzchni (parkingu dla samochodów osobowych) z wymianą ogrodzenia na terenie Jednostki Wojskowej Nr 2568 w Węgorzewie ul. Bema 7
Nr referencyjny: 54/2013
Termin składania ofert: 22.05.2013r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-05-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-05-07, godz. 12:25
Ostatnia zmiana: 2013-05-29 godz. 10:00 /dodano: wybór oferty najkorzystniejszej/

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie prac remontowych pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku nr 2 JW. 3797 w Giżycku ul. 1 Maja 11
Nr referencyjny: 47/2013
Termin składania ofert: 10.05.2013 godz.9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-04-25
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2013-04-25, godz. 09:30
Ostatnia zmiana: 2013-05-16 godz. 10:20 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na usługę przeglądu, obsługi i naprawy urządzeń szkolno – treningowych stanowiących wyposażenie obiektów poligonowych Jednostki Wojskowej Nr 2098 w Bemowie Piskim
Nr referencyjny: 42/2013
Termin składania ofert: 04.06.2013 r., godz. 10:00
Zmiana terminu składania ofert na dzień 14.06.2013 r., godz. 8.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA
Czas wytworzenia: 2013-04-24, 14:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-04-24, godz. 14:41
Ostatnia zmiana: 2013-06-14 godz. 12:49 /dodano
wybór oferty/
ogłasza przetarg na dostawę elementów budowy sieci teleinformatycznej
Nr referencyjny:44/2013
Termin składania ofert: 30.04.2013 r., godz. 8:00
Zmiana terminu składania ofert: 09.05.2013 r.,godz. 8.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO
Czas wytworzenia: 2013-04-23, 13:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-04-23, godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2013-05-16 godz. 10:21 /dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

ogłasza przetarg na dostawę materiałów ogólnobudowlanych
Nr referencyjny:36/2013
Termin składania ofert: 26.04.2013 godz.8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra Tyszka
Czas wytworzenia: 2013-04-18, godz. 14:50
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2013-04-18, godz. 16:30
Ostatnia zmiana: 2013-05-07 godz. 12:26 /dodano: wybór oferty/

przetarg na DOSTAWĘ FARB, LAKIERÓW ORAZ KLEJU NA RZECZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4352 GIŻYCKO ORAZ JEDNOSTEK I  INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
Nr referencyjny: 38/2013
Termin składania ofert: 25.04.2013 r.,godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-04-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2013-04-12 godz. 14:33

Ostatnia zmiana: 2013-05-16 godz. 14:20 /dodano: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania/

przetarg na dostawę  materiałów i wyrobów do robót sanitarnych
Nr referencyjny: 31/2013
Termin składania ofert: 23.04.2013 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-04-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2013-04-12 godz. 14:01
Ostatnia zmiana: 2013-04-24 godz. 11:10 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej w zakresie prac remontowych wraz z opracowaniem dokumentacji techniczne budynek nr 1 JW. 3797 w Giżycku ul. Nowowiejska 20 (etap I).
Nr referencyjny: 33/2013
Termin składania ofert: 29.04.2013 r., godz.9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-04-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2013-04-12 godz. 13:22
Ostatnia zmiana: 2013-05-14 godz. 11:40 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej w zakresie termomodernizacji budynku nr 7 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, malowania wewnętrznego, w kompleksie wojskowym w Giżycku, przy ulicy Nowowiejskiej 20
Nr referencyjny: 41/2013
Termin składania ofert: 30.04.2013 r., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-04-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2013-04-12 godz. 12:45
Ostatnia ziana: 2013-05-06 godz. 09:17 /dodano: wybór oferty/

ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlane - wymiania rurociągu ciepłowniczego w JW. 2098 W Bemowie Piskim
Nr referencyjny:40/2013
Termin składania ofert: 26.04.2013 godz.9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-04-11
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2013-04-11, godz. 11:30
Ostatnia zmiana: 2013-05-14 godz. 11:39 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg na dostawę narzędzi i materiałów technicznych na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 4352 w Giżycku oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny: 29/2013
Termin składania ofert: 25.04.2013 r., godz. 08:00

UWAGA – zmiana terminu składania ofert: 06.05.2013, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-04-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-10 godz. 15:10
Ostatnia zmiana: 2013-05-20 godz. 13:09 /dodano: wybór oferty/

przetarg na robotę budowlaną w budynku nr 21 na terenie JW. 1460 w Orzyszu
Nr referencyjny: 39/2013
Termin składania ofert:  25.04.2013 r., godz.9:00
Uwaga: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 25 kwietnia 2013 r. godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-04-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-10 godz. 13:53
Ostatnia zmiana: 2013-05-08 godz. 12:15 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg na naprawę konserwacyjną w zakresie wymiany pokrycia papowego, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, wymiany okien na budynku nr 109 oraz wymiana drzwi do kancelarii tajnej w Szerokim Borze na terenie JW. 4226
Nr referencyjny:37/2013
Termin składania ofert: 22.04.2013r.  godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-04-04
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2013-04-04, godz. 09:30
Ostatnia zmiana: 2013-04-29 godz. 15:17 /dodano wynik postępowania/

przetarg nieograniczony na usługę mineralizacji pasów przeciwpożarowych w rejonie działania JW.4352 Giżycko
Nr referencyjny: 34/2013
Termin składania ofert: 11.04.2013 r., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2013-04-03 godz. 13.30
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2013-04-03 godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2013-04-24 godz. 09:32 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na dostawę papieru i materiałów biurowych na rzecz jednostki wojskowej nr 4352 w Giżycku oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 25/2013
Termin składania ofert: 09.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra Tyszka
Czas wytworzenia: 2013-04-02 godz. 12.50
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2013-04-02 godz. 14:59
Ostatnia zmiana: 2013-05-28 godz. 12:14 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na dostawę tarcicy iglastej i płyt pilśniowych
Nr referencyjny: 30/2013
Termin składania ofert: 09.04.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-03-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-03-29 godz. 11:59
Ostatnia zmiana: 2013-04-15 godz. 08:16 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na konserwację polegającą na naprawie pokrycia dachu budynku nr 32 w JW. 1747 w Suwałkach przy ulicy Wojska Polskiego 21
Nr referencyjny: 32/2013
Termin składania ofert: 15.04.2013r.  godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-03-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-03-29 godz. 11:54
Ostatnia zmiana: 2013-04-18 godz. 14:50 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej w budynku nr 20 oraz 30 na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4226 Skład w Szerokim Borze
Nr referencyjny: 28/2013
Termin składania ofert: 12.04.2013r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-03-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-03-27 godz. 12:13
Ostatnia zmiana: 2013-04-26 godz. 12:19 /dodano wybór oferty/

przetarg nieograniczony na usługę w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, kserokopiarek i faksów oraz sprzętu mechanizacji prac biurowych
Nr referencyjny: 27/2013
Termin składania ofert: 03.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra Tyszka
Czas wytworzenia: 2013-03-26, 14:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-03-26 godz. 15:10
Ostatnia zmiana: 2013-04-23 godz. 11:24 /dodano: wybór oferty/

przetarg nieograniczony na usługę w zakresie organizacji wycieczki turystyczno - krajoznawczej dla pracowników Jednostki Wojskowej nr 2098 w Bemowie Piskim
Nr referencyjny: 26/2013
Termin składania ofert: 03.04.2013 r., godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra Tyszka
Czas wytworzenia: 2013-03-26, 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-03-26 godz. 15:10
Ostatnia zmiana: 2013-04-09 godz. 14:05 /dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na naprawę konserwacyjną w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymianie armatury i przyborów sanitarnych, wymianie grzejników c.o., naprawie i wymianie posadzek, odnowienie powłok malarskich w budynku nr 26 (parter) w Orzyszu, na terenie JW 3797.
Nr referencyjny: 24/2013
Termin składania ofert: 10.04.2013 godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-03-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-03-26 godz. 14:58
Ostatnia zmiana: 2013-04-17 godz. 14:30 /dodano: wynik postępowania - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia papowego dachu na papę termozgrzewalną z wykonaniem nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, elementów instalacji odgromowej oraz naprawa uszkodzonych fragmentów deskowania dachu na budynku nr 30 na terenie kompleksu wojskowego JW. 4226 skład Orzysz w Bemowie Piskim.
Nr referencyjny: 21/2013
Termin składania ofert: 10.04.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
 
 Czas wytworzenia: 2013-03-26
 
 Udostępniający: Magdalena Czerwińska
 
Czas udostepnienia: 2013-03-26 godz. 14:58
 
Ostatnia zmiana: 2013-04-29 godz. 13:52 /dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg na wykonanie roboty budowlanej w budynku nr 5 oraz konserwację dywertorów na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4808 w Gołdapi
Nr referencyjny: 23/2013
Termin składania ofert: 10.04.2013r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-03-25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-03-25 godz. 14:05
Ostatnia zmiana: 2013-04-12 godz. 14:40 /dodano wybór oferty  /

przetarg na roboty budowlane w zakresie konserwacji bieżącej, kontroli stanu technicznego (wykonania przeglądu rocznego) oraz odchwaszczania i karczowania wojskowej bocznicy kolejowej nr  156 w Szerokim Borze
Nr referencyjny: 20/2013
Termin składania ofert: 25.03.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra Tyszka
Czas wytworzenia: 2013-03-11, 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-03-11 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2013-04-12 godz.15:45 /dodano wybór oferty  /

przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej w budynku nr 3 i 35 na terenie JW. Nr 4352 oraz w budynku nr 23 i 24 na terenie JW. 3797 w Giżycku
Nr referencyjny: 22/2013
Termin składania ofert: 29.03.2013 r., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-03-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-03-06 godz. 11:32
Ostatnia zmiana: 2013-04-02 godz. 10:00 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/ 

przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej w budynku koszarowym nr 2 w JW. 3797 Giżycko
Nr referencyjny: 18/2013
Termin składania ofert: 12.03.2013 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-02-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-02-25 godz. 13:25
Ostatnia zmiana: 2013-03-15 godz. 09:39 /dodano: wybór oferty/

przetarg nieograniczony na wykonanie usługi czterech konserwacji systemów i urządzeń alarmowych w jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 4352 w Giżycku
Nr referencyjny: 10/2013
Termin składania ofert: 18.02.2013 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-02-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-02-08 godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2013-02-19 godz. 11:06 /dodano informację o wyborze oferty/

przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie konserwacji polegającej na wymianie instalacji elektrycznej, instalacji C.O, stolarki okiennej, drzwiowej, pokrycia papowego dachu, naprawie sanitariatu, malowaniu pomieszczeń wewnętrznych oraz naprawie elewacji budynku nr 193 w Orzyszu.
Nr referencyjny: 16/2013
Termin składania ofert: 22.02.2013r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
 
  Czas wytworzenia: 2013-02-06
 
  Udostępniający: Magdalena Czerwińska
 
  Czas udostepnienia: 2013-02-07 godz. 08:51
 
  Ostatnia zmiana: 2013-03-06 godz. 14:28 /dodano wybór najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej w budynku nr 180 na terenie Jednostki Wojskowej Nr 2098 w Bemowie Piskim
Nr referencyjny: 17/2013
Termin składania ofert: 22.02.2013r godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-02-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-02-06 godz. 13:29
Ostatnia zmiana: 2013-03-01 godz. 08:56 /dodano: wybór oferty/

przetarg nieograniczony na wykonanie usługi czyszczenia i litrażowania zbiorników stacji MPS oraz przygotowania do badań okresowych cystern i zbiorników stacji MPS na zgodność z WDT i ADR na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 4352 Giżycko.
Nr referencyjny: 15/2013
Termin składania ofert: 12.02.2013 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-02-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-02-04 godz. 08:07
Ostatnia zmiana: 2013-02-14 godz. 13:40 /dodano:wybór najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania wiaty magazynowej nr 35 na garaż sprzętu wojskowego na terenie JW. 4808 w Gołdapi ul. Partyzantów 33.
Nr referencyjny: 14/2013
Termin składania ofert: 18.02.2013r.  godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-01-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-31 godz. 13:55
Ostatnia zmiana: 2013-03-06 godz. 10:43 /dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na usługę w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych, dymnych, spalinowych i wentylacyjnych, czopuchów oraz podłączeń do przewodów w kotłowniach oraz okresowego czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych na terenie kompleksów będących w administracji JW nr 4352 w Giżycku
Nr referencyjny: 09/2013
Termin składania ofert: 08.02.2013 r., godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra Tyszka
Czas wytworzenia: 2013-01-31, 11:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-31 godz. 13:43
Ostatnia zmiana: 2013-02-14 godz. 13:40 /dodano: informację o wyborze oferty/

przetarg nieograniczony na usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu służby żywnościowej JW. 4352 Giżycko
Nr referencyjny: 11/2013
Termin składania ofert: 07.02.2013r.  godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-01-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-28 godz. 13:11
Ostatnia zmiana: 2013-02-13 godz. 15:11 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na wykonanie obsług okresowych i konserwacyjnych oraz napraw bieżących pojazdów samochodowych, naprawa i regeneracja poszczególnych części pojazdów
Nr referencyjny: 08/2013
Termin składania ofert: 01.02.2013 r. godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ
Czas wytworzenia: 2013-01-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-22 godz. 14:31
Ostatnia zmiana: 2013-02-07 godz. 09:09 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na wykonanie usługi wynajmu autobusów i autokarów wraz z kierowcą celem przewozu osób na potrzeby Jednostki Wojskowej 4352 w Giżycku oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4352.
Nr referencyjny: 07/2013
Termin składania ofert: 31.01.2013r, godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-01-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-22 godz. 10:57
Ostatnia zmiana: 2013-02-05 godz. 10:29 /dodano: wybór oferty/

przetarg nieograniczony na usługi w zakresie ochrony osób i mienia świadczone przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO).
Nr referencyjny: 06/2013
Termin składania ofert: 30.01.2013 godz. 09:00
Zmiana terminu składania ofert: 05.02.2013 r. do godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-01-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-16 godz. 15:23
Ostatnia zmiana: 2013-03-07 godz. 15:10 /dodano: ponowny wybór najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na badania lekarskie w zakresie medycyny pracy obejmujące profilaktyczne badania wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, diagnostyczne, laboratoryjne, psychotechniczne oraz konsultacje specjalistyczne żołnierzy i pracowników jednostek w Gołdapi.
Nr referencyjny: 04/2013
Termin składania ofert: 23.01.2013r. godz.10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-01-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-14 godz. 10:18
Ostatnia zmiana: 2013-01-23 godz. 12:02 /dodano unieważnienie/

przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi utrzymania czystości pomieszczeń jw. nr 2031 -  Szelment 3, będącej na zaopatrzeniu jw. 4352 Giżycko (gmina Szypliszki, powiat Suwałki)
Nr referencyjny: 03/2013
Termin składania ofert: 17.01.2012 godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-01-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-09 godz. 14:02
Ostatnia zmiana: 2013-01-18 godz. 12:26 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na usługę szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu jednostki wojskowej 4352 Giżycko
Nr referencyjny: 02/2013
Termin składania ofert: 16.01.2013 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA
Czas wytworzenia: 2013-01-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-09 godz. 10:52
Ostatnia zmiana: 2013-01-25 godz. 08:52 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/

przetarg nieograniczony na usługi odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych na rzecz JW. 4352 Giżycko
Nr referencyjny: 01/2013
Termin składania ofert: 18.01.2013 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2013-01-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-01-09 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2013-01-23 godz. 09:10 /dodano: wybór oferty/