RZI Szczecin
Zamówienia publiczne realizowane przez RZI Szczecin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót wykonywanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na remoncie ogrodzenia oraz budynku nr 1 zlokalizowanym w m. Pleśna oraz zagospodarowaniu terenu przy ww. budynku.
Nr referencyjny: 154/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.01.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-12-30 godz. 15:27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-12-31 godz. 08:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót wykonywanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na remoncie budynków nr 7 i 8 oraz budowie instalacji teletechnicznych i alarmowych w ww. budynkach zlokalizowanych na terenie 30 kchem w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 153/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.01.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-12-30 godz. 15:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-12-30 godz. 15:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji na realizację zadania polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego w Kołobrzegu przy ul. Wiosennej 4a.
Nr referencyjny: 152/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-12-20 godz. 15:06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-12-23 godz. 08:05 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności bezpieczeństwa
4) Opis ogłoszenia: przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na dostosowaniu ogrodzenia kompleksów wojskowych do wymagań instrukcji o ochronie obiektów wojskowych, tj. poligonu wodnego przy ul. Metalowej 39 w Szczecinie Podjuchy oraz kompleksu magazynowego w m. Chlebowo (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 149/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.01.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-12-18 godz. 13:48
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-18 godz. 14:28

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy pawilonu stacji paliw oraz wykonaniu modernizacji zbiorników magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Jednostki Wojskowej w Szczecinie wraz ze złożeniem zawiadomienia do ZWINB o zakończeniu budowy (PKOB 1230).
Nr referencyjny: 150/RB/13
Termin składania ofert: 14.01.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-12-17 godz. 12:41
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-17 godz. 13:32

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót wykonywanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP 87 w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu.
Nr referencyjny: 147/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.01.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-12-16 godz. 14:59
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-16 godz. 15:11

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy: usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie myjni pojazdów oraz zagospodarowaniu terenu wraz z przyłączami i wyposażeniem technologicznym myjni pojazdów na terenie kompleksu wojskowego w Kołobrzegu
Nr referencyjny: 148/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.01.2014 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2013-12-09 godz. 12:21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-09 godz. 15:09

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy pawilonu stacji paliw oraz wykonaniu modernizacji zbiorników magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Jednostki Wojskowej w Cybowie wraz ze złożeniem zawiadomienia do ZWINB o zakończeniu budowy (PKOB 1230).
Nr referencyjny: 145/RB/13
Termin składania ofert: 12.12.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-11-26 godz. 12:41
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-26 godz. 14:13

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie budynków nr 31, 38 oraz część pomieszczeń w budynku  nr 33 zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie (PKOB 1274)
Nr referencyjny: 140/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.12.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 19.11.2013 r., godz. 15:00
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-11-19 godz. 15:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania obejmującego wymianę, rozbudowę i przebudowę systemów ochrony elektronicznej w obiektach dwóch kompleksów wojskowych zlokalizowanych przy ul. Narutowicza 18 A (70-240 Szczecin) i Narutowicza 10A (70-231 Szczecin).
Nr referencyjny: 123/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.11.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 14.11.2013 r., godz. 15:10
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-11-14 godz. 15:25

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasprzetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla elementów bazy MPS Cybowo wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej i ekspertyzy z oceną stanu technicznego elementów, które nie zostały poddane modernizacji.za
Nr referencyjny: 139/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 02.12.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-11-14 godz. 13:27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-14 godz. 14:17

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu węzła sanitarnego w budynku nr 4 w m. Pruszcz Gryficki wraz z dokumentacją (PKOB 1274, 2212).
Nr referencyjny: 138/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.11.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-11-12 godz. 15:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-12 godz. 15:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy pawilonu stacji paliw oraz wykonaniu modernizacji zbiorników magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Jednostki Wojskowej w Szczecinie Podjuchy i Stargardzie Szczecińskim wraz ze złożeniem zawiadomienia do ZWINB o zakończeniu budowy (PKOB 1230).
Nr referencyjny: 137/RB/13
Termin składania ofert: 21.11.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-11-05 godz. 15:26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-06 godz. 07:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku nr 58 (warsztat mechaniczny) zlokalizowanego w JW. 2117 w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 76 (PKOB 1251).
Nr referencyjny: 133/RB/13
Termin składania ofert: 15.11.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-10-30 godz. 14:51
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-30 godz. 15:11

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót budowlanych realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na modernizacji budynku garażowego nr 26 oraz budynku (PKT) nr 25 w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 134/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.11.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-10-28 godz. 15:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-28 godz. 15:11

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót budowlanych realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie zasilania energetycznego do magazynów, montażu systemów alarmowych, wymianie drzwi i krat na terenie KPW Świnoujście.
Nr referencyjny: 135/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.11.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-10-25 godz. 14:36
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-25 godz. 15:01

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie sieci i zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie kompleksu przy ul. Wojska Polskiego 250 W Szczecinie - ETAP I.
Nr referencyjny: 131/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.11.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-10-24 godz. 11:14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-24 godz. 12:28

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na modernizacji budynku koszarowego nr 60 oraz budynku biurowo – sztabowego nr 79 zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 66 wraz z robotami zewnętrznymi (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 128/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.11.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-10-23 godz. 10:42
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-10-23 godz. 12:46

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu  dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku nr 2 na potrzeby kaplicy zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 43.
Nr referencyjny: 125/UPT/13
Termin składania ofert: 05.11.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 23.10.2013 r., godz. 08:36
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-10-23 godz. 12:32

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę tekstyliów na wyposażenie pomieszczeń w budynkach jednostek i instytucji wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 132/D/13
Termin składania ofert: 05.11.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-10-21 godz. 14:56
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-10-21 godz. 15:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu ekspertyz grubości ścian i dennic zbiorników paliw płynnych dla MPS Kołobrzeg i MPS Choszczno oraz wykonaniu programu inwestycji w związku z planowaną modernizacją stacji paliw płynnych w Mirosławcu.
Nr referencyjny: 126/UPT/13
Termin składania ofert: 29.10.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-10-16 godz. 15:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-16 godz. 15:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji na realizację zadania polegającego na przebudowie nabrzeża dźwigowego MP-15 wraz z pochylniami zlokalizowanego w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 124/UPT/13
Termin składania ofert: 28.10.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-10-16 godz. 14:37
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-16 godz. 14:56

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie systemu energetycznego portu na terenie Komendy Portu Wojennego Świnoujście z podziałem na etapy realizacji wraz z zawiadomieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (PKOB 2224).
Nr referencyjny: 119/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.10.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-10-10 godz. 11:14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-10 godz. 12:34

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania obejmującego wymianę, rozbudowę i przebudowę systemów ochrony elektronicznej w obiektach dwóch kompleksów wojskowych zlokalizowanych przy ul. Narutowicza 18 A (70-240 Szczecin) i Narutowicza 10A (70-231 Szczecin).
Nr referencyjny: 123/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.10.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-10-08 godz. 13:44
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-09 godz. 10:37

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu monitoringu jakości wód podziemnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla kontenerowej stacji paliw typu KSP-20 na terenie JW. 1749 przy al. Żołnierza 37 w Stargardzie Szczecińskim (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 120/RB/13
Termin składania ofert: 18.10.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-10-02 godz. 13:47
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-02 godz. 15:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji na realizację zadania polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego w Kołobrzegu przy ul. Wiosennej 4a.
Nr referencyjny: 122/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.10.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-10-02 godz. 12:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-02 godz. 14:29

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni placu kontenerowej stacji paliw typu KSP-20 na terenie JW 1749 przy al. Żołnierza 37 w Stargardzie Szczecińskim (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 115/RB/13
Termin składania ofert: 07.10.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 26.09.2013 r., godz. 09:37
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-09-26 godz. 14:00 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę tekstylii na wyposażenie pomieszczeń w budynkach jednostek i instytucji wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 118/D/13
Termin składania ofert: 07.10.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-09-25 godz. 13:31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-09-25 godz. 14:40 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów kancelaryjnych.
Nr referencyjny: 116/D/13 
Termin składania ofert: 02.10.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-09-23 godz. 10:35
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-09-23 godz. 13:00 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu opracowania studialnego zagospodarowania kompleksów wojskowych w zakresie infrastruktury wraz z wykonaniem badania emisji hałasu oraz operatu oddziaływania hałasu lotniczego na środowisko w Świdwinie.
Nr referencyjny: 104/OB/U/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.10.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-09-20 godz. 13:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-20 godz. 14:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego i tekstyliów na wyposażenie budynku koszarowego nr 8 na terenie Jednostki Wojskowej zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie.
Nr referencyjny: 114/D/13
Termin składania ofert: 23.09.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-09-13 godz. 15:06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-16 godz. 12:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę tekstylii na wyposażenie pomieszczeń w budynkach jednostek i instytucji wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 113/D/13
Termin składania ofert: 17.09.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-09-04 godz. 14:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-04 godz. 14:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeglądzie sprzętu ratownictwa technicznego  w Wojskowych Strażach Pożarnych.
Nr referencyjny: 109/U/13
Termin składania ofert: 10.09.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-08-29 godz. 12:38
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-08-29 godz. 12:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na wykonaniu zabezpieczenia technicznego składu Drawno w techniczne środki wspomagające ochronę fizyczną obiektów zlokalizowanych w m. Drawno.
Nr referencyjny: 107/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.09.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-08-22 godz. 14:57
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2013-08-22 godz. 15:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu badania promieniowania elektromagnetycznego z urządzeń radiolokacyjnych w Darłowie i Świdwinie.
Nr referencyjny: 105/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 02.09.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-08-21 godz. 14:22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-08-21 godz. 14:47 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na na dostawę materiałów naprawkowych do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego.
Nr referencyjny: 108/D/13
Termin składania ofert: 28.08.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 20.08.2013 r., godz. 14:27
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostepnienia: 2013-08-20 godz. 14:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na dostawę tekstylii na wyposażenie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 103/D/13
Termin składania ofert: 20.08.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-08-09 godz. 12:34
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-08-09 godz. 14:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na dostawę materiałów kancelaryjnych.
Nr referencyjny: 102/D/13
Termin składania ofert: 21.08.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-08-09 godz. 11:56
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-08-09 godz. 14:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu programów inwestycji wraz z ekspertyzą techniczną zbiorników magazynowych paliw w związku z planowaną modernizacją zbiorników magazynowych i stacji paliw w Stargardzie Szczecińskim i w Świdwinie.
Nr referencyjny: 101/UPT/13
Termin składania ofert: 20.08.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-08-08 godz. 12:58
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-08-08 godz. 15:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji na realizację zadania polegającego na budowie hali do montażu systemu symulacji Śnieżnik na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.
Nr referencyjny: 100/UPT/13
Termin składania ofert: 13.08.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-08-05 godz. 13:36
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-08-05 godz. 14:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie myjni pojazdów oraz zagospodarowaniu terenu wraz z przyłączami i wyposażeniem technologicznym myjni pojazdów na terenie kompleksu wojskowego w Kołobrzegu.
Nr referencyjny: 91/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.08.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-07-29 godz. 15:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-29 godz. 15:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie z rozbudową budynku garażowego nr 19 ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na stację kontroli pojazdów zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 5018 w Dziwnowie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (PKOB 1242).
Nr referencyjny: 96/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.08.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-07-29 godz. 14:11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-29 godz. 14:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu technicznego infrastruktury: strugarko - wyrówniarko – grubiarka.
Nr referencyjny: 99/D/13
Termin składania ofert: 02.08.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-07-25 godz. 12:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-25 godz. 14:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na dostosowaniu infrastruktury budowlanej i teleinformatycznej do potrzeb systemu DUNAJ do poziomu NATO Secret na terenie Jednostki Wojskowej w Pruszczu Gryfickim (PKOB 2420, 1274).
Nr referencyjny: 95/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.08.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-07-24 godz. 14:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-24 godz. 15:27

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji na realizację zadania polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego w Kołobrzegu przy ul. Wiosennej 4a.
Nr referencyjny: 88/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-07-12 godz. 14:46
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-12 godz. 14:52

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przebudowie sieci i zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie kompleksu przy ul. Wojska Polskiego 250 W Szczecinie - ETAP I.
Nr referencyjny: 85/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-07-12 godz. 13:49
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-12 godz. 14:37

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu ekspertyz grubości ścian i dennic zbiorników paliw płynnych w związku z planowaną modernizacją baz MPS w kompleksach wojskowych w Świnoujściu Karsibór oraz w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 89/UPT/13
Termin składania ofert: 22.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-07-11 godz. 15:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-11 godz. 15:19

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu badania promieniowania elektromagnetycznego z urządzeń radiolokacyjnych w Darłowie i Świdwinie.
Nr referencyjny: 87/OB/U/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-07-11 godz. 14:04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-11 godz. 14:32

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu budynków garażowych nr 42 i 66 zlokalizowanych na terenie  Jednostki Wojskowej przy  ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie (PKOB 1242).
Nr referencyjny: 86/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-07-09 godz. 10:42
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-09 godz. 12:47

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem na dostawę wraz z montażem urządzeń technologicznych w strzelnicy garnizonowej w KPW Świnoujście
Nr referencyjny: 82/D/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2013-07-02 godz. 11:38
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-07-02 godz. 13:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na wykonaniu zabezpieczenia technicznego składu Drawno w techniczne środki wspomagające ochronę fizyczną obiektów zlokalizowanych w m. Drawno
Nr referencyjny: 80/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2013-06-28 godz. 14:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-28 godz. 15:02

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania obejmującego wymianę, rozbudowę i przebudowę systemów ochrony elektronicznej w obiektach dwóch kompleksów wojskowych zlokalizowanych przy ul. Naru
Nr referencyjny: 66/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2013-06-28 godz. 09:56
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-28 godz. 12:02

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na remoncie ogrodzenia oraz budynku nr 1 zlokalizowanym w m. Pleśna oraz zagospodarowaniu terenu wraz z obwodnicą oświetleniową i zew. instalacją ppoż. ww. budynku.
Nr referencyjny: 78/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2013-06-27 godz. 12:43
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-27 godz. 13:44

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na przebudowie suwnicy pomostowej i modernizacji stacji obsługiwania akumulatorów w bud. nr 16 oraz modernizacji malarnii dla pojazdów kołowych i gąsienicowych w bud. nr 58 położonych na terenie JW 2117 Kołobrzeg.
Nr referencyjny: 73/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2013-06-27 godz. 12:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-27 godz. 13:44

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokument. projektowej, uzyskaniu dec. o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót na realizację zadań polegających na remoncie bud. nr 7 i 8 oraz bud. instalacji teletech. i alarmowych w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 68/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2013-06-27 godz. 11:06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-27 godz. 12:44

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu programu inwestycji i dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego nawykonaniu węzła sanitarnego w budynku nr 4 w m. Pruszcz Gryficki.
Nr referencyjny: 67/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2013-06-26 godz. 14:43
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-26 godz. 15:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na dostosowaniu infrastruktury budowlanej i teleinformatycznej do potrzeb systemu DUNAJ do poziomu NATO Secret na terenie Jednostki Wojskowej w Darżewie (PKOB 2420)
Nr referencyjny: 83/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2013-06-26 godz. 13:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2013-06-26 godz. 14:15

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych w budynkach garażowych nr 45, 46, 55 i 56 na terenie JW. 1749 w Szczecinie (PKOB 1242).
Nr referencyjny: 71/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2013-06-17 godz. 10:59
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2013-06-17 godz. 12:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego na wyposażenie budynku hali sportowej nr 8 na terenie Jednostki Wojskowej zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie, budynku koszarowego nr 15 na terenie Jednostki Wojskowej zlokalizowanej przy ul. 4-go Marca w Koszalinie oraz budynku kuchni nr 22 na terenie Jednostki Wojskowej zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Darłowie.
Nr referencyjny: 79/D/13
Termin składania ofert: 29.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-06-14 godz. 13:09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-14 godz. 14:36
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłaszaprzetarg nieograniczony na usługę polegającą na naprawie i konserwacji sprzętu gaśniczego.
Nr referencyjny: 74/U/13
Termin składania ofert: 24.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-06-12 godz. 10:27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-12 godz. 10:48
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeglądzie sprzętu ratownictwa Holmatro
Nr referencyjny: 75/U/13
Termin składania ofert: 19.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-06-11 godz. 10:07
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-06-11 godz. 12:18

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarko-spycharek na podwoziu kołowym
Nr referencyjny: 69/D/13
Termin składania ofert: 23.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-06-11 godz. 09:30
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-06-11 godz. 15:18

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej oraz dendrologicznej w związku z planowaną modernizacją baz MPS w kompleksach wojskowych w Świnoujściu Karsibór oraz w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 76/UPT/13
Termin składania ofert: 18.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-06-07 godz. 14:48
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-07 godz. 15:18
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów naprawkowych do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego.
Nr referencyjny: 77/D/13
Termin składania ofert: 18.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-06-07 godz. 14:02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-07 godz. 15:18
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie budynków garażowych nr 53, 54 i 78 na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie (PKOB 1242).
Nr referencyjny: 72/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2013-06-07 godz. 10:56
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-07 godz. 12:00
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu technicznego infrastruktury: strugarko - wyrówniarko - grubościówka
Nr referencyjny: 70/D/13
Termin składania ofert: 17.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-06-06 godz. 13:46
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-06 godz. 14:47
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na przygotowaniu infrastruktury do montażu kontenerowych magazynów w Złocieńcu.
Nr referencyjny: 62/OB/U/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 29.05.2013 r., godz. 11:27
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-05-29 godz. 12:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłaszaprzetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na budowie myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Jednostki Wojskowej 5018 w Dziwnowie przy ul. Dziwnej,  w miejscu nieczynnej stacji MPS oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie myjni zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (PKOB 1230).
Nr referencyjny: 61/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-05-27 godz. 14:39
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-27 godz. 14:47
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu opracowania studialnego zagospodarowania kompleksów wojskowych w zakresie infrastruktury w Świdwinie wraz z wykonaniem pomiarów hałasu oraz operatu oddziaływania hałasu lotniczego na środowisko.
Nr referencyjny: 63/OB/U/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-05-25 godz. 11:34
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-27 godz. 08:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pożarniczego
Nr referencyjny: 58/D/13
Termin składania ofert: 08.07.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-05-23 godz. 07:27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-23 godz. 07:58
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji bezpieczeństwa SSWiN, SKD, CCTV - realizacja II etapu prac w budynku nr 1 zlokalizowanym na terenie JW 1749 w Stargardzie Szczecińskim (PKOB 1220).
Nr referencyjny: 59/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-05-20 godz. 14:01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-20 godz. 14:46

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeglądzie aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych.
Nr referencyjny: 57/U/13
Termin składania ofert: 28.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-05-20 godz. 12:38
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-20 godz. 13:22
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą naprawie i konserwacji aparatów powietrznych i masek do aparatów powietrznych.
Nr referencyjny: 56/U/13
Termin składania ofert: 28.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-05-20 godz. 11:49
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-20 godz. 13:11

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku nr 13 na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie  (PKOB 1220).
Nr referencyjny: 60/RB/13
Termin składania ofert: 04.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-05-17 godz. 11:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-17 godz. 13:09

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury do montażu kontenerowych magazynów materiałów wybuchowych  zlokalizowanych w Stargardzie Szczecińskim wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie   (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 55/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-05-16 godz. 14:14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-16 godz. 14:48

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłaszaprzetarg dwuetapowy na usługę polegającą na opracowaniu programu inwestycji na realizację zadania polegającego na dostosowaniu 15 magazynów zlokalizowanych na terenie JW 4653 Darłowo do obowiązujących wymogów.
Nr referencyjny: 53/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-05-13 godz. 14:07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-13 godz. 14:21

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów kancelaryjnych
Nr referencyjny: 51/D/13
Termin składania ofert: 17.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-05-08 godz. 12:27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 13:04

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy  ogrodzenia terenu SPIER zlokalizowanego na terenie JW 3299 w Mirosławcu (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 49/OB/RB/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-05-07 godz. 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-07 godz. 14:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego dla jednostek i instytucji w rejonie działania RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 48/D/13
Termin składania ofert: 13.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-05-02 godz. 12:28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-05-02 godz. 13:18

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na remoncie obiektu nr 47 oraz budowie instalacji teletechnicznych i ogrodzenia dla ww. obiektu zlokalizowanego na terenie JW  w Kołobrzegu przy ul. Wiosennej 4a.
Nr referencyjny: 47/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 30.04.2013 r., godz. 13:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-30 godz. 14:23

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na remoncie budynków nr 7 i 8 oraz budowie instalacji teletechnicznych i alarmowych w ww. budynkach zlokalizowanych na terenie 30 kchem w Dziwnowie.
Nr referencyjny: 46/OB/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-04-29 godz. 15:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-29 godz. 10:26

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na remoncie ogrodzenia oraz budynku nr 1 zlokalizowanym w m. Pleśna oraz zagospodarowaniu terenu wraz z obwodnicą oświetleniową i zew. instalacją ppoż. ww. budynku.
Nr referencyjny: 42/UPT/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-04-26 godz. 15:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-29 godz. 10:22

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu budynków garażowo magazynowych nr 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 i 93 na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. 4 Marca w (PKOB 1242).
Nr referencyjny: 43/RB/13
Termin składania ofert: 07.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-04-26 godz. 13:57
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-04-26 godz. 14:29
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu budynków koszarowych nr 34 i 35 na terenie kompleksu Jaworze  (PKOB 1130).
Nr referencyjny: 44/RB/13
Termin składania ofert: 08.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-04-19 godz. 15:42
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-04-22 godz. 07:42

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu rekultywacji środowiska wodno-gruntowego z zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie lotniska w Świdwinie oraz z byłej bazy paliw w Mirosławcu oraz wykonanie projektu prac rekultywacyjnych dla składów MPS Świnoujście-Karsibór i Dziwnów.
Nr referencyjny: 40/U/13
Termin składania ofert: 03.06.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-04-19 godz. 11:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-04-19 godz. 11:56

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na  wykonaniu opracowania (na podstawie wyników badań akustycznych posiadanych przez tut. Zarząd) określającego możliwości zastosowania metod organizacyjnych lub technicznych pod kątem ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku na strzelnicy garnizonowej w Dziwnowie i wykonanie pomiaru hałasu emitowanego do środowiska z terenu strzelnicy garnizonowej "Krzekowo" w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego.
Nr referencyjny: 38/U/13
Termin składania ofert: 18.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-04-10 godz. 14:21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-10 godz. 15:12

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na realizację zadania polegającego na przygotowaniu infrastruktury do bud. kompleksowego syst. symulacji walki na terenie CSWL Drawsko Pom.
Nr referencyjny: 15/UPT/13
Termin składania wniosków: 16.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 2013-04-05 godz. 15:18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-05 godz. 15:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegająca na wykonaniu programu inwestycji i dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego nawykonaniu węzła sanitarnego w budynku nr 4 w m. Pruszcz Gryficki
Nr referencyjny: 34/UPT/13
Termin składania ofert: 16.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 04.04.2013 r., godz. 13:20
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-04-04 godz. 13:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie myjni pojazdów na terenie JW. 2117 w Kołobrzegu
Nr referencyjny: 21/UPT/13
Termin składania ofert: 15.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 03.04.2013 r., godz. 13:17
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-04-03 godz. 14:15

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na przebudowie suwnicy pomostowej i modernizacji stacji obsługiwania akumulatorów w bud. nr 16 oraz modernizacji malarnii dla pojazdów kołowych i gąsienicowych w bud. nr 58 położonych na terenie JW 2117
Nr referencyjny: 31/UPT/13
Termin składania ofert: 15.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 03.04.2013 r., godz. 11:10
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-04-03 godz. 12:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na opracowaniu programu inwestycji na realizację  zadania polegającego na modernizacji ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalacji oświetlenia zewnętrznego, SSWiN i SKD w Składzie zlokalizowanym na terenie JW 4653 w Darłowie.
Nr referencyjny: 24/UPT/13
Termin składania ofert: 12.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Bossy
Czas wytworzenia: 03.04.2013 r., godz. 10:30
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-04-03 godz. 10:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie systemów ochrony kompleksu na terenie JW. 1749 w Stargardzie Szczecińskim (integracja systemów alarmowych).
Nr referencyjny: 14/UPT/13
Termin składania ofert: 11.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 29.03.2013 r., godz. 13:35
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-04-02 godz. 09:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg dwuetapowy na usługę polegającą na wykonaniu opracowania studialnego zagospodarowania kompleksów wojskowych w zakresie infrastruktury w Świdwinie wraz z wykonaniem badania emisji hałasu oraz operatu oddziaływania hałasu lotniczego na środowisko.
Nr referencyjny: 23/U/13
Termin składania ofert: 09.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-03-29 godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-29 godz. 13:14

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury do montażu kontenerowych magazynów materiałów wybuchowych na terenie Jednostki Wojskowej w Dziwnowie przy ul. Dziwnej oraz na terenie Portu Wojennego w Świnoujściu przy ul. Steyera 28 wraz z zawiadomieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 28/RB/13
Termin składania ofert: 08.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-03-28 godz. 15:13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-29 godz. 08:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę prawną w zakresie bieżącej działalności RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 30/U/13
Termin składania ofert: 09.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-03-28 godz. 14:11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-28 godz. 14:29

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury do montażu kontenerowych magazynów materiałów wybuchowych zlokalizowanych w Szczecinie Podjuchy (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 26/RB/13
Termin składania ofert: 08.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-03-27 godz. 14:14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-27 godz. 14:29

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych w Świnoujściu, Mirosławcu i Wałczu.
Nr referencyjny: 29/D/13
Termin składania ofert: 09.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-03-25 godz. 07:13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-03-25 godz. 13:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń technologicznych w strzelnicy garnizonowej w KPW Świnoujście.
Nr referencyjny: 25/D/13
Termin składania ofert: 08.05.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-03-22, godz. 10:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-22, godz. 10:40
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie budynków garażowych nr 57, 61 i 63 na terenie  Jednostki Wojskowej przy  ul. 4-go  Marca w Koszalinie (PKOB 1242).
Nr referencyjny: 22/RB/13
Termin składania ofert: 03.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-03-21, godz. 14:42
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-21, godz. 14:58
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg ograniczony na roboty budowlane polegające na budowie płaszczyzny betonowej dla posadowienia przystawki antenowej na terenie Jednostki Wojskowej w Darżewie (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 19/RB/13
Termin składania ofert: 03.04.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-03-21, godz. 13:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-21, godz. 14:18
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na aktualizacji mapy numerycznej w kompleksie wojskowym w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego oraz kompleksach wojskowych w Szczecin-Podjuchy przy ul. Metalowej.
Nr referencyjny: 16/U/13
Termin składania ofert: 28.03.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-03-20, godz. 10:37
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-20, godz. 11:13
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych w kompleksach wojskowych  na Poligonie Drawskim w m. Konotop, m. Głębokie oraz w m. Pleśnia i m. Mirosławiec, wykonaniu wznowienia granic w m. Żerzyno oraz wznowienie granic wraz ze zmianą użytków w kompleksie wojskowym w m. Mrzeżyno.
Nr referencyjny: 17/U/13
Termin składania ofert: 28.03.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-03-19, godz. 12:06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-19, godz. 12:22
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na budowie strażnicy lotniskowej straży pożarnej na terenie JW 4653 Darłowo.
Nr referencyjny: 11/UPT/13
Termin składania ofert: 28.02.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 19.02.2013 r., godz. 14:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-01-19 godz. 10:58

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynkach koszarowych nr 5 i 16 na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. 4-go Marca w Koszalinie (PKOB 1274)
Nr referencyjny: 12/RB/13
Termin składania ofert: 15.02.2013 r., godz. 14:34
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-02-15
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-02-15 godz. 14:58

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłaszaprzetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadań polegających na modernizacji zbiorników magazynowych oraz stacji paliw.
Nr referencyjny: 6/UPT/13
Termin składania ofert: 29.01.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-01-14, godz. 15:29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-15, godz. 09:00
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania polegającego na modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie JW 4653 Darłowo.
Nr referencyjny: 9/UPT/13
Termin składania ofert: 24.01.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-01-14, godz. 15:12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-14, godz. 15:22
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie z rozbudową budynku nr 26 - hali sportowej zlokalizowanej na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. 4-go Marca w Koszalinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (PKOB 1265).
Nr referencyjny: 3/RB/13
Termin składania ofert: 08.02.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-01-09, godz. 11:52
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-09, godz. 12:46
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku nr 45 (hangar) zlokalizowanego na terenie JW 4653 w Darłowie (PKOB 1241).
Nr referencyjny: 2/RB/13
Termin składania ofert: 12.02.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-01-09, godz. 10:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-09, godz. 12:44
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu analiz fizykochemicznych ścieków, wód opadowych odprowadzanych do środowiska, osadów ściekowych wód odbiornika i wód z piezometrów oraz wykonanie analiz wody w podstawowym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym z ujęć wód podziemnych z obiektów będących w zarządzie RZI w Szczecinie.
Nr referencyjny: 5/U/13
Termin składania ofert: 18.01.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-01-08, godz. 11:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-08, godz. 11:55
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu opracowania operatów wodno-prawnych wraz z przygotowaniem wniosków o wydanie pozwoleń oraz wykonanie pompowania próbnego ustalającego wydajność studni głębinowych zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych podległych JW 1965 Oleszno wraz z wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej.
Nr referencyjny: 4/U/13
Termin składania ofert: 17.01.2013 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2013-01-08, godz. 11:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-08, godz. 11:55
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy na „Wykonanie zabezpieczenia technicznego ochrony JW 4224 Składu Cybowo (PKOB 2420)”
Nr referencyjny: 1/RB/13
Termin składania ofert: 2013-01-09, godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2012-12-17, godz. 13:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-17 godz. 14:17