Projekty aktów prawnych

 UDOSTĘPNIANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

Zgodnie z uchwałą Nr 215 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2011 nr 1, poz. 6)

  • projekty ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów, projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz projekty założeń projektów ustaw kierowane do uzgodnień od dnia 1 lutego 2011 r.,
  • projekty rozporządzeń ministrów, kierowane do uzgodnień od dnia 1 lipca 2011 r.,
  • oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami


udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji