Archiwum DA MON


Postępowanie nr 120/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa medali i odznak wojskowych, pudełek do medali i odznak, okładek do legitymacji - III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
18512200-3 Medale
39561130-2 Odznaki i etykiety z tworzyw włókienniczych
44619100-3 Pudełka
22900000-9 Różne druki

Termin składania ofert: 25.10.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-10-16, godz. 09:00
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-10-16 godz. 09:15
Ostatnia zmiana: 2012-11-06 godz. 12:53 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 119/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów konferencyjnych i sprzętu nagłaśniającego - II części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
32232000-8 - Sprzęt wideokonferencyjny;
32342400-6 - sprzęt nagłaśniający

Termin składania ofert: 12.10.2012 r., godz. 11:00

UWAGA: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 16 października 2012 r. godz. 11:00
„Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.”

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-10-04, godz. 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-04 godz. 14:24
Ostatnia zmiana: 2012-11-06 godz. 14:20 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 114/ZP/12
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją i kanalizacją sanitarną pionów dolnych wraz z remontem łazienek i pomieszczenia w budynku zlokalizowanym przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku,
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,
45320000-6 - Roboty izolacyjne,
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45410000-4 - Tynkowanie,
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45431000-7 - Kładzenie płytek.

Termin składania ofert: 11 października 2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w formacie .doc oraz załącznika nr 11 do SIWZ w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-09-26, godz. 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-26 godz. 14:59
Ostatnia zmiana: 2012-11-05 godz. 12:51 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 113/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych – IX części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 3 października 2012 r., godz. 11:00

UWAGA: Termin składania ofert został zmieniony na dzień: 5 października 2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-09-24, godz. 15:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-25 godz. 12:32
Ostatnia zmiana: 2012-10-26 godz. 14:20 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 112/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia, wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem oraz usługi gastronomicznej w związku z realizacją szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego.
55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

Termin składania ofert: 27.09.2012 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1 – 7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-09-19, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-19 godz. 13:13
Ostatnia zmiana: 2012-10-26 godz. 14:20 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 109/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań społecznych na temat : „Badanie marki Wojsko Polskie”.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
79315000-5 usługi badania społecznego
Termin składania ofert: 08.10.2012 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1 – 6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-09-27, godz. 9:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-27 godz. 10:41
Ostatnia zmiana: 2012-11-08 godz. 13:53 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 108/ZP/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na zakup samochodu osobowego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-09-21 godz. 08:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-21 godz. 09:45
Ostatnia zmiana: 2012-09-26 godz. 11:01 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 107/ZP/12 (Seul)
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem postępowania jest zakup samochodu osobowego klasy średniej-wyższej na potrzeby Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Republice Korei.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-10-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-16 godz. 11:40
Ostatnia zmiana: 2012-10-19 godz. 12:10 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 106/ZP/12
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń biurowych, węzłów sanitarnych, aneksu kuchennego wraz z pomieszczeniami do nich przyległymi w budynku nr 4 zlokalizowanym przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,
45331210-1 - Instalowanie wentylacji,
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych,
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.

Termin składania ofert: 17 października 2012 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w formacie .doc oraz załącznika nr 10 do SIWZ w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-10-02, godz. 13:00
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-02 godz. 14:04
Ostatnia zmiana: 2012-11-02 godz. 12:37 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 104/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w Warszawie w kompleksie przy al. Niepodległości 218 (dotyczy zamówienia uzupełniającego na wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w kompleksach budynków administracyjnych w Warszawie, część I zamówienia: kompleks budynków administracyjnych w al. Niepodległości 218, sprawa nr 6/2010/ZP)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
90910000-9 – usługi sprzątania
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-10-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2012-10-31 godz. 09:55

Postępowanie nr 102/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów ogólnego przeznaczenia – samochodów osobowych 9 miejscowych mikrobusów
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
Termin składania ofert: 11.09.2012 r.  godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-08-28, godz. 14.55
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-28 godz. 15:40
Ostatnia zmiana: 2012-09-20 godz. 09:58 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Postępowanie nr 100/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu IBM
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
80531200-7 – usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 18.09.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-09-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-05 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2012-10-16 godz. 09:10 /dodano: iinformacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 99/ZP/12
Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na usługę hotelarsko – restauracyjną w Domu Pracy Twórczej w Oborach dla osób uczestniczących w spotkaniu z okazji XXVIII Sesji Wojskowych Kół i Grup Literackich.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
55100000-1 Usługi hotelarskie
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-09-27, godz. 10:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-27 godz. 12:22
Postępowanie nr 98/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Remont wejść i zadaszeń
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
CPV 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
CPV 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
CPV 71330000-0 – różne usługi inżynieryjne

Termin składania ofert: 05.09.2012 r.  godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-08-28
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-28 godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2012-10-15 godz. 14:16 /dodano: informacja o unieważnieniu/

Postępowanie nr 96/ZP/12
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu służbowego na potrzeby AO w Tiranie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-09-18, godz. 8:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-18 godz. 08:38
Ostatnia zmiana: 2012-09-18 godz. 14:58 /dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 95/ZP/12
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe i gastronomiczne w związku z odprawą zadaniowo – szkoleniową i konferencjami szkoleniowymi z zakresu IT – III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
55100000-1 – Usługi hotelarskie;
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
Termin składania ofert: 02.10.2012 r.  godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-08-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-24 godz. 13:57
Ostatnia zmiana: 2012-11-14 godz. 10:39 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 93/ZP/12
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające obejmujące swoim zakresem roboty kamieniarskie oraz elektryczne (dotyczące roboty budowlanej polegającej na remoncie klatki schodowej w budynku nr 1 / 4 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie).
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne.
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-09-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-12 godz. 10:26

Postępowanie nr 92/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu samochodów osobowych klasy średniej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1   Samochody osobowe
Termin składania ofert: 21.08.2012 r.  godz. 11:00

UWAGA: Termin składania ofert został zmieniony na dzień: 28 sierpnia 2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-08-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-08 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2012-09-03 godz. 14:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 91/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - II części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 22.08.2012 r.  godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-08-14, godz. 12:57
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-14 godz. 14:20
Ostatnia zmiana: 2012-09-03 godz. 12:20/dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 90/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji mebli (stół, 35 krzeseł) oraz wykonanie regału – gabloty.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
39100000-3    Meble
50850000-8    Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli
Termin składania ofert: 14.08.2012 r.  godz. 11:00

Uwaga: Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012 r o godz. 12.00.
Miejsce spotkania: biuro przepustek al. Niepodległości 218, Warszawa.
Przybyłe osoby muszą posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-08-03 godz. 8:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-03 godz. 10:08
Ostatnia zmiana: 2012-09-19 godz. 14:31 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 88/ZP/12
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające, obejmujące swoim zakresem wymianę dodatkowej powierzchni parkietu w bibliotece wydawnictw niejawnych w kompleksie wojskowym przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45432113-9 - Kładzenie parkietu 

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-08-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-22 godz. 13:52

Postępowanie nr 87/ZP/12
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie warstw tynku wewnętrznego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45410000-4 - Tynkowanie.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-09-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-03 godz. 14:10

Postępowanie nr 86/ZP/12
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem postępowania jest zakup czterech samochodów osobowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 28.08.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-09-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-07 godz. 15:12
Ostatnia zmiana: 2012-09-26 godz. 11:01 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 85/ZP/12
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę
nazwa postępowania – Zakup samochodu osobowego klasy średniej-wyższej na potrzeby Ataszatu Obrony w Algierze
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 03.08.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-08-13
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-13 godz. 11:55
Ostatnia zmiana: 2012-08-16 godz. 12:49 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 82/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu RTV oraz fotograficznego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
32320000-2 - sprzęt telewizyjny i audiowizualny;
32300000-6 - odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz  lub aparatura powielająca;
38650000-6 -  sprzęt fotograficzny;
Termin składania ofert: 08.08.2012 r.  godz. 11:00
Termin składania ofert  został przesunięty na dzień 10 sierpnia 2012 roku do godziny 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2012 roku o godzinie 12:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-07-30 godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-31 godz. 08:52
Ostatnia zmiana: 2012-09-13 godz. 14:10 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 83/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne
42512200-0 Ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza

Termin składania ofert: 23.08.2012 r.  godz. 11:00

UWAGA: Termin składania ofert został zmieniony na dzień 29 sierpnia 2012 r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-08-09 godz. 14.25
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-08 godz. 15:20
Ostatnia zmiana: 2012-10-10 godz. 13:40 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 81/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia programistycznego polegającą na modernizacji systemu obiegu dokumentów ARCUS
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
72230000-6 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72243000-0 Usługi programowania
Termin składania ofert: 17.09.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-09-05, godz. 14.25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
C 2012-09-05 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2012-10-03 godz. 14:35 /dodano: informacja o rozstrzygnięciu postępowania/

Postępowanie nr 79/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elementów zabezpieczenia technicznego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
35120000-1 - systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
Termin składania ofert: 9 października 2012 r., godz: 11.00

Uwaga: dot. załączników nr 1 - 9 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-10-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-01 godz. 10:59
Ostatnia zmiana: 2012-10-31 godz. 08:02 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ 

Postępowanie nr 78/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XIII części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne;
79822500-7 - usługi projektów graficznych.
Termin składania ofert: 03.09.2012 r.  godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-07-27 godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-27 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2012-10-30 godz. 12:20 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 73/ZP/12
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem postępowania jest zakup samochodu osobowego klasy średniej – wyższej na potrzeby Ataszatu Obrony w Ambasadzie RP w Kuwejcie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Wytwarzający/Odpowiadający:Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-09-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-20 godz. 11:05
Ostatnia zmiana: 2012-10-11 godz. 08:42 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 76/ZP/12 (Kiszyniów)
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego klasy średniej-wyższej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 19.09.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-10-03
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-10-03 godz. 08:40

Postępowanie nr 75/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych oraz przeprowadzenie egzaminów – II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 6 sierpnia 2012 r., godz. 11:00
UWAGA: Termin składania ofert został zmieniony na dzień: 9 sierpnia 2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-07-24 godz. 8.15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-24 godz. 09:25
Ostatnia zmiana: 2012-09-13 godz. 14:46 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 77/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przesadzeniu, usunięciu oraz trzyletniej pielęgnacji drzew z terenu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a oraz zasadzeniu ich na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Puławskiej 4a
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
77211400 – 6 Usługi wycinania drzew
77211500 – 7 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 – 8 Sadzenie drzew
77300000 – 3 Usługi ogrodnicze
77310000 – 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Termin składania ofert: 17.07.2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-07-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-02 godz. 14:20
Ostatnia zmiana: 2012-07-27 godz. 13:50 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


 

 

Postępowanie nr 74/ZP/12
informacja o unieważnieniu postępowania na zakup samochodu służbowego
Termin składania ofert: 31.07.2012 r., godz. 11:00
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-08-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-08-31 godz. 09:25
Postępowanie nr 72/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Modernizacja systemu podgrzewania rynien i rur spustowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne

Termin składania ofert: 23.08.2012 r.  godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający:Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-08-14
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-14 godz. 11:52
Ostatnia zmiana: 2012-09-17 godz. 10:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 71/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne

Termin składania ofert: 20.08.2012 r.  godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający:Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-08-10
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-10 godz. 14:16
Ostatnia zmiana: 2012-09-13 godz. 14:46 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 70/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych budynków magazynowych nr 25, 26 oraz 727 w kompleksie przy ul. Rakowieckiej 2
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45421132-8 Instalowanie okien

Termin składania ofert: 31.07. 2012 r., godz. 11:00

Uwaga: Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się w dniu 30 lipca 2012 r o godz. 13.00.
Miejsce spotkania: biuro przepustek ul. Rakowiecka 2, Warszawa.
Przybyłe osoby muszą posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem.
Uwaga! Dot. Załącznika nr 8 do SIWZ: przedmiar robót – branża budowlana .ath i przedmiar robót – branża elektryczna .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-07-11 godz. 07:55
udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-11 godz. 09:00
Ostatnia zmiana: 2012-08-28 godz. 09:55 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 69/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usługi szkolenia wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, przeznaczonego dla żołnierzy i pracowników wojska w 2012 roku – II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
55270000-3usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
Termin składania ofert: 28 sierpnia2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-7 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-07-09
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-09 godz. 09:27
Ostatnia zmiana: 2012-09-19 godz. 12:10 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 68/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa długopisów plastikowych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne.
Termin składania ofert: 26 czerwca 2012 r., godz. 11:00
Zmiana terminu składania ofert: 29 czerwca 2012 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński

Czas wytworzenia: 2012-06-18, godz. 13:45

Udostępniający: Magdalena Czerwińska

Czas udostępnienia: 2012-06-18 godz. 14:30

Ostatnia zmiana: 2012-07-10 godz. 10:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 67/ZP/12 ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przesadzeniu, usunięciu oraz trzyletniej pielęgnacji drzew z terenu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a oraz zasadzeniu ich na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Puławskiej 4a

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
77211400 – 6 Usługi wycinania drzew
77211500 – 7 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 – 8 Sadzenie drzew
77300000 – 3 Usługi ogrodnicze
77310000 – 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Termin składania ofert: 20.06. 2012 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski

Czas wytworzenia: 2012-06-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-06-06 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2012-06-22 godz. 12:14 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

 

 

 

 

 

 

 


Postępowanie nr 66/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu IBM
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 05.07.2012 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski

Czas wytworzenia: 2012-06-25

Udostępniający: Magdalena Czerwińska

Czas udostępnienia: 2012-06-25 godz. 11:00
Ostatnia zmiana: 2012-07-26 godz. 14:50 /dodano: informacja o rozstrzygnięciu postępowania/


 

Postępowanie nr 65/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XI części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
9294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne
79822500-7 - usługi projektów graficznych
Termin składania ofert: 07.08. 2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-07-02 godz. 10:58
udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-02 godz. 11:32
Ostatnia zmiana: 2012-09-06 godz. 11:23 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 64/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - III części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne.
Termin składania ofert: 26 lipca 2012 r., godz. 11:00 Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-06-19, godz. 10:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-06-19 godz. 11:06
Ostatnia zmiana: 2012-09-04 godz. 13:40/dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 63/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabliczek identyfikacyjnych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
35123400-6 – znaczki identyfikacyjne
Termin składania ofert: 19.07.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-07-05 godz. 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-06 godz. 09:38
Ostatnia zmiana: 2012-07-31 godz. 14:35 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 62/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji mebli (stół, 35 krzeseł) oraz wykonanie regału – gabloty.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
39100000-3 Meble
50850000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli
Termin składania ofert: 12.07.2012 r.  godz. 11:00
UWAGA:
Termin składania ofert  został przesunięty na dzień 17 lipca 2012 roku na godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2012 roku o godzinie 12:00

„Uwaga: Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się w dniu 11 lipca 2012 r o godz. 12.00.
Miejsce spotkania: biuro przepustek al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. Przybyłe osoby muszą posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem.”

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich

Czas wytworzenia: 2012-06-26 godz. 11:50

Udostępniający: Magdalena Czerwińska

Czas udostępnienia: 2012-06-26 godz. 13:50
Ostatnia zmiana: 2012-07-13 godz. 15:05 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

 

 

 


Postępowanie nr 61/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu inwestycji oraz bilansu cieplnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania ofert: 27 czerwca 2012 r., godz. 11:00
Zmiana terminu składania ofert: 4 lipca 2012 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. Załączników 1-7 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.


Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski

Czas wytworzenia: 2012-06-19, godz. 14:45

Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler

Czas udostępnienia: 2012-06-19 godz. 15:30

Ostatnia zmiana: 2012-08-03 godz. 09:57 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 60/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kserokopiarek, sprzętu informatycznego, drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych – 6 części:
Część I Kserokopiarki format A3
Część II Kserokopiarki format A4
Część III Sprzęt informatyczny
Część IV Drobny sprzęt i podzespoły komputerowe
Część V Oprogramowanie
Część VI Materiały eksploatacyjne
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

30121200-urządzenia fotokopiujące
30232110-8 drukarki laserowe
30216110-0 skanery komputerowe
30236000-2 różny sprzęt komputerowy
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48620000-0 systemy operacyjne
30230000-0 sprzęt związany z komputerami
30234300-1 płyty kompaktowe (CD)
30234600-4 pamięć flash
30237220-7 podkładki pod myszy
30237290-8 podpórki pod  nadgarstki przy klawiaturze
30237110-3 interfejsy sieciowe
30237132-3 interfejs USB
30233132-5 napędy dyskowe
30237460-1 klawiatury komputerowe
30237410-6 myszka komputerowa
30237000-9 części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237250-6 akcesoria do oczyszczenia komputerów
30237280-5 akcesoria zasilające
30233131-8 napędy dyskietek
30174000-9 maszyny produkujące etykiety
31500000-1 urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
30125000-1 części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125120-5 tonery do drukarek laserowych

Termin składania ofert: 11.09.2012 r., godz. 11:00 „Uwaga: dot. załączników nr 1-5 oraz 8 do SIWZ  w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca”

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-08-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-01 godz. 12:18

Ostatnia zmiana: 2012-11-12 godz. 11:30 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 58/ZP/12

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa w zakresie przewozu dzieci autobusem szkolnym wraz kierowcą  w roku szkolnym 2012/2013

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60172000-9– wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski

Czas wytworzenia: 2012-06-06

Udostępniający: Beata Kozerawska

Czas udostępnienia: 2012-06-06 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2012-06-15 godz. 14:11 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 57/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów w zakresie rachunkowości budżetowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
Termin składania ofert: 29 czerwca 2012 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki

Czas wytworzenia: 2012-06-20, godz. 15:15

Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler

Czas udostępnienia: 2012-06-20 godz. 15:35

Ostatnia zmiana: 2012-07-12 godz. 08:15 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 56/ZP/12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie narzędzi promujących nabór do Narodowych Sił Rezerwowych oraz korpusu szeregowych zawodowych na podstawie pracy konkursowej.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

92111210-7 produkcja filmów reklamowych,
79822500-7 usługi projektów graficznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski

Czas wytworzenia: 2012-05-15

Udostępniający: Magdalena Czerwińska

Czas udostępnienia: 2012-05-15 godz. 11:46


Postępowanie nr 55/ZP/12

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań społecznych na temat: „Efektywność kampanii promocyjnej Narodowych Sił Rezerwowych oraz służby przygotowawczej i Szeregowych Zawodowych w środkach masowego przekazu”

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych.

Termin składania ofert: 31 maja 2012 r., godz. 11:00
Zmiana terminu składania ofert: 1 czerwca 2012 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ  w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-05-23 godz. 14.30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-23 godz. 15:25

Ostatnia zmiana: 2012-06-19 godz. 13:46 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 54/ZP/12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę klimatyzatorów przenośnych jednoczęściowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne
Termin składania ofert: 24 maja 2012 r., godz. 11:00 Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ  w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-05-16, godz. 13.20
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-16, godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2012-06-25 godz. 10:56 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 53/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przesadzeniu, usunięciu oraz trzyletniej pielęgnacji drzew z terenu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a oraz zasadzeniu ich na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Puławskiej 4a
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
77211400 – 6 Usługi wycinania drzew
77211500 – 7 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 – 8 Sadzenie drzew
77300000 – 3 Usługi ogrodnicze
77310000 – 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Termin składania ofert: 4 czerwca 2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-24, godz. 13:09
Ostatnia zmiana: 2012-06-04 godz. 15:19 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Postępowanie nr 52/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia, wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem w związku z realizacją szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej – IV części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego
55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55100000-1 usługi hotelarskie
Termin składania ofert: 19.07.2012 r., godz. 11:00

 

 

„Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ  w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca”

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-06-12 godz. 13:00
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-06-12 godz. 15:30
Ostatnia zmiana: 2012-09-24 godz. 12:57 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /


Postępowanie nr 51/ZP/12

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegającą na remoncie oraz zabezpieczeniu technicznym w kompleksie przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

45000000-7   Roboty budowlane
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę
45431100-8   Kładzenie terakoty
45421152-4   Instalowanie ścianek działowych
45421147-5   Instalowanie krat
45432113-9   Kładzenie parkietu

Termin składania ofert: 11.06.2012 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich

Czas wytworzenia: 2012-05-24 godz. 8:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-24 godz. 12:11
Ostatnia zmiana: 2012-07-04 godz. 14:28 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

 

 


Postępowanie nr 48/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pomocniczych wykonywanych ręcznie i polegających na przemieszczaniu (załadunek i rozładunek oraz dostarczenie do odbiorcy końcowego) sprzętu i materiałów z i do magazynów oraz miedzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
63110000-3 Usługi przeładunku towarów
Termin składania ofert: 07.05.2012 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-04-26 godz. 13:13
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-04-26 godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2012-05-17 godz. 14:33 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 47/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest zakup trzech samochodów osobowych.
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1 Samochody osobowe
Termin składania ofert: 26.06.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-07-13
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-13 godz. 12:33

Postępowanie nr 46/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykładzin dywanowych polipropylenu, poliamidu oraz wykładzin PCV
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
44112200-0 wykładziny podłogowe
Termin składania ofert: 09.05.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-04-27 godz. 11:00
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-27 godz. 12:40
Ostatnia zmiana: 2012-05-17 godz. 15:16 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 45/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie klatki schodowej w budynku nr 1 / 4 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7   Roboty budowlane
45111300-1   Roboty rozbiórkowe
45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Termin składania ofert: 15 maja 2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. przedmiaru w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-04-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-25 godz. 10:10
Ostatnia zmiana: 2012-06-04 godz. 10:15 /dodano ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia/

Postępowanie nr 44/ZP/12 (Bruksela)
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę transportu wyposażenia kwater służbowych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
60100000-9– usługi w zakresie transportu drogowego
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-05-29
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-29 godz. 14:18
Ostatnia zmiana: 2012-06-18 godz. 13:00 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Postępowanie nr 43/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jestjest robota budowlana polegająca na budowie obiektu szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Termin składania ofert: 26 czerwca 2012 r. , godz. 11:00

Termin składania ofert  został przesunięty na dzień 19 lipca 2012 roku o godzinie 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2012 roku o godzinie 12:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Uwaga: dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ przedmiary robót - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania plików w formacie ATH, RDS oraz DWG  ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Uwaga:
Zamawiający informuje, że wizja lokalna na placu budowy odbędzie się w dniu 13 czerwca 2012 r o godz. 13.00.
Miejsce spotkania:
biuro przepustek ul. Rakowiecka 4a, Warszawa.
Przybyłe osoby muszą posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem.

Uwaga: Zamawiający informuje, że wizja lokalna na placu budowy odbędzie się w dniu 14  czerwca 2012 r o godz. 13.00.
Miejsce spotkania: biuro przepustek ul. Rakowiecka 4a, Warszawa.
Przybyłe osoby muszą posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem.

Uwaga: dot. załącznika nr 14 do SIWZ w formacie .xls - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.


Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-05-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Osatania zmiana: 2012-09-28  godz. 12:22/dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 42/ZP/12

Przedmiotem zamówienia jestwykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
Termin składania ofert: 21.06.2012 r., godz. 11:00

„Uwaga: Zamawiający informuje, że wizja lokalna na placu budowy odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012 r o godz. 10.00.
Miejsce spotkania: biuro przepustek Al. Niepodległości 218, Warszawa.
Przybyłe osoby muszą posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem.”


Uwaga: dot. Załączników do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski

Czas wytworzenia: 2012-06-13

Udostępniający: Magdalena Czerwińska

Czas udostępnienia: 2012-06-13 godz. 13:34
Ostatnia zmiana: 2012-07-30 godz. 13:58 /dodano:informacja o unieważnieniu postępowania/

 

 

 

 


Postępowanie nr 41/ZP/12

Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjne wykonywanie usług informatycznych związanych z doraźną naprawą i modernizacją sprzętu informatycznego.

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50312000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,
50312400-9 – konserwacja i naprawa mikrokomputerów,
50323000-5 – naprawa i konserwacja urządzeń peryferyjnych.
Termin składania ofert: 20.04.2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-7 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński 
Czas wytworzenia: 2012-04-12, godz. 13:34
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-12 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2012-05-09 godz. 14:27 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 40/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych oraz oprogramowania – 2 części:
Część I Drobny sprzęt i podzespoły komputerowe
Część II Oprogramowanie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Termin składania ofert: 11.06.2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.


Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-04-27
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-27 godz. 12:40
Ostatnia zmiana: 2012-06-28 godz. 12:34 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Postępowanie nr 39/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznego sprzętu kuchennego - III części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi.
Termin składania ofert: 25.04.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-04-17 godz. 09:55
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-04-17 godz. 11:30
Ostatnia zmiana: 2012-06-04 godz. 10:13/dodano ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia/

Postępowanie nr 38/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego – II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy
Termin składania ofert: 12 czerwca 2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-05-29 godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-29 godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2012-07-11 godz. 14:55 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 37/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych i gabinetowych – IV części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
39100000-3 Meble
Termin składania ofert: 12.06.2012 r., godz. 11:00

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-05-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-29 godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2012-07-04 godz. 14:13 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 36/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu izolacji ścian fundamentowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45262340 - 6 Wstrzykiwanie zaprawy

Termin składania ofert: 29 maja 2012 r., godz. 11:00 Uwaga! Dot. Załącznika nr 8 do SIWZ przedmiar robót w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-08 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2012-06-27 godz. 13:46 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 35/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje” i galanterii odznaczeniowej – II części
Część I – Wojskowa odznaka „Za Rany i Kontuzje”
Część II – Galanteria odznaczeniowa
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39561130-2  Odznaki i etykiety z tworzyw włókienniczych
22990000-6 Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych
44619100-3 Pudełka
Termin składania ofert: 12.04.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-04-04 godz. 12:45
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-04 godz. 14:10
Oststnia zmiana: 2012-04-19 godz. 10:00 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 34/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie 3 szkoleń specjalistycznych z zakresu fotografii, zapewnienie sali szkoleniowej z pełnym zapleczem technicznym i wyposażeniem oraz usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80500000-9 usługi szkoleniowe;
55100000-1 -usługi hotelarskie;
55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
55300000-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
Termin składania ofert: 26.04.2012 r., godz. 11:00

UWAGA:
W dokumencie informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty widnieje data 30 kwietnia 2012 r., powinno być 2 maja 2012 r.

„Uwaga: dot. załączników nr 1 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca”.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-04-18 godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-18, godz. 13:58
Ostatnia zmiana: 2012-05-09 godz. 15:11/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/
Postępowanie nr 33/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest zakup reklamy internetowej oraz produkcja i emisja spotów radiowych – II części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79341000-6 usługi reklamowe
92210000-6 usługi radiowe
Termin składania ofert: 08.05.2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załączników do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-04-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-11, godz. 14:53
Ostatnia zmiana: 2012-05-28 godz. 10:00 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

 

 

 

 

 

 

 


Postępowanie nr 32/ZP/12

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi konsultingowej w wymiarze 1600 godzin w obszarze doradztwa, wykonawstwa i realizacji szkoleń obejmujących środowisko SAP

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

Termin składania ofert: 27 sierpnia 2012 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1 - 8 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk

Czas wytworzenia: 2012-07-20, godz. 10.35
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-20 godz. 12:05
Ostatnia zmiana: 2012-10-25 godz. 08:46 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 31/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów wydawniczych – III części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane;
22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki.
Termin składania ofert: 17 maja 2012 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-7 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-04-11, godz. 10:43
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-11, godz. 11:18
Ostatnia zmiana: 2012-06-18 godz. 10:25 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 30/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu CISCO – VI części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 11.05.2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. SIWZ z zał. w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-04-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-04-04 godz. 13:55
Ostatnia zmiana: 2012-06-08 godz. 10:15 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 29/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów z branży budowlanej oraz narzędzi ręcznych, przeznaczonych do realizacji prac konserwacyjnych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44111000-1  Materiały budowlane
44510000-8  Narzędzia
44511000-5  Narzędzia ręczne
24900000-3  Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
Termin składania ofert: 6 kwietnia 2012 r., godz. 11:00
Zmiana terminu składania ofert: 12 kwietnia 2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1,3,4,5 do SIWZ w formacie .doc oraz załącznika nr 2 do SIWZ w formacie.xls – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-03-29, godz. 14:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-29, godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2012-05-11 godz. 12:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Postępowanie nr 28/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia z zakresu marketingu, rezerwacji sali szkoleniowej, usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkolenia
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80500000-9 -usługi szkoleniowe;
55100000-1 -usługi hotelarskie;
55300000-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
Termin składania ofert: 29.03.2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-03-14 godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-14, godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2012-04-27 godz. 09:21 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 27/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa z zakresu analizy i identyfikacji procesów zachodzących w sieciach teleinformatycznych Sił Zbrojnych w aspekcie prawa telekomunikacyjnego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80510000 – 2 Usługi szkolenia specjalistycznego
Termin składania ofert: 5 czerwca 2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załączników do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-05-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-24, godz. 13:12
Ostatnia zmiana: 2012-06-27 godz. 14:47 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 26/ZP/12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane uzupełniające dla zadania pt. „Modernizacja pięciu wind osobowych w budynku nr 4 i 8” obejmujące swoim zakresem roboty w branży konstrukcyjno budowlanej oraz w branży elektrycznej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45442100-8 Roboty malarskie
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-03-15, godz. 10:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-15, godz. 13:37

Postępowanie nr 25/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dywanów i chodników
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39530000-6 - Dywany, maty i dywaniki
Termin składania ofert: 16 marca 2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-03-08, godz. 10:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-08, godz. 11:05
Ostatnia zmiana: 2012-03-27 godz. 08:42 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 24/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów wydawniczych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane;
22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki
Termin składania ofert: 24.04.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-03-19 godz. 08:05
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-03-19, godz. 08:30
Ostatnia zmiana: 2012-06-12 godz. 13:10 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 23/ZP/12
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe i gastronomiczne w związku z odprawą rozliczeniowo – zadaniowo – szkoleniową i konferencjami szkoleniowymi z zakresu IT – III części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000–1 – Usługi hotelarskie
55120000–7 – Usługi hotelarskie z zakresie spotkań i konferencji
55300000–3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Termin składania ofert: 09.03.2012 r., godz. 11:00

Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 12 marca 2012 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2012 roku o godzinie 12:00.
Uwaga dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-02-28
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-28 godz. 12:32
Ostatnia zmiana: 2012-04-04 godz. 13:59 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/
Postępowanie nr 22/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia z zakresu marketingu, rezerwacji sali szkoleniowej, usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkolenia
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80500000-9 -usługi szkoleniowe;
55100000-1 -usługi hotelarskie;
55300000-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
Termin składania ofert: 06.03.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-02-23, godz. 8:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-23 godz. 09:16
Ostatnia zmiana: 2012-03-06 godz. 15:28 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 21/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jestzakwaterowanie (pokoje hotelowe) wyżywienie (śniadania i kolacje) oraz wynajęcie dwóch sal szkoleniowych  dla uczestników szkolenia specjalistycznego.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000-1 -usługi hotelarskie;
55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
55300000-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
Termin składania ofert: 11.04.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-04-02, godz. 10:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-02 godz. 11:33
Ostatnia zmiana: 2012-04-11 godz. 14:29 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 20/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i egzaminów z zakresu Microsoft
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 24 kwietnia 2012 r. godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1 - 6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-03-16, godz. 09.30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-16, godz. 11.07
Ostatnia zmiana: 2012-07-05 godz. 10:31 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 19/ZP/12
nazwa postępowania – Wykonanie narzędzi promujących nabór do Narodowych Sił Rezerwowych oraz korpusu szeregowych zawodowych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
92111210-7 produkcja filmów reklamowych,
79822500-7 usługi projektów graficznych.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 21.03.2012 r., godz. 11:00
Uwaga dot. załączników do Regulaminu konkursu w WORD – ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający:
Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-03-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-13 godz. 12:42
Ostatnia zmiana: 2012-04-20 godz. 10:40 /dodano ogłoszenie o wynikach konkursu/

Postępowanie nr 18/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest zakup reklamy prasowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79341000-6 usługi reklamowe
Termin składania ofert: 02.03.2012 r., godz. 11:00
Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 5 marca 2012 roku o godzinie 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca 2012 roku o godzinie 12:00.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-02-23
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-23 godz. 09:20
Ostatnia zmiana: 2012-03-09 godz. 14:50 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 17/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi i bazy szkoleniowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55270000–3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
Termin składania ofert: 08.03.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-02-27, godz. 13:45
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-27, godz. 13:58
Ostatnia zmiana: 2012-03-28 godz. 14:31 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 16/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjne wykonywanie usług serwisowych związanych z przeglądem, konserwacją oraz doraźną naprawą sprzętu poligraficznego i urządzeń do niszczenia dokumentów - II części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50313100-3 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek,
50313200-4 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek,
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych.
Termin składania ofert: 13.03.2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-8 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2012-03-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-03-05 godz. 15:09
Ostatnia zmiana: 2012-04-06 godz. 13:27 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 15/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - VIII części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
9294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne;
79822500-7 - usługi projektów graficznych.
Termin składania ofert: 11 kwietnia 2012 r., godz. 11:00
Zmiana terminu składania ofert: 17 kwietnia 2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki   
Czas wytworzenia: 2012-03-06
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-06 godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2012-05-10 godz. 14:22 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Postępowanie nr 14/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry dydaktycznej do realizacji warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska – III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80330000-6 Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa
Termin składania ofert: 07.03.2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załączników do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-02-27
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-27, godz. 13:58
Ostatnia zmiana: 2012-03-26 godz. 13:16 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 13/ZP/12 (SHAPE)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę transportu i magazynowania mebli
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9– usługi w zakresie transportu drogowego
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-03-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-03-30, godz. 12:37
Ostatnia zmiana: 2012-04-13 godz. 10:12 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 12/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia, wynajmu sali szkoleniowej oraz  usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego
55301000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Termin składania ofert: 27.02.2012 r., godz. 11:00
Zmiana terminu składania ofert: 29 lutego  2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-02-14, godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-14 godz.13:01
Ostatnia zmiana: 2012-04-03 godz. 14:37 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Postępowanie nr 11/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia specjalistycznego z zakresu efektywnej komunikacji społecznej poprzez media społecznościowe
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80500000-9 - usługi szkoleniowe
55100000-1 - usługi hotelarskie
55120000-7 - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Termin składania ofert: 28.02.2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. Załączników do SIWZ (po zmianie) w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-02-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-17 godz.12:17
Ostatnia zmiana: 2012-03-22 godz. 11:20 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 10/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu specjalistycznego z języka angielskiego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego
Termin składania ofert: 01.03.2012 r., godz. 11:00
Zmiana terminu składania ofert: 8 marca 2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników do SIWZ nr 1,2,3,4,6 oraz nr 5 po zmianie - w wersji Word - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-02-22, godz. 14:25
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-02-22 godz.15:00
Ostatnia zmiana: 2012-04-06 godz. 13:27 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 9/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa plakatów i folderów.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
79822500-7 Usługi projektów graficznych
Termin składania ofert: 22 marca 2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-02-15, godz.10:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-02-15 godz.11:57
Ostatnia zmiana: 2012-04-17 godz. 14:58 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 8/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia z zakresu marketingu, rezerwacji sali szkoleniowej, usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkolenia
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80500000-9 -usługi szkoleniowe;
55100000-1 -usługi hotelarskie;
55300000-3 -usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
Termin składania ofert: 21.02.2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-02-03, godz. 11:05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-03 godz.12:17
Ostatnia zmiana: 2012-02-21 godz. 15:14 /dodano
informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 7/ZP/12
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie i restauracyjne w związku z konferencją i warsztatami oraz szkoleniem dla psychologów – IV części
Kod CPV:
55100000-1 – Usługi hotelarskie
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55530000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Termin składania ofert: 13.02.2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-02-03 godz. 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-02-03 godz.15:25
Ostatnia zmiana: 2012-03-06 godz. 09:59 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 6/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, kompleksowym wyposażeniu, dostawie, montażu oraz demontażu zabudowy stoiska targowego o powierzchni 144 m2 podczas IDEB 2012 „Międzynarodowej Wystawy Przemysłu Obronnego” w Bratysławie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79950000-8 - usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów.
Termin składania ofert: 14.02.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-01-26, godz. 12:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-01-26 godz.15:35
Ostatnia zmiana: 2012-03-13 godz. 12:36 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 5/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku materiałów edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych dla żołnierzy uczestniczących w misjach poza granicami kraju
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79800000-2 usługi drukowania i powiązane.
79823000-9 usługi drukowania i dostawy.

Termin składania ofert: 30.01.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-01-20, godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-20 godz.13:47
Ostatnia zmiana: 2012-02-16 godz. 12:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 4/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XVI części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne;
22110000-4 - drukowane książki;
22120000-7 - wydawnictwa;
79822500-7 - usługi projektów graficznych.

Termin składania ofert: 26 stycznia 2012 r., godz. 11:00
Zmiana terminu składania ofert: 31 stycznia 2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w wersji WORD - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-01-18, godz. 13:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-18 godz.14:07
Ostatnia zmiana: 2012-02-28 godz. 09:43 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 3/ZP/12
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją i kanalizacją sanitarną pionów dolnych wraz z remontem łazienek w budynku zlokalizowanym przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku;
45000000-7 - Roboty budowlane;
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne;
45320000-6 - Roboty izolacyjne;
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45410000-4 - Tynkowanie;
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
45431000-7 - Kładzenie płytek;
45442100-8 - Roboty malarskie.

Termin składania ofert: 3 lutego 2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w formacie .doc oraz załącznika nr 10 do SIWZ w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-01-19, godz. 12:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-19 godz.14:58
Ostatnia zmiana: 2012-03-02 godz. 11:02/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 2/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu i magazynowania wyposażenia służbowego będącego na wyposażeniu żołnierzy znajdujących się na zaopatrzeniu PZŁ przy JFC HQ Brunssum
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-01-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-01-27 godz.13:13
Ostatnia zmiana: 2012-02-03 godz. 11:21 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 1/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w kompleksach Urzędu MON przy ul. Puławskiej 4a oraz ul. Rakowieckiej 2 w Warszawie – II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90910000-9 – Usługi sprzątania
Termin składania ofert: 17 stycznia 2012 r., godz. 11:00
Uwaga dot. załączników 1-13 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-01-09
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-01-09 godz.14:07
Ostatnia zmiana: 2012-02-01 godz. 09:30 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/