Departament Administracyjny MON

 

 Zamówienia publiczne realizowane przez Departament Administracyjny MON


Postępowanie nr 141/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony w Ambasadzie RP w Waszyngtonie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Termin składania ofert: 06.12.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski 
Czas wytworzenia: 2012-12-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-01-02 godz.09:45

Postępowanie nr 139/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczeń pożarowych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.01.2013 r., godz. 15:00
UWAGA: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został zmieniony na dzień: 11.01.2013 r., godz. 15:00

Uwaga: dot. formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z załącznikami w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. formularza ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński    
Czas wytworzenia: 2012-12-28 godz. 8:05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-12-28 godz.11:05
Ostatnia zmiana: 2013-03-22 godz. 13:39 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 138/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa medali i opakowań do medali
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
18512200-3 Medale
Termin składania ofert: 27.11.2012 r., godz. 11:00
Termin składania ofert został zmieniony na dzień 06 grudnia 2012 r. godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-11-19, godz. 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-19 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2012-12-11 godz. 15:03 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 137/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie wortalu promocji obronności www.wojsko–polskie.pl wraz z przeniesieniem dotychczasowej jej zawartości do nowego środowiska hostingowego oraz transmisji relacji na żywo do Internetu
Termin składania ofert: 19.02.2013 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1 - 7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk / Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2013-01-07, godz. 7:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-07 godz. 07:49
Ostatnia zmiana: 2013-03-21 godz. 11:26 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Postępowanie nr 136/ZP/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę kompletów testów psychologicznych o charakterze specjalistycznym, przeznaczonych dla psychologów zatrudnionych w jednostkach wojskowych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
36153000-8 Pomoce naukowe
60122220-7 Dostarczenie paczek

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-12-18
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-18 godz. 13:22


Postępowanie nr 135/ZP/12 (Tel Awiw)
postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę dotyczące zakupu samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony w Ambasadzie RP w Tel Awiwie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-11-26
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-26 godz. 12:19
Ostatnia zmiana: 2012-12-03 godz. 13:17 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 134/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu organizacyjno – użytkowego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pt. „Remont pomieszczeń dla potrzeb zintegrowanej kancelarii jawnej”
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert: 28.11.2012 r., godz. 11:00
UWAGA: Termin składania ofert został zmieniony na dzień:  6 grudnia 2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-11-19, godz. 12:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-19 godz. 13:56
Ostatnia zmiana: 2012-12-20 godz.12:12 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 133/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu nagłaśniającego
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
32342400-6 - sprzęt nagłaśniający
Termin składania ofert: 20.11.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-11-12, godz. 14:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-12 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2012-11-29 godz. 07:50 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 132/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
Termin składania ofert: 27.11.2012 r., godz. 11:00
UWAGA: Termin składania ofert został przesunięty na dzień: 3 grudnia 2012 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-11-12 godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-12 godz. 14:47
Ostatnia zmiana: 2013-09-03 godz. 15:24 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 131/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej i legitymacji Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej oraz pudełka do odznaki – III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
44316400-2 Drobne artykuły metalowe
39561133-3 Odznaczenia
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
22000000-0 Druki i produkty podobne
44619100-3 Pudełka
Termin składania ofert: 03.01.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-11-28, godz. 14:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2012-11-28 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2013-02-06 godz. 13:37 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I i II/

Postępowanie nr 130/ZP/12
informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony w Ambasadzie RP w Waszyngtonie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-11-22
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-22 godz. 13:46
Postępowanie nr 129/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu i montażu dwóch przeszkleń w systemie fasadowym, słupowo – ryglowym, aluminiowym wraz drzwiami dwuskrzydłowymi rozsuwanymi automatycznie w przejściu pod budynkiem nr 5 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie wraz z robotami towarzyszącymi
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne


Termin składania ofert: 23 listopad 2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. kosztorysu budowlanego ślepego i kosztorysu elektrycznego ślepego w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-11-08 godz. 11.35
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostepnienia: 2012-11-08 godz. 13:12
Ostatnia zmiana: 2012-11-29 godz. 14:30 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 128/ZP/12
informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony w Ambasadzie RP w Tel Awiwie.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-11-14
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-14 godz. 14:24
Postępowanie nr 127/ZP/12

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników z masą tlenotwórczą

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

42996600 – 0 Urządzenia natleniające

Termin składania ofert: 15.11.2012 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk

Czas wytworzenia: 2012-11-07 godz. 07.50

Udostępniający: Beata Kozerawska

Czas udostępnienia: 2012-11-07 godz. 08:05
Ostatnia zmiana: 2012-12-03 godz. 14:23 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 126/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Programu Organizacyjno-Użytkowego: Przebudowa pomieszczeń na potrzeby kancelarii kryptograficznej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne.
79930000-2 - Specjalne usługi projektowe;
Termin składania ofert: 03.01.2013 r., godz. 15:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-11-29, godz. 10:50
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-11-29 godz. 11:30
Ostatnia zmiana: 2013-01-09 godz. 14:04 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 125/ZP/12

Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane uzupełniające obejmujące swoim zakresem rozbiórkę pokrycia z papy, odbicie tynków, wywiezienie i utylizację papy oraz wywiezienie gruzu
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45.10.00.00-8 roboty budowlane
45.45.30.00-7 roboty remontowe i renowacyjne

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-11-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-12 godz. 11:40


Postępowanie nr 124/ZP/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane dodatkowe – wykonanie izolacji uskoku między warstwami papy na budynkach nr 25, 26, 727 oraz docieplenie ściany zwyżki budynku nr 26

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-11-06, godz. 13:55
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-11-06 godz. 14:35


Postępowanie nr 123/ZP/12 (Amman)
postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę dotyczące zakupu samochodu osobowego na potrzeby Ataszatu Obrony w Ambasadzie RP w Ammanie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34110000-1 Samochody osobowe;

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-11-22
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-22 godz. 13:42

Ostatnia zmiana: 2012-11-27 godz. 08:49 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 122/ZP/12

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na dostawę, wymianę i przeniesienie urządzeń wchodzących w skład systemów zabezpieczeń technicznych oraz aktualizację dokumentacji powykonawczej

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

45312200-9 – instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45314300-4 – instalowanie infrastruktury okablowania
32420000-3 – urządzenia sieciowe
35121000-8 – urządzenia ochronne

Termin składania ofert: 15.01.2013 r., godz. 15:00

UWAGA: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został zmieniony na dzień: 17.01.2013 r., godz. 15:00

 

Uwaga: dot. Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
 
 
Czas wytworzenia: 2012-12-21, godz. 13:10
 
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2012-12-24 godz. 10:05
Ostatnia zmiana: 2013-03-13 godz. 14:40 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 121/ZP/12
informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu osobowego klasy średniej-wyższej.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-11-12
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-12 godz. 13:17


Postępowanie nr 118/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa poliwęglanowych blankietów kart tożsamości – w latach 2013 – 2016
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
22455000-5 – dowody tożsamości
Termin składania ofert: 17.01.2013 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-12-12, godz. 9:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2012-12-12 godz. 10:52
Ostatnia zmiana: 2013-03-01 godz. 14:03 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 117/ZP/12

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w kompleksach Urzędu MON przy al. Niepodległości 218, ul. Rakowieckiej 4a, ul. Puławskiej 4a, ul. Rakowieckiej 2 oraz ul. Klonowej 1 i 2 w Warszawie – V części

Część I – wykonywanie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w kompleksie Urzędu MON przy al. Niepodległości 218 w Warszawie

Część II – wykonywanie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w kompleksie Urzędu MON przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie

Część III – wykonywanie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w kompleksie Urzędu MON przy ul. Puławskiej 4a w Warszawie

Część IV – wykonywanie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w kompleksie Urzędu MON przy ul. Rakowieckiej 2 w Warszawie

Część V – wykonywanie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego w kompleksie Urzędu MON przy ul. Klonowej 1 i 2 w Warszawie

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

90910000-9 – usługi sprzątania

90911200-8 – usługi sprzątania budynków

90911300-9 – usługi czyszczenia okien

90919200-4 – usługi sprzątania biur

90914000-7 – usługi sprzątania parkingów

90620000-9 – usługi odśnieżania

77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Termin składania ofert: 19.11.2012 r., godz. 11:00
Zmiana terminu składania ofert:
14.11.2012 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak

Czas wytworzenia: 2012-10-08

Udostępniający: Beata Kozerawska

Czas udostępnienia: 2012-10-08 godz. 12:55
Ostatnia zmiana: 2012-12-27 godz. 08:18 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 115/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych – III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
30236000-2 różny sprzęt komputerowy
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48620000-0 systemy operacyjne
30230000-0 sprzęt związany z komputerami
30234300-1 płyty kompaktowe (CD)
30234600-4 pamięć flash
30237220-7 podkładki pod myszy
30237290-8 podpórki pod  nadgarstki przy klawiaturze
30237110-3 interfejsy sieciowe
30237132-3 interfejs USB
30233132-5 napędy dyskowe
30237460-1 klawiatury komputerowe
30237410-6 myszka komputerowa
30237000-9 części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237250-6 akcesoria do oczyszczenia komputerów
30237280-5 akcesoria zasilające
30233131-8 napędy dyskietek
30174000-9 maszyny produkujące etykiety
30125000-1 części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125120-5 tonery do drukarek laserowych

Termin składania ofert: 31.10.2012 r., godz. 11:00

UWAGA: Termin składania ofert został zmieniony na dzień: 5 listopada 2012 r., godz. 11:00

„Uwaga: dot. załączników nr 1 – 5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca”

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-09-26, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-26 godz. 12:41
Ostatnia zmiana: 2012-12-27 godz. 12:32 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 114/ZP/12
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją i kanalizacją sanitarną pionów dolnych wraz z remontem łazienek i pomieszczenia w budynku zlokalizowanym przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku,
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,
45320000-6 - Roboty izolacyjne,
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45410000-4 - Tynkowanie,
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45431000-7 - Kładzenie płytek.

Termin składania ofert: 11 października 2012 r., godz. 11:00
Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w formacie .doc oraz załącznika nr 11 do SIWZ w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-09-26, godz. 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-26 godz. 14:59
Ostatnia zmiana: 2012-12-18 godz. 14:44 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 111/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Rozbudowa systemów ochrony technicznej ul. Rakowiecka 4a.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne.
79930000-2 - Specjalne usługi projektowe;
Termin składania ofert: 11.12.2012 r., godz. 15:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-11-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-12 godz. 11:06
Ostatnia zmiana: 2013-01-03 godz. 11:45 /dodano informację o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 110/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Rozbudowa systemów ochrony technicznej ul. Puławska 4, Rakowiecka 2.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne.
79930000-2 - Specjalne usługi projektowe;
Termin składania ofert: 28.11.2012 r., godz. 15:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-10-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-30 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2012-12-18 godz. 14:39 /dodano informacja o unieważnieniu postępowania/

Postępowanie nr 106/ZP/12
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń biurowych, węzłów sanitarnych, aneksu kuchennego wraz z pomieszczeniami do nich przyległymi w budynku nr 4 zlokalizowanym przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,
45331210-1 - Instalowanie wentylacji,
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych,
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.

Termin składania ofert: 17 października 2012 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-6 do SIWZ w formacie .doc oraz załącznika nr 10 do SIWZ w formacie .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-10-02, godz. 13:00
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-02 godz. 14:04
Ostatnia zmiana: 2012-11-02 godz. 12:37 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 105/ZP/12

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie prototypu systemu pocztowego w sieci Internet.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
72422000-4 – Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji
72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania
80531200-7 - Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 29.11.2012 r., godz. 11:00
UWAGA: Termin składania ofert został przesunięty na dzień: 6 grudnia 2012 r., godz. 11:00

UWAGA: Termin składania ofert został przesunięty na dzień: 20 grudnia 2012 r., godz. 11:00
„Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ (wersja edytowalna) - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.”
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-11-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-13 godz. 09:52
Ostatnia zmiana: 2013-01-30 godz. 15:00 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 103/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu administrowania systemami, aplikacjami i urządzeniami eksploatacyjnymi w sieci INTER-MON
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
80510000-2 usługa szkolenia specjalistycznego
Termin składania ofert: 06.11.2012 r., godz. 11:00
UWAGA: Termin składania ofert został zmieniony na dzień: 26 listopada 2012 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-5 oraz 10  do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Uwaga: dot. załączników nr 5 oraz 10  do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-10-18, godz. 14:50
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-10-18 godz. 15:25
Ostatnia zmiana: 2012-11-26 godz. 14:12 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/


Postępowanie nr 101/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dwykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – XIII części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne
79822500-7 - usługi projektów graficznych
Termin składania ofert: 10.10.2012 r.  godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1 – 5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-09-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-04 godz. 11:20
Ostatnia zmiana: 2012-12-12 godz. 09:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 97/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w latach 2013 – 2016 szkolenia obronnego dla kierowniczej kadry administracji rządowej i samorządowej.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
CPV 80500000 – 9 Usługi szkoleniowe,
Termin składania ofert: 30.10.2012 r.  godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-10-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2012-10-09 godz. 12:39
Ostatnia zmiana: 2012-12-21 godz. 10:54 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 95/ZP/12
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe i gastronomiczne w związku z odprawą zadaniowo – szkoleniową i konferencjami szkoleniowymi z zakresu IT – III części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
55100000-1 – Usługi hotelarskie;
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
Termin składania ofert: 02.10.2012 r.  godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2012-08-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-24 godz. 13:57
Ostatnia zmiana: 2012-11-14 godz. 10:39 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 94/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest druk materiału pokonferencyjnego pt. „Kobiety, pokój, bezpieczeństwo” oraz broszury pt. „Vademecum postępowania wobec osób naruszających prawo w związku z alkoholem, narkotykami lub podobnie działającymi środkami”, przeznaczonych do działalności wychowawczej realizowanej w jednostkach wojskowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
79810000-5 Usługi drukowania
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki
Termin składania ofert: 22.10.2012 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-09-14 godz. 12:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-14 godz. 12:26
Ostatnia zmiana: 2012-12-07 godz. 10:30 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 89/ZP/12
Przedmiotem zamówienia usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń - II części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
80531200-7 - Usługi szkolenia technicznego
Termin składania ofert: 11.09.2012 r.  godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-08-31, godz. 14:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-08-31 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2012-10-31 godz. 15:05 /dodano informacja o uchyleniu czynności unieważnienia i zamknięciu postępowania, w części II/


Postępowanie nr 84/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia drugiej linii asysty technicznej i konserwacji (ATiK) posiadanych przez resort obrony narodowej systemów informatycznych: PROSTA-C realizującego obrachunek płac pracowników cywilnych wojska oraz PODATEK realizującego ewidencję umów cywilno-prawnych oraz rozliczenia podatków od osób fizycznych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Termin składania ofert: 12.10.2012 r.  godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak

Czas wytworzenia: 2012-09-03

Udostępniający: Beata Kozerawska

Czas udostępnienia: 2012-09-03 godz. 12:35
Ostatnia zmiana: 2012-12-03 godz. 08:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 80/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu infrastruktury klucza publicznego (PKI)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
72250000-2 – usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Termin składania ofert: 23.10.2012 r., godz. 11:00
Termin składania ofert został zmieniony na dzień: 30 października 2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2012-09-14 godz. 12:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-14 godz. 12:20
Ostatnia zmiana: 2012-12-03 godz. 13:15 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 65/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XI części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
9294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne
79822500-7 - usługi projektów graficznych
Termin składania ofert: 07.08. 2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-07-02 godz. 10:58
udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-02 godz. 11:32
Ostatnia zmiana: 2012-09-06 godz. 11:23 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 60/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kserokopiarek, sprzętu informatycznego, drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych – 6 części:
Część I Kserokopiarki format A3
Część II Kserokopiarki format A4
Część III Sprzęt informatyczny
Część IV Drobny sprzęt i podzespoły komputerowe
Część V Oprogramowanie
Część VI Materiały eksploatacyjne
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

30121200-urządzenia fotokopiujące
30232110-8 drukarki laserowe
30216110-0 skanery komputerowe
30236000-2 różny sprzęt komputerowy
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48620000-0 systemy operacyjne
30230000-0 sprzęt związany z komputerami
30234300-1 płyty kompaktowe (CD)
30234600-4 pamięć flash
30237220-7 podkładki pod myszy
30237290-8 podpórki pod  nadgarstki przy klawiaturze
30237110-3 interfejsy sieciowe
30237132-3 interfejs USB
30233132-5 napędy dyskowe
30237460-1 klawiatury komputerowe
30237410-6 myszka komputerowa
30237000-9 części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237250-6 akcesoria do oczyszczenia komputerów
30237280-5 akcesoria zasilające
30233131-8 napędy dyskietek
30174000-9 maszyny produkujące etykiety
31500000-1 urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
30125000-1 części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125120-5 tonery do drukarek laserowych

Termin składania ofert: 11.09.2012 r., godz. 11:00 „Uwaga: dot. załączników nr 1-5 oraz 8 do SIWZ  w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca”

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2012-08-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-01 godz. 12:18

Postępowanie nr 54/ZP/12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę klimatyzatorów przenośnych jednoczęściowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne
Termin składania ofert: 24 maja 2012 r., godz. 11:00 Uwaga: dot. załączników nr 1-4 do SIWZ  w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Łęczycki
Czas wytworzenia: 2012-05-16, godz. 13.20
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-16, godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2012-06-25 godz. 10:56 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Postępowanie nr 50/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek - III części.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
30125000-1 - Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących;
30125120-8 - Toner do fotokopiarek;
30125100-2 - Wkłady barwiące;
30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych.
Termin składania ofert: 28 czerwca 2012 r., godz. 11:00
Zmiana terminu składania ofert: 24 lipca 2012 r., godz. 11:00

Uwaga: dot. załączników nr 1-8 do SIWZ  w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Ciemiński
Czas wytworzenia: 2012-05-23, godz. 9:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-05-23, godz. 09:52
Ostatnia zmiana: 2012-12-17 godz.08:44 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. III/

Postępowanie nr 49/ZP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odbiorników TV, sprzętu RTV, fotograficznego oraz multimedialnego – IV części
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

32320000-2 - sprzęt telewizyjny i audiowizualny;
32300000-6 - odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz  lub aparatura powielająca;
32324300-3 - urządzenia telewizyjne;
38650000-6 -  sprzęt fotograficzny;
32322000-6 -  urządzenia multimedialne.

Termin składania ofert: 07.05.2012 r., godz. 11:00 Uwaga: dot. załączników nr 1-5 do SIWZ w formacie .doc - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2012-04-27 godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-04-27 godz. 12:40
Ostatnia zmiana: 2012-06-20 godz. 14:56 /dodano: informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz. II, III/