Jednostki Wojskowe

 

Zamówienia publiczne - Jednostki Wojskowe - 2012 r.

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz,
ogłasza przwetarg na usługę – remont wozów bojowych (BWP-1 i BWP-1D)
Nr referencyjny: 232/2012
Termin składania ofert: 28.01.2013 r.,  godz.09:00
Zmiana terminu składania ofert: 11.03.2013 r.,  godz.09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Izolda Maciejewicz
Czas wytworzenia: 2013-01-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-01-09 godz. 12:51
Ostatnia zmiana: 2013-02-22 godz. 14:42 /dodano: zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o  postępowaniu (5)/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na Usługi medyczne  z zakresu medycyny pracy
Nr referencyjny: 61/XII/12
Termin składania ofert: 04.01.2013r. godzina 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystyna Wołoszczuk-Krupa
Czas wytworzenia: 2012-12-21
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-21 godz. 11:02
Ostatnia zmiana: 2013-01-08 godz.  13:10 /dodano: zawiadamienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na usługę odstraszania ptaków metodą sokolniczą
Nr referencyjny: 60/XII/12
Termin składania ofert: 03.01.2013, godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-12-19, godz. 11:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-19 godz. 11:33
Ostatnia zmiana: 2013-01-07 godz. 12:28 /dodano: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 2286, 45-076 Opole, skr. poczt. 307
ogłasza przetarg na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i utrzymania terenów zewnętrznych w Jednostce Wojskowej 2286 Opole.
Nr referencyjny: 03/2012
Termin składania ofert: 03.01.2013r. godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin MAŁCZAK
Czas wytworzenia: 2012-12-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-18 godz. 12:26
Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na usługi w zakresie obsługi prawnej jednostki wojskowej 1156 Poznań oraz jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny: 59/XII/12
Termin składania ofert: 21.12.2012r. godz.11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystyna Wołoszczuk-Krupa
Czas wytworzenia: 2012-12-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-13 godz. 13:59
Ostatnia zmiana: 2013-01-10 godz. 14:18 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup dodatkowych modułów systemowych do działającego programu analiz statystycznych PASW 18 na potrzeby Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
Nr referencyjny: 085/12
Termin składania ofert: 14.12.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna KOZŁOWSKA
Czas wytworzenia: 2012-12-06 godz. 14:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-12-07 godz. 11:47

Jednostka Wojskowa 1156, ul.Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg nieograniczony na USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
Nr referencyjny: 58/XI/12
Termin składania ofert : 10.12.2012 r., godz. 11:00
Uwaga:
termin składania ofert ulega zmianie na: 12.12.2012r., godz.11:00
Wytwarzający/Odpowiadający:Krystyna Wołoszczuk-Krupa
Czas wytworzenia: 2012-11-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2012-11-28 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2012-12-18 godz. 12:21 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu/

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawy sprzętu komputerowego przeznaczonego dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 079/12
Termin składania ofert: 07.12.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2012-11-27 godz. 14:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-27 godz. 14:29

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego przeznaczonych dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 080/12
Termin składania ofert: 07.12.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2012-11-27 godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-27 godz. 14:21

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę oprogramowań z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 076/12
Termin składania ofert: 06.12.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2012-11-27 godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-27 godz. 12:46

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę koksu i miału węglowego
Nr referencyjny: 53/XI/12
Termin składania ofert: 03.01.2012r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystyna Wołoszczuk-Krupa
Czas wytworzenia: 2012-11-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-23 godz. 12:20
Ostatnia zmiana: 2013-01-15 godz. 09:03 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę telewizorów
Nr referencyjny: 57/XI/12
Termin składania ofert: 03.12.2012, godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-11-22 godz. 13:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-22 godz. 14:09
Ostatnia zmiana: 20120-12-06 godz. 14:21 /dodano zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę bonów towarowych
Nr referencyjny: 078/12
Termin składania ofert: 04.12.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Szafałowicz
Czas wytworzenia: 2012-11-21 godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-21 godz. 15:46

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę artykułów żywnościowych (artykuły ogólnospożywcze, jaja kurze) na potrzeby Domu Emeryta Wojskowego oraz Jednostki Wojskowej 2063.
Nr referencyjny: 069/12
Termin składania ofert: 29.11.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna KOZŁOWSKA
Czas wytworzenia: 2012-11-20 godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-21 godz. 08:49

Jednostka Wojskowa 4229, 50-984 Wrocław, ul. Poznańska 58
negocjacje z jednym wykonawcą na usługę kalibracji testerów wyrzutni PPK SPIKE
Nr referencyjny: 417/2012/ZP/429/PGK
Termin negocjacji 22.11.2012 godz 11.00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr MRUCZEK Marek
Czas wytworzenia: 2012-11-20 godz. 13:42
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-20 godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2012-12-19 godz. 14:20 /dodano: ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na druk i kolportaż dwutygodnika "Nasza Służba" dla potrzeb Ordynariatu Polowego WP oraz dwumiesięcznika "Wiara i mundur" dla potrzeb Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
Nr referencyjny: 075/12
Termin składania ofert: 28.11.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2012-11-20 godz. 11:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-20 godz. 13:45

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę profesjonalnych instrumentów muzycznych
Nr referencyjny: 54/XI/12
Termin składania ofert: 28.11.2012, godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-11-20 godz. 09:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-20 godz. 12:56
Ostatnia zmiana: 2012-12-04 godz. 13:30 /dodano: powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na druk Polsko - Angielskiego Modlitewnika Żołnierza dla potrzeb Ordynariatu Polowego
Nr referencyjny: 077/12
Termin składania ofert: 03.12.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Szafałowicz
Czas wytworzenia: 2012-11-19 godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-19 godz. 14:10

Jednostka Wojskowa 2286, 45-076 Opole, skr. poczt. 307
ogłasza przetarg na dostawy oleju opałowego do celów energetycznych dla JW 2286 Opole.
Nr referencyjny: 02/2012
Termin składania ofert: 29.11.2012r. godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin MAŁCZAK
Czas wytworzenia: 2012-11-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-16 godz. 14:28
Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę artykułów biurowych
Nr referencyjny: 56/XI/12
Termin składania ofert: 27.11.2012 r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-11-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-16 godz. 11:36
Ostatnia zmiana: 2012-12-04 godz. 10:40 /dodano: powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawy mleka i produktów mleczarskich dla Jednostki Wojskowej 2063 oraz Domu Emeryta Wojskowego
Nr referencyjny: 068/12
Termin składania ofert: 23.11.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2012.11.15 r. godz. 14:25
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-11-15 godz. 14:50

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup owoców, warzyw i nowalijek dla Jednostki Wojskowej 2063 oraz Domu Emeryta Wojskowego
Nr referencyjny: 072/12
Termin składania ofert: 27.11.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Szafałowicz
Czas wytworzenia: 2012-11-12 godz. 15:00
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-11-15 godz. 11:50

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawy ryb, produktów rybnych i mrożonek dla Jednostki Wojskowej 2063 oraz Domu Emeryta Wojskowego
Nr referencyjny: 074/12
Termin składania ofert: 20.11.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Szafałowicz
Czas wytworzenia: 2012-11-12 godz. 15:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-12 godz. 15:25

Jednostka Wojskowa 4229, 50-984 Wrocław, ul. Poznańska 58
informacja o rozstrzygnięciu postępowania na zawarcie umowy na remont kabur skórzanych do pistoletu wojskowe  go P-83 w ramach umowy ramowej
Nr referencyjny: 9/2012/RAM
Wytwarzający/Odpowiadający: płk Krzysztof KRUŻYCKI
Czas wytworzenia: 2012-11-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-11-12 godz. 12:25
Ostatnia zmiana: 2012-12-11 godz. 12:17 /dodano: informacja o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04 – 470 Warszawa
postępowanie przeprowadzone w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą na dostawę filtracyjnej odzieży ochronnej FOO-1
Numer referencyjny: W/262/10/2012
Wytwarzający/Odpowiedzialny: Jolanta TRĄBIŃSKA
Czas wytworzenia: 2012-11-08
Udostępniający:ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-11-08 godz. 14:15

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciast dla Jednostki Wojskowej 2063 oraz Domu Emeryta Wojskowego
Nr referencyjny: 070/12
Termin składania ofert: 15.11.2012 r., do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2012-11-05 godz. 13:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-11-05 godz. 14:00

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę w zakresie napraw i konserwacji broni- naprawa celowników MPM-44/4 do 60 mm moździerza LM-60D
Numer referencyjny: W/284/11/2012
Termin składania ofert: 14.11.2012 r., godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sebastian LECH/ ppłk Krzysztof GLAMOWSKI
Czas wytworzenia: 2012-11-05 godz. 12:11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-11-05 godz. 12:47
Ostatnia zmiana: 2012-11-21 godz. 15:40 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
Ogłasza przetarg na opracowanie, skład i druk wydawnictw dla potrzeb Centralnego Archiwum Wojskowego
Nr referencyjny: 73/12
Termin składania ofert: 08.11.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Michał Szafałowicz
Czas wytworzenia : 31.10.2012 r. godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 31.10.2012 r. godz. 12:50

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
Ogłasza przetarg na wykonanie obwolut  i pudeł fotograficznych, teczek i obwolut bezkwasowych oraz pudeł archiwizacyjnych dla potrzeb Centralnego Archiwum Wojskowego.
Nr referencyjny: 65/12
Termin składania ofert: 07.11.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna KOZŁOWSKA
Czas wytworzenia : 30.10.2012 r. godz. 13:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 30.10.2012 r. godz. 14:10

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
Ogłasza przetarg na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne wymagane z zakresu medycyny pracy oraz dyspanseryzacji żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 2063 i instytucji będących na zabezpieczeniu medycznym
Nr referencyjny: 67/12
Termin składania ofert: 13.12.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia : 2012-10-30 godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-30 godz. 12:03

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę opon dla JW 1156
Nr referencyjny: ZP 52/X/12
Termin składania ofert: 07.11.2012r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystyna Wołoszczuk-Krupa
Czas wytworzenia: 2012-10-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-29 godz. 13:20
Ostatnia zmiana: 2012-11-15 godz. 11:40 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na naprawę bram schronohangarowych
Nr referencyjny: ZP 51/X/12
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-10-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-26 godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2012-11-12 godz. 14:57 /dodano: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę przetworników tj. wzmacniaczy obrazu typu XW 2040GM lub równoważnych - 300 kpl.
Numer referencyjny: W/274/10/2012
Termin składania ofert: 20.11.2012 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Sebastian LECH/ mjr Konrad NOSOWSKI
Czas wytworzenia: 2012-10-24; 14:32
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 22012-10-24 godz. 14:47
Ostatnia zmiana: 2012-11-21 godz. 15:39 /dodano: ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na ochronę fizyczną kompleksów wojskowych JW 1156
Nr referencyjny: ZP 48/X/12
Wytwarzający/Odpowiadający: Bożena Gałecka
Czas wytworzenia: 2012-10-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-22 godz. 14:00
Ostatnia zmiana: 2012-11-26 godz. 13:44 /dodano: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
/

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz,
ogłasza przwetarg na usługę – wykonanie remontu głównego części specjalnej i remontu konserwacyjnego podwozi bazowych 152 mm samobieżnych armato-haubic wz. 77 na samochodzie TATRA-815 „DANA”
Nr referencyjny: 214/2012
Termin składania ofert: 05.11.2012 r.,  godz.09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Kamila SKRZYPA
Czas wytworzenia: 2012-10-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-19 godz. 14:58

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na usługi pralnicze
Nr referencyjny: ZP 50/X/12
Termin składania ofert: 30.10.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-10-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-19 godz. 11:40Ostatnia zmiana: 2012-11-12 godz. 15:11 /dodano: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1
Nr referencyjny: ZP 47/X/12
Termin składania ofert: 23.11.2012 r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-10-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-17 godz. 10:23
Ostatnia zmiana: 2012-12-04 godz. 10:45 /dodano: powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 4229, 50-984 Wrocław, ul. Poznańska 58
negocjacje z jednym wykonawcą na dostawę 120 mm lufa L44 do czołgu LEOPARD
Nr referencyjny: TECH/376-389/MON/2012
Termin składania ofert 24.10.2012 r. godz 12.00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr MRUCZEK Marek
Czas wytworzenia: 15.10.2012 godz 14:42
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-15 godz. 14:56

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
Ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 64/12
Termin składania ofert: 25.10.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia : 2012-10-15 godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-15 godz. 13:58

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
Ogłasza przetarg na zakup systemu konferencyjnego dla potrzeb Dowództwa Garnizonu Warszawa
Nr referencyjny: 60/12
Termin składania ofert: 24.10.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia : 2012-10-15 godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-15 godz. 13:25

Jednostka Wojskowa 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę spadochronów hamujących
Nr referencyjny: 60/DEC/2012
Termin składania ofert: 29.10.2012r. godz. 12:00 
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub GAWRYSIAK
Czas wytworzenia: 2012-10-12 godz. 13:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-15 godz. 08:30

Jednostka Wojskowa 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych (tśm) do statków powietrznych oraz do sprzętu lotniczego
Nr referencyjny: 59/DEC/2012
Termin składania ofert: 29.10.2012r. godz. 11:00 
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub GAWRYSIAK
Czas wytworzenia: 2012-10-12 godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-12 godz. 12:11

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę w zakresie napraw i konserwacji broni- naprawa celowników MPM-44/4 do 60 mm moździerza LM-60D
Numer referencyjny: W/251/09/2012
Termin składania ofert: 22.10.2012 r., godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sebastian LECH/ ppłk Krzysztof GLAMOWSKI
Czas wytworzenia: 2012-10-09 godz. 14:59
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 22012-10-09 godz. 15:29
Ostatnia zmiana: 2012-10-23 godz. 08:10 /dodano: ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04 – 470 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę w zakresie napraw awaryjnych oraz obsługiwania okresowego urządzeń szkolno - treningowych z podziałem na sześć zadań:
- Zad. nr 1:    Naprawy awaryjne oraz obsługiwania okresowe urządzeń
szkolno-treningowych typu: ORTLES-3M/K,  ORTLES-3M/Z, ORTLES-3M, BESKID-2M/K,  BESKID-2M/Z, BESKID-2M, IGLICA, PCL-84;
- Zad. nr 2:    Naprawy awaryjne oraz obsługiwania okresowe urządzeń
szkolno-treningowych tj.: laserowe symulatory strzelań typu: CZANTORIA-1P; CZANTORIA-2; CZANTORIA-5;
- Zad. nr 3: Naprawy awaryjne oraz obsługiwania okresowe urządzeń szkolno-treningowych do broni strzeleckiej typu ŚNIEŻNIK;
- Zad. nr 4: Naprawy awaryjne oraz obsługiwania okresowe urządzeń szkolno-treningowych tj.: symulator strzelań do czołgu LEOPARD 2A4 typu "ASPT";
- Zad. nr 5: Naprawy awaryjne oraz obsługiwania okresowe urządzeń szkolno-treningowych tj.: laserowy symulator strzelań czołgu LEOPARD 2A4"AGDUS BT 41L2";
- Zad. nr 6: Naprawy awaryjne oraz obsługiwania okresowe urządzeń szkolno-treningowych tj.: symulator czołgu LEOPARD 2A4 AGPT.
Numer referencyjny: W/259/10/2012
Termin składania ofert: 22.10.2012 r. godz. 11.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sebastian LECH/ ppłk Krzysztof GLAMOWSKI
Czas wytworzenia: 2012-10-09; 14:52
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 22012-10-09; 14:59
Ostatnia zmiana: 2012-11-22 godz.13:38 /dodano: ogłoszenie o zamknięciu postępowania w zakresie zadań nr 1,2,3,7, ogłoszenie o zawarciu umowy w zakresie zadań nr 4,5,6/

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
Ogłasza przetarg na wykonywanie usługi sprzątania powierzchni biurowych wewnętrznych oraz powierzchni zewnętrznych w kompleksach wojskowych przy ul. Radiowej 49, ul. Pirenejskiej 5, ul. Kaliskiego 49, Pl. Piłsudskiego 4, ul. Długiej 13/15, Al. Niepodległości 141a w Warszawie.
Nr referencyjny: 59/12
Termin składania ofert: 21.11.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia : 2012-10-09 godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-09 godz. 14:20

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę artykułów biurowych
Nr referencyjny: ZP 46/X/12
Termin składania ofert: 18.10.2012 godzina 11:00
Zmiana terminu składania ofert: 24.10.2012 r., godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-10-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-09 godz. 12:50
Ostatnia zmiana: 2012-10-30 godz. 14:22 /dodano: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04 – 470 Warszawa
postępowanie przeprowadzone w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą na usługę w zakresie napraw i konserwacji broni - defektacja sprzętu optoelektronicznego
Numer referencyjny: W/237/08/2012.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA
Czas wytworzenia: 2012-10-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-08 godz. 08:56

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04 – 470 Warszawa
postępowanie przeprowadzone w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą na dostawę części zamiennych do sprzętu optyczno - noktowizyjnego
Numer referencyjny: W/231/08/2012.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA
Czas wytworzenia: 2012-10-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-08 godz. 08:56

Jednostka Wojskowa 4228, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na świadczenie usługi naprawy i konserwacji samobieżnego sprzętu 
OPL typu  ZSU-23-4MP BIAŁA
Nr referencyjny: 61/DEC /2012
Termin składania ofert: 15.10.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający: Magdalena Góral-Kozłowska
Czas wytworzenia: 2012-10-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-10-05 godz. 14:25

Jednostka Wojskowa 4229, 50-984 Wrocław, ul. Poznańska 58
przetarg na dostawę zewnętrznego urządzenia diagnostycznego systemu wieżowego HITFIST 30 mm - ETE (External Test Equipment)
Nr referencyjny: TECH/328-359/MON/2012
Termin składania ofert 25.10.2012 do godz 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr MRUCZEK Marek
Czas wytworzenia: 04.10.2012 godz 14:42
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-04 godz. 15:12
Ostatnia zmiana: 2012-11-22 godz. 09:57 /dodano: ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa  1511, ul. Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów gąsienicowych
Nr referencyjny: 03/2012
Termin składania ofert: 24.10.2012  do godz. 11 :00
Wytwrzająjący/Odpowiadający:  Marta Drągowska
Czas wytworzenia : 2012-10-03 godz. 09:29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-10-04 godz. 12:40

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
Ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 62/12
Termin składania ofert: 03.10.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia : 2012-09-25 godz. 15:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-26 godz. 10:59

Jednostka Wojskowa Nr 4620, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń
ogłasza przetarg zakup zestawu cyfrowego bloku rejestracji audiofonicznej w KDN SNR pzr NEWA SC.
Nr referencyjny: U/11/IW/12
Termin składania ofert: 08.10.2012, GODZ. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej MASZEWSKI
Czas wytworzenia: 2012-09-20
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-09-20 godz. 09:32

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowań do nawigacji z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu w Warszawie
Nr referencyjny: 058/12
Termin składania ofert: 27.09.2012 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Michał Szafałowicz
Data wytworzenia: 2012-09-17 godz. 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-17 godz. 15:00

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, wyposażenia warsztatu" dla JW 1156 w Poznaniu
Nr referencyjny: ZP 44/IX/12
Termin składania ofert: 01.10.2012r. godzina 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystyna Wołoszczuk-Krupa
Czas wytworzenia: 2012-09-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-11 godz. 14:20
Ostatnia zmiana: 2012-10-25 godz. 11:56 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu specjalnego dla JW1156
Nr referencyjny: ZP 45/IX/12
Termin składania ofert: 20.09.2012 godzina 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-09-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-11 godz. 12:00
Ostatnia zmiana: 2012-10-09 godz. 12:53 /dodano powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa Nr 4620, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń
ogłasza przetarg na zakup i dostawę spłonek KWM-3
Nr referencyjny: U/21/IW/12
Termin składania ofert: 25.09.2012, GODZ. 10.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Janusz OSOWSKI
Czas wytworzenia: 2012-09-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-07 godz. 14:32

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04 – 470 Warszawa
przetarg na dostawę części zamiennych do hełmów i futerałów do broni osobistej z podziałem na dwie części (zadania)
- zadanie nr 1 – dostawa części zamiennych do hełmów kompozytowych wz. 2005;
- zadanie nr 2 – dostawa futerałów do broni osobistej (P-83, PM-84, WIST-94 i WIST -94L).
Numer referencyjny: W/202/08/2012
Termin składania ofert: 20.09.2012 r. godz. 09:00
Zmiana terminu składania ofert: 26.09.2012 r. do godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA/ ppłk Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2012-09-06; 12:12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-06 godz. 12:32
Ostatnia zmiana: 2012-10-08 godz. 12:30 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy - zadanie nr 2 /

Jednostka Wojskowa 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie remontu głównego dwóch śmigłowców Mi-8
Nr referencyjny: 48/DEC/2012
Termin składania ofert: 01.10.2012r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub GAWRYSIAK
Czas wytworzenia: 2012-09-05 godz. 14:25 
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-09-05 godz. 14:41

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę agregatów zamiennych do samolotu F-16
Nr postępowania: ZP 40/VIII/12
Termin składania ofert: 10.10.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystyna Wołoszczuk-Krupa
Czas wytworzenia: 2012-09-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-04 godz. 08:03
osatania zmiana: 2012-10-05 godz. 10:10 /dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania /

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Nr postępowania: ZP 43/VIII/12
Termin składania ofert: 18.09.2012r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystyna Wołoszczuk-Krupa
Czas wytworzenia: 2012-09-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-09-03 godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2012-10-10 godz. 11:36 /dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 4503, ul. Czwartaków 1, 86-300  Grudziądz
ogłasza przetarg na naprawy, konserwację, serwisowanie systemu rozpoznawczo - zakłócającego PRZEBIŚNIEG
Nr referencyjny: U/2/2012
Termin składania ofert: 13.09.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający: Bernadeta Sapek
Czas wytworzenia: 2012-08-30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-30 godz. 14:18
Ostatnia zmiana: 2012-10-12 godz. 14:13 /dodano: ogłoszenie o wyniku postępowania/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę i montaż systemu depozytorów kluczy w obiekcie Radiowa 2 dla Dowództwa Operacyjnego
Nr referencyjny: 053/12
Termin składania ofert: 06.09.2012 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2012-08-27 godz. 013:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-08-29 godz. 08:43

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
Ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 54/12
Termin składania ofert: 05.09.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia : 2012-08-28 godz. 12:30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-08-28 godz. 15:25

Jednostka Wojskowa 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup silników RD-33 po wykonanym remoncie głównym wyszczególnionych w Warunkach przetargu
Nr referencyjny: 51/DEC/2012
Termin składania ofert: 12.09.2012r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Marcin FURMAŃCZYK
Czas wytworzenia: 2012-08-27 godz. 14:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-27 godz. 14:45

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę preparatów chemicznych.
Nr referencyjny: ZP 38/VIII/12
Termin składania ofert: 31.08.2012r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystyna Wołoszczuk-Krupa
Czas wytworzenia: 2012-08-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-22 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2012-09-07 godz. 12:40 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennej do samolotu F-16
Nr referencyjny: 37/VIII/12
Termin składania ofert: 24.08.2012 r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-08-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-14 godz. 11:58
Ostatnia zmiana: 2012-09-07 godz. 12:26 /dodano: powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę fabrycznie nowych, pochodzących z produkcji roku 2011/2012 technicznych środków materiałowych (tśm) do samolotów i śmiglowców różnych typów
Nr referencyjny: 43/DEC/2012
Termin składania ofert: 03.09.2012r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Marcin FURMAŃCZYK
Czas wytworzenia: 2012-08-08 godz. 10:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-08 godz. 11:51

Jednostka Wojskowa 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP)
Nr referencyjny: 42/DEC/2012
Termin składania ofert: 29.08.2012r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Krzysztof Kopytek
Czas wytworzenia: 2012-08-07 godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-07 godz. 11:41
Ostatnia zmiana: 2012-08-24 godz. 10:33 /dodano: modyfikacja ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę zestawów spadochronowych
Nr referencyjny: 36/VIII/12
Termin składania ofert: 14.08.2012 godzina 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-08-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-08-06 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2012-08-22 godz. 13:48 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04 – 470 Warszawaprzetarg na usługę naprawy awaryjnej oraz obsługi okresowej urządzeń szkolno-treningowych
Numer referencyjny: W/185/07/2012
Termin składania ofert: 13.08.2012r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika RYNCARZ/mjr Konrad NOSOWSKI
Czas wytworzenia: 2012-07-31; 09:18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-31 godz. 10:50
Ostatnia zmiana: 2012-09-06 godz. 14:56 /dodano: ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu lotniskowego
Nr referencyjny: 35/VII/12
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-07-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-30 godz. 13:31

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłasza przetarg na modyfikację platform bojowych w zakresie urządzeń identyfikacji bojowej i nawigacji GPS
Nr referencyjny: 120/2012
Termin składania ofert: 20.08.2012 r., godz.10:30
Zmiana terminu składania ofert: 28.09.2012 r., godz.10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta Ćwiertka
Czas wytworzenia: 2012-07-26
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-26 godz. 15:30
Ostatnia zmiana: 2012-09-04 godz. 10:58 /dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę preparatów chemicznych
Nr referencyjny: 30/VI/12
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystyna Wołoszczuk-Krupa
Czas wytworzenia: 2012-07-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-26 godz. 09:59

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
Ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 50/12
Termin składania ofert: 03.08.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia : 2012-07-26 godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-26 godz. 10:02

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
Nr referencyjny: 23/VI/12
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystyna Wołoszczuk-Krupa
Czas wytworzenia: 2012-07-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-26 godz. 09:59

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę usunięcia gumy z drogi startowej
Nr referencyjny: 24/VI/12
Wytwarzający/Odpowiadający: Bożena Gałecka
Czas wytworzenia: 2012-07-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-25 godz. 09:22

Jednostka Wojskowa 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na świadczenie usugi naprawy mechanizmów startowych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM: 9P516 i G4.0.0.0.000
Nr referencyjny: 44/Dec/2012
Termin składania ofert: 10.08.2012 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adriana Gala-Kurzawa
Czas wytworzenia: 2012-07-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-25 godz. 08:40
Ostatnia zmiana: 2012-08-30 godz. 07:42 /dodano: protokół zamknięcia postępowania cz.1 i 2/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu lotniskowego
Nr referencyjny: 35/VII/12
Termin składania ofert: 27.07.2012r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-07-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-24 godz. 11:42

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu specjalnego
Nr referencyjny: 32/VII/12
Termin składania ofert: 25.07.2012r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-07-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-24 godz. 11:38
Ostatnia zmiana: 2012-08-02 godz. 08:47 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę artykułów biurowych
Nr referencyjny: 34/VII/12
Termin składania ofert: 06.08.2012r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-07-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-24 godz. 11:23
Ostatnia zmiana: 2012-09-06 godz. 14:13 /dodano: powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę urządzeń do obsługi samolotu F-16
Nr referencyjny: 29/VII/12
Termin składania ofert: 27.07.2012 r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-07-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-24 godz. 10:51
Ostatnia zmiana: 2012-08-20 godz. 12:34 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na naprawę i konserwację pól antenowych lotniczej łączności radiowej oraz przegląd i wykonanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego ILS i TACAN.
Nr referencyjny: 31/VII/12
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2012-07-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-07-24 godz. 10:34


Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
Ogłasza przetarg na szycie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Nr referencyjny: 48/12
Termin składania ofert: 24.07.2012 r., do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia : 2012-07-16 godz. 14:00
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-16 godz. 15:16

Jednostka Wojskowa 4503, ul. Czwartaków 1, 86-300  Grudziądz
ogłasza przetarg na naprawy, konserwację, serwisowanie systemu rozpoznawczo - zakłócającego PRZEBIŚNIEG
Nr referencyjny: U/1/2012
Termin składania ofert: 23.07.2012 r., godz. 08:00
Zmiana terminu składania ofert:
03.08.2012 r., godz. 07:30
Wytwarzający: Bernadeta Sapek
Czas wytworzenia: 2012-07-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-07-13 godz. 08:18
ostatnia zmiana: 2012-08-08 godz. 09:45 /dodano informacja o zamknięiu postępowania /

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
Ogłasza przetarg na Zakup odzieży i środków ochrony osobistej dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2063 i instytucji będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 47/12
Termin składania ofert: 19.07.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia : 2012-07-12 godz. 14:30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-12 godz. 15:16

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
Ogłasza przetarg na realizację usługi serwisu, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń poligraficznych dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP
Nr referencyjny: 45/12
Termin składania ofert: 18.07.2012 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Władysław NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia : 2012-07-10 godz. 15:00
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-10 godz. 15:16

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu łączności – specjalistycznego osprzętu (oprzyrządowanie do diagnozowania i napraw sprzętu łączności)
Nr referencyjny: 128/2012
Termin składania ofert: 17.07.2012 r., godz.09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta Macias
Czas wytworzenia: 2012-07-04
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-07-05 godz. 07:45