Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH


Zgodnie z  art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. 2001 r., nr 112, poz. 1198 z póżn. zm) Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji  oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.


Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej jest bezpłatne.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Obrony Narodowej lub w centralnym repozytorium udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-12-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-30