Archiwum ogłoszeń - cz.II

Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska w uczelniach wojskowych

Ogłoszenia publikowane są zgodnie z postanowieniami art. 118a ustawy z dn. 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca informatyki w Wydziale Zarządzania
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne (informatyka)
Termin składania ofert: 10-20.03.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Penkala
Czas wytworzenia: 2014-03-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-03-10 godz. 12:00

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny naukowo - dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia
Termin składania ofert: 17.03.2014 r.   
Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-03-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-03-04 godz. 15:25

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo - dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia
Termin składania ofert: 17.03.2014 r.   
Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-03-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-03-04 godz. 15:20

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor wizytujący

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 marca 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-02-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-25 godz. 12:09

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie

Termin składania ofert: 25.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-02-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-02-14 godz. 16:26

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie

Termin składania ofert:
25.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2014-02-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-02-14 godz. 16:24

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce
Termin składania ofert: 20.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-02-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-12 godz. 12:22

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce lub historia
Termin składania ofert: 20.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-02-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-12 godz. 12:22

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 24.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Wenclewska
Czas wytworzenia: 2014-02-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-02-12 godz. 12:22

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor wizytujący

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 14 lutego 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2014-01-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-28 godz. 08:40

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce
Termin składania ofert: 06.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-01-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-28 godz. 08:18

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
Termin składania ofert: 21.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-01-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-28 godz. 08:18

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
Termin składania ofert: 21.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr inż. Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2014-01-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-28 godz. 08:18

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny na czas nieokreślny
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
Termin składania ofert: 21.02.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-01-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-01-24 godz. 11:45

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo - dydaktyczny, pełny etat
 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki ekonomiczne
 
Termin składania ofert: 19.02.2014 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Borowska
Czas wytworzenia: 2014-01-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-23 godz. 08:44

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor wizytujący, umowa na czas nieokreślony
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
Termin składania ofert: 15.02.2014 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-01-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-15 godz. 11:21

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa  - fotonika ciekłych kryształów, ciekłe kryształy
Termin składania ofert: 15.02.2014 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-01-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-20 godz. 11:10

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budownictwo
Termin składania ofert: 28.01.2014 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Dornowska
Czas wytworzenia: 2014-01-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2014-01-15 godz. 11:50

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Studium Języków Obcych, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: lektor

DYSCYPLINA NAUKOWA: języki obce
Termin składania ofert: 24 stycznia 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Rzymski
Czas wytworzenia: 2014-01-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-01-14 godz. 09:40


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

KONKURS NA STANOWISKO: asystent w grupie pracowników naukowych

DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika

Termin składania ofert: 14.02.2014 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-01-09
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-01-09 godz. 13:15


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

KONKURS NA STANOWISKO: asystent w grupie pracowników naukowych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: telekomunikacja

Termin składania ofert: 14.02.2014 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Janota
Czas wytworzenia: 2014-01-09
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2014-01-09 godz. 13:12 


Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08 – 521 Dęblin

KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne i administracja
Termin składania ofert: 15.02.2014

Wytwarzający/Odpowiadający: Tadeusz COMPA
Czas wytworzenia: 2014-01-04
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-01-07 godz. 11:18


Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08 – 521 Dęblin

KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne, logistyka
Termin składania ofert: 15.02.2014

Wytwarzający/Odpowiadający: Tadeusz COMPA
Czas wytworzenia: 2014-01-04
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2014-01-07 godz. 11:16


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny, pełny etat
  DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
 Termin składania ofert: 20.01.2014 r.
 
 
 
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
 
Czas wytworzenia: 2014-01-02
 
 
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
 
 Czas udostępnienia: 2014-01-03 godz. 14:16


 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo - dydaktyczny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 21.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-12-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-31 godz. 11:22

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103,
00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 10 stycznia 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-12-19
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-19 godz. 11:44

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103,
00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 15 stycznia 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-12-18
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-18 godz. 14:24

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika
Termin składania ofert: 15.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-12-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-12-18 godz. 14:11

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 15.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-12-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-12-18 godz. 14:08

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budownictwo
Termin składania ofert: 10.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-12-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-12-18 godz. 14:04

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budownictwo
Termin składania ofert: 10.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-12-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-12-18 godz. 14:01

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, technologie informacyjne
Termin składania ofert: 08.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-12-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-12-18 godz. 13:56

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: 17.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2013-12-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-12-18 godz. 13:18

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: 17.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Klinkosz
Czas wytworzenia: 2013-12-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-12-18 godz. 13:17

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
 DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 08.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-12-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-17 godz. 12:48

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca, pełny etat
 DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 08.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-12-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-17 godz. 12:48

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d, pełny etat
 DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, technologie informacyjne
Termin składania ofert: 07.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-12-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-09 godz. 15:05

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103,
00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 19 grudnia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-12-04
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-04 godz. 12:41

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników naukowo - dydaktycznych
 DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika
Termin składania ofert: 10.01.2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-11-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-27 godz. 11:05

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor wizytujący -  naukowy
 DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka - optyka, elektronika - telekomunikacja
Termin składania ofert: 06.12.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-11-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-11-22 godz. 12:14

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, kierownik zakładu, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budownictwo
Termin składania ofert: 06.12.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-11-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-11-22 godz. 12:12

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki,   00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo - dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: optoelektronika
Termin składania ofert: 06.12.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-11-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-11-22 godz. 12:10

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Al. Chruściela 103,
00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: do 12 grudnia 2013 r. - konkurs został przedłużony do 10 stycznia 2014 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: płk dr hab. Marek Wrzosek
Czas wytworzenia: 2013-12-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-12-13 godz. 14:25

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Studium Języków Obcych, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: lektor
DYSCYPLINA NAUKOWA: język polski jako obcy
Termin składania ofert: 22 listopada 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Rzymski
Czas wytworzenia: 2013-11-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-08 godz. 11:24

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 18.11.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-11-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-11-05 godz. 15:06

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce
Termin składania ofert: 25.11.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2013-10-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-10-31 godz. 11:35

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o ziemi
Termin składania ofert: 26.10.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Klinkosz Magdalena
Czas wytworzenia: 2013-10-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-16 godz. 15:02
Ostatnia zmiana: 2013-10-22 godz. 13:57

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo - dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka cienkich warstw, inżynieria powierzchni
Termin składania ofert: 25.10.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-10-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-11 godz. 10:19

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 21 października 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-10-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-10-04 godz. 14:58

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika, psychologia
Termin składania ofert: 27.09.2013
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2013-09-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-09-20 godz. 14:50

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika, psychologia
Termin składania ofert: 27.09.2013
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2013-09-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-09-20 godz. 14:49

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce
Termin składania ofert: 04.10.2013 r.
Zmiana terminu składania ofert: 26.09.2013
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Kubicka-Ciaś
Czas wytworzenia: 2013-09-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-12 godz. 13:41
Ostatnia zmiana: 2013-09-18 godz. 09:05 /dodano treść ogłoszenia po modyfikacji/

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt  naukowo-dydaktyczny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 23.09.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-09-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-09-05 godz. 12:15

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa
Termin składania ofert: 31.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-08-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-08-06 godz. 11:07

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo – dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa
Termin składania ofert: 31.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-08-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-08-06 godz. 11:07

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: BUDOWNICTWO
Termin składania ofert: 23.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-08-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-08-06 godz. 11:07

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: BUDOWNICTWO
Termin składania ofert: 23.09.2013 r. 
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-08-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-08-02 godz. 15:27

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent w grupie pracowników naukowo - dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: telekomunikacja
Termin składania ofert: 06.09.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-19 godz. 12:18

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor wizytujący, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: transport
Termin składania ofert: 12.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-19 godz. 12:18

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo – dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: Elektronika
Termin składania ofert: 02.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-19 godz. 11:54

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia
Termin składania ofert: 22.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-19 godz. 11:06

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Nowych Technologii, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo – dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
Termin składania ofert: 31.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-19 godz. 10:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia (materiały wybuchowe, materiały porowate i nanostruktury węglowe)
Termin składania ofert: 31.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-17 godz. 11:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budownictwo
Termin składania ofert: 02.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-17 godz. 11:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt naukowo - dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
Termin składania ofert: 29.07.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-15 godz. 14:26

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08 – 521 Dęblin
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki ekonomiczne
Termin składania ofert: 21 sierpień 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: płk Tadeusz COMPA
Czas wytworzenia: 2013-07-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-10 godz. 14:28

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca – 2 etaty
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 10.09.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-09
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-09 godz. 12:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent w grupie pracowników naukowo - dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika
Termin składania ofert: 06.09.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-09 godz. 12:00

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent w grupie pracowników naukowo - dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika
Termin składania ofert: 06.09.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-09 godz. 11:55

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent w grupie pracowników naukowo - dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika
Termin składania ofert: 06.09.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-09 godz. 11:50 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia

Termin składania ofert: 29.07.2013 r. 
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-08 godz. 15:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: budownictwo

Termin składania ofert: 29.07.2013 r. 
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-08 godz. 15:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia

Termin składania ofert: 29.07.2013 r. 
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-08 godz. 15:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia

Termin składania ofert: 29.07.2013 r. 
Wytwarzający/Odpowiadający: Anita Piekarska
Czas wytworzenia: 2013-07-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-08 godz. 15:30

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08 – 521 Dęblin
KONKURS NA STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne
Termin składania ofert: 19 sierpień 2013 r.
W treści ogłoszenia zmieniono:
Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora

Wytwarzający/Odpowiadający: płk Tadeusz COMPA
Czas wytworzenia: 2013-07-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-08 godz. 15:15
Ostatnia zmiana: 2013-07-10 godz. 12:47 /dodano zmiane w treści ogłoszenia/

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08 – 521 Dęblin
KONKURS NA STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne
Termin składania ofert: 19 sierpień 2013 r.
W treści ogłoszenia zmieniono:
Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora


Wytwarzający/Odpowiadający: płk Tadeusz COMPA
Czas wytworzenia: 2013-07-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-08 godz. 15:15
Ostatnia zmiana: 2013-07-10 godz. 12:46 /dodano zmiane w treści ogłoszenia/

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny pracownik naukowy
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-04 godz. 12:05

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny pracownik naukowy
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-04 godz. 12:45

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-04 godz. 10:50

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny pracownik naukowy
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-04 godz. 10:47

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny pracownik naukowy
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-04 godz. 10:45

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny pracownik naukowy
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-04 godz. 08:55

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-04 godz. 08:55

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-04 godz. 08:50

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-04 godz. 08:45

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-04 godz. 08:40

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-04 godz. 08:35

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-03 godz. 13:27

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-03 godz. 13:25

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-07-03 godz. 13:23

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Edukacji dla Bezpieczeństwa
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-02 godz. 14:48

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Narodowego
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 18 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-07-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-07-02 godz. 14:48

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 11 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-06-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-28 godz. 15:13

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w dziedzinie nauk wojskowych, specjalność bezpieczeństwo międzynarodowe w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 11 lipca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-06-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-28 godz. 15:13

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo - dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: telekomunikacja

Termin składania ofert: 30.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-28 godz. 14:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka

Termin składania ofert: 19.07.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-28 godz. 14:30

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 30.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Agata Budzisz
Czas wytworzenia: 2013-06-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-28 godz. 13:58

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, elektrotechnika, technologie informacyjne

Termin składania ofert: 31.08.2013r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-25 godz. 14:30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, telekomunikacja, technologie informacyjne

Termin składania ofert: 31.08.2013r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-25 godz. 14:28

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, telekomunikacja, technologie informacyjne

Termin składania ofert: 10.07.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-25 godz. 14:25

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn
Termin składania ofert: 18.07.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-20 godz. 15:05

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o obronności
Termin składania ofert: 10.07.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-20 godz. 15:00

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 05.07.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-19 godz. 15:25

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej , 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 05.07.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-19 godz. 15:22

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika, elektrotechnika, elektroenergetyka
Termin składania ofert: 10.09.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-19 godz. 15:18

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: technologie informacyjne
Termin składania ofert: 24.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-11 godz. 13:27

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce
Termin składania ofert: 24.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-11 godz. 13:25

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
Termin składania ofert: 24.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-11 godz. 13:19

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
Termin składania ofert: 24.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-11 godz. 13:16

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
Termin składania ofert: 12.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Agata Budzisz
Czas wytworzenia: 2013-05-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-10 godz. 13:28

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
Termin składania ofert: 12.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Agata Budzisz
Czas wytworzenia: 2013-05-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-10 godz. 13:25

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka

Termin składania ofert: 12.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Agata Budzisz
Czas wytworzenia: 2013-05-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-06-10 godz. 13:20

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w Instytucie Nawigacji Hydrografii Morskiej
Termin składania ofert: 30.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Klinkosz Magdalena
Czas wytworzenia: 2013-06-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-10 godz. 08:33

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny w Instytucie Nawigacji Hydrografii Morskiej
Termin składania ofert: 12.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Klinkosz Magdalena
Czas wytworzenia: 2013-06-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-10 godz. 08:33

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w Katedrze Eksploatacji Jednostki Pływającej
Termin składania ofert: 30.08.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Klinkosz Magdalena
Czas wytworzenia: 2013-06-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-10 godz. 08:33

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w dziedzinie nauk prawnych w zakresie dyscypliny naukowej – prawo konstytucyjne, specjalność – prawne podstawy bezpieczeństwa
w Instytucie Prawa i Administracji
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 19 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-06-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-07 godz. 15:13

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt n-d
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 20.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-04 godz. 13:38

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor wizytujący, pełny etat

Termin składania ofert: 20.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-04 godz. 13:38

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor wizytujący, pełny etat

Termin składania ofert: 20.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-04 godz. 13:38

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-06-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-04 godz. 15:21

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Studium Języków Obcych, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: lektor języka angielskiego

Termin składania ofert: 17.06.2013r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-06-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-06-04 godz. 13:38

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowcy
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: 21.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2013-05-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-31 godz. 15:14

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: wykładowcy
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: 21.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2013-05-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-31 godz. 15:14

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: profesora nadzwyczajnego
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne: nauki o bezpieczeństwie
Termin składania ofert: 21.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2013-05-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-31 godz. 15:14

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu
Termin składania ofert: 10-21.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Penkala
Czas wytworzenia: 2013-05-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-31 godz. 13:03

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechaniczny, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: transport
Termin składania ofert: 14.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-05-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-05-28 godz. 12:40

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika
Termin składania ofert: 14.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-05-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-17 godz. 15:12

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika
Termin składania ofert: 14.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-05-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-17 godz. 14:45

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia
Termin składania ofert: 10.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula Komorowska
Czas wytworzenia: 2013-05-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-17 godz. 14:45

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca w Zakładzie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-14 godz. 08:39

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
Termin składania ofert: 31.05.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2013-05-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-10 godz. 14:14

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o ziemi
Termin składania ofert: 31.05.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyn Kamiński
Czas wytworzenia: 2013-05-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-10 godz. 14:14

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 27 maja 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 14:35

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor zwyczajny w Zakładzie Analiz Strategicznych i Metodologii Badań
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 12:15Ostatnia zmiana: 2013-05-20 godz. 14:07 /dodano: modyfikacja ogłoszenia/

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w Zakładzie Analiz Strategicznych i Metodologii Badań
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 12:15
Ostatnia zmiana: 2013-05-20 godz. 14:07 /dodano: modyfikacja ogłoszenia/

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Analiz Strategicznych i Metodologii Badań
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 12:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 22 maja 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 13:24

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 22 maja 2013 r.
Uwaga: Modyfikacji uległ następujący zapis:
"Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS" lub złożyć w bud. 25 pokój 66, tel. 22 6 814 110 następujących dokumentów:
1. Życiorys.
2. Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie dyscypliny naukowej - n. wojskowe w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem lub bezpieczeństwo narodowe w specjalności - bezpieczeństwo informacyjne.


Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 13:22
Ostatnia zmiana: 2013-05-09 godz. 12:27 /dodano: modyfikacja ogłoszenia/

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny pracownik naukowy
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 22 maja 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 13:20

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny pracownik naukowy
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 22 maja 2013 r.
 
 
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 13:17

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny pracownik naukowy
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 22 maja 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 13:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Edukacji dla Bezpieczeństwa
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 12:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Edukacji dla Bezpieczeństwa
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 12:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Narodowego
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 12:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Narodowego
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-08 godz. 12:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-07 godz. 15:05

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-07 godz. 15:05

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt (nauki ekonomiczne) w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-07 godz. 15:05

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w Zakładzie Analiz Strategicznych i Metodologii Badań
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-06 godz. 14:56

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Analiz Rozwoju Sił Zbrojnych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-06 godz. 14:56

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Geostrategii i Geografii
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-06 godz. 14:56

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Analiz Strategicznych i Metodologii Badań
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 24 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-05-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-06 godz. 14:56

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu
Termin składania ofert: 06-17.05.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Penkala
Czas wytworzenia: 2013-05-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-05-06 godz. 12:51

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa,  00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: starszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika
Termin składania ofert: 14.06.2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula komorowska
Czas wytworzenia: 2013-04-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-30 godz. 14:54

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa,  00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
KONKURS NA STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechanika
Termin składania ofert: 14 czerwca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Urszula komorowska
Czas wytworzenia: 2013-04-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-30 godz. 14:42

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny pracownik naukowy (2 etaty)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 13 maja 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-04-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-29 godz. 14:26

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 13 maja 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-04-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-29 godz. 14:24

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 13 maja 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-04-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-29 godz. 14:17

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08 – 521 Dęblin
KONKURS NA STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne 
Termin składania ofert: 5 czerwiec 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tadeusz COMPA
Czas wytworzenia: 2013-04-25
Udostępniający: ppłk Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2013-04-25 godz. 14:49

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-04-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-05 godz. 12:49

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-04-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-05 godz. 12:48

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-04-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-04-05 godz. 12:45

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 16 kwietnia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-03-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-26 godz. 15:19

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: samodzielny pracownik naukowy (2 etaty)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 16 kwietnia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-03-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-26 godz. 15:19

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt (2 etaty)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: 16 kwietnia 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-03-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-26 godz. 11:41

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: do 18 marca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-03-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2013-03-11 godz. 11:15

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: do 15 marca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-03-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-03-07 godz. 07:50

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Informacji
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: do 06 marca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-02-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-02-22 godz. 15:00

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Modelowania i Symulacji
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
Termin składania ofert: do 06 marca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Dzięciołowska
Czas wytworzenia: 2013-02-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-02-22 godz. 14:58

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Studium Języków Obcych, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa
KONKURS NA STANOWISKO: lektor
DYSCYPLINA NAUKOWA: języki obce
Termin składania ofert: do 08 marca 2013 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Rochnowska
Czas wytworzenia: 2013-02-22
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-02-22 godz. 13:16