RZI Kraków - 07.2011 r. - 08.2011 r.

RZI Kraków ul. Mogilska 85

 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont hali sportowej – budynek nr 16 na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 210/2011/ZP
Termin składania ofert: 15.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-08-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-31 godz. 15:33
Ostatnia zmiana: 2010-10-19 godz. 15:22 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjno naprawczych w budynku nr 14 – garaż, Kraków, ul. Montelupich 3
Nr referencyjny: 208/2011/ZP
Termin składania ofert:  14.09.2011r.
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-08-30
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-30 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2011-09-30 godz. 15:37 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę ciepła do systemu ciepłowniczego realizowana w ramach 2 zadań
Nr referencyjny: 201/2011/ZP
Termin składania ofert: 03.10.2011 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-08-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-08-30 godz. 10:17Ostatnia zmiana: 2011-11-03 godz. 14:29 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na rozbiórkę obiektów budowlanych w kompleksie wojskowym Libiąż – I etap
Nr referencyjny: 206/2011/ZP
Termin składania ofert:  13.09.2011r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-08-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-08-29 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2011-10-14 godz. 13:12 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę środków gaśniczych.
Nr referencyjny: 203/2011/ZP
Termin składania ofert: 08.09.2011 r., godz.10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-08-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-08-29 godz. 11:40
Ostatnia zmiana: 2011-09-27 godz. 11:40 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę kotła Nr 1 typ WR 2, 5 w kotłowni kompleksu Kraków – Rząska
Nr referencyjny: 205/2011/ZP
Termin składania ofert: 12.09.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-08-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-26 godz. 12:57Ostatnia zmiana: 2011-10-03 godz. 14:48 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie remontu budynku nr 3 w kompleksie wojskowym Kielce Bukówka
Nr referencyjny: 204/2011/ZP
Termin składania ofert: 07.09.2011 r., godz.10:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-08-23
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-24 godz. 08:22

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie projektów sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie kompleksu wojskowego w Krakowie przy ul. Montelupich 3
Nr referencyjny: 202/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.09.2011 r., godz.12:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-08-23
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-23 godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2011-10-03 godz. 10:06 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
oglasza przetarg na remont elewacji budynku nr 3 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 200/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.09.2011 r., godz.:109:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-08-18
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-19 godz. 08:45
Ostatnia zmiana: 2011-09-30 godz. 15:27 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetyarg na: naprawę łóżek polowych i koszarowych
Nr referencyjny: 199/2011/ZP
Termin składania ofert:  26.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-08-18
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-18 godz. 14:05Ostatnia zmiana: 2011-09-14 godz. 14:21 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wymianę rurociągów z rur stalowych na rury preizolowane sieci c.o i c.w.u. w kompleksie wojskowym Bytom.
Nr referencyjny: 198/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.09.2011 r., godz.: 9:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-08-18
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-18 godz. 13:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont boiska do tenisa ziemnego w Jednostce Wojskowej 1328
w Bielsku-Białej przy ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 197/2011/ZP
Termin składania ofert: 01.09.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-08-17
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-17 godz. 14:53

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę wraz z wykonaniem hydro i termoizolacji rozmrożonych tarasów w kompleksie wojskowym przy ul. Bardowskiego 27 w Bielsku-Białej
Nr referencyjny: 196/2011/ZP
Termin składania ofert: 01.09.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-08-17
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-17 godz. 14:53
Ostatnia zmiana: 2011-09-19 godz. 14:55 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę z rozbudową bud. nr 67 na potrzeby stacji diagnostycznej w kompleksie wojskowym w Lublińcu - roboty dodatkowe
Nr referencyjny: 186/2011/ZP

Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-08-17
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-17 godz. 14:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wyposażenia osobistego strażaka
Nr referencyjny:130/2011/ZP

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-08-12.
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-12 godz. 13:54

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na przebudowę komina stalowego o średnicy Dz – 516 mm i wysokości 16,9 m na komin o średnicy Dz – 700 mm i wysokości 18 m w kompleksie wojskowym Kraków - Rząska
Nr referencyjny: 195/2011/ZP
Termin składania ofert: 25.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-08-11
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-11 godz. 12:43Ostatnia zmiana: 2011-09-23 godz. 10:51 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Krakówogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Adaptacja budynku administracyjno-technicznego nr 8 na kancelarię tajną, system teleinformatyczny oraz inne pomieszczenia wydzielone do wymaganych standardów bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w RZI Kraków
Nr referencyjny: 194/2011/ZP
Termin składania ofert: 24.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-08-10
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-10 godz. 15:55


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont budynku magazynowego nr 44 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 193/2011/ZP
Termin składania ofert: 25.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-08-10
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-10 godz. 15:45
Ostatnia zmiana: 2011-09-22 godz. 11:50 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę kotła Nr 1 typ WR 2, 5 w kotłowni kompleksu Kraków - Rząska
Nr referencyjny: 192/2011/ZP
Termin składania ofert: 25.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-08-10
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-10 godz. 15:25

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na nasadzenia drzew w kompleksach wojskowych realizowane w ramach 3 zadań
Nr referencyjny: 191/2011/ZP
Termin składania ofert: 23.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-08-09
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-09 godz. 14:40
Ostatnia zmiana:2011-09-23 godz. 10:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont chodników i miejsc parkingowych na terenie strzelnicy Garnizonowej Lubliniec
Nr referencyjny: 190/2011/ZP
Termin składania ofert: 23.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziębińska
Czas wytworzenia: 2011-08-08
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-08 godz. 14:23

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont elewacji i pomieszczeń budynku nr 5 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 189/2011/ZP
Termin składania ofert: 23.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziębińska
Czas wytworzenia: 2011-08-08
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-08 godz. 14:23Ostatnia zmiana:2011-09-21 godz. 13:48 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku nr 37 w Kłaju
Nr referencyjny: 188/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-08-08
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-08 godz. 13:05Ostatnia zmiana:2011-09-22 godz. 11:40 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont chodników na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 187/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-08-08
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-08 godz. 13:05
Ostatnia zmiana:2011-09-22 godz. 11:40 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę mebli realizowana w ramach dwóch zadań
Nr referencyjny: 185/2011/ZP
Termin składania ofert: 19.08.2011 r.
Zmiana terminu składania ofert: 02.09.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-08-05
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-05 godz. 14:29
Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz. 09:39 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/ 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjno naprawczych – budynek nr 3 Niedźwiedź – Jednostka Wojskowa 4228 Kraków – Skład Kłaj
Nr referencyjny: 184/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.08.2011 r., godz.: 10:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-08-05
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-05 godz. 13:55Ostatnia zmiana: 2011-09-22 godz. 11:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjno naprawczych – budynek nr 2 Niedźwiedź – Jednostka Wojskowa 4228 Kraków – Skład Kłaj
Nr referencyjny: 183/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.08.2011 r., godz.: 11:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-08-05
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-05 godz. 10:55Ostatnia zmiana: 2011-09-22 godz. 11:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na malowanie pomieszczeń, naprawa posadzek – II etap- budynek nr 1, Rząska ul. Krakowska 2
Nr referencyjny: 179/2011/ZP
Termin składania ofert: 19.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-08-04
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-04 godz. 14:41
Ostatnia zmiana: 2011-09-16 godz. 09:05 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie demontażu segmentów komina stalowego i montaż nowego komina stalowego, Jednostka Wojskowa 4228 Kraków, Budynek nr 6 Niedźwiedź
Nr referencyjny: 182/2011/ZP
Termin składania ofert: 18.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-08-03
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-04 godz. 10:19
Ostatnia zmiana: 2011-09-09 godz. 14:25 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę pomieszczeń w budynku nr 53 w kompleksie wojskowym Kraków-Balice ul. Medweckiego 10
Nr referencyjny: 181/2011/ZP
Termin składania ofert: 17.08.2011 r.
Zmiana terminu składania ofert: 26.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-08-02
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-02 godz. 13:23
Ostatnia zmiana: 2011-08-19 godz. 15:00 /dodano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na renowację pomieszczeń na wykonanie naprawy i konserwacji ogrodzenia kościoła Garnizonowego, Kielce, ul. Chęcińska 2
Nr referencyjny: 180/2011/ZP
Termin składania ofert: 16.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-08-01
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-01 godz. 14:48Ostatnia zmiana: 2011-09-09 godz. 14:25 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na renowację pomieszczeń na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Przebudowa budynku nr 22 – Punkt Kontroli Technicznej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4724 Kraków – Pychowice”
Nr referencyjny: 178/2011/ZP
Termin składania ofert: 11.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-08-01
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-01 godz. 10:10
Ostatnia zmiana: 2011-09-02 godz. 15:07 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na renowację pomieszczeń na I p., roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w budynku nr 22 (przewiązka) – Kraków, ul. Rakowicka 29
Nr referencyjny: 177/2011/ZP
Termin składania ofert: 16.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-07-29
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-29 godz. 13:18
Ostatnia zmiana: 2011-09-16 godz. 08:57 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę nawierzchni asfaltowej wraz z robotami brukarskimi w kompleksie wojskowym przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
Nr referencyjny: 176/2011/ZP
Termin składania ofert: 12.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-07-28
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-28 godz. 14:36Ostatnia zmiana: 2011-09-12 godz. 13:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na renowację elewacji i naprawę dachu budynku plebanii przy Kosciele Garnizonowym przy ul. Chęcińskiej w Kielcach
Nr referencyjny: 175/2011/ZP
Termin składania ofert: 12.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-07-28
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-28 godz. 14:36
Ostatnia zmiana: 2011-09-12 godz. 10:38 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku numer 43 w Kłaju na potrzeby Jednostki Wojskowej 4228 Kraków – Skład Kłaj
Nr referencyjny: 174/2011/ZP
Termin składania ofert: 12.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-28
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-28 godz. 14:36
Ostatnia zmiana: 2011-09-09 godz. 14:25 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na renowację elewacji i uszczelnienie dachu przy kominach w budynku nr 11 ul. Głowackiego w Krakowie
Nr referencyjny: 173/2011/ZP
Termin składania ofert: 11.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-07-27
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-27 godz. 10:04
Ostatnia zmiana: 2011-09-01 godz. 12:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia na przebudowę bazy paliw i remont zbiorników na paliwo płynne w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu
Nr referencyjny: 145/2011/ZP

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-25
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-25 godz. 13:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjno naprawczych – budynek nr 31 Kłaj – Jednostka Wojskowa 4228 Kraków – Skład Kłaj
Nr referencyjny: 172/2011/ZP
Termin składania ofert: 09.08.2011 r., godz.: 08:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-07-22
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 14:20Ostatnia zmiana: 2011-09-09 godz. 14:25 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjno naprawczych budynek nr 28 Kłaj – Jednostka Wojskowa Kraków – Skład kłaj
Nr referencyjny: 171/2011/ZP
Termin składania ofert: 09.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-07-22
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 14:20Ostatnia zmiana: 2011-09-14 godz. 09:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo – kosztorysowej dla przebudowy stacji paliw w kompleksie wojskowym w Bytomiu
Nr referencyjny: 168/2011/ZP
Termin składania ofert: 03.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-22
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 14:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo – kosztorysowej dla przebudowy stacji paliw w kompleksie wojskowym w Sandomierzu
Nr referencyjny: 167/2011/ZP
Termin składania ofert: 03.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-22
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 14:20


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo – kosztorysowej dla przebudowy stacji paliw w kompleksie wojskowym w Toszku
Nr referencyjny: 166/2011/ZP
Termin składania ofert: 03.08.2011r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk

Czas wytworzenia: 2011-07-22

Udostepniający: Magdalena Czerwińska

Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 12:45


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjno – naprawczych w budynku nr 30 w Kłaju – Jednostka Wojskowa 4228 Kraków – Skład Kłaj
Nr referencyjny: 170/2011/ZP
Termin składania ofert: 10.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-07-22
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 12:25Ostatnia zmiana: 2011-09-14 godz. 09:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjno – naprawczych w budynku nr 25 w Kłaju – Jednostka Wojskowa 4228 Kraków – Skład Kłaj
Nr referencyjny: 169/2011/ZP
Termin składania ofert: 10.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-07-22
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 12:25Ostatnia zmiana: 2011-09-14 godz. 09:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjno – naprawczych w budynku nr 36 w Kłaju – Jednostka Wojskowa 4228 Kraków – Skład Kłaj
Nr referencyjny: 165/2011/ZP
Termin składania ofert: 08.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-22
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 12:25
Ostatnia zmiana: 2011-09-01 godz. 12:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanieprac konserwacyjno – naprawczych w budynku nr 35 w Kłaju – Jednostka Wojskowa 4228 Kraków – Skład Kłaj
Nr referencyjny: 164/2011/ZP
Termin składania ofert: 08.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-22
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 10:05
Ostatnia zmiana: 2011-09-01 godz. 12:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjno – naprawczych w budynku nr 33 w Kłaju – Jednostka Wojskowa 4228 Kraków – Skład Kłaj
Nr referencyjny: 163/2011/ZP
Termin składania ofert: 08.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-22
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 10:30
Ostatnia zmiana: 2011-09-14 godz. 14:21 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjno – naprawczych w budynku nr 29 w Kłaju – Jednostka Wojskowa 4228 Kraków – Skład Kłaj
Nr referencyjny: 162/2011/ZP
Termin składania ofert: 08.08.2011r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-22
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 10:05Ostatnia zmiana: 2011-09-09 godz. 14:25 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę murawy istniejącego boiska sportowego (o pow. 6200 m2) z wykonaniem drenażu w kompleksie koszarowym przy ul. Ułanów 43 w Krakowie
Nr referencyjny: 161/2011/ZP
Termin składania ofert: 05.08.2011 r., godz.: 12:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-07-21
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-21 godz. 11:18
Ostatnia zmina: 2011-09-01 godz. 13:00 /dodano: modyfikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych budynku nr 24 WKU Gliwice
Nr referencyjny: 160/2011/ZP
Termin składania ofert: 09.08.2011 r., godz.: 10:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-07-21
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-21 godz. 11:18
Ostatnia zmiana: 2011-09-06 godz. 13:15 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie prac remontowych pomieszczeń parteru i I piętra budynku nr 6 w kompleksie wojskowym w Gliwicach, ul. Andersa 47
Nr referencyjny: 158/2011/ZP
Termin składania ofert: 09.08.2011 r., godz.: 11:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-07-21
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-21 godz. 11:18
Ostatnia zmiana: 2011-09-12 godz. 10:38 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn „Rozbudowa systemów zabezpieczeń kompleksu zamkniętego Kraków - Pychowice
Nr referencyjny: 159/2011/ZP
Termin składania ofert: 29.07.2011 r., godz.: 11:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-07-21
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-21 godz. 11:18
Ostatnia zmiana: 2011-08-17 godz. 11:48 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie demontażu i rozbiórki ogrodzenia z siatki i drutu kolczastego w Kłaju.
Nr referencyjny: 157/2011/ZP
Termin składania ofert: 05.08.2011 r., godz.: 10:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-07-20
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-21 godz. 09:05Ostatnia zmiana: 2011-09-23 godz. 10:51 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku nr 49 w Kłaju na potrzeby szatni oddziału warty cywilnej JW. 4228 Kraków-Skład Kłaj
Nr referencyjny: 156/2011/ZP
Termin składania ofert: 04.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-20
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-20 godz. 10:33
Ostatnia zmiana: 2011-09-09 godz. 13:06 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na obsługę serwisową w tym konserwacja urządzeń, instalacji i systemów na obiekcie PRDZ - Brzoskwinia
Nr referencyjny: 155/2011/ZP
Termin składania ofert: 04.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-20
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-20 godz. 10:33
Ostatnia zmiana: 2011-10-17 godz. 12:18 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85

ogłasza przetarg na wykonanie remontu węzła sanitarnego w budynku nr 44 w Kłaju, Jednostka Wojskowa 4228 Kraków

Nr referencyjny: 154/2011/ZPTermin składania ofert: 04.08.2011 r., godz.: 09:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska

Czas wytworzenia: 2011-07-19

Udostepniający: Beata Kozerawska

Czas udostępnienia: 2011-07-19 godz. 10:05
Ostatnia zmiana: 2011-09-01 godz. 13:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont oświetlenia zewnętrznego w Kompleksie Wojskowym Kraków - Balice .
Nr referencyjny: 153/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.08.2011 r., godz. 09:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-07-18
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-19 godz. 10:05
Ostatnia zmiana: 2011-08-31 godz. 14:45 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na częściową wymianę stolarki okiennej w budynku nr 5, Kraków, ul. Wrocławska 82
Nr referencyjny: 152/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.08.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-18 godz. 13:21
Ostatnia zmiana: 2011-08-31 godz. 12:47 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie robót remontowych polegających na wymianie 2 kotłów typu Z-93 opalanych gazem w kotłowni w budynku nr 18 w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
Nr referencyjny: 150/2011/ZP
Termin składania ofert: 28.07.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-14 godz. 09:07
Ostatnia zmiana: 2011-09-42 godz. 15:30 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-modyfikację/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie robót remontowych polegających na wymianie kotła ze sterownikiem i palnikiem olejowym w kotłowni w kompleksie wojskowym WOSzK Zakopane-Gronik
Nr referencyjny: 149/2011/ZP
Termin składania ofert: 28.07.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-14 godz. 09:07
Ostatnia zmiana: 2011-09-13 godz. 09:38 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-modyfikację/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie robót remontowych polegających na wymianie 2 kotłów typu RADAN na dwa kotły VIESSMAN opalane gazem w kotłowni w budynku nr 44 w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
Nr referencyjny: 151/2011/ZP
Termin składania ofert: 28.07.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-14 godz. 09:05
Ostatnia zmiana: 2011-08-26 godz. 14:50 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont hali sportowej – budynek nr 16 na terenie Jednostki Wojskowej 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 148/2011/ZP
Termin składania ofert: 28.07.2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-13