RZI Kraków

 

RZI Kraków ul. Mogilska 85


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej wraz z usługą dystrybucji i przesyłu ciepła do obiektów kompleksu wojskowego JW. Lubliniec ul. Sobieskiego 35 Lubliniec na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Nr referencyjny: 292/2011/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-12-29
Udostepniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-01-04 godz. 12:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektu wojskowego w Balicach
Nr referencyjny: 293/2011/ZP
Termin składania ofert: 09.01.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający:  Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-12-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-29 godz. 10:45Ostatnia zmiana: 2012-03-01 godz. 14:49 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wywóz nieczystości stałych i płynnych z kompleksów wojskowych z następujących miejscowości: Kraków – Balice, Bielsko – Biała, Lubliniec i Zakopane  realizowane w ramach 4 zadań.
Nr referencyjny: 291/2011/ZP
Termin składania ofert:
30.12.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-12-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-19 godz. 08:55
Ostatnia zmiana: 2011-12-27 godz. 13:25 /dodano 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na DYSTRYBUCJĘ I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTU WOJSKOWEGO W BALICACH
Nr referencyjny: 290/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.12.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-12-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-13 godz. 13:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Przebudowę bazy paliw i remont zbiorników na paliwo płynne w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu – roboty dodatkowe; zbiorniki: 7/I, 3/II, 6/II, 1R, 2R, 3R”
Nr referencyjny: 282/2011/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-12-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-06 godz. 13:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego
Nr referencyjny: 287/2011/ZP
Termin składania ofert: 11.01.2012 r.
Wytwarzający/Odpowiadający:  Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-12-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-06 godz. 13:00Ostatnia zmiana: 2012-02-14 godz. 13:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę wykładziny PCV i dywanowej
Nr referencyjny: 288/2011/ZP
Termin składania ofert: 12.12.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-12-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-02 godz. 14:18
Ostatnia zmiana: 2011-12-19 godz. 14:03/dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbiórkę obiektów budowlanych w kompleksie wojskowym Libiąż - I etap - roboty uzupełniające
Nr referencyjny: 284/2011/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-11-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-24 godz. 14:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na opracowanie PI i dokumentacji projektowo – kosztorysowej p.n. „Dostosowanie infrastruktury budowlanej i teleinformatycznej budynku nr 4,8 dla potrzeb systemu DUNAJ w kompleksie Radoszki Sandomierz
Nr referencyjny: 286/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.12.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-11-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-23 godz. 13:05Ostatnia zmiana: 2011-12-20 godz. 09:25 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu ppoż i wyposażenia osobistego strażaka
Nr referencyjny: 285/2011/ZP
Termin składania ofert: 01.12.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-11-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-22 godz. 14:26
Ostatnia zmiana: 2011-12-19 godz. 09:08/dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa punktu startu i lądowań śmigłowców w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice”
Nr referencyjny: 283/2011/ZP
Termin składania ofert: 25.11.2011 r.
Zmiana terminu składania ofert: 29.11.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-11-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-16 godz. 14:52
Ostatnia zmiana: 2011-11-23 godz. 14:13/dodano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na konserwację urządzeń i instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych w obiektach Jednostki Wojskowej 1328   w Bielsku-Białej.
Nr referencyjny: 281/2011/ZP
Termin składania ofert: 18.11.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-11-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-07 godz. 15:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na ocieplenie budynku sztabowego nr 5 w kompleksie Kraków – Rząska bez wymiany stolarki
Nr referencyjny: 280/2011/ZP
Termin składania ofert: 21.11.2011r.
Zmiana terminu składania ofert *: 21.11.2011 r. – zmiana na 30.11.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia:2011-11-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-04 godz. 10:23
Ostatnia zmiana: 2011-12-28 godz. 09:23 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn „Przebudowa ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej w Krakowie”
Nr referencyjny: 279/2011/ZP
Termin składania ofert: 14.11.2011r.
Wytwarzający/Odpowiadający:Anna Ziembińska
Czas wytworzenia:2011-11-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-02 godz. 11:49
Ostatnia zmiana: 2011-12-12 godz. 13:08 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na rozbiórkę obiektów budowlanych w kompleksie wojskowym Libiąż – II etap.
Nr referencyjny: 278/2011/ZP
Termin składania ofert: 15.11.2011r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia:2011-10-31
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-31 godz. 13:16Ostatnia zmiana: 2011-11-25 godz. 09:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg naopracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Dostosowanie infrastruktury budowlanej i teleinformatycznej budynku nr 1 dla potrzeb systemu DUNAJ – Bytom, Radzionków
Nr referencyjny: 277/2011/ZP
Termin składania ofert: 07.11.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia:2011-10-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-28 godz. 14:55Ostatnia zmiana: 2011-12-01 godz. 13:32 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na rozbiórkę obiektów budowlanych w kompleksie wojskowym Libiąż –
III etap
Nr referencyjny: 276/2011/ZP
Termin składania ofert: 09.11.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia:2011-10-25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-25 godz. 15:16
Ostatnia zmiana: 2011-11-24 godz. 15:03 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetrag na utrzymanie czystości w budynkach realizowane w ramach 4 zadań
Nr referencyjny: 267/2011/ZP
Termin składania ofert: 28.11.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-10-24
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-10-24 godz. 15:10Ostatnia zmiana: 2012-01-19 godz. 15:03 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont części pomieszczeń Regionalnego Węzła Łączności w Krakowie, budynek nr 22 w kompleksie przy ul. Rakowickiej 29
Nr referencyjny: 275/2011/ZP
Termin składania ofert: 08.11.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-10-24
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-10-24 godz. 15:01
Ostatnia zmiana: 2011-11-23 godz. 13:05 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę ubrań gazoszczelnych chemoodpornych z rękawicami
Nr referencyjny: 274/2011/ZP
Termin składania ofert: 31.10.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-10-21
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-21 godz. 11:44Ostatnia zmiana: 2011-11-30 godz. 12:37 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn Wykonanie zagospodarowania terenu, małej architektury wraz z budową wiaty turystycznej na terenie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego w Zakopanem
Nr referencyjny: 273/2011/ZP
Termin składania ofert: 31.10.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 19.10.2011r.
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2011-10-19 godz. 15:50
Ostatnia zmiana: 2011-11-22 godz. 09:02 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę mebli
Nr referencyjny: 272/2011/ZP
Termin składania ofert: 28.10.2011 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 19.10.2011r.
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2011-10-19 godz. 15:30
Ostatnia zmiana: 2011-11-22 godz. 09:02 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na zagospodarowanie terenu i powiększenie placu utwardzonego przed budynkiem nr 71 w kompleksie przy ul. Rakowickiej 22
Nr referencyjny: 271/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.11.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-10-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-19 godz. 09:23Ostatnia zmiana: 2011-12-07 godz. 10:11 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na Rozebranie części stropu i usunięcie gruzu z budynków nr 15 i 86 oraz w ich sąsiedztwie w kompleksie przy ul. Rakowickiej 22
Nr referencyjny: 270/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.11.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-10-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-19 godz. 09:20Ostatnia zmiana: 2011-11-23 godz. 14:56/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont pokrycia dachowego - budynek nr 13 w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku - Białej, ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 269/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.11.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-10-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-19 godz. 09:18
Ostatnia zmiana: 2011-11-16 godz. 14:49/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont instalacji c.o. oraz wymianę stolarki okiennej w budynku numer 11 - Jednostka Wojskowa 1328 w Bielsku - Białej, ul. Bardowskiego 3.
Nr referencyjny: 268/2011/ZP
Termin składania ofert: 02.11.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-10-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-19 godz. 09:15Ostatnia zmiana: 2011-11-30 godz. 12:37 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont parkingów na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 264/2011/ZP
Termin składania ofert: 31.10.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2010-10-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-17 godz. 12:20
Ostatnia zmiana: 2011-11-15 godz. 10:39/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłaszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie prac remontowych budynku nr 24 WKU Gliwice
Nr referencyjny: 252/2011/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-10-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-14 godz. 09:22

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na rozbiórkę obiektów budowlanych w kompleksie wojskowym Libiąż – II etap.
Nr referencyjny: 263/2011/ZP
Termin składania ofert: 28.10.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2010-10-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-13 godz. 14:29

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń w budynku hali sportowej w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku - Białej, ul. Bardowskiego 3 /Budynek nr 45 /
Nr referencyjny: 262/2011/ZP
Termin składania ofert: 26.10.2011 r.,  godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2010-10-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-12 godz. 11:27Ostatnia zmiana: 2011-11-08 godz. 11:19/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na konserwację pomieszczeń w budynku nr 53 w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku - Białej ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 261/2011/ZP
Termin składania ofert: 26.10.2011 r.,  godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2010-10-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-12 godz. 11:25Ostatnia zmiana: 2011-11-08 godz. 11:19/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przegląd i serwisowanie urządzeń gazowych na terenie JW. 4101 w Lublińcu
Nr referencyjny: 260/2011/ZP
Termin składania ofert: 21.10.2011 r.,  godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2010-10-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-12 godz. 11:25Ostatnia zmiana: 2011-11-04 godz. 14:49/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie remontu budynku nr 3 w kompleksie wojskowym Kielce Bukówka
Nr referencyjny: 259/2011/ZP
Termin składania ofert: 25.10.2011 r.,  godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający Agnieszka Nowak
Czas wytworzenia: 2010-10-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-11 godz. 08:28Ostatnia zmiana: 2011-11-08 godz. 11:19/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont nawierzchni asfaltowych w kompleksie przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie
Nr referencyjny: 258/2011/ZP
Termin składania ofert: 21.10.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-10-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-07 godz. 08:45Ostatnia zmiana: 2011-11-04 godz. 14:49/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont dachu wieży Kościoła Garnizonowego w Gliwicach
Nr referencyjny: 257/2011/ZP
Termin składania ofert: 21.10.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-10-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-06 godz. 15:01Ostatnia zmiana: 2011-11-08 godz. 11:19/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń nr 29,30,31,32,33 oraz ciągu komunikacyjnego w budynku nr 2 w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku - Białej ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 256/2011/ZP
Termin składania ofert: 20.10.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-10-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-06 godz. 11:57
Ostatnia zmiana: 2011-11-15 godz. 10:22/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę zespołu spalinowo – elektrycznego (ZSE) o mocy 250 kW.
Nr referencyjny: 255/2011/ZP
Termin składania ofert: 14.10.2011r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-10-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-06 godz. 11:57
Ostatnia zmiana: 2011-11-22 godz. 14:25 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo-kosztorysowej dla przebudowy stacji paliw w kompleksie wojskowym w Sandomierzu
Nr referencyjny: 254/2011/ZP
Termin składania ofert: 14.10.2011r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-10-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-05 godz. 12:39Ostatnia zmiana: 2011-11-17 godz. 11:00/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na utwardzenie nawierzchni parku sprzętu technicznego wraz z instalacją kanalizacyjną i oświetleniową w Jednostce Wojskowej 4101 w Lublińcu
Nr referencyjny: 253/2011/ZP
Termin składania ofert: 19.10.2011r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-10-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-05 godz. 12:39Ostatnia zmiana: 2011-11-17 godz. 11:00/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na czyszczenie dróg, placów, parkingów i chodników oraz odśnieżanie powierzchni utwardzonych i połaci dachowych realizowane w ramach 4 zadań
Nr referencyjny: 246/2011/ZP
Termin składania ofert: 07.11.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-10-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-03 godz. 10:10
Ostatnia zmiana: 2012-01-26 godz. 13:52 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont części drogi w kompleksie wojskowym Bytom
Nr referencyjny: 251/2011/ZP
Termin składania ofert: 17.10.2011 r., godz.: 9:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-30 godz. 14:05
Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz. 14:55/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wymianę rurociągów z rur stalowych na rury preizolowane sieci c.o i c.w.u. w kompleksie wojskowym Bytom
Nr referencyjny: 250/2011/ZP
Termin składania ofert: 14.10.2011 r., godz.: 9:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-30 godz. 14:05Ostatnia zmiana: 2011-11-04 godz. 14:49/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę pomieszczeń w budynku nr 53 w kompleksie wojskowym Kraków-Balice ul. Medweckiego 10
Nr referencyjny: 249/2011/ZP
Termin składania ofert: 12.10.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-28
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-28 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2011-10-12 godz. 09:18 /dodano ogłoszenie o uniważnieniu postępowania/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na stały nadzór i konserwacja urządzeń instalacji kotłowni, wymiennikowi, hydroforni na terenie WOSzK Zakopane i WKU Nowy Targ
Nr referencyjny: 248/2011/ZP
Termin składania ofert: 07.10.2011 r., godz.: 9:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-28
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-28 godz. 14:05
Ostatnia zmiana: 2011-10-27 godz. 15:00 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę rynien i rur spustowych wód deszczowych wraz z jej odprowadzeniem, ułożenie opaski przy budynku nr 10 w Bielsku Białej ul. Bardowskiego 3
Nr referencyjny: 247/2011/ZP
Termin składania ofert: 12.10.2011 r., godz. 9:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-27 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2011-11-07 godz. 14:53 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na obsługę i konserwację kotłowni gazowych i wymienników JAD w kompleksach wojskowych w Kielcach i Busko - Zdrój
Nr referencyjny: 245/2011/ZP
Termin składania ofert: 30.09.2011 r., godz.: 12:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-09-22
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-23 godz. 10:44
Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz. 09:30 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na dostawę węży, urządzeń gaśniczych, prądownic oraz gaśnic
Nr referencyjny: 244/2011/ZP
Termin składania ofert: 30.09.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-09-22
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-23 godz. 10:31
Ostatnia zmiana: 2011-10-31 godz. 11:30 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na naprawę pomieszczeń i elewacji oraz wymiana stolarki okiennej w budynku nr 65 w kompleksie wojskowym Kraków-Balice ul. Medweckiego 10
Nr referencyjny: 243/2011/ZP
Termin składania ofert: 06.10.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-21
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-21 godz. 14:47Ostatnia zmiana: 2011-11-03 godz. 14:27 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych, spalinowych, dymowych i wentylacyjnych w budynkach Garnizonu Kraków, WAK Balice, WAK – Zakopane, WAK – Lubliniec, Garnizonu Sandomierz, Garnizonu Kielce, WAK – Bielsko – Biała – realizowane w ramach
3 zadań
Nr referencyjny: 242/2011/ZP
Termin składania ofert: 30.09.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-09-20
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-20 godz. 11:11Ostatnia zmiana: 2011-11-02 godz. 14:36/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetrag na konserwację wymienników ciepła, pieców c.o. i węzłów cieplnych
w kompleksach administrowanych przez WAK Bielsko-Biała
Nr referencyjny: 241/2011/ZP
Termin składania ofert: 29.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-19 godz. 14:50
Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz. 13:55/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetrag na dostawę koksu przemysłowo-opałowego do celów grzewczych
Nr referencyjny: 240/2011/ZP
Termin składania ofert: 29.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-19 godz. 14:27
Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz. 09:30 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na malowanie pomieszczeń i naprawa sanitariatów w budynku nr 5 w Krakowie, ul. Głowackiego 5
Nr referencyjny: 239/2011/ZP
Termin składania ofert:  03.10.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-16 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2011-10-18 godz. 10:10 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont dachu budynku Probostwa Kościoła Garnizonowego w Gliwicach
Nr referencyjny: 238/2011/ZP
Termin składania ofert:  03.10.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-16 godz. 13:12
Ostatnia zmiana: 2011-10-14 godz. 13:15 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę motopomp pożarniczych przenośnych i ubrań gazoszczelnych chemoodpornych z rękawicami
Nr referencyjny: 237/2011/ZP
Termin składania ofert: 27.09.2011r. godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-09-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-16 godz. 09:02
Ostatnia zmiana: 2011-10-11 godz. 12.59 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na usługę usuwania drzew i frezowania pni na terenie kompleksu wojskowego w Lublińcu
Nr referencyjny: 236/2011/ZP
Termin składania ofert: 26.09.2011r. godz. 8:30
Wytwarzający/Odpowiadający Agnieszka Nowakr
Czas wytworzenia: 2011-09-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-16 godz. 09:00Ostatnia zmiana: 2011-10-06 godz. 12:34 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przegląd i serwisowanie urządzeń gazowych na terenie JW. 4101 w Lublińcu
Nr referencyjny: 230/2011/ZP
Termin składania ofert: 26.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-15 godz. 14:48

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na obsługę i konserwację wymiennikowi, 2 kotłów gazowych oraz 4 kotłów warzelnych ciśnieniowych w kompleksie wojskowym w Sandomierzu
Nr referencyjny: 235/2011/ZP
Termin składania ofert: 23.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-09-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-15 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz. 09:30 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na konserwację, przeglądy i serwisowanie kotłowni gazowych i wymiennikowi w kompleksach wojskowych w Krakowie i Nowym Sączu w sezonie grzewczym 2011/2012
Nr referencyjny: 234/2011/ZP
Termin składania ofert: 23.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-09-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-15 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz. 09:30 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont dachu wieży Kościoła Garnizonowego w Gliwicach
Nr referencyjny: 233/2011/ZP
Termin składania ofert: 29.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-09-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-15 godz. 11:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont budynku numer 22 przy ul. Mickiewicza 38 w Sandomierzu
Nr referencyjny: 232/2011/ZP
Termin składania ofert: 28.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-09-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-15 godz. 11:10Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz. 14:47 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na naprawę dachu oraz elewacji w budynku nr 10 - garaż w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
Nr referencyjny: 231/2011/ZP
Termin składania ofert: 28.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-09-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-15 godz. 11:10
Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz. 13:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie prac remontowych budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie- roboty uzupełniające
Nr referencyjny: 229/2011/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-13 godz. 14:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego i węgla groszku (ekoret)
Nr referencyjny: 228/2011/ZP
Termin składania ofert: 27.09.2011 r., godz.: 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Alicja Szpor
Czas wytworzenia: 2011-09-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-13 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2011-10-20 godz. 14:13 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie robót naprawczych Ośrodka Sprawności Fizycznej (OSF) przy ul. Gen. Wł. Andersa 47 w Gliwicach
Nr referencyjny: 227/2011/ZP
Termin składania ofert: 28.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-13 godz. 13:27Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz. 14:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na obsługę i konserwację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, kotłowni gazowych i urządzeń gastronomicznych gazowych na terenie JW. 1155 Kraków-Balice
Nr referencyjny: 226/2011/ZP
Termin składania ofert: 23.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-13 godz. 13:25
Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz. 09:30 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń w budynku nr 43 - Spadochroniarnia w kompleksie Wojskowym Kraków - Balice, ul. Medweckiego 10
Nr referencyjny: 225/2011/ZP
Termin składania ofert: 23.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-09-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-13 godz. 09:30
Ostatnia zmiana: 2011-11-04 godz. 10:23 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na remont pomieszczeń w budynku nr 12 - Budynek Techniczno - Usługowy w Kompleksie wojskowym Kraków - Balice, ul. Medweckiego 10
Nr referencyjny: 224/2011/ZP
Termin składania ofert: 23.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-09-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-13 godz. 09:27
Ostatnia zmiana: 2011-10-19 godz. 09:08 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85
ogłasza przetarg na rozbiórkę budynku nr 47 - Skład Niedźwiedź, Jednostka Wojskowa 4228 Kraków
Nr referencyjny: 223/2011/ZP
Termin składania ofert: 23.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-09-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-13 godz. 09:25
Ostatania zmiana: 2011-11-07 godz. 14:01 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska, 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na obsługę i konserwację wymiennikowni w kompleksach wojskowych w Krakowie, kotłowni gazowej w Krakowie ul. Praska 70 oraz kotłów warzelnych gazowych i urządzeń gazowych w Krakowie ul. Wrocławska 82
Nr referencyjny: 222/2011/ZP
Termin składania ofert: 19.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-09-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-12 godz. 09:37Ostatnia zmiana: 2011-10-27 godz. 14:00 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska, 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę stolarki okiennej na I i II piętrze budynku nr 71 przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie
Nr referencyjny: 221/2011/ZP
Termin składania ofert: 26.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-09-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-12 godz. 09:37
Ostatnia zmiana: 2011-10-25 godz. 14:52 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska, 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na przebudowę budynku nr 5 JW. 4115 Gliwice na budynek administracyjno- biurowy
Nr referencyjny: 220/2011/ZP
Termin składania ofert: 26.09.2011 r.
Zmiana terminu składania ofert: 12.10.2011 r., godz.: 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-09 godz. 13:23
Ostatnia zmiana: 2011-12-01 godz. 13:32 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska, 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę części stolarki okiennej budynku Wojskowego Ośrodka Kultury przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie.
Nr referencyjny: 219/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.09.2011
Zmiana terminu składania ofert: 27.09.2011 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-09-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-08 godz. 12:18
Ostatnia zmiana: 2011-10-19 godz. 16:20 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska, 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjno naprawczych w budynku nr 11 w Krakowie ul. Montelupich 3
Nr referencyjny: 218/2011/ZP
Termin składania ofert: 22.09.2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Ziembińska
Czas wytworzenia: 2011-09-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-08 godz. 12:18Ostatnia zmiana: 2011-10-07 godz. 14:55 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska, 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo-kosztorysowej dla przebudowy stacji paliw w kompleksie wojskowym w Sandomierzu
Nr referencyjny: 217/2011/ZP
Termin składania ofert: 19.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-06 godz. 13:15

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska, 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo-kosztorysowej dla przebudowy stacji paliw w kompleksie wojskowym w Bytomiu
Nr referencyjny: 216/2011/ZP
Termin składania ofert: 19.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-06 godz. 13:15
Ostatnia zmiana: 2011-10-14 godz. 09:13 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska, 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo-kosztorysowej dla przebudowy stacji paliw w kompleksie wojskowym w Toszku
Nr referencyjny: 215/2011/ZP
Termin składania ofert: 19.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-06 godz. 13:15
Ostatnia zmiana: 2011-10-14 godz. 09:18 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska, 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę ciepła do systemu ciepłowniczego i prace remontowe źródła ciepła w kompleksie wojskowym w Kłaju k/Bochni
Nr referencyjny: 207/2011/ZP
Termin składania ofert: 10.10.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-02 godz. 13:25
Ostatnia zmiana: 2011-11- 14 godz. 15:20 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgromadzonych na terenie kompleksów wojskowych (w magazynach RZI i WAK) wraz z posprzątaniem terenu po załadunku odpadów
Nr referencyjny: 213/2011/ZP
Termin składania ofert:  09.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-01 godz. 13:25
Ostatnia zmiana: 2011-09-23 godz. 10:53 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Adaptacja budynku administracyjno-technicznego nr 8 na kancelarię tajną, system teleinformatyczny oraz inne pomieszczenia wydzielone do wymaganych standardów bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w RZI Kraków”
Nr referencyjny: 212/2011/ZP
Termin składania ofert:  13.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-01 godz. 13:22
Ostatnia zmiana: 2011-10-10 godz. 15:15 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont budynku biura przepustek nr 88 na terenie JW. 4101 Lubliniec
Nr referencyjny: 211/2011/ZP
Termin składania ofert:  16.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2011-09-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-01 godz. 13:18Ostatnia zmiana: 2011-10-06 godz. 12:34 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków,  ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie remontu rampy przy budynku nr 12- magazyn w Niedźwiedziu
Nr referencyjny: 209/2011/ZP
Termin składania ofert: 14.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający Joanna Bajak
  • ogłoszenie
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  • Czas wytworzenia: 2011-09-01
    Udostępniający: Beata Kozerawska
    Czas udostępnienia: 2011-09-01 godz. 13:15
    Ostatnia zmiana: 2011-09-30 godz. 14:47 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/