Jednostki Wojskowe
Jednostki Wojskowe 2011 r.
Jednostka Wojskowa 4352, ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na usługi odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych o kodzie 20 01 08, kategorii 3 na rzecz JW. 4352 Giżycko
Nr referencyjny: 07/2011
Termin składania ofert: 10.01.2012 godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna PIETUCH
Czas wytworzenia: 2011-12-30
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-30 godz. 13:22
Osttania zmiana: 2012-01-26 godz. 13:00 /dodano wybór najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup, dostawę i rezerwację biletów lotniczych
Nr referencyjny: ZP/86/2011
Termin składania ofert: 13.02.2012 r. do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior
Czas wytworzenia: 2011-12-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-30 godz. 08:04
Ostatnia zmiana: 2012-01-31 godz. 10:25 /dodano: informacja o unieważnieniu postępowania/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłoszenie o zawarciu umowy przeprowadzone w trybie negocjacyjnym na dostawę filtropochłaniaczy FP -  do maski MP – 5
Numer referencyjny: W/229/12/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA
Czas wytworzenia: 2011-12-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-19; 14:11
Jednostka Wojskowa 3293, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz
ogłasza przetarg na usługę serwisowania samolotów C-130E Hercules.
Nr referencyjny: 26/2011
Termin składania ofert: 05.01.2011 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Marlena Staszak-Migoń
Czas wytworzenia: 2011-12-16, 13:13:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-16 godz. 13:42
Ostatnia zmiana: 2011-12-19 godz. 13:57 /dodano: zmiana ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na „Świadczenie usług bieżących napraw urządzeń awaryjnego hamowania samolotów ATU-2M zainstalowanych na wybranych lotniskach Sił Zbrojnych RP oraz dokonywania przeglądów tych urządzeń po wychwyceniu”
Nr referencyjny: 65/Dec/2011
Termin składania ofert: 29.12.2011 godz. 11.00
Wytwarzający: Magdalena Góral-Kozłowska
Czas wytworzenia: 2011-12-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-15 godz. 14:38
Ostatnia zmiana: 2012-01-20 godz. 11:41 /dodano: informacja o wynikach i zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4229, ul Poznańska 58, 50-984 Wrocław 2
ogłasza przetarg na dostawę wibracyjno – pneumatycznego systemu czyszczącego luf 125-152 mm
Nr referencyjny: 2/Uzbr/RBlog/2OWT
Wytwarzający/Odpowiadający: Renata Piórkowska
Czas wytworzenia: 2011-12-09, godz. 11:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-09 godz. 14:21
Ostatnia zmiana: 2012-12-22 godz. 08:12 /dodano: protokół z postępowania na dostawę wibracyjno – pneumatycznego systemu czyszczącego luf 125-152 mm/

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę odzieży i sprzętu sportowego.
Nr referencyjny: ZP/84/2011
Termin składania ofert: 14.12.2011 do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-12-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-08 godz. 08:35
Ostatnia zmiana: 2012-12-21 godz. 14:32 /dodano zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na usługę Konserwacji Systemu Ochrony Technicznej /SA, TSN, SKD,SSPoż/
Nr referencyjny: ZP/85/2011
Termin składania ofert: 16.12.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-12-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-07 godz. 14:33
Ostatnia zmiana: 2012-01-11 godz. 14:02 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4352, ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na usługę prania wodnego i czyszczenia chemicznego wraz z naprawą przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.Dopuszczalność składania ofert częściowych – 6 zadań
Nr referencyjny: 06/2011
Termin składania ofert: 16.12.2011 r. godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika JÓŹWIK
Czas wytworzenia: 2011-12-06
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-06 godz. 15:15
Ostatnia zmiana: 2011-12-19 godz. 14:00 /dodano: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/

Jednostka Wojskowa 4352, ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na wykonanie usług w zakresie zabezpieczenia potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich obsługą serwisową.
Nr referencyjny: 05/2011
Termin składania ofert:  16.12.2011 godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola Młynarczyk
Czas wytworzenia: 2011-12-05
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-06 godz. 12:48
Ostatnia zmiana: 2011-12-29 godz. 14:31 /dodano:
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętów i akcesoriów służby łączności i informatyki.
Nr referencyjny: ZP/82/2011
Termin składania ofert: 13.12.2011 r., godz.11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-12-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-05 godz. 13:26
Ostatnia zmiana: 2011-12-20 godz. 14:30 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę narzędzi wielofunkcyjnych
Nr referencyjny: ZP/83/2011
Termin składania ofert: 12.12.2011 r., godz.11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-12-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-02 godz. 14:26
Ostatnia zmiana: 2011-12-20 godz. 14:30 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa  2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę bonów towarowych
Nr referencyjny: 071/2011
Termin składania ofert: 12.12.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Tomalska
Data wytworzenia: 2011-12-02 godz. 11:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-02 godz. 13:13

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy pracowników i żołnierzy JW 4724, DWS, Klubu WS
Nr referencyjny: ZP/79/2011
Termin składania ofert: 05.12.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-11-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-25 godz. 08:46
Ostatnia zmiana: 2011-12-16 godz. 13:46 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę wyposażenia specjalistycznego zespołu rozpoznania skażeń – notebook „Wzmocniony Rugged” NBR z oprogramowaniem
Numer referencyjny: W/220/11/2011
Termin składania ofert:
20.10.2011 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA/mjr Jerzy BRUDNICKI
Czas wytworzenia: 2011-11-24; 13:09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-24; 14:05
Ostatnia zmiana: 2011-12-05 godz. 13:34 /dodano: ogłoszenia o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętów i akcesoriów służby łączności i informatyki
Nr referencyjny: ZP/80/2011
Termin składania ofert: 02.12.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-11-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-24 godz. 12:52
Ostatnia zmiana: 2011-12-12 godz. 15:07 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia /

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę i montaż urządzeń do systemu kontroli dostępu w obiekcie Dowództwa Garnizonu Warszawa, Plac Piłsudskiego 4.
Nr referencyjny: 67/2011
Termin składania ofert: 05.12.2011 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Data wytworzenia: 2011-11-24 godz. 09:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-24 godz. 11:26

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawa osprzętu i oprogramowania komputerowego z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 65/2011
Termin składania ofert: 02.12.2011 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Data wytworzenia: 2011-11-24 godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-24 godz. 10:42

Jednostka Wojskowa 4340, ul. Narutowicza 10A, 70-231  Szczecin
ogłasza przetarg na dostawy materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz osprzętu teleinformatycznego dla JW. 4340 i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny:  09-ZP-11-11
Termin składania ofert: 01.12.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Wiesława Białasiak
Czas wytworzenia: 2011-11-23, godz. 08:40
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-23 godz. 09:19
Ostatnia zmiana: 2011-12-08 godz. 13:13 /dodano: wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04 – 470 Warszawa
postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z jednym wykonawcą na filtracyjnej odzieży ochronnej FOO-1 – 11 547 kpl.
Nr referencyjny: W/196/10/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska
Czas wytworzenia: 2011-11-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-22 godz. 11:10

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę stołu diagnostycznego i drukarki termosublimacyjnej z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 66/2011
Termin składania ofert: 29.11.2011 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Data wytworzenia: 2011-11-22 godz. 08:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-22 godz. 09:14

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę odzieży i sprzętu sportowego
Nr referencyjny: ZP/78/2011
Termin składania ofert: 28.11.2011 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-11-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-18 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2011-12-015 godz. 14:34 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 3/

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów papierniczych z przeznaczeniem dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 64/2011
Termin składania ofert: 30.11.2011 r.,godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Kozłowska
Data wytworzenia: 2011-11-17 godz. 13:16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-18 godz. 10:40

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę gogli balistycznych
Nr referencyjny: ZP/76/2011
Termin składania ofert:29.11.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-11-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-17 godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2011-12-06 godz. 12:55 /dodano zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę przyborników do broni kulowej kal. 5,56 mm krótkiej kal. 9mm oraz optyki. 
Nr referencyjny: ZP/77/2011
Termin składania ofert: 28.11.2011 do godziny 13:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-11-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-17 godz. 11:05
Ostatnia zmiana: 2011-12-06 godz. 14:26 /dodano zzawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4340, ul. Narutowicza 10A, 70-231  Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę środków czystości i materiałów do zabezpieczenia higieny żywienia dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie.
Nr referencyjny:  07-ZP-11-11
Termin składania ofert: 24.11.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-11-16, godz. 16:00
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-17 godz. 10:50
Ostatnia zmiana: 2011-11-25 godz. 09:08 /dodano wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na na zakup i dostawę sprzętów i akcesoriów służby łączności i informatyki.
Nr referencyjny: ZP/74/2011
Termin składania ofert: 24.11.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-11-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-16 godz. 15:18
Ostatnia zmiana: 2011-12-08 godz. 14:50 /dodano zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę i montaż systemu telewizji przemysłowej IP HD w obiekcie Banacha 2 JW2063
Nr referencyjny: 063/11
Termin składania ofert: 24.11.2011 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający:  Anna TOMALSKA
Data wytworzenia: 2011-11-16 godz. 11:00
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-16 godz. 14:45

Jednostka Wojskowa 4340, ul. Narutowicza 10A, 70-231  Szczecin
ogłasza przetarg na usługę sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych wraz z ich czyszczeniem i udrażnianiem w budynkach na terenie jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie.
Nr referencyjny:  06-ZP-11-11
Termin składania ofert: 24.11.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-11-16, godz. 10:20
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-16 godz. 11:25Ostatnia zmiana: 2011-12-01 godz. 13:02 /dodano: wynik postępowania/
Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę skrzyni na broń - 35 szt
Nr referencyjny: ZP/75/2011
Termin składania ofert: 23.11.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-11-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-14 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2011-12-01 godz. 13:26 /dodano zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę wyposażenia warsztatu czołgowo -samochodowego
Nr referencyjny: ZP/72/2011
Termin składania ofert: 23.11.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-11-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-14 godz. 11:52
Ostatnia zmiana: 2011-12-01 godz. 13:45 /dodano zzawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4229, ul. Poznańska 58, 50 - 984 Wrocław
ogłasza przetarg na naprawę optoelektronicznych urządzeń uzbrojenia pokładowego czołgów T – 72, PT– 91
Nr referencyjny: 1/Uzbr/RBlog/2OWT
Termin składania ofert: 21.11.2011 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Renata Piórkowska
Czas wytworzenia: 2011-11-10 godz. 08:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-10 godz. 11:10

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę odzieży i środków ochrony osobistej dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2063 oraz instytucji będących na zaopatrzeniu JW2063.
Nr referencyjny: 062/11
Termin składania ofert: 17.11.2011 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający:  Anna TOMALSKA
Data wytworzenia: 2011-11-08 godz. 14:45
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-09 godz. 09:07

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04 – 470 Warszawa
postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z jednym wykonawcą nna dostawę zestawów serwisowych radiometru DPO
Nr referencyjny: W/177/09/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska
Czas wytworzenia: 2011-11-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-08 godz. 14:18

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na ochronę osób i mienia realizowana w obiektach wojskowych: K-5066, K-8109 Jednostki Wojskowej 4724 w całodobowym systemie zmianowym.
Nr referencyjny: ZP/70/2011
Termin składania ofert: 01.12.2011r. do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior
Czas wytworzenia: 2011-11-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-08 godz. 14:12
Ostatnia zmiana: 2011-12-27 godz. 12:03 /dodano:
zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4340, ul. Narutowicza 10A, 70-231  Szczecin
ogłasza przetarg na dostawy koksu przemysłowo - opałowego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny: 05-ZP-11-11
Termin składania ofert: 17.11.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-11-08, godz. 11:50
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-08 godz. 13:58
Ostatnia zmiana: 2011-11-17 godz. 14:19 /dodano: wynik postępowania/
Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę toreb transportowych - 650 szt. 
Nr referencyjny: ZP/71/2011
Termin składania ofert: 15.11.2011 r., godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-11-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-07 godz. 11:30
Ostatnia zmiana: 2011-11-21 godz. 12:40 /dodano:zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłasza przetarg na dostawę 100 zestawów ratunkowych członka załogi okrętu podwodnego projektu 877E
Nr referencyjny: 117/2011
Termin składania ofert: 01.12.2011 r. godz. 09.30
Zmiana terminu składania ofert: 08.12.2011 r. godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta Ćwiertka
Czas wytworzenia: 2011-11-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-04 godz. 14:39
Ostatnia zmiana: 2011-11-23 godz. 14:58 /dodano: zmiana ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 4340, ul. Narutowicza 10A, 70-231  Szczecin
ogłasza przetarg na dostawy węgla kamiennego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny:  04-ZP-10-11
Termin składania ofert: 10.11.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-10-28, godz. 13:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-28 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2011-11-17 godz. 14:16 /dodano: wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa 4340, ul. Narutowicza 10A, 70-231  Szczecin
ogłasza przetarg na usługę sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych wraz z ich czyszczeniem i udrażnianiem w budynkach na terenie jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie.
Nr referencyjny:  03-ZP-10-11
Termin składania ofert: 10.11.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-10-28, godz. 13:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-28 godz. 15:05
Ostatnia zmiana: 2011-11-15 godz. 10:27 /dodano: unieważnienie postępowania/

Jednostka Wojskowa 4724, ul.Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę motocykli - 22 kpl. 
Nr referencyjny: ZP/69/2011
Termin składania ofert: 08.12.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk 
Czas wytworzenia: 2011-10-28
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-28 godz. 14:59
Ostatnia zmiana:  2011-12-21 godz. 11:13 /dodano:
informację o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłasza przetarg na dostawę  zestawu sprzętu nurka lekkiego
Nr referencyjny: 118/2011
Termin składania ofert: 09.11.2011 r. godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Ołdakowska Borysewicz
Czas wytworzenia: 2011-10-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-28 godz. 14:57

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04 – 470 Warszawa
postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z jednym wykonawcą na dostawę indywidualnych środków ochrony przed skażeniami ISOPS
Nr referencyjny: W/191/10/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA
Czas wytworzenia: 2011-10-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-27 godz. 13:58

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę bonów towarowych
Nr referencyjny: 061/11
Termin składania ofert: 08.11.2011 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający:  Joanna DWORAKOWSKA
Data wytworzenia: 2011-10-27 godz. 08:40
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-27 godz. 10:53

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 060/11
Termin składania ofert: 08.11.2011 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający:  Joanna DWORAKOWSKA
Data wytworzenia: 2011-10-27 godz. 08:00
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-27 godz. 10:51

Jednostka Wojskowa 4352, ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na wykonanie usług w zakresie ochrony osób i mienia świadczonych przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO).
1.    Opis ogłoszenia:
Usługi w zakresie ochrony osób i mienia świadczone przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)
Nr referencyjny: 03/2011
Termin składania ofert:  14.11.2011 godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna PIETUCH, Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2011-10-26
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-26 godz. 12:53
Ostatnia zmiana: 2011-11-29 godz. 14:27 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  /
Jednostka Wojskowa 4724, ul.Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę skafandrów nurka suchych - 24 kpl
Nr referencyjny: ZP/68/2011
Termin składania ofert: 04.11.2011 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior    
Czas wytworzenia: 2011-10-25
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-25 godz. 12:55
Ostatnia zmiana:  2011-11-22 godz. 12:38 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4724, ul.Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętów i akcesoriów służby łączności i informatyki 
Nr referencyjny: ZP/66/2011

Uwaga dot. terminu składania ofert:
zgodnie z treścią ogłoszenia termin składania ofert upływa 03.11.2011 r. o godz. 11.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-10-24
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-24 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2011-12-01 godz. 13:29 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia- 3 umowy/

Jednostka Wojskowa 4724, ul.Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę urządzeń warsztatowych służby czołgowo-samochodowej
Nr referencyjny: ZP/67/2011
Termin składania ofert: 04.11.2011 r., godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-10-24
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-24 godz. 14:30

Jednostka Wojskowa 4724, ul.Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu do zabezpieczenia prac nurkowych
Nr referencyjny: ZP/64/2011
Termin składania ofert: 03.11.2011 r., godz.13:00 
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-10-24
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-24 godz. 09:10
Ostatnia zmiana: 2011-11-16 godz. 10:41 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę zasobnika nurkowego dużego 110l i zasobnika nurkowego średniego 80.
Nr referencyjny: ZP/65/2011
Termin składania ofert: 28.10.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-10-21
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-21 godz. 14:44
Ostatnia zmiana: 2011-12-05 godz. 13:33 /dodano: zzawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 056/11
Termin składania ofert: 10.11.2011 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający:  Joanna Kozłowska
Data wytworzenia: 2011-10-21 godz. 14:07
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-21 godz. 14:30

Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek z podziałem na 2 części:
część 1 - sprzęt informatyczny i oprogramowanie, część 2 - materiały eksploatacyjne do faksów i drukarek
Nr referencyjny: 275703-2011
Termin składania ofert:  28.10.2011., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-10-20 godz. 13:11
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-21 godz. 10:57 

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę asortymentu służby mundurowej VII.
Nr referencyjny: ZP/63/2011
Termin składania ofert: 03.11.2011r. do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior
Czas wytworzenia: 2011-10-20
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-20 godz. 15:02

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04 – 470 Warszawa
postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z jednym wykonawcą na dostawę aparatu głośnomówiącego GAT oraz aparatu polowego ATS 2/p.
Nr referencyjny: W/145/09/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: A. Kawerska
Czas wytworzenia: 2011-10-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-20 godz. 14:38

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04 – 470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę wyposażenia specjalistycznego zespołu rozpoznania skażeń – notebook „Wzmocniony Rugged” NBR z oprogramowaniem
Nr referencyjny: W/203/10/2011
Termin składania ofert: 03.11.2011 r. godz. 08:00
Zmiana terminu składania ofert: 14.11.2011r. do godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA/ppłk Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-10-19; 13:35
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2011-10-19 godz. 15:30
Ostatnia zmiana: 2011-11-21 godz. 13:15 /dodano ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na montaż urządzeń do systemu kontroli dostępu w obiekcie Dowództwa Garnizonu Warszawa, Plac Piłsudskiego 4,
Nr referencyjny: 059/11
Termin składania ofert: 27.10.2011 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający:  Joanna DWORAKOWSKA
Data wytworzenia: 2011-10-19 godz. 09:00
Udostepniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2011-10-19 godz. 10:14

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na wykonanie druku i kolportażu dwutygodnika „Nasza Służba” dla potrzeb Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz „Wiara i Mundur” dla potrzeb Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
Nr referencyjny: 057/11
Termin składania ofert: 04.11.2011 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający:  Joanna KOZŁOWSKA
Data wytworzenia: 2011-10-18 godz. 12:00
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-18 godz. 14:14

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
wynik postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na usługę odbioru i utylizacji odpadów wytworzonych w trakcie eksploatacji i obsługi sprzętu służby czołgowo-samochodowej
Nr referencyjny: 27-ZP-09-11
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-10-17, godz. 14:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-17 godz. 15:03

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę zestawu do nurkowania w obiegu otwartym
Nr referencyjny: ZP/60/2011
Termin składania ofert: 25.10.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-10-17
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-17 godz. 14:47
Ostatnia zmiana: 2011-11-22 godz. 10:22 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę i montaż systemu depozytorów kluczy w obiekcie Banacha 2 dla Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 058/11
Termin składania ofert: 26.10.2011 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający:  Anna TOMALSKA
Data wytworzenia: 2011-10-17 godz. 10:30
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-17 godz. 12:24

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłaszaprzetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do instalacji rozlewczej IRS-2c- zasobnik na odkażalnik proszkowy do lancy SUNIJET Gun (wkład Bx24).
Nr referencyjny: 112/2011
Termin składania ofert: 26.10.2011 r. godz. 08.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolata Macias
Czas wytworzenia: 2011-10-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-13 godz. 14:25

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dzierżawę pasma V-SAT. 
Nr referencyjny: ZP/62/2011
Termin składania ofert: 22.11.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-10-13
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-13 godz. 14:22
Oststnia zmiana: 2011-12-23 godz. 10:10 /dodano: zzawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłoszenie o zamknięciu postępowania prowadzonego w trybie negocjacyjnym na usługę w zakresie przeglądu, obsługi okresowej oraz naprawy urządzeń szkolno – treningowych stanowiących wyposażenie strzelnic
Numer referencyjny: W/183/09/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA
Czas wytworzenia: 2011-10-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-13; 12:51
Ostatnia zmiana: 2011-10-20, godz. 14:41 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę opon do pojazdów STAR 266
Nr referencyjny: 29-ZP-10-11
Termin składania ofert: 21.10.2011 r., godz. 10:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-10-13, godz. 12:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-13 godz. 12:36
Ostatnia zmiana: 2011-10-21, godz. 14:24 /dodano: wynik postępowania/
Jednostka Wojskowa 4340, ul. Narutowicza 10A, 70-231  Szczecin
ogłasza przetarg na dostawy oleju opałowego do celów grzewczych na I półrocze 2012 r. w jednostkach i instytucjach będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie.
Nr referencyjny:  02-ZP-10-11
Termin składania ofert: 22.11.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-10-12, godz. 12:50
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-12 godz. 14:07
Ostatnia zmiana: 2011-12-01 godz. 13:02 /dodano: wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę indywidualnej polowej paczkowanej normy wyżywienia SRG
Numer referencyjny: W/193/10/2011
Termin składania ofert:
20.10.2011 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA/ ppłk Tomasz ZIMOLUŻYŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-10-10; 13:16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-10; 14:33
Ostatnia zmiana:2011-11-24 godz. 13:24 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4229, ul Poznańska 58, 50-984 Wrocław 2
ogłasza przetarg na dostawę kuchni polowych KPŻ-170, cystern do przewozu i dystrybucji wody typ CW-10 na podwoziu samochodu Jelcz P 662 d.43 oraz polowych podgrzewaczy do wody PPGW - 200M
Nr referencyjny: MAT/242/MON/2011
Termin składania ofert: 17.10.2011 do godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Krzysztof KUBIAK
Czas wytworzenia: 2011-10-07 godz. 12:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-07 godz. 14:42
Ostatnia zmiana: 2011-10-28 godz: 14:45 /dodano: ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę motocykli - 12 kpl.
Nr referencyjny: ZP/58/2011
Termin składania ofert: 18.10.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-10-07
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-07 godz. 13:57

Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę materiałów biurowych w 2011 r.
Nr referencyjny: 263545 - 2011
Termin składania ofert:  17.10.2011., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-10-06 godz. 15:09
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-07 godz. 08:50 

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na usługę odbioru i utylizacji dokumentów jawnych i niejawnych włącznie do klauzuli “ZASTRZEŻONE”
Nr referencyjny: 26-ZP-09-11
Termin składania ofert: 05.10.2011 r., godz. 10:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-10-05, godz. 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-05 godz. 14:38

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę wózka transportowego akumulatorowego 1 sztuka.
Nr referencyjny: ZP/59/2011
Termin składania ofert: 14.10.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-10-05
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-05 godz. 14:34
Ostatnia zmiana: 2011-10-25 godz. 15:10 /dodano:
zawiadomienie o udzieleniu zamówienia /

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę wyposażenia specjalistycznego zespołu skażeń – notebook „Wzmocniony Rugged” NBR z oprogramowaniem
Numer referencyjny: W/188/09/2011
Termin składania ofert:
18.10.2011 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA/ppłk Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-10-05; 12:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-05; 12:59Ostatnia zmiana: 2011-10-18 godz. 14:09 /dodano: ogłoszenia o zamknięciu postępowania/
Jednostka Wojskowa 4352, ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na usługi w zakresie ochrony osób i mienia świadczone przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) na rzecz Jednostki Wojskowej nr 4352
Nr referencyjny: 02/2011
Termin składania ofert: 19.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna PIETUCH, Katarzyna TREJNIS
Czas wytworzenia: 2011-09-30
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-30 godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2011-10-12 godz. 14:40 /dodano: wyjaśnienie treści SIWZ III/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup maszyn introligatorskich dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP
Nr referencyjny: 055/11
Termin składania ofert: 09.11.2011 r.,godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający:  Anna TOMALSKA
Data wytworzenia: 2011-09-30 godz. 15:00
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-30 godz. 08:20

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę serwerów -zestaw SR1A ze streamerem -2 sztuki
Nr referencyjny: ZP/57/2011
Termin składania ofert: 06.10.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-09-28
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-28 godz. 14:22
Ostatnia zmiana: 2011-10-11 godz. 10:50 /dodano
zawiadomienie o unieważnieniu  postępowania/

Jednostka Wojskowa 4340, ul. Narutowicza 10A, 70-231  Szczecin
ogłasza przetarg na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w Jednostkach i Instytucjach będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie
Nr referencyjny:  01-ZP-09-11
Termin składania ofert: 07.11.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-09-27 godz. 10:40
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-27 godz. 12:25
Ostatnia zmiana: 2011-12-06 godz. 12:52 /dodano: zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty
/

Jednostka Wojskowa  2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę i montaż systemu depozytorów kluczy w obiekcie Banacha 2 dla Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny:49/2011
Termin składania ofert: 05.10.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2011-09-26 godz. 13:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-26 godz. 13:16

Jednostka Wojskowa  2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę i montaż urządzeń do systemu kontroli dostępu w obiekcie Dowództwa Garnizonu Warszawa, Plac Piłsudskiego 4
Nr referencyjny:54/2011
Termin składania ofert: 06.10.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2011-09-26 godz. 12:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-26 godz. 13:16

Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na zakup i dostawę 6 szt. zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego
Nr referencyjny: UW/17/IW/11
Termin składania ofert: 25.10.2011 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Janusz Osowski
Czas wytworzenia: 2011-09-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-23 godz. 14:35

Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na zakup i dostawę 40 szt. samochodów ogólnego przeznaczenia dużej ładowności
Nr referencyjny: UW/18/IW/11
Termin składania ofert: 26.10.2011 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Janusz Osowski
Czas wytworzenia: 2011-09-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-23 godz. 14:35
Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę serwerów -zestaw SR1A ze streamerem -2 sztuki.
Nr referencyjny: ZP/56/2011
Termin składania ofert: 03.10.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-09-23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-23 godz. 11:05
Ostatnia zmiana: 2011-09-23 godz. 14:39 /dodano: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania/

Jednostka Wojskowa  2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę i montaż telewizji przemysłowej IP HD w obiektach wojskowych: Jednostki Wojskowej Nr 2063 w Warszawie, ul. Banacha 2, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Pl. Piłsudskiego 4.
Nr referencyjny:42/2011
Termin składania ofert: 03.11.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2011-09-21 godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-21 godz. 14:13

Jednostka Wojskowa 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
ogłasza przetarg na: „Zakup i dostawę ogumienia wraz z dętkami i ochraniaczami do pojazdów mechanicznych”
Nr referencyjny:  ZP/PN-D/07/2011
Termin składania ofert: 30.09.2011 r.,  do godz. 11.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Krysiak 
Czas wytworzenia: 2011-09-21 godz. 09:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-21 godz. 13:20
Ostatnia zmiana: 2011-10-04 godz. 13:56 /dodano: ogłoszenie o wyborze oferty /

Jednostka Wojskowa 4651, ul. Zielona b/n, 81-929 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę awioniki produkcji zachodniej (wyposażenie statków powietrznych).
Nr referencyjny: 28/ZLT/Dec.291/4651/2011
Termin składania ofert: 04.10.2011r. do godz. 09:00
Wytwarzający: Magdalena Kierzkowska
Czas wytworzenia: 2011-09-21 godz. 09:02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-21 godz. 13:10

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę leków
Nr referencyjny: 25-ZP-09-11
Termin składania ofert: 28.09.2011 r., godz. 10:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-09-20, godz. 15:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-21 godz. 11:54
Ostatnia zmiana: 2011-09-30 godz. 08:15 /dodano wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa  2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawa sprzetu komputerowego z przeznaczeniem na potrzeby instytucji bedacych na zaopatrzeniu logistycznym JW2063
Nr referencyjny:50/2011
Termin składania ofert: 30.09.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2011-09-20 godz. 12:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-20 godz. 13:25

Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na ZAKUP,DOSTAWĘ I MONTAŻ ZASILACZY BEZPRZERWOWYCH (UPS) DLA STACJI RADIOLOKACYJNYCH NUR 12.
Nr referencyjny: UW/14/IW/11/A
Termin składania ofert: 05.10.2011 godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZTUCZKA
Czas wytworzenia: 2011-09-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-20 godz. 13:15

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na usługę ekspertyzy naukowej nt. Przydatność istniejących tabel dekompresyjnych i możliwość  stosowania ich w planowaniu     nurkowania w Wojskach Specjalnych.
Nr referencyjny: ZP/55/2011.
Termin składania ofert: 05.10.2011 r., godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-20 godz. 13:15 

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na konserwację, serwis i naprawa maszyn oraz urzadzen introligatorskich dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP.
Nr referencyjny: 53/2011
Termin składania ofert: 28.09.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2011-09-20 godz. 11:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-20 godz. 12:33

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę elementów systemu ochrony fizycznej
Nr referencyjny: ZP/54/2011.
Termin składania ofert: 29.09.2011 r., godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-20 godz. 12:10
Ostatnia zmiana: 2011-09-27 godz. 12:36 /dodano zmianę treści załącznika nr 4 do SIWZ, odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu otwarcia ofert/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup tonerów (wkładów barwiących) do kserokopiarek dla potrzeb Jednostki Wojskowej nr 2063 oraz instytucji będących na zaopatrzeniu
Nr referencyjny:
52/2011
Termin składania ofert: 30.09.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2011-09-20 godz. 10:25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-20 godz. 12:00

Jednostka Wojskowa 4651, ul. Zielona b/n, 81-929 Gdynia
ogłasza przetarg na wykonanie naprawy kamery ULTRA typ 4000 450/1000/200 - po defekcie kompresora kamery
Nr referencyjny: 27/ZLT/Dec.291/4651/2011
Termin składania ofert: 03.10.2011 r., godz. 09:00
Wytwarzający: Magdalena Kierzkowska
Czas wytworzenia: 2011-09-20 godz. 10:20 
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-20 godz. 11:50

Jednostka Wojskowa 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup kserokopiarek  dla potrzeb instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny:
51/2011
Termin składania ofert: 29.09.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA
Czas wytworzenia: 2011-09-20  godz. 10:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-20 godz. 11:40

Jednostka Wojskowa 4026, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
ogłasza przetarg na naprawę karabinków kbk M14
Nr referencyjny:  1/MIL/GZL/2011
Termin składania ofert: 03.10.2011 r., godz. 13:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kolesińska
Czas wytworzenia: 2011-09-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-19 godz. 15:27
Ostatnia zmiana: 2011-10-04 godz. 14:42 /dodano: ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu sportowego
Numer referencyjny: ZP/51/2011
Termin składania ofert: 30.09.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior           
Czas wytworzenia: 2011-09-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-19 godz. 15:20
Ostatnia zmiana: 2011-10-14 godz. 14:25 /dodano zzawiadomienie o zawarciu umowy - zadanie nr 2/

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłaszaprzetarg na dostawę zestawów płetwonurka
Nr referencyjny: 74/2011
Termin składania ofert: 28.09.2011 r. godz. 09.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Ołdakowska - Borysewicz
Czas wytworzenia: 2011-09-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-14 godz. 12:13

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłasza przetarg na usłuę - remont konserwacyjny czołgów
Nr referencyjny: 78/2011
Termin składania ofert: 28.10.2011 r. godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Kamila Skrzypa
Czas wytworzenia: 2011-09-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-13 godz. 09:20
Ostatnia zminaa: 2011-09-30 godz. 13:35 /dodano: zawiadomienie o zmianie ogłoszenia II/

Jednostka Wojskowa 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę autokaru pasażerskiego 51-miejscowy 2 sztuki.
Numer referencyjny: ZP/53/2011
Termin składania ofert: 24.10.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek              
Czas wytworzenia: 2011-09-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-12 godz. 13:50
Ostatnia zmiana: 2011-11-15 godz. 12:05 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
ogłasza przetarg na: „Modernizację i rozbudowę systemu alarmowego włamania i napadu, systemu rejestracji czasu pracy i dostępu oraz
systemu telewizji przemysłowej”
Nr referencyjny: ZP/PN-U/06/2011
Termin składania ofert: 20.09.2011 r.,  do godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Krysiak 
Czas wytworzenia: 2011-09-12 godz. 09:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-12 godz. 12:25
Ostatnia zmiana:2011-09-23 godz. 10:26 /dodano: ogłoszenie o wyborze oferty/

Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na zakup i dostawę części zamiennych do PZR NEWA S-125sc.
Nr referencyjny: UW/15/IW/11
Termin składania ofert: 22.09.2011 r.,godz. 09.30
Wytwarzający: Lech CZAPLA
Czas wytworzenia: 2011-09-12
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-12 godz. 10:56

Jednostka Wojskowa 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę urządzeń warsztatowych służby czołgowo-samochodowej
Numer referencyjny: ZP/47/2011
Termin składania ofert: 15.09.2011r., godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha               
Czas wytworzenia: 2011-09-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-08 godz. 12:53

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę artykułów i sprzętu sportowego
Nr referencyjny: 24-ZP-09-11
Termin składania ofert: 16.09.2011 r., godz. 10:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-09-08, godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-08 godz. 12:50
Ostatnia zmiana: 2011-09-28 godz. 14:45 /dodano wynik postępowania /

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę  części zamiennych do radiolokacyjnego  systemu lądowania  RSP 10 MN-1
Numer referencyjny: W/146/09/2011
Termin składania ofert:
20.09.2011 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta CIEKOT/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-09-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-07 godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2011-09-20 godz. 12:58 /dodano ogłoszenie o zamknięciu postępowania /

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę w zakresie remontu urządzeń szkolno – treningowych
Numer referencyjny: W/147/09/2011
Termin składania ofert:
20.09.2011 r. godz. 08:00
Zmiana terminu składania ofert: 22.09.2011r.  do godz. 08:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA/ ppłk Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-09-07; godz. 14:28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-07 godz. 14:33
Ostatnia zmiana: 2011-10-20, godz. 14:41 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4352, ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu i wyposażenia informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów
Nr referencyjny: 01/2011
Termin składania ofert: 16.09.2011 godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiedający: Joanna PIETUCH
Data wytworzenia: 2011-09-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-07 godz. 09:20
Ostatnia zmiana: 2011-10-05 godz. 14:40 /dodano:
wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania II/

Jednostka wojskowa 3470 Komorowo, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasza przetarg na Notebooki 
Nr referencyjny: 13/2011
Termin składania ofert: 15.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Rafał Ratyński
Czas wytworzenia: 2011-09-06
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-06 godz. 14:15Ostatnia zmiana: 2011-09-12 godz. 13:53 /dodano: odpowiedzi na zapytanie/
Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz,
ogłasza przetarg na dostawę drobnego sprzętu, środków trwałych o charakterze wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych  do sprzętu ratowniczego oraz 14 kpl. zestawu sprzętu nurka lekkiego
Nr referencyjny: 61/2011
Termina składania ofert: 20.09.2011 r. godz. 09.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Ołdakowska - Borysewicz
Czas wytworzenia: 2011-09-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-06 godz. 10:23

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu i materiałów audio-video dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym JW2063
Nr referencyjny: 047/11
Termin składania ofert: 14.09.2011 r.,do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiedający: Anna TOMALSKA
Data wytworzenia: 2011-09-05 godz. 13.10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-05 godz. 14:05

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę opon do pojazdów STAR 266
Nr referencyjny: 23-ZP-09-11
Termin składania ofert: 13.09.2011 r., godz. 10:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-09-05, godz. 12:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-05 godz. 13:38
Ostatnia zmiana: 2011-10-13 godz. 12:20 /dodano: unieważnienie postępowania/

Jednostka Wojskowa 4651, ul. Zielona b/n, 81-929 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę agregatów i części do statków powietrznych
Nr referencyjny: 25/ZLT/Dec.291/4651/2011
Termin składania ofert: 16.09.2011r. do godz. 09:00
Wytwarzający: Joanna Jakubowska
Czas wytworzenia: 2011-09-05 godz. 08:28
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-05 godz. 13:19

Jednostka Wojskowa 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów poligraficznych i introligatorskich dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP
Nr referencyjny: 048/11
Termin składania ofert: 13.09.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiedający: Joanna Kozłowska
Data wytworzenia: 2011-09-02 godz. 14.30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-02 godz. 14:51

Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na ZAKUP,DOSTAWĘ I MONTAŻ ZASILACZY BEZPRZERWOWYCH (UPS) DLA STACJI RADIOLOKACYJNYCH NUR 12.
Nr referencyjny: UW/14/IW/11
Termin składania ofert: 16.09.2011 r.,godz. 09.30
Wytwarzający: Anna Sztuczka
Czas wytworzenia: 2011-09-02
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-02 godz. 13:50

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz,
ogłasza przetarg na dostawę kordzików oficera Marynarki Wojennej
Nr referencyjny: 73/2011
Termina składania ofert: 14.09.2011 r. godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Szymczak
Czas wytworzenia: 2011-09-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-02 godz. 09:00

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz,
ogłasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do 7,62mm UKM-2000C
Nr referencyjny: 72/2011
Termin składania ofert: 14.09.2011 r. godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Szymczak
Czas wytworzenia: 2011-09-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-01 godz. 14:50

Jednostka Wojskowa Nr 4653, 84-313 Siemirowice
ogłasza przetarg na dostawę przyrządów i urządzeń pokładowych do statków powietrznych

Nr referencyjny:
26/U/ZLT/4653/2011
Termin składania ofert: 09.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający: Barbara JAKUBIEC
Data wytworzenia: 2011-09-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-01 godz. 14:50

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę oprogramowania oraz sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 044/11
Termin składania ofert: 13.09.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Joanna Dworakowska
Data wytworzenia: 01.09.2011, godz. 09.40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-01 godz. 13:25

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę urządzeń rozgłoszeniowych na samochodzie BARYTON, prowadzonym w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą
Numer referencyjny: W/128/07/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta Trąbińska
Czas wytworzenia: 2011-09-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-01 godz. 13:25

Jednostka Wojskowa 2286, 45-076 Opole
ogłasza przetarg na zakup i instalacje systemu depozytorów kluczy dla JW 2286 Opole
Nr referencyjny: 02/2011
Wytwarzający: Janusz Leśniak
Czas wytworzenia: 2011-08-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-01 godz. 08:50

Jednostka Wojskowa 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętów i akcesoriów służby łączności i informatyki.
Numer referencyjny: ZP/41/2011
Termin składania ofert: 13.09.2011r., godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior/Edyta Konior                
Czas wytworzenia: 2011-08-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-31 godz. 15:25
Ostatnia zmiana: 2011-09-27 godz. 12:30 /dodano zawiadomienie o zawarciu umowy/ 

Jednostka Wojskowa 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę mikrobusów - 5 sztuk.
Numer referencyjny: ZP/52/2011.
Termin składania ofert: 12.10.2011 r.,godz. 12:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior/Edyta Konior                
Czas wytworzenia: 2011-08-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-31 godz. 15:20
Ostatnia zmiana: 2011-09-14 godz. 12:04 /dodano: zmiana treści ogłoszenia, SIWZ oraz załącznika nr 1 do SIWZ - druk oferty/

Jednostka Wojskowa 4651, ul. Zielona b/n, 81-929 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę 2 sztuk masek tlenowych typu MC10-02-54, będących częścią instalacji tlenowej samolotu M-28 Bryza 1.
Nr referencyjny: 23/ZLT/Dec.291/4651/2011
Termin składania ofert: 15.09.2011 r., godz. 09:00
Wytwarzający: Joanna Jakubowska
Czas wytworzenia: 2011-08-30 godz. 09:47 
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-30 godz. 12:35
Ostatnia zmiana: 2011-09-16 godz. 09:57 /dodano informację o zamknięciu postępowania/ 

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz,
ogłasza przetarg na zakup oprogramowania oraz dostosowania transponderów AIS SAAB R4 z "silent mode" do wersji W-AIS zgodnie ze STANAG 4668 Edycja 2
Nr referencyjny: 69/2011
Termina składania ofert: 12.09.2011 r. godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Kamila Skrzypa
Czas wytworzenia: 2011-08-30
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-30 godz. 14:55

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę sprzętu OPBMR na doposażenie warsztatu, prowadzonym w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą
Numer referencyjny: W/133/08/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska
Czas wytworzenia: 2011-08-30
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-30 godz. 11:40

Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na rozbudowę systemu depozytorów na klucze
Nr referencyjny: 12/2011
Termin składania ofert: 02.09.2011., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-08-25 godz. 13:53
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-26 godz. 08:25 

Jednostka Wojskowa  2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup tonerów (wkładów barwiących) do kserokopiarek dla potrzeb Jednostki Wojskowej nr 2063 oraz instytucji będących na zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 041/11
Termin składania ofert: 07.09.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Joanna Dworakowska
Data wytworzenia: 2011-08-25 godz. 14:20
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-25 godz. 15:05

Jednostka wojskowa 3470 Komorowo, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasza przetarg na różny sprzęt i artykuły biurowe w tym tonery i tusze do drukarek 
Nr referencyjny: 12/2011
Termin składania ofert: 02.09.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Rafał Ratyński
Czas wytworzenia: 2011-08-24
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-24 godz. 13:15
Ostatnia zmiana: 2011-09-01 godz. 13:40 /dodano odpowiedź na zapytanie/

Jednostka Wojskowa 1155, 30-901 Kraków 50
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do samolotu CASA C-295M,
M-28B/PT Skytruck oraz śmigłowca Mi-2RL i Mi-8P/SAR dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice
Nr referencyjny: 17/STL/2011
Termin składania ofert: 19.09.2011r., godz. 10.00
Wytwarzający: Andrzej Gołębiowski
Czas wytworzenia: 2011-08-24
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-24 godz. 14:35

Jednostka Wojskowa 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę asortymentu służby mundurowej VI
Numer referencyjny: ZP/50/2011.
Termin składania ofert: 07.09.2011 r., godz. 12:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior               
Czas wytworzenia: 2011-08-24
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-24 godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2011-10-04 godz. 13:05 /dodano zzawiadomienie o zawarciu umowy - zadanie nr 1/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na konserwację, serwis i naprawę maszyn oraz urządzeń introligatorskich dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP.
Nr referencyjny: 045/11
Termin składania ofert: 01.09.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Kozłowska
Data wytworzenia: 2011-08-23 godz. 15.15
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-24 godz. 08:22

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę instalacji systemu depozytorów kluczy w obiekcie Banacha 2 dla JW2063.
Nr referencyjny: 046/11
Termin składania ofert: 31.08.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Tomalska
Data wytworzenia: 2011-08-23 godz. 14.15
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-24 godz. 08:18

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłasza przetarg na dostawę zestawów sprzętu nurka lekkiego
Nr referencyjny: 57/2011
Termin składania ofert: 05.09.2011 r. godz. 09.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Ołdakowska - Borysewicz
Czas wytworzenia: 2011-08-23
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-23 godz. 12:33

Jednostka Wojskowa 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę asortymentu służby mundurowej V
Numer referencyjny: ZP/49/2011.
Termin składania ofert: 30.08.2011 r., godz. 11:00.

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-08-22          
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-23 godz. 08:40
Ostatnia zmiana: 2011-09-12 godz. 13:57 /dodano zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę plecaków ze stelażem (do 50 litrów) oraz toreb transportowych.
Numer referencyjny: ZP/48/2011.
Termin składania ofert: 03.10.2011 r., godz. 12:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior                
Czas wytworzenia: 2011-08-22
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-22 godz. 13:15
Ostatnia zmiana: 2011-10-14 godz. 09:00 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy - zadanie nr 2/

Jednostka Wojskowa 3293, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz.
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do samolotu   M-28B, śmigłowca M-17, śmigłowca W-3.
Nr referencyjny: 20/2011
Termin składania ofert: 02.09.2011 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Marlena Staszak-Migoń
Czas wytworzenia:2011-08-19 godz. 14:25
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-22  godz.08:00

Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na ZAKUP I DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH I JEDNORAZOWYCH DO ŚMIGŁOWCÓW
Nr referencyjny: UW/09/IW/11
Termin składania ofert: 09.09.2011, godz.. 10:30
Wytwarzający: Anna SZTUCZKA
Czas wytworzenia: 2011-08-19
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-19 godz. 14:45

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę urządzeń aparatowni transmisyjnej RWŁC-10/T
Numer referencyjny: W/139/08/2011
Termin składania ofert: 30.08.2011 r., godz. 08:00
Zmiana terminu składania ofert: do dnia 14.09.2011r. do godz. 08:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA/Krzysztof GLAMOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-08-18 godz. 08:27
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-17 godz. 13:33
Ostatnia zmiana: 2011-11-02 godz. 10:356/dodano
ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04 – 470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę trenażera strzeleckiego stacjonarnego (TSS-1 i TSS-4) z podziałem na 2 zadania:
- zadanie nr 1: dostawa trenażera strzeleckiego stacjonarnego TSS-1 w ilości 2 kpl.
- zadanie nr 2: dostawa trenażera strzeleckiego stacjonarnego TSS-4 w ilości 1 kpl.
Numer referencyjny: W/138/08/2011
Termin składania ofert: 29.08.2011 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA/Konrad NOSOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-08-17 godz. 12:26
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-17 godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2011-09-23 godz. 14:25 /dodano
ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 0-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę opon, dętek i wkładów ochronnych do pojazdów STAR 266, STAR 244, STAR 200 oraz HONKER
Nr referencyjny: 21-ZP-08-11
Termin składania ofert : 25.08.2011 r., godz. 10:00
Zmiana terminu składania ofert:  31.08.2011 r. o godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-08-17 godz. 10:30
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-17 godz. 11:35
Ostatnia zmiana: 2011-09-02 godz. 13:10 /dodano
wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa nr 4724,ul. Tyniecka 45,30-901 Kraków.
ogłasza przetarg na zakup i dostawę asortymentu służby mundurowej
Nr referencyjny:  ZP/46/2011.
Termin składania ofert: 29.08.2011 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior
Czas wytworzenia: 2011-08-17
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-17 godz. 11:30
Ostatnia zmiana: 2011-09-08 godz. 13:38 /dodano zzawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78,98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na rozbudowę systemu depozytorów na klucze
Nr referencyjny:  11/2011
Termin składania ofert: 24.08.2011 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola Jeziorska
Czas wytworzenia:2011-08-16 godz. 13:48
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-17 godz. 11:15

Jednostka Wojskowa 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę lin stalowych wychwytujących, nylonowych taśm łączących oraz zestawów krążków podpierających do urządzeń awaryjnego hamowania samolotów typu BAK-12/P-IV”
Nr referencyjny: 26/Dec/2011
Termin składania ofert: 29.08.2011 r.,godz. 1100
Wytwarzający: Magdalena Góral-Kozłowska
Czas wytworzenia: 2011-08-12
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-12 godz. 13:54
Ostatnia zmiana: 2011-10-04 godz. 14:53 /dodano: informacja o wynikach/

Jednostka Wojskowa 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę zestawów słuchawkowych z przełącznikiem PTT DUAL do AN/PRC 152/148 - 70kpl.
Numer referencyjny: ZP/43/2011
Termin składania ofert: 23.09.2011 godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk              
Czas wytworzenia: 2011-08-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-11 godz. 12:53
Ostatnia zmiana: 2011-10-25 godz. 13:05/dodano zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 1551; ul. Wojska Polskiego 78; 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę rzutników i kserokopiarki z podziałem na 2 części: część 1 - kserokopiarka, część 2 - rzutniki
Nr referencyjny: 10-11 (212367)
Termin składania ofert: 22.08.2011., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-08-05 godz. 11:07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-11 godz. 12:41

Jednostka Wojskowa 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę obuwia
Numer referencyjny: ZP/44/2011.
Termin składania ofert: 23.09.2011 r.,godz. 12:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior                
Czas wytworzenia: 2011-08-10
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-10 godz. 15:25
Ostatnia zmiana: 2011-10-27 godz. 14:59/dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę szycia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Nr referencyjny: 043/11
Termin składania ofert: 18.08.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Joanna DWORAKOWSKA
Data wytworzenia: 10.08.2011 godz. 11:45
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-10 godz. 15:25

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę usługi żywienia
Numer referencyjny: ZP/45/2011
Termin składania ofert: 16.08.2011r. do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-08-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-09 godz. 14:35
Ostatnia zmiana: 2011-08-22 godz. 13:47 /dodano zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę telefonu satelitarnego IRYDIUM
Numer referencyjny: ZP/42/2011
Termin składania ofert: 08.09.2011r. do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-08-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-09 godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2011-09-26 godz. 10:37 /dodano zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 1189, ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz
ogłasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych (tśm) do pojazdów bojowych.
Nr referencyjny: 7/SCzS 1 BLog /2011
Termin składania ofert:  25.08.2011r. godz. 08.45.
Wytwarzający/Odpowiadający: kpt. Piotr GÓRNIAK
Czas wytworzenia: 2011-08-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-09 godz. 12:07

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę artykułów i materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego
Nr referencyjny: 20-ZP-08-11
Termin składania ofert: 17.08.2011 r., godz. 10:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-08-09, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-09 godz. 12:04
Ostatnia zmiana: 2011-08-18 godz. 13:57 /dodano:
wynik postępowania /
Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do samolotu F-16
Nr referencyjny: ZP 28/VII/11
Termin składania ofert: 19.08.2011 r. godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Treumann
Czas wytworzenia: 2011-08-08, 15:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-09 11:53
Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę środków indykacyjnych do sprzętu OPBMR
Nr referencyjny: W/132/08/2011
Termin składania ofert: 19.08.2011 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA /ppłk Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-08-05; 09:19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-05; 10:53
Ostatnia zmiana: 2011-10-13 godz. 09:18 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 3797, ul. Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu i wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 5 - Zestawienie cenowe przedmiotu zamówienia
Nr referencyjny: 10/2011
Termin składania  ofert: 16.08.2011 godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Trejnis
Czas wytworzenia: 2011-08-05
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-05, godz. 10:51
Ostatnia zmiana: 2011-08-17 godz. 11:20 /dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty /

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów poligraficznych i introligatorskich dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP
Nr referencyjny: 040/11
Termin składania ofert: 11.08.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Tomasz Szeffner
Data wytworzenia: 2011-08-03 godz. 15.04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-04 godz. 10:22

Jednostka wojskowa 3470 Komorowo; ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasz przetarg na stacje graficzne, monitory, notebooki
Nr referencyjny: 11/2011
Termin składania ofert: 12.08.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ratyński Rafał
Czas wytworzenia: 2011-08-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-04 godz. 10:15
Ostatnia zmiana: 2011-08-16 godz. 13:12 /dodano zawiadomienie o wyborze oferty/

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłasza przetarg na zakup oprogramowania oraz dostosowania transponderów AIS SAAB R4 z "silent mode" do wersji W-AIS zgodnie ze STANAG 4668 Edycja 2
Nr referencyjny: 46/2011
Termin składania ofert: 16.08.2011 r. godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Szymczak
Czas wytworzenia: 2011-08-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-03 godz. 14:27

Jednostka wojskowa 3470 Komorowo; ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasz przetarg na sprzet i akcesoria monitoringu
Nr referencyjny: 10/2011
Termin składania ofert: 09.08.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ratyński Rafał
Czas wytworzenia: 2011-08-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-02 godz. 13:37

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę usługi żywienia
Numer referencyjny: ZP/36/2011
Termin składania ofert: 08.08.2011r. do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-08-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-02 godz. 13:35
Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę w zakresie przeglądu, obsługi okresowej oraz naprawy urządzeń szkolno – treningowych stanowiących wyposażenie  strzelnic.
Nr referencyjny: W/114/07/2011
Termin składania ofert: 16.08.2011 r. godz. 08:00
Zmiana terminu składania ofert: 26.08.2011r. do godz. 08:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA /ppłk Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-08-01; 13:52
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-01 godz. 14:52
Ostatnia zmiana: 2011-09-27 godz. 11:35 /dodano
ogłoszenie o zamknięciu postępowania w zakresie zadania nr 2/
Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę urządzeń aparatowni transmisyjnej RWŁC-10/T
Nr referencyjny: W/112/07/2011
Termin składania ofert: 12.08.2011 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA /ppłk Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-08-01; 13:37
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-01; 14:52
Ostatnia zmiana: 2011-08-12 godz. 14:17 /dodano: ogłoszenia o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 1551; ul. Wojska Polskiego 78; 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na 3 części:
część 1 - Notebooki wraz z oprogramowaniem,
część 2 - UPS,
część 3 - Pozostały sprzęt komputerowy
Nr referencyjny: 222958-2011
Termin składania ofert: 12.08.2011., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-07-29 godz. 13:26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-01 godz. 10:14

Jednostka Wojskowa nr 1933,ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź
ogłasza przetarg na usługi regeneracji silników czołgowych w 2011 roku
Nr referencyjny: MON 2/T/2011
Termin składania ofert: 23.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dariusz Dąbrowski
Czas wytworzenia: 2011-07-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-29 godz. 15:11
Ostatnia zmiana: 2011-09-06 godz. 11:11 /dodano
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2/
Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu sportowego
Numer referencyjny: ZP/39/2011
Termin składania ofert: 12.08.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-29 godz. 13:29
Ostatnia zmiana: 2011-09-01 godz. 08:42 /dodano zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę  indywidualnej polowej paczkowanej normy wyżywienia SRG
Nr referencyjny: W/130/07/2011
Termin składania ofert: 09.08.2011 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta CIEKOT/Tomasz ZIMOLUŻYŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-07-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-29 godz. 13:23
Ostatnia zmiana: 2011-08-25 godz. 10:18 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy /

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę  wyposażenia specjalistycznego zespołu rozpoznania skażeń AGAT-20C
Nr referencyjny: W/127/07/2011
Termin składania ofert: 09.08.2011 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta CIEKOT/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-07-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-28 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2011-09-01 godz. 15:00 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy /

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę wyposażenia specjalistycznego zespołu rozpoznania skażeń PCHR -54M1.
Nr referencyjny: W/109/07/2011
Termin składania ofert: 09.08.2011 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta CIEKOT/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-07-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-28 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2011-09-13 godz. 13:40 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy /

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę serwerów -zestaw SR1A ze streamerem -2 sztuki
Numer referencyjny: ZP/37/2011
Termin składania ofert: 07.09.2011 do godziny 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-07-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-28 godz. 12:50
Ostatnia zmiana: 2011-09-21 godz. 13:09 /dodano: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - po ponownym rozpatrzeniu ofert

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę wyrzutnika pneumatycznego
Numer referencyjny: ZP/40/2011
Termin składania ofert: 10.08.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-07-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-28 godz. 12:39
Ostatnia zmiana: 2011-08-22 godz. 13:15 /dodano: zzawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na usługę ekspertyzy naukowej nt. Przydatność istniejących tabel dekompresyjnych i możliwość stosowania ich w planowaniu nurkowania w Wojskach Specjalnych.
Numer referencyjny: ZP/38/2011
Termin składania ofert: 10.08.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-27 godz. 13:31
Jednostka wojskowa 3470 Komorowo; ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasz przetarg na pakiety oprogramowania
Nr referencyjny: 9/2011
Termin składania ofert: 03.08.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ratyński Rafał
Czas wytworzenia: 2011-07-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-26 godz. 14:28
Ostatnia zmiana: 2011-08-05 godz. 13:58 /dodano: 
zawiadomienie o wyborze oferty/
Jednostka Wojskowa 4651, Ul. Zielona b/n, 81-929 Gdynia
ogłasza przetarg na dostawę części i wyrobów do śmigłowca W-3 oraz samolotu An-28
Nr referencyjny: 20/ZLT/Dec.291/4651/2011
Termin składania ofert: 11.08.2011r. do godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Jakubowska
Czas wytworzenia: 2011-07-26, godz. 08:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-26 godz. 11:23

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup maszyn introligatorskich dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP
Nr referencyjny: 039/11
Termin składania ofert: 06.09.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Joanna Dworakowska
Data wytworzenia: 2011-07-22 godz. 14.28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 14:43

Jednostka Wojskowa 1189, ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz
ogłasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych (tśm) do pojazdów bojowych.
Nr referencyjny: 6/SCzS 1 BLog /2011
Termin składania ofert: 04.08.2011r. o godz. 08.45.
Wytwarzający/Odpowiadający: kpt. Piotr GÓRNIAK
Czas wytworzenia: 2011-07-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 14:42
Ostatnia zmiana: 2011-08-22 godz. 13:02 /dodano
ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 2286, 45-076 Opole, skr. poczt. 307
ogłasza przetarg na zakup i instalacje systemu depozytorów kluczy dla JW 2286 Opole
Nr referencyjny: 01/2011
Termin składania ofert: 11.08.2011r. godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: kpt. Marek Milewski
Czas wytworzenia: 2011-07-21
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-21 godz. 14:42

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę  automatycznego sygnalizatora skażeń chemicznych i promieniotwórczych TAFIOS - B
Nr referencyjny: W/120/07/2011
Termin składania ofert: 02.08.2011 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta CIEKOT/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-07-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-21; godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2011-09-28 godz. 14:40 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy /

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na konserwację, serwis i naprawę maszyn oraz urządzeń introligatorskich dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP
Nr referencyjny: 038/11
Termin składania ofert: 02.08.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Antoni PAWŁOWSKI
Data wytworzenia: 2011-07-20 godz. 14.29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-20 godz. 14:43

Jednostka Wojskowa 3797, ul. Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu i wyposażenia informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek kserokopiarek i faksów zgodnie z załącznikiem nr 5 - Zestawienie cenowe przedmiotu zamówienia.
Dopuszczalność składania ofert częściowych – dwa zadania:
Cześć I – sprzęt informatyczny
Część II – materiały eksploatacyjne
Nr referencyjny: 09/2011
Termin składania  ofert: 29.07.2011 godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Trejnis
Czas wytworzenia: 2011-07-20
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-20, godz. 08:30
Ostatnia zmiana: 2011-08-10 godz. 10:55 /dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę oprogramowań komputerowych z przeznaczeniem dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
Nr referencyjny: 037/11
Termin składania ofert: 28.07.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Tomasz Szeffner
Data wytworzenia: 2011-07-19 godz. 14.50
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-19 godz. 15:35
Ostatnia zmiana: 2011-07-27 godz. 09:57 /dodano:
zmiana ogłoszenia i SIWZ/

Jednostka Wojskowa 4392, Nowy Glinnik, 97-217 Lubochnia
ogłasza przetarg na zakup części zamiennych do śmigłowca (w częściach zwanych w dalej pakietami)
Nr referencyjny: P-9/11
Termin składania ofert: 08.08.2011 r., godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Dobosz
Czas wytworzenia: 2011-07-19
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-19 godz. 13:25
Ostatnia zmiana: 2011-08-11 godz. 12:37 /dodano: ogłoszenia o zamknięciu postępowania /

Jednostka Wojskowa 4229, ul Poznańska 58, 50-984 Wrocław 2
ogłasza przetarg na dostawę kuchni kontenerowych, kuchni polowych KPŻ-100 i  KPŻ-170 oraz  polowych podgrzewaczy do wody PPGW - 200M
Nr referencyjny: TECH/160/MON/2011
Termin składania ofert: 23.08.2011 do godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Krzysztof KUBIAK
Czas wytworzenia: 2011-07-15 godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-15 godz. 11:21
Ostatnia zmiana: 2011-09-27 godz. 14:50 /dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania /

Jednostka Wojskowa 4229, ul Poznańska 58, 50-984 Wrocław 2
ogłasza przetarg na dostawę spustów elektromagnetycznych KMS-1 do 12,7 mm wkm NSWT
Nr referencyjny: TECH/162/MON/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Marek MRUCZEK
Czas wytworzenia: 2011-07-14 godz. 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-14 godz. 15:02
Ostatnia zmiana: 2011-08-26 godz. 11:33 /dodano:
informację o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 4219, 08-521 Dęblin
ogłasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do statków powietrznych (TS11 ISKRA; śmigłowiec SW-4; śmigłowiec Mi-2)
Nr referencyjny: 38/11/N
Termin składania ofert: 19.08.2011 r.
Wytwarzający: Małgorzata Kowalczyk
Data wytworzenia: 2011-07-13, godz. 14:36
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-13 godz. 14:51
Ostatnia zmiana: 2011-08-12 godz. 14:56 /dodano:
wyjaśnienia II/

Jednostka Wojskowa Nr 4653; 84-313 Siemirowice
ogłasza przetarg na dostawę agregatów i części zamiennych do samolotów i śmigłowców
Nr referencyjny: 20/U/ZLT/4653/2011
Termin składania ofert: 28.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający: Barbara JAKUBIEC
Data wytworzenia: 2011-07-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-13 godz. 14:41

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę indywidualnego pakietu do likwidacji skażeń IPLS-1
Nr referencyjny: 034/11
Termin składania ofert: 26.07.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Antoni PAWŁOWSKI
Data wytworzenia: 2011-07-13 godz. 10.00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-13 godz. 12:50

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę radiosondy typu RS92-D wraz z balonami typu TA 200 TOTEX do sondowania atmosfery oraz balonów do sondowania atmosfery typu TA 200 TOTEX.
Nr referencyjny: W/111/07/2011
Termin składania ofert: 26.07.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-07-13; godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-13; godz. 11:06
Ostatnia zmiana: 2011-09-01 godz. 14:38 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy /

Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na zakup i dostawę środków pirotechnicznych typu TWU i PK-16M
Nr referencyjny: UW/03/IW/11
Termin składania ofert: 27.07.2011,GODZ. 09.30
Wytwarzający: Lech CZAPLA
Czas wytworzenia: 2011-07-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-13 godz. 09:54
Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i montaż systemu zasilania awaryjnego UPS i jego uruchomienie w obiekcie Dowództwa Garnizonu Warszawa, Plac Piłsudskiego 4.
Nr referencyjny: 036/11
Termin składania ofert: 21.07.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Tomasz Szeffner
Data wytworzenia: 2011-07-12 godz. 13.02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-12 godz. 15:00

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na usługę wynajmu hal namiotowych oraz kontenerów kuchennych wraz z wyposażeniem
Nr referencyjny: 18-ZP-07-11
Termin składania ofert: 19.07.2011 r., godz. 10:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-07-11, godz. 12:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-11 godz. 14:21
Ostatnia zmiana: 2011-07-19 godz. 15:33 /dodano wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów papierniczych z przeznaczeniem dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 035/11
Termin składania ofert: 20.07.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Szeffner
Data wytworzenia: 2011-07-11 godz. 12.46
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-11 godz. 14:18

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu mechanizacji prac biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych
Nr referencyjny: 031/11
Termin składania ofert: 19.07.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Szeffner
Data wytworzenia: 2011-07-11 godz. 9.12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-11 godz. 10:18

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych  do pojazdów bojowych
Nr referencyjny: 38/2011
Termin składania ofert: 18.07.2011 r. godz. 08.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Szymczak
Czas wytworzenia: 2011-07-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-08 godz. 08:13

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę urządzeń treningowych i sprzętu sportowego
Numer referencyjny: ZP/35/2011
Termin składania ofert: 26.07.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-07 godz. 09:33
Ostatnia zmiana: 2011-08-16 godz. 14:10 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4229, ul Poznańska 58, 50-984 Wrocław 2
ogłasza przetarg na remont pieców piekarskich OPP na przyczepie dwuosiowej oraz ciastowni polowych XCN-1 na Starze 660 i Starze 266
Nr referencyjny: ŻYW/157/MON/2011
Termin składania ofert: 29.07.2011 r., godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Robert KLIN
Czas wytworzenia: 2011-07-06 godz. 13:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-06 godz. 15:25
Ostatnia zmiana: 2011-08-01 godz. 14:55 /dodano: informacja o zamknięciu postępowania
/

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę asortymentu służby czołgowo - samochodowej.
Numer referencyjny: ZP/34/2011
Termin składania ofert: 20.07.2011 r., godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jastrzębski/Anna Osowiecka   
Czas wytworzenia: 2011-07-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-06 godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2011-08-25 godz. 10:47 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia  /

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kontenerów sanitarnych - 10 kpl.
Nr referencyjny: ZP/33/2011
Termin składania ofert: 19.08.2011r. do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior
Czas wytworzenia: 2011-07-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-07-05 godz. 08:40
Ostatnia zmiana: 2011-10-25 godz. 12:48 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia /

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę pił spalinowych - 459 kpl.
Nr referencyjny: W/96/06/2011
Termin składania ofert: 14.07.2011 do godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna EDELSZEJN/ ppłk Dariusz NAGRABSKI
Czas wytworzenia: 2011-07-01; godz. 12:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-01; godz. 14:13
Ostatnia zmiana: 2011-09-16 godz.12:10 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy /

Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na naprawę i regenerację UiSW i części  do sprzętu pozyskanego  z armii niemieckiej. Naprawa i regeneracja zespołów  do czołgu LEOPARD 2A4  i TRANSPORTERA M 113.
Nr referencyjny: UW/05/IW/11/A
Termin składania ofert: 03.08.2011 r. ,GODZ. 10.30
Wytwarzający: Janusz OSOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-07-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-01 godz. 14:06