Oświadczenia majątkowe

 

 

OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM

Oświadczenia o stanie majątkowym zostały złożone zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.).

 

  • Minister Obrony Narodowej

Tomasz Siemoniak

 

  • Sekretarz Stanu

         Czesław MROCZEK