2009-2010
DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku  (M.P. 2010 r., nr 100, poz. 1176)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie (M.P. 2010 r., nr 100, poz. 1175)
Umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Pekinie dnia 16 grudnia 2009 r. (M.P. 2010 r., nr 97, poz. 1131)
Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Pekinie dnia 16 grudnia 2009 r. (M.P. 2010 r., nr 97, poz. 1132)
Oświadczenie Rządowe z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Narodowej Republiki Kolumbii o wojskowo-przemysłowej współpracy technicznej, podpisanego w Bogocie dnia 29 lipca 2010 r.(M.P. 2010 r., nr 95, poz. 1087)
Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Narodowej Republiki Kolumbii o wojskowo-przemysłowej współpracy technicznej, podpisane w Bogocie dnia 29 lipca 2010 r.(M.P. 2010 r., nr 95 poz. 1086)
Oświadczenie Rządowe z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Technicznym między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) reprezentowanym przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO dotyczącym wsparcia Państwa Przyjmującego dla JFTC, podpisanym w Bydgoszczy dnia 16 maja 2008 r. (M.P. 2010 r., nr 93, poz. 1073)
Porozumienie Techniczne między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) reprezentowanym przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO dotyczące wsparcia Państwa Przyjmującego dla JFTC, podpisane w Bydgoszczy dnia 16 maja 2008 r. (M.P. 2010 nr 93 poz. 1072)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (M.P. 2010 r., nr 87, poz. 1016)  


Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r. (Dz. U. 2010 r., nr 203, poz. 1347)

Oświadczenie Rządowe z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r. (Dz. U. 2010 r., nr 203, poz. 1348) 


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu (M.P. 2010 r., nr 72, poz. 913)


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 2010 r. nr 112-35-10 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Specjalnych (M.P. 2010 r., nr 65 poz. 839)


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 sierpnia 2010 r. z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-34-10 o wyznaczeniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (M.P. 2010 r.,nr 65, poz. 838) 


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-30-10 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała broni, generała dywizji oraz generała brygady (M.P. 2010 r., nr 65, poz. 834)


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. nr 112-22-10 o mianowaniu Dowódcy Marynarki Wojennej (M.P. 2010 r., nr 53 poz. 726) 


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. nr 112-17-10 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych (M. P. 2010 r., nr 44, poz. 623)


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. nr 112-16-10 o mianowaniu dowódców rodzajów Sił Zbrojnych (M.P. 2010 r., nr 44 poz. 622)


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2010 r. nr 112-11-10 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego (M. P. 2010 r., nr 43, poz. 613) 


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 kwietnia 2010 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowej nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej (M.P. 2010 r., nr 22, poz. 212) 


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu (M.P. 2010 r., nr 21, poz. 200)


OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r.w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. 2010 r., nr 15, poz. 158) 


KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (M. P. 2010 r., nr 10, poz. 107)


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 grudnia 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie (M. P. 2009 r., nr 81, poz. 1017)   


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 grudnia 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku (M. P. 2009 r., nr 81, poz. 1016)


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2009 r.o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej (M. P. 2009 r, nr 77, poz. 954)   


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 listopada 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (M. P. 2009 r., nr 74, poz. 926) 


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2009 r. nr 112-37-09 o nadaniu stopni oficerskich generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady (M. P. 2009 r., nr 74, poz. 925) 


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 listopada 2009 r. nr 112-34-09 o nadaniu stopnia generała brygady (M. P 2009 r., nr 74, poz. 922)


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 listopada 2009 r. nr 112-35-09 o nadaniu stopnia generała brygady (M. P. 2009 r., nr 74, poz. 923)


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 listopada 2009 r. nr 112-36-09o nadaniu stopnia generała brygady (M. P. 2009 r., nr 74, poz. 924)


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 października 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu (M. P. 2009 r., nr 65, poz. 857) 


Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony NarodowejZarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej