Jednostka Wojskowa 2305
 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305
 ul. Marsa 80 
04-520 Warszawa
 

Przetarg ograniczony na dostawę przewoźnego specjalnego zestawu sieciowego VSAT.
Nr ref. postępowania: 13/2014
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
do dnia 31.07.2014 r. do godziny 09:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK
Czas udostępnienia: 2014-07-03 godz. 9.30
Zmiana: 2014.07.10 godz. 16:15 - dodano odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu      
                                        Przetarg nieograniczony na dostawę elementów ekranów balistycznych.
Nr ref. postępowania: 12/2014
Termin składania ofert: 07.08.2014 r. do godz. 09:00
      
        
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz FORTUNA
Udostępniający: Mariusz FORTUNA
Czas udostępnienia: 2014-07-01 godz. 9:30
Zmiana: 2014.07.09 godz. 15:20 - dodano odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
____________________________________________________________________________________

Przetarg ograniczony na wykonanie modernizacji systemu VSAT.

Nr ref. postępowania: 10/2014
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
do dnia 04.07.2014 r. do godziny 09:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Przemysław JEZIOREK
Udostępniający: Przemysław JEZIOREK

Czas udostępnienia: 2014-06-05 godz. 11.00.

Zmiana: 2014.06.18 godz. 15:30 - dodano odpowiedzi na zapytania
 

UWAGA
Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 24.06.2014 r.do godziny 09.00.

Przetarg ograniczony na wykonanie usługi okresowych konserwacji systemu alarmowego, telewizji przemysłowej i kontroli dostępu oraz niezbędnych napraw tychże systemów.

Nr ref. postępowania: 9/2014
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym: 23.06.2014 r.godz. 09:00


Wytwarzający/Odpowiadający: Agata Puścian
Udostępniający: Agata Puścian
Czas udostępnienia: 2014-05-23 godz.14.30
Zmiana: 2014.05.23 godz. 15:15 - dodano  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana: 2014.07.09 godz. 13:30 - dodano  informację o wyniku postępowania
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę 100 kpl. pistoletów z tłumikiem.
Nr ref. postępowania: 08/DBi0/2014.
Nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.05.2014 r.godz. 9:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej BIEDRZYCKI
Udostępniający: Maciej BIEDRZYCKI.
Czas udostępnienia: 2014-05-14 godz. 13.00
Zmiana: 2014.05.20 godz. 15:30 - dodano  odpowiedzi na zapytania.
Zmiana: 2014.06.27 godz. 10:00 - dodano  informację o wyniku.
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych.
Nr ref. postępowania: 6/2014
Termin składania ofert 04.04.2014 r.godz. 09.00.
  Wytwarzający/ Odpowiadający: Aleksandra Potasińska
 Udostępniający: Aleksandra Potasińska
 Czas udostępnienia: 2014-03-26 godz. 11.00
 Zmiana: 2014.04.01 godz. 16:20 - dodano  odpowiedzi na zapytania
 Zmiana: 2014.04.29 godz. 12:45 - dodano informację o unieważnieniu postępowania
 Zmiana: 2014.04.30 godz. 09:00 - dodano informację o powtórzeniu czynności i wyniku postępowania
Uwaga:

Zamieszczono ogłoszenie dodatkowe.
Zmianie uległ termin składania ofert - 31.03.2014 r.godz. 09:00.
Przetarg na wykonanie usługi transportu – spedycji uzbrojenia
i sprzętu wojskowego /UiSW/

Nr ref. postępowania: 05/2014
Termin składania ofert 28.03.2014 r.godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej BIEDRZYCKI
Czas udostępnienia: 2014-03-20 godz. 16:13
Udostępniający: Maciej BIEDRZYCKI
Zmiana: 2014.03.21 godz. 09:00 - zamieszczono ogłoszenie dodatkowe
Zmiana: 2014.03.21 godz. 11:00 - zamieszczono ogłoszenie dodatkowe
Zmiana: 2014.03.31 godz. 15:00 - zamieszczono informację o wyniku.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
U W A G A :
Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.03.2014 r. do godz. 9.00.
Jednocześnie informuję, że otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 21.03.2014 r. o godz. 10.00 w Siedzibie Zamawiającego.

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych.
Nr ref. postępowania: 3/2014
Termin składania ofert 14.03.2014 r.godz. 09.00.
Wytwarzający/ Odpowiadający: Aleksandra Potasińska
Udostępniający: Aleksandra Potasińska
Czas udostępnienia: 2014-03-06 godz. 10.30
Zmiana: 2014.03.13 godz. 14:00 - dodano  odpowiedzi na zapytania oraz informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Zmiana: 2014.03.21 godz. 14:10 - dodano informację o unieważnieniu postępowania
  

Uwaga !!!
Zamawiający dokonał zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.01.2014 r. do godz. 09.00.Jednocześnie informuję, że otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 13.01.2014 r. do godz. 10.00.
Przetarg na wykonanie usługi żywienia w systemie zleconym dla kadry Jednostki
w czasie szkoleń, ćwiczeń i zgrupowań
Nr ref. postępowania: 01/2014

Wytwarzający/Odpowiadający: Maciej BIEDRZYCKI
Czas udostępnienia: 2014-01-02 godz. 16:13
Udostępniający: Maciej BIEDRZYCKI
Zmiana: 2014.01.07 godz. 12:40 - zodyfikowano formularze oferty ( załączniki 1.1-1.4).
Zmiana: 2014.01.09 godz. 14:40 - zamieszczono odpowiedzi na pytania oraz informację o zmianie terminu składania ofert i zmianie terminu otwarcia.
Zmiana: 2014.01.14 godz. 15:40 - zamieszczono informację o wyniku dla zadania nr 2 i zadania nr 3.
Zmiana: 2014.01.22 godz. 17:40 - zamieszczono informację o wyniku dla zadania nr 1.
Zmiana: 2014.01.23 godz. 16:40 - zmiana informacji o wyniku dla zadania nr 1.
Zmiana: 2014.01.24 godz. 12:00 - zamieszczono informację o wyniku dla zadania nr 4.


 

 

Przetarg nieograniczony na dostawe wody minerlanej soków owocowych i warzywnych.

Nr ref. postępowania: 30/2013

 Zmiana: 2014.01.14 godz. 16.00 - zamieszczono informację o wyniku
Uwaga !!!
Zamawiający dokonał zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.12.2013 r. do godz. 10.00.
Jednocześnie informuję, że otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w dniu 19.12.2013 r. o godz. 12.00 w Siedzibie Zamawiającego.

Uwaga!!!
Zamawiający modyfikuje Formularz ofertowy w zakresie ust. 5.
Zmodyfikowany formularz ofertowy zamieszczony poniżej.
 
Przetarg na na dostawę wody mineralnej oraz soków owocowych i warzywnych.
Nr ref. postępowania: 30/2013
 
Termin składania ofert: 16.12.2013 r. godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2013-12-04 godz. 17:00
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2013.12.09 godz. 15:15 - dodano zmodyfikowany Formularz ofertowy
Zmiana: 2013.12.14 godz. 22:31 - dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana:2014.01.14 godz.16.00 - dodano informację o wyniku postępowania

 
UWAGA !!!
Zamawiający modyfikuje Cześć I SIWZ w zakresie Działu III "Wymagania dotyczace wadium"Szczegółowe informacje zamieszczone poniżej.
 
 
Przetarg na wykonanie wykonanie usługi żywienia w systemie zleconym MSD – Warszawa i Gdańsk.
Nr ref. postępowania: 28/2013
Termin składania ofert: 19.12.2013 r. godz. 09:00
 

Wytwarzający/Odpowiadający: Agata PUŚCIAN
Czas udostępnienia: 2013-11-12 godz. 15:40
Udostępniający: Agata PUŚCIAN
Zmiana: 2013.11.20 godz. 16:09 - dodano odpowiedzi na zapytania, zmodyfikowaną część I SIWZ, załącznik 1.1 i 1.2 do SIWZ/
Zmiana: 2013.11.22 godz. 11:47 - dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana: 2013.12.11 godz. 11:22 - dodano  odpowiedzi na zapytania
Zmiana: 2013.12.16 godz. 12:02 - dodano  informację o modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Zmiana: 2013.12.20 godz. 15:15 - dodano  informację o wyniku postepowania w zakresie zadania nr 2
Zmiana: 2014.01.16 godz. 14:07 - dodano  informację o wyniku postepowania w zakresie zadania nr 1
Zmiana: 2014.02.21 godz. 13:37 - dodano  informację o zminie wyniku postepowania w zakresie zadania nr 1

 

  •