Projekty aktów prawnych - 2011 rok

2011 r.


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 30 grudnia 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2011-12-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-16 godz. 12:03
Ostatnia zmiana: 2012-01-24 godz. 15:10 /dodano: uwagi BBN, RCL, MF, MSW, MRiRW, MSZ/

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 30 grudnia 2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-12-30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-02 godz. 13:26
Ostatnia zmiana: 2012-01-24 godz. 08:30 /dodano: uwagi MSW/

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzoru legitymacji członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego oraz upoważnień dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji Badania wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 22 grudnia 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk

Czas wytworzenia: 2011-12-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-02 godz. 13:26
Ostatnia zmiana: 2012-01-17 godz. 11:09 /dodano: uwagi MT/

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 22 grudnia 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk

Czas wytworzenia: 2011-12-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-02 godz. 13:26
Ostatnia zmiana: 2012-01-17 godz. 10:45 /dodano: uwagi MSW oraz MT/

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków i trybu współpracy pomiędzy Komisją Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego a Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 22 grudnia 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-12-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2012-01-02 godz. 13:26
Ostatnia zmiana: 2012-10-31 godz. 11:30 /dodano: projekt przeredagowany w wyniku uzgodnień międzyresortowych  /

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 28 grudnia 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: mjr R. SIMLAT

Czas wytworzenia: 2011-12-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-30 godz. 10:26
Ostatnia zmiana: 2012-01-16 godz. 09:40 /dodano: uwagi MF, uwagi BBN, uwagi RCL, uwagi MSW, opinia o zgodności projetu z prawem UE/

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom - żołnierzom lub weteranom poszkodowanym - żołnierzom oraz wysokość funduszu na zapomogi opinia

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 12 grudnia 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: płk Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-11-24
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2011-12-13 godz. 12:50
Ostatnia zmiana: 2011-12-30 godz. 10:47 /dodano: uwagi MF, uwagi BBN, uwagi MSW, opinia dotycząca zgodności projektu z prawem UE/

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na naukę dla weterana poszkodowanego - żołnierza

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 12 grudnia 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: płk Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-11-24
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2011-12-13 godz. 12:40
Ostatnia zmiana: 2011-12-30 godz. 10:47 /dodano: uwagi MF, uwagi BBN, uwagi MSW, opinia dotycząca zgodności projektu z prawem UE/

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej 

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 14 listopada 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2011-11-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-05 godz. 13:58

Ostatnia zmiana: 2012-01-04 godz. 13:50 /dodano pismo do DPA RCL/


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 30 listopada 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2011-11-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-05 godz. 13:45

Ostatnia zmiana: 2011-12-13 godz. 14:55 /dodano uwagi MF i RCL oraz pismo do RCL/


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 14 listopada 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2011-11-14
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-22 godz. 13:56
Ostatnia zmiana: 2012-02-13 godz. 13:21 /dodano:
uwagi Kolegium ds. Służb Specjalnych/
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia składu konwentu uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 08 listopada 2011 r., a także uzgodniony w ramach konsultacji społecznych z organizacjami wskazanymi w OSR

Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Tomasz KULIKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-11-08
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-11-09 godz. 11:33
Ostatnia zmiana: 2011-12-19 godz. 09:18 /dodano odpowiedź na uwagi RCL,MNiSW i BBN/

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych, uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 20 października 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2011-10-20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-26 godz. 11:25
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 20 października 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2011-10-20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-26 godz. 11:25Ostatnia zmiana: 2012-06-12 godz. 12:00 /dodano: akceptacja GIODO, pismo do Kolegium ds. Służb Specjalnych/
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przyjęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 20 października 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2011-10-20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-26 godz. 11:25
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 20 października 2011 r.


Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-10-20
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-21 godz. 13:10
Ostatnia zmiana: 2012-02-03 godz. 11:10 /dodano odpowiedź na pismo z uwagami Ministerstwa Finansów/

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 11 października 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-10-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-06 godz. 14:46

Ostatnia zmiana: 2011-11-09 godz. 10:36 /dodano: uwagi BBN, uwagi RCL, uwagi MSWiA, uwagi MF, opinia o zgodności projektu z prawem UE/
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 05 października br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Simlat Robert
Czas wytworzenia: 2011-10-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-05 godz. 15:04
Ostatnia zmiana: 2011-11-29 godz. 11:30 /dodano: uwagi MF II
/
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej  i Służby Więziennej

projekt w dniu 29.07.2011 r.został skierowany na posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów.


Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2011-07-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-04 godz. 15:10

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające  rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 30 września br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-10-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-03 godz. 09:25
Ostatnia zmiana: 2011-11-16 godz. 13:41 /dodano: pismo do
RCL/
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 13 września br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2011-09-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-29 godz. 12:05

Ostatnia zmiana: 2012-06-18 godz. 14:47 /dodano: opinia o zgodności projektu z prawem UE/

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych zołnierzom w czynnej służbie wojskowej
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 13 września br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2011-09-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-29 godz. 11:55

Ropzorządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów zołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 13 września br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2011-09-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-29 godz. 11:30


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2012 roku do odbycia ćwiczeń w jednostakch przewidzianych do militaryzacji projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 20 września br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-29 godz. 11:10
Ostatnia zamiana: 2011-10-28 godz. 09:53 /dodano:
opinia o zgodności z prawem UE/
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 14 września br.


Wytwarzający/Odpowiadający: Robert SIMLAT
Czas wytworzenia: 2011-09-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-16 godz. 08:45

Ostatnia zmiana: 2011-10-05 godz. 15:07 /dodano uwagi MSWiA/

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 01 września br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-09-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-06 godz. 09:36

Ostatnia zmiana: 2011-09-29 godz. 11:15 /dodano opinię o zgodności z prawe UE/

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie przydzielenia jednostek zmilitaryzowanych projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 02 września br.

Wytwarzający/Odpowiadający:
Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2011-09-02
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-05 godz. 14:31
Ostatnia zmiana: 2011-10-27 godz. 11:32 /dodano:
odpowiedź dla Ministra Infrastruktury, uwagi II Ministra Infrastruktury/
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 01 wrzesnia br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2011-09-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-02 godz.14:25
Ostatnia zmiana: 2001-10-07 godz. 12:25 /dodano pismo do dyrektora DPA RCL/

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowoej lub przez niego nadzorowanych

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 01 sierpnia br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2011-08-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-23 godz.09:50
Ostatnia zmiana: 2011-10-27 godz. 11:22 /dodano uwagi:
uwagi MSWiA, zwolnienie z Komisji Prawniczej/

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 05 sierpnia br.


Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2011-08-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-16 godz.13:10
Ostatnia zmiana: 2011-08-22 godz. 13:31 /dodano opinię o zgodności projektu z prawem UE/

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz mienia będącego we władaniu tych jednostek niewykorzystywanego do realizacji ich zadań projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 08 sierpnia br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2011-08-09
Udostępniający:
Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-10 godz. 14:20
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 09 sierpnia br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2011-08-09
Udostępniający:
Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-10 godz. 14:20
Ostatnia zmiana: 2011-10-18 godz. 12:52 /dodano: prośba o zwolnienie z Komisji Prawniczej wraz z projektem, pismo - zwolnienie z Komisji Prawniczej, uwagi RCL, uwagi MF, uwagi MRiRW/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Wytwarzający/Odpowiadający:
Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2011-08-02
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-04 godz. 11:07
Ostatnia zmiana: 2011-10-03 godz. 09:45 /dodano uwagi RCL z 26.09 oraz  pisma do RCL, SKSS i Kolegium ds SS/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 02 sierpnia br.

Wytwarzający/Odpowiadający:
Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2011-08-02
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-03 godz. 10:10
Ostatnia zmiana: 2011-09-30 godz. 13:15 /dodano uwagi MF II?

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 28 lipca br.

Wytwarzający/Odpowiadający:
Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2011-07-28
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-03 godz. 09:52
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 15 lipca br.

Wytwarzający/Odpowiadający:
Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-07-14
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-20 godz. 08:45

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 12 lipca br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2011-07-15
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-18 godz. 09:40
Ostatnia zmiana: 2011-08-03 godz. 10:30 /dodano: uwagi RCL, opinia o zgodności z prawem UE/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 07 lipca br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-07-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-07 godz. 14:25

Ostatnia zmiana: 2011-12-06 godz. 14:10 /dodano: uwagi RCL/

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych

projekt w dniu 7 lipca br. został skierowany do RCL z wnioskiem o zwolnienie  z obowiązku rozpatrzenia projektu przez Komisję Prawniczą

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-07-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-07 godz. 14:18


ROZPORZĄDZENIE MON, MSWiA oraz MS zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej,Służby Więziennej oraz straży pożarnej

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-05 godz. 10:39
Ostatnia zmiana: 2011-08-03 godz. 10:01 /dodano:
odniesienie się do uwag RCL, projekt rozporządzenia po uzgodnieniach międzyresortowych/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 04 lipca br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2011-07-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-04 godz. 14:39
Ostatnia zmiana: 2011-07-18 godz. 10:04 /dodano: projekt skierowany dnia 15.07.2011 r. do Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą; brak uwag RCL, BBN, MF/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 30 czerwca br.

Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Maglalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-30
Udostępniający: mjr Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2011-06-30 godz. 14:45

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2011-05-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-24 godz. 11:45
Ostatnia zmiana: 2011-07-18 /dodano: opinia w sprawie zgodności z prawem UE, uwagi MF, uwagi BBN, uwagi MSZ, uwaci RCL/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych
 
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 20 czerwca 2011 r.
 
Wytwarzający/Odpowiadający: płk Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-06-21
Udostępniający: mjr Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 13:00

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania

projekt
został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 08 czerwca 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2011-06-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-15 godz. 12:46

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 07 czerwca 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-09 godz. 08:08
Ostatnia zmiana: 2011-07-27 godz. 13:18 /dodano:
uzasadnienie, projekt rozp skierowany do rozpatrzenia na posiedzenie Rady Ministrów, pismo w sprawie skierowania projektu do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów/
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu

projekt
został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 27 maja 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2011-05-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-02 godz. 14:12

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 19 maja 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2011-05-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-25 godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2011-06-07 godz. 09:00 /dodano: uwagi Ministra Finansów, uwagi Rządowego Centrum Legislacji/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w  jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 24 maja 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-05-25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-25 godz. 10:00

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 16 maja 2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-05-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-20 godz. 08:35
Ostatnia zmiana: 2011-09-07 godz. 11:50 /dodano: uwagi Ministerstwa Infrastruktury do projektu po konferencji uzgodnieniowej/


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

projekt
został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 18 maja 2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: płk Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-05-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-19 godz. 10:05


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

projekt
został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 18 maja 2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: płk Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-05-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-19 godz. 09:55


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 18 maja 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2011-05-18
Udostępniający: mjr Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2011-05-18 godz. 15:00ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 18 maja 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2011-05-18
Udostępniający: mjr Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2011-05-18 godz. 14:50ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród zapomóg żołnierzom niezawodowym

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 18 maja 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2011-05-18
Udostępniający: mjr Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2011-05-18 godz. 14:45


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie ustalania wysokości i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 18 maja 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-05-18
Udostępniający: mjr Jarosław ZEIDLER
Czas udostępnienia: 2011-05-18 godz. 14:03


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 10 maja 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: płk Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-05-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-11 godz. 13:23


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 6 maja 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2011-05-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-10 godz. 10:28


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 2 maja 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2011-05-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-06 godz. 16:25


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 22 kwietnia 2011 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-04-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-26 godz. 09:05


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

Wytwarzający/Odpowiadający: M. Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-04-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-21 godz. 11:10


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 20 kwietnia br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-04-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-20 godz. 11:14 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 30 marca br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2011-03-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-12 godz. 13:05   


Rozporządzenie MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

projekt  został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 30 marca br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2011-03-30
Udostępniający: Magda Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-30 godz. 14:10


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

projekt  został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 29 marca br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-03-28
Udostępniający: Magda Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-29 godz. 13:00


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych

projekt  został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 14 marca br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-03-14
Udostępniający: Magda Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-15 godz. 10:00
Ostatnia zmiana: 2011-04-11 godz. 11:11 /dodano
odpowiedź na uwagi Biura Bezpieczeństwa Narodowego/


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

projekt po poprawkach został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 2 marca br.
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2011-03-02
Udostępniający: Magda Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-02 godz. 15:07

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 24 lutego br.Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2011-02-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-24 godz. 12:07


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 21 lutego br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-02-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-21 godz. 15:05

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 11 lutego br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2011-02-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-18 godz. 15:08

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 11 lutego br.

Wytwarzający/Odpowiadający:
Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2011-02-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-14 godz. 13:41

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 11 lutego br.


Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2011-02-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-16 godz. 11:46

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

projekt w dniu 14.02.2011 r. został skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 15 lutego br.

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2011-02-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-16 godz. 11:46

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

04 lutego 2011 r., projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-01-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-04 godz. 15:20

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych
03 lutego 2011 r., projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2011-02-03
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-02-03 godz. 15:05

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

03 lutego 2011 r., projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2011-02-03
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-02-03 godz. 15:00

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

27 stycznia 2011 r., projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2011-01-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-27 godz. 12:59

USTAWA o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju
W dniu 7 marca br. Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o wstrzymaniu procedowania projektu ustawy o uchyleniu dekretu z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz. U. Nr 46, poz. 341 oraz z 2001 r. Nr 69, poz. 725).Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2011-01-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-27 godz. 12:58
ostatnia zmiana 2001 - 03-30, godz. 15:09 /dodano informację o wstrzymaniu procedowania projektu ustawy/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
17 stycznia 2011 r., projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.


Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2011-01-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-18 godz. 08:30

ZARZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw „Narodowego Programu Śmigłowcowego”

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2011-01-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-11 godz. 12:10