RZI Szczecin

2011 r.

 


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby kompleksu wojskowego w Szczecinie
Nr referencyjny: 29/D/2011
Termin składania ofert: 10.01.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-12-29, godz. 11:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-12-29 godz. 13:22

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę koksu przemysłowo - opałowego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji wojskowych na terenie RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 28/D/2011
Termin składania ofert: 27.01.2012 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-12-16 godz 09:35
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-12-16 godz. 13:31

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą  na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych, spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenie i udrażnianie w budynkach na terenie jednostek, instytucji i obiektów wojskowych zlokalizowanych w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin.
Nr referencyjny:  34/U/2011
Termin składania ofert: 07.12.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-11-29 godz. 15:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-29 godz. 15:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą  na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych, spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenie i udrażnianie w budynkach na terenie jednostek, instytucji i obiektów wojskowych zlokalizowanych w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin w okresie 01.12.2011 – 31.12.2012 r.
Nr referencyjny: 33/U/2011
Termin składania ofert: 04.11.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-26, 15:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-27 godz. 10:27

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane – konserwacyjne polegające na wymianie awaryjnych opraw oświetleniowych w budynkach wojskowych nr 1, 3, 4, 5 (PKOB 2420) w m.  Pruszcz będących w administrowaniu  WAK Świdwin.
Nr referencyjny: 170/RPK/11
Termin składania ofert: 08.11.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-24, 12:25
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-24 godz. 14:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy ścian i posadzek metodą hydroizolacji w piwnicy budynku biurowo-sztabowego nr 4 zlokalizowanego na terenie Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu.
Nr referencyjny: 168/RPR/11
Termin składania ofert: 03.11.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-18, godz. 12:55
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-18 godz. 14:15

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę maszyn warsztatowych.
Nr referencyjny: 27/D/2011
Termin składania ofert: 24.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-14 godz. 13:00
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-14 godz. 13:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych dot. wykonania remontu i przebudowy strzelnicy garnizonowej Typu B (PKOB 2420) zlokalizowanej na terenie JW 5018 w Dziwnowie.Nr referencyjny: 166/RBI/11
Termin składania ofert: 28.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-13, 13:55
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-13 godz. 14:31

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych dot. wykonania przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowego nr 20 z wykonaniem przyłączy wod-kan i elektrycznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku (PKOB 1274), w JW. 1223 Koszalin ul. IV Marca.Nr referencyjny: 164/RBI/11
Termin składania ofert: 27.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-12, 15:25
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-13 godz. 09:21

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku techniczno-usługowego nr 38 oraz budynku kontenerowego nr 110 zlokalizowanych w m. Świdwin.Nr referencyjny: 167/RPR/11
Termin składania ofert: 28.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-12, 13:40
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-12 godz.14:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku internatu nr 12 Nr referencyjny:  162/RPR/11
Termin składania ofert: 26.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-07, 15:05
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-07 godz.15:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynków nr 89 oraz 90 zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej 3346 Mrzeżyno
Nr referencyjny: 161/RPR/11
Termin składania ofert: 25.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-07, godz. 14:50
Udostepniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-07 godz.14:57
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na  wykonaniu dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  i częścią kosztową, dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych wg sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania „Integracja systemów alarmowych w kompleksie w Jednostce Wojskowej zlokalizowanej ul. Aleja Żołnierza 37 w miejscowości Stargard Szczeciński”.
Nr referencyjny: 15/UPT/2011
Termin składania ofert: 14.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-06, godz. 15:10
Udostepniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-07 godz. 08:43
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych dot. wykonania geomembrany dla KSP na terenie JW. 1749 w Stargardzie Szczecińskim (PKOB 2420).
Nr referencyjny: 159/RBI/11
Termin składania ofert: 21.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-06, godz. 14:15
Udostepniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-06 godz. 14:29
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty roboty budowlane polegające na konserwacji elementów strzelnicy garnizonowej typ „B” oś 200 m (PKOB 2420) – JW.3294 w Świdwinie.
Nr referencyjny: 163/RPR/11
Termin składania ofert: 21.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-06, godz. 12:40
Udostepniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-06 godz. 13:31
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynków nr 86 oraz 87 zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej 1965 Oleszno
Nr referencyjny: 160/RPR/11
Termin składania ofert: 21.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-06, godz. 13:05
Udostepniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-06 godz. 13:31
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie częściowej wymiany nawierzchni na terenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 17B w Szczecinie
Nr referencyjny: 158/RPR/11
Termin składania ofert: 21.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-06, godz. 13:20
Udostepniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-06 godz. 13:31
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne  strzelnicy garnizonowej typ „A” oś 300 m (PKOB 2420) zlokalizowanej na terenie JW 4094 w Wałczu.
Nr referencyjny: 157/RPK/11
Termin składania ofert: 19.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-04, godz. 14:20
Udostepniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-04 godz. 14:43
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu programów inwestycji wraz z dokumentacjami projektowymi, częścią kosztową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji na realizację zadania  „Przygotowanie infrastruktury do montażu kontenerowych magazynów”.
Nr referencyjny: 14/UPT/2011
Termin składania ofert: 11.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-10-03, godz. 15:15
Udostepniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-10-04 godz. 13:02
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą  na oczyszczeniu pasa ochrony zewnętrznej obiektów w Olesznie, Darłowie, Mrzeżynie i Złocieńcu.
Nr referencyjny: 32/U/2011
Termin składania ofert: 07.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-29 godz. 14:45
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-29 godz. 14:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczeń I piętra (sekretariat) budynku nr 22 zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 17B w Szczecinie.
Nr referencyjny: 156/RPK/11
Termin składania ofert: 07.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-22, godz. 14:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-23 godz. 10:41

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne dot. wykonania prac konserwacyjnych pokrycia dachowego budynku nr 22 (PKOB 1220) przy ul. Narutowicza 17b w m. Szczecin.
Nr referencyjny: 155/RPK/11
Termin składania ofert: 07.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-22, godz. 15:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-23 godz. 10:41

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na odbudowie toru wojskowej wąskotorowej bocznicy kolejowej nr 881 Świnoujście – Skład Ognica (PKOB 2121).
Nr referencyjny: 154/RPK/11
Termin składania ofert: 07.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-22, godz. 14:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-23 godz. 10:41

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu programów inwestycji na modernizację zbiorników paliwowych podziemnych jednopłaszczowych z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanych na terenach jednostek wojskowych.
Nr referencyjny: 13/UPT/2011
Termin składania ofert: 30.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-22, godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-22 godz. 12:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na cięciach pielęgnacyjnych drzew na terenach będących w  zarządzie RZI Szczecin.
Nr referencyjny: 31/U/2011
Termin składania ofert: 03.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-22, godz. 09:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-22 godz. 12:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych dot. wykonania termomodernizacji budynków nr 14 i 17 (PKOB 1220) zlokalizowanych na terenie JW w m. Koszalin.
Nr referencyjny: 153/RBI/11
Termin składania ofert: 06.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-21, godz. 13:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-21 godz. 14:17

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę znaków bezpieczeństwa i ppoż, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, tablic i tabliczek ,instrukcji ppoż. i BHP
Nr referencyjny: 24/D/2011
Termin składania ofert: 27.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-16 godz. 17:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-19 godz. 14:27

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na serwisie i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w  kompleksach wojskowych będących w zasobach RZI Szczecin.
Nr referencyjny:  30/U/2011
Termin składania ofert: 28.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-16 godz. 17:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-19 godz. 14:22

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kotłowni w celu przywrócenia do użytkowania w budynku nr 36 w Jaworzu gm. Kalisz Pomorski.
Nr referencyjny:  152/RPR/11
Termin składania ofert: 05.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-16 godz. 16:35
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-19 godz. 14:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania  „Modernizacja budynku nr 45 – hangar wraz z dobudówkami w miejscowości Darłowo”.
Nr referencyjny:  12/UPT/2011
Termin składania ofert: 26.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-16 godz. 08:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-16 godz. 09:42

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne dot. wykonania konserwacji budynku nr 2 (biurowo-sztabowy, PKOB 1274) w m. Wałcz.
Nr referencyjny:  151/RPK/11
Termin składania ofert: 30.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-15, 14:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-15 godz. 15:07

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu w budynku nr 28 magazynu ogólnego przeznaczenia będącym w administrowaniu WAK Świnoujście.
Nr referencyjny:  149/RPR/11
Termin składania ofert: 05.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-15, godz. 14:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-09-15 godz. 14:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynków nr 34, 35 oraz 36 zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 24 w Jednostce Wojskowej 4094 w Wałczu.
Nr referencyjny:  148/RPR/11
Termin składania ofert: 29.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-13 godz. 13:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-09-13 godz. 13:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na płukaniu kotłów, naprawie płaszczy, wykonaniu obmurzy i konserwacji kotłów WCO-80 w budynku nr 15 (kotłownia, PKOB 1274) w m. Kobylanka.
Nr referencyjny:  147/RPK/11
Termin składania ofert: 28.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-12 godz. 14:55
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-12 godz. 15:07

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - Remont budynku sztabowego nr 3 w KPW w Świnoujściu – wykonanie zagospodarowania terenu (PKOB 2112).
Nr referencyjny:   146/RBR/11
Termin składania ofert: 27.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aldona Marciszak
Czas wytworzenia: 2011-09-12, godz. 09:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-12 godz. 11:36

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku biurowo-sztabowym nr 9 przy ul. Ciasna 7 w Wałczu.
Nr referencyjny:  145/RPR/11
Termin składania ofert: 26.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-09-09 godz. 15:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-09 godz. 15:25

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne dot. wykonania częściowej wymiany stolarki okiennej w budynku nr 14 (hala gimnastyczna, PKOB 1265) w Kołobrzegu, ul. Koszalińska 76, JW 2117.
Nr referencyjny:  142/RPK/11
Termin składania ofert: 22.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-09-07, godz. 15:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-08 godz. 11:39

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne budynków w miejscowości Darłowo - Renowacja sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej zlokalizowanej na terenie Grupy Lotniczej Darłowo metodami bez wykopowymi zgodnie z przeprowadzoną w 2010 roku inspekcją kamerą CCTV (PKOB 2212).
Nr referencyjny:  141/RPK/11
Termin składania ofert: 22.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-09-07, godz. 15:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-08 godz. 11:39

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na zagospodarowaniu terenu przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Szczecinie.
Nr referencyjny:  29/U/2011
Termin składania ofert: 16.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-09-07, godz. 15:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-08 godz. 11:39

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na odbiorze i unieszkodliwieniu odpadów wytworzonych przez Wojskowe Administracje Koszar i Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie.
Nr referencyjny:  28/U/2011
Termin składania ofert: 15.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-09-07, godz.  14:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-07 godz. 14:47

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych - wykonanie wymiany odcinka sieci cieplnej między komorami przy budynku nr 58 zlokalizowanego przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu.
Nr referencyjny:  143/RPR/11
Termin składania ofert: 23.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-09-07, godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-07 godz. 14:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na kontroli stanu technicznego w 2011 roku obiektów infrastruktury lotniskowej na lotniskach wojskowych Świdwinie i Mirosławcu oraz lądowiskach w Darłowie i Świnoujściu.
Nr referencyjny:  27/U/2011
Termin składania ofert: 15.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-09-06, godz. 15:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-07 godz. 11:14

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego na uzupełnienie norm należności.
Nr referencyjny:  21/D/2011
Termin składania ofert: 17.10.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-09-06, godz. 12:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-06 godz. 14:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych dot. wykonania  systemów alarmowych w kompleksie wojskowym w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 250 (PKOB 1274).
Nr referencyjny:  139/RBI/11
Termin składania ofert: 21.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-09-06, godz. 11:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-06 godz. 14:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i częścią kosztową oraz dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na wykonanie „Przystosowania magazynu na podstawie Programu Inwestycji oraz Ekspertyzy Technicznej” – Skład Mosty wraz z wykonaniem obwałowania budynku oraz pełnieniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej.
Nr referencyjny:  11/UPT/2011
Termin składania ofert: 13.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-09-05, godz. 15:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-09-06 godz. 10:31

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne dot. naprawy stalowego kotła centralnego ogrzewania w kotłowni gazowej budynku nr 38 (PKOB 1274) będącym w administrowaniu WAK Mrzeżyno.
Nr referencyjny:  140/RPK/11
Termin składania ofert: 16.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-09-01 godz. 15:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-02 godz. 08:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne dot. wykonania prac konserwacyjnych w budynku nr 47 (hala sportowa, PKOB 1265) w m. Dziwnów.
Nr referencyjny:  138/RPK/11
Termin składania ofert: 16.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-09-01 godz. 15:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-01 godz. 15:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych - technologia dla zadania „Remont strzelnicy w KPW w Świnoujściu”(PKOB 2420 (183)).
Nr referencyjny:  137/RBR/11
Termin składania ofert: 19.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-31, 15:00
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-09-01 godz. 08:11

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę maszyn warsztatowych.
Nr referencyjny: 23/D/2011
Termin składania ofert: 12.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-31 godz. 14:35
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-31 godz. 15:12

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę przedmiotów odzieży specjalnej
Nr referencyjny:  22/D/2011
Termin składania ofert: 13.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-31 godz. 14:05
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-31 godz. 15:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych dot. budowy oczyszczalni ścieków wraz z rozgraniczeniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej  w m. Mosty (PKOB 2223).
Nr referencyjny:  132/RBI/11
Termin składania ofert: 15.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-31 godz 13:20
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-31 godz. 14:15

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych dot. wykonania termomodernizacji budynków zlokalizowanych na terenie JW. będącym w administracji WAK Choszczno, WAK Kołobrzeg, WAK Koszalin, WAK Szczecin Podjuchy.
Nr referencyjny:  130/RBI/11
Termin składania ofert: 12.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-26 godz. 15:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-26 godz. 15:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie II etapu remontu budynku nr 42 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 1965 Oleszno.
Nr referencyjny: 135/RPR/11
Termin składania ofert: 14.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-26 godz. 12:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-26 godz. 12:47

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu w budynku kuchni-stołówki nr 30 znajdującym się w kompleksie wojskowym zlokalizowanym przy ul. Połczyńskiej 32 w Świdwinie
Nr referencyjny: 134/RPR/11
Termin składania ofert: 13.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-25, 15:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-26 godz. 08:26

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zasłon tkaninowych typu Vertical i rolet materiałowych na wyposażenie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez RZI Szczecin
Nr referencyjny: 20/D/2011
Termin składania ofert: 06.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-25 godz. 14:30
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-25 godz. 14:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne wykonania konserwacji budynków w m. Koszalin CSSP – bud. nr 50 (PKOB 1220),  w bud. nr 12 (PKOB 1220)  i przy bud. nr 2 i 3 (PKOB 2222).
Nr referencyjny:  133/RPK/11
Termin składania ofert: 08.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-24 godz. 15:10
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-24 godz. 08:22

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na wykonaniu konserwacji elewacji budynków garażowych nr 6, 7 i 8 Kołobrzeg (PKOB 1242) ul. Koszalińska 76, JW. 2117.
Nr referencyjny:  131/RPK/11
Termin składania ofert: 07.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-23 godz. 15:10
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-24 godz. 08:22

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg na roboty budowlane - konserwacyjne polegające na wykonaniu miejscowej konserwacji pomieszczeń w budynku nr 23 (kuchnia-stołówka, PKOB 1211) na terenie JW. będącego w administracji WAK Wałcz.
Nr referencyjny: 129/RPK/11
Termin składania ofert: 06.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-19 godz. 17:10
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-22 08:16 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg na usługę polegająca na wykonaniu programów organizacyjno-użytkowych wraz z dokumentacjami projektowymi, częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie remontu ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego terenu obiektów technicznych oraz terenu magazynów, zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 1 w Mrzeżynie.
Nr referencyjny:  10/UPT/2011
Termin składania ofert: 29.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-19 godz. 15:20
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-22 08:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane – konserwacyjne dot. naprawy dachu, prac sanitarnych i ogólnobudowlanych w budynku koszarowym nr 8 Ziemsko (PKOB 1274),  naprawy dachu, częściowej wymiany wykładzin podłogowych w bud. nr 82 (internat, PKOB 1130) Konotop, prac malarskich, częściowej naprawy posadzki w bud. 83 (kasyno, PKOB 1274) Konotop, prac sanitarnych, malarskich i ogólnobudowlanych w bud. nr 102 (umywalnia, PKOB 1274) Konotop, naprawy dachu budynku nr 32 (warsztat, PKOB 1251) Oleszno, w WAK Oleszno
Nr referencyjny: 126/RPK/11
Termin składania ofert: 29.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-12 godz. 08:15
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-12 godz. 13:54

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane – konserwacyjne dot. montażu wyciągów spalin oraz konserwacji suwnicy belkowej w bud. nr 3 (warsztat mechaniczny, PKOB 1230) w JW. 3132 Kobylanka, będącym w zasobach WAK Stargard Szczeciński.
Nr referencyjny: 125/RPK/11
Termin składania ofert: 29.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-12 godz. 07:50
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-12 godz. 13:51

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne dot. Nabrzeża Wschodniego Półwyspu Kosa (MP73) w Porcie Wojennym Świnoujście (PKOB 1242).
Nr referencyjny:  128/RPK/11
Termin składania ofert: 25.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-10 godz. 08:30
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-10 godz. 10:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - konserwacyjne dot. Nabrzeża Południowego (MP35) i Wschodniego (MP35-37) Basenu Zimowego w Porcie Wojennym Świnoujście (PKOB 1242).
Nr referencyjny: 127/RPK/11
Termin składania ofert: 25.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-10 godz. 08:00
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-10 godz. 10:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane – konserwacyjne na obiekcie infastruktury szkoleniowej – strzelnicy garnizonowej JW. 4403 Choszczno – oś A – naprawa osłon przesłon nr 1, 2 i kulochwytu oraz wymiana pokrycia wieży dowodzenia (PKOB 2121).
Nr referencyjny:  124/RPK/11
Termin składania ofert: 19.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-03, 09:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-08-03 godz. 10:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane – konserwacyjne budynków w miejscowości Darłowo - Renowacja sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej zlokalizowanej na terenie Grupy Lotniczej Darłowo metodami bez wykopowymi zgodnie z przeprowadzoną w 2010 roku inspekcją kamerą CCTV (PKOB 2212).
Nr referencyjny:  123/RPK/11
Termin składania ofert: 18.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-02, 15:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-08-03 godz. 10:36

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń: odśnieżarek spalinowych i szlifierek do parkietu
Nr referencyjny:  19/D//2011
Termin składania ofert: 10.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-08-01, 13:30
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-08-01 godz. 14:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i częścią kosztową oraz dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę na wykonanie zadania: Remont budynku koszarowego nr 15 ze zmianą funkcji na biurowo - sztabowy, zlokalizowanego przy ul. 4-go Marca w Koszalinie.
Nr referencyjny:  09/UPT/2011
Termin składania ofert: 09.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-29, 14:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-29 godz. 15:19

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i częścią kosztową oraz dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na wykonanie Przystosowania magazynu do przechowywania amunicji na podstawie Programu Inwestycji oraz Ekspertyzy Technicznej - Skład Mosty wraz z wykonaniem obwałowania budynku.
Nr referencyjny:  08/UPT/2011
Termin składania ofert: 09.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-29, 13:40
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-29 godz. 14:26

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne dot. naprawy przesłon nr 1 i 2 na osi A na obiekcie infrastruktury szkoleniowej - strzelnicy garnizonowej w JW. 1696 Złocieniec (PKOB 2121).
Nr referencyjny:  119/RPK/11
Termin składania ofert: 12.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-27, 12:40
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-27 godz. 13:36

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu budynku nr 3 zlokalizowanego na terenie KPW Świnoujście.
Nr referencyjny:  122/RPR/11
Termin składania ofert: 11.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-26, 14:30
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-27 godz. 09:52

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na odtworzeniu brakującej dokumentacji w obszarze infrastruktury portowej znajdującej się w Porcie Wojennym Świnoujście, w celu dostosowania jej do wymogów wynikających z ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich obiektów hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1516).
Nr referencyjny:  07/UPT/2011
Termin składania ofert: 03.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-26, 14:10
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-26 godz. 14:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na odtworzeniu brakującej dokumentacji w obszarze infrastruktury portowej znajdującej się w Punkcie Bazowania Okrętów Dziwnów, w celu dostosowania jej do wymogów wynikających z ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich obiektów hydrotechnicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1516).
Nr referencyjny:  06/UPT/2011
Termin składania ofert: 03.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-26, 13:50
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-26 godz. 14:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na odtworzeniu brakującej dokumentacji w obszarze infrastruktury portowej znajdującej się w Punkcie Bazowania Okrętów Kołobrzeg, w celu dostosowania jej do wymogów wynikających z ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich obiektów hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1516).
Nr referencyjny:  05/UPT/2011
Termin składania ofert: 03.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-26, 13:30
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-26 godz. 14:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu dachu i pomieszczeń budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień nr 3 zlokalizowanego przy ul. Kopernika 17 w Szczecinie.
Nr referencyjny:  118/RPR/11
Termin składania ofert: 11.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-26, 09:50
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-26 godz. 11:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne polegające na wykonaniu konserwacji wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach garażowych nr 19,23,25 w kompleksie wojskowym będącym w zasobach WAK Koszalin (PKOB 1242).
Nr referencyjny:  120/RPK/11
Termin składania ofert: 10.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-25, 12:40
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-25 godz. 13:38

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne dot. odświeżenia powłok malarskich w budynku nr 1(PKOB 1264), prac konserwacyjnych w budynku nr 19 (PKOB 1274) oraz wymiany kratek ściekowych podłogowych i syfonów umywalkowych w budynku nr 24 (PKOB 1220) w WAK Szczecin.
Nr referencyjny:  117/RPK/11
Termin składania ofert: 09.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-25, 11:40
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-25 godz. 13:38

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na konserwacji i naprawie sprzętu kwaterunkowego polowego wraz z odbiorem, dostawą oraz rozładunkiem po wykonaniu usługi.
Nr referencyjny:  25/U/2011
Termin składania ofert: 08.09.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-25, 08:30
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-25 godz. 09:56

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie zgodnie z ekspertyzą budowlaną remontu budynków nr 2 oraz nr 7 zlokalizowanych przy ul. Narutowicza 18 w Szczecinie.
Nr referencyjny:  116/RPR/11
Termin składania ofert: 09.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-22, godz. 08:20
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-22 godz. 10:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na naprawie podręcznego sprzętu gaśniczego
Nr referencyjny:  26/U/2011
Termin składania ofert: 28.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-20, godz. 09:30
Udostepniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-20 godz. 10:38

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg na nieograniczony na Remont budynku sztabowego nr 3 w KPW w Świnoujściu - wykonanie zagospodarowania terenu (PKOB 2112).
Nr referencyjny:  115/RBR/11
Termin składania ofert: 03.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-19 godz. 11:50
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-19 godz. 13:42

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg na nieograniczony na dostawę środków czystości oraz drobnego sprzętu gospodarczego do Wojskowej Administracji Koszar w Mrzeżynie.
Nr referencyjny: 18/D/2011
Termin składania ofert: 28.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-19 godz. 10:50
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-19 godz. 13:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie II etapu remontu budynku RWŁ nr 24 oraz pomieszczenia w piwnicy budynku nr 40 Jednostki Wojskowej 1965 Oleszno.
Nr referencyjny:  114/RPR/11
Termin składania ofert: 03.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-19 godz. 09:40
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-19 godz. 10:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych - technologia dla zadania Remont strzelnicy w KWP w Świnoujściu(PKOB 2420(183))
Nr referencyjny:  113/RBR/11
Termin składania ofert: 03.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-18, 09:50
Udostępniający:
Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-18 godz. 13:11
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu projektu prac rekultywacyjnych wraz z projektami prac geologicznych oraz wykonaniu aktualizacji ocen zanieczyszczenia środowiska na obszarach zdegradowanych.
Nr referencyjny:  24/U/2011
Termin składania ofert: 26.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-15, 14:30
Udostępniający:
Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-15 godz. 15:13
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu budynku nr 206 zlokalizowanego na terenie Grupy Lotniczej Darłowo.
Nr referencyjny:  109/RPR/11
Termin składania ofert: 29.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-13, godz. 09:50
Udostępniający:
Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-13 godz. 11:00
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynkach garażowych nr 10, 18, 81, 83, 71-wiata (PKOB 1242) w Szczecinie - Modernizacja infrastruktury technicznej do potrzeb związanych z wprowadzeniem nowego uzbrojenia - KTO, w tym bud. PSO nr 19.
Nr referencyjny:  102/RBI/11
Termin składania ofert: 27.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-12 godz. 09:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-12 godz. 13:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin 
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane dot. wykonania wewnętrznej instalacji c. o. w budynku nr 4 oraz wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku nr 8 - 12 BZ w Stargardzie Szczecińskim (PKOB 1274 (182)
Nr referencyjny:  103/RBI/11
Termin składania ofert: 28.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-12, 08:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-12 godz. 11:54

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecinogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne pomieszczeń w budynku internatu nr 1 (PKOB 1130) na terenie JW. 1696 przy ul. Czwartaków 4 w Złocieńcu
Nr referencyjny:  112/RPK/11
Termin składania ofert: 01.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-12 godz. 07:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-12 godz. 11:47

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne dot. częściowej naprawy nawierzchni i uzupełnienia ubytków kostką typu Polbruk na terenie JW. 5018 w Dziwnowie (PKOB 2112)
Nr referencyjny: 111/RPK/11
Termin składania ofert: 29.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-11, 14:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-11 godz. 14:27

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne, polegające na chemicznym płukaniu wymienników JAD w budynku nr 64 (kotłownia centralna, PKOB 1274) oraz wymianie kotłów warzelnych elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 51 (kuchnia-jadalnia, PKOB 1274), w zasobach WAK Mirosławiec.
Nr referencyjny: 110/RPK/11
Termin składania ofert: 29.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-11, 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-11 godz. 14:27

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pomieszczeń budynku klubu garnizonowego nr 80 zlokalizowanego przy ul. Połczyńskiej 32 w Świdwinie.
Nr referencyjny: 108/RPR/11
Termin składania ofert: 28.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-11, 11:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-11 godz. 14:16

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie rozbiórki ogrodzenia i oświetlenia zewnętrznego kompleksu wojskowego Jaromin - Jednostka Wojskowa 1872 Trzebiatów.
Nr referencyjny:  107/RPR/11
Termin składania ofert: 27.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-11, 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-11 godz. 14:16

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę na koszt Wykonawcy masek do aparatów powietrznych w asortymencie i ilości zgodnej z Specyfikacją Techniczną zał. nr 3 do SIWZ oraz Formularzem Cenowym zał. nr 4 do SIWZ
Nr referencyjny:  17/D/2011
Termin składania ofert: 19.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-08, 12:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-08 godz. 14:43

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne w budynku nr 1 (biurowo-sztabowy, PKOB 1220) na terenie JW., będącym w administracji WAK Mosty.
Nr referencyjny:  106/RPK/11
Termin składania ofert: 27.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-07, 13:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-07 godz. 13:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne w budynkach: nr 1 w miejscowości Dziwnów i nr 22 w miejscowości Biała Góra (PKOB 1274, 2420), znajdujących się na terenie administrowanym przez WAK Dziwnów.
Nr referencyjny:  105/RPK/11
Termin składania ofert: 26.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-07, 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-07 godz. 13:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie rozbiórki budynku nr 87 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Koszalin, budynków nr 25 i 41 w m. Bobolin a także budowli nr 30 i budynku nr 49 znajdujących się przy ul. 4 Marca w Koszalinie oraz budynków nr 13 i 14 kompleksu leśnego przy drodze do Polanowa.
Nr referencyjny:  101/RPR/11
Termin składania ofert: 22.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-07, 09:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-07 godz. 09:49

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne w budynku nr 48 (inny obiekt terenowy - strzelnica pistoletowa, PKOB 2420), będącym w administracji WAK Dziwnów.
Nr referencyjny:  104/RPK/11
Termin składania ofert: 25.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-05, 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-05 godz. 14:32

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie rozbiórki budynków nr 80, 83 oraz 92 zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej 3132 Kobylanka
Nr referencyjny:  100/RPR/11
Termin składania ofert: 21.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-05, 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-05 godz. 14:32

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu bilansu cieplnego wraz wyliczeniem sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną, zapotrzebowania mocy cieplnej na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i technologii dla kompleksów wojskowych z rejonu działania RZI Szczecin
Nr referencyjny:  18/U/2011
Termin składania ofert: 22.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-05, 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-05 godz. 12:18
Ostatnia zmiana: 2011-07-21 godz. 11:31 /dodano:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pomieszczeń budynku nr 3 dla potrzeb Głównego Węzła Łączności zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 1198 Glewice.
Nr referencyjny:  98/RPR/11
Termin składania ofert: 20.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-04, 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-04 godz. 14:22

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu czynności związanych z kontrolą obiektów budowlanych (drogi, place i mosty) o której mowa w art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) - (kontrola co najmniej raz w roku) w rejonie działania RZI Szczecin.
Nr referencyjny:  23/U/2011
Termin składania ofert: 12.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-07-01, 08:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-01 godz. 09:37

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na badaniu sieci hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz węży hydrantowych zgodnie z polską normą PN-EN-671-3. 
Nr referencyjny:  22/U/2011
Termin składania ofert: 08.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-30, 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-07-01 godz. 09:37

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne w budynku nr 4 (biurowo-sztabowy, PKOB 1220) na terenie JW. 3592 przy ul. Łukasińskiego 33 w Szczecinie, będącym w administracji WAK Szczecin.
Nr referencyjny:  99/RPK/11
Termin składania ofert: 21.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-30 godz. 10:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-30 godz. 11:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z rozładunkiem na koszt Wykonawcy sprzętu kwaterunkowego na doposażenie obiektów po remontach, wojskowych oddziałów gospodarczych i jednostek wojskowych w ramach profesjonalizacji armii.
Nr referencyjny:  16/D/2011
Termin składania ofert: 12.08.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-30 godz. 09:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-30 godz. 10:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne w budynkach nr 6 (kuchnia-stołówka) i nr 7 (hala sportowa), będących w administrowaniu WAK Choszczno (PKOB 1265, 1274).
Nr referencyjny: 97/RPK/11
Termin składania ofert: 20.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-29, 14:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-29 godz. 14:32

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne w budynku nr 57 (koszarowy, PKOB 1130) na terenie JW. będącego w administracji WAK Świdwin.
Nr referencyjny: 96/RPK/11
Termin składania ofert: 19.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-29, 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-29 godz. 14:22

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne polegające na montażu szlabanu przy bramie wjazdowej na teren WKU przy ul. Kopernika 17 w Szczecinie (PKOB 2122).
Nr referencyjny: 95/RPK/11
Termin składania ofert: 18.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-29, 13:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-29 godz. 14:22

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne w budynku nr 16 (garaż, PKOB 1252), będącego w administrowaniu WAK Stargard Szczeciński.
Nr referencyjny: 92/RPK/11
Termin składania ofert: 15.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-29, 13:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-29 godz. 13:37

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - konserwacyjne, polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 13 (koszarowy, PKOB 1130), nr 19 (klubowy, PKOB 1261), nr 23 (koszarowy, PKOB 1130), będących w administrowaniu WAK Kołobrzeg MW.
Nr referencyjny: 91/RPK/11
Termin składania ofert: 15.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-29, 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-29 godz. 13:32

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. budowy stacji MPS w JW. 3346 w Mrzeżynie (PKOB 1230)
Nr referencyjny: 93/RBI/11
Termin składania ofert: 15.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-29, 13:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-29 godz. 13:32

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku nr 3 zlokalizowanego na terenie KPW Świnoujście
Nr referencyjny: 94/RPR/11
Termin składania ofert: 17.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-29, 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-29 godz. 13:19

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany pokrycia dachu wraz z ociepleniem budynku nr 33 zlokalizowanego na terenie Grupy Lotniczej Darłowo
Nr referencyjny: 90/RPR/11
Termin składania ofert: 13.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-22, 15:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-22 godz. 15:08

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynków nr 26 i 47 zlokalizowanych w na terenie Jednostki Wojskowej 3299 Mirosławiec
Nr referencyjny:  84/RPR/11
Termin składania ofert: 12.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-22, 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-22 godz. 15:08

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu i pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej w łączniku budynku klubu 12 DZ zlokalizowanego przy ul. Wawrzyniaka 5 w Szczecinie.
Nr referencyjny:  87/RPR/11
Termin składania ofert: 06.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-21 godz. 15:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 12:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynku nr 64 (sztabowy, PKOB 1220) na terenie JW., będącego w administracji WAK Świdwin
Nr referencyjny:  89/RPK/11
Termin składania ofert: 08.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-21, 10:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 12:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynków magazynowych na terenie Składu Darłowo, będących w administrowaniu WAK Darłowo (PKOB 1252).
Nr referencyjny:  88/RPK/11
Termin składania ofert: 07.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-21, 10:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 12:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynków nr 20, 27, 65, 75 i 92 oraz wymiany pompy głębinowej i sieci wodociągowej pomiędzy studnią a hydrofornią, na terenie administrowanym przez WAK Oleszno (PKOB 2212, 1274, 1230).
Nr referencyjny:  86/RPK/11
Termin składania ofert: 06.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-21, 10:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 12:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na konserwacji i naprawie piecyków grzewczych na paliwo płynne KL-15A NOLTING.
Nr referencyjny:  21/U/2011
Termin składania ofert: 01.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-20 godz. 14:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 07:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych polegających na czyszczeniu odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami o długości 1.372,50 mb. (PKOB 9001) oraz regulacji mechanizmu sterowania przepompowni wraz z wymianą części (pompy itp.) - szt. 1 (PKOB 2224), na terenie kompleksu JW. w m. Trzebiatów, będącego w administrowaniu WAK Trzebiatów.
Nr referencyjny:  85/RPK/11
Termin składania ofert: 05.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-16 godz. 11:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-06-16 godz. 13:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na badaniu promieniowania elektromagnetycznego z urządzeń radiolokacyjnych
Nr referencyjny: 20/U/2011
Termin składania ofert: 27.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-15, 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-15, 14:47

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu budynku kaplicy garnizonowej nr 1 zlokalizowanego przy pl. Zwycięstwa 1 w Szczecinie wraz z wymianą okien.
Nr referencyjny: 83/RPR/11
Termin składania ofert: 05.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-15, 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-15, 14:26

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. wykonania modernizacji budynku nr 16 w JW. 1223 w Koszalinie przy ul. IV Marca (PKOB 1274(88)).
Nr referencyjny: 75/RBI/11
Termin składania ofert: 30.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-14, 13:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-14 godz. 13:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dotyczących budynków: nr 51 (magazyn, PKOB 1252) oraz nr 110 (kaplica garnizonowa, PKOB 1272), będących w administrowaniu WAK Dziwnów.
Nr referencyjny: 82/RPK/11
Termin składania ofert: 01.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-13, 13:37
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-13 godz. 14:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynku nr 14 (hala sportowa, PKOB 1265) na terenie JW., będącego w administracji WAK Świnoujście.
Nr referencyjny: 81/RPK/11
Termin składania ofert: 01.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-13, 13:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-13 godz. 14:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynku nr 1 (biurowo-sztabowy, PKOB 1220) i budynku nr 46 (wartowania, PKOB 1220) na terenie będącym w administrowaniu WAK Dziwnów.
Nr referencyjny: 80/RPK/11
Termin składania ofert: 29.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-13, 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-13 godz. 14:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. dot. wykonania modernizacji budynku nr 1 w JW 1749 Stargard Szczeciński (PKOB 1274).
Nr referencyjny: 71/RBI/11
Termin składania ofert: 30.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-13, 13:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-13 godz. 14:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych) oraz nieczystości płynnych z jednostek, instytucji i obiektów wojskowych zlokalizowanych na terenie działania RZI Szczecin administrowanych przez WAK Szczecin, WAK Szczecin Podjuchy, WAK Stargard Szczeciński i WAK Mosty w okresie od 01.07.2011 do 30.04.2012 r.
Nr referencyjny: 19/U/2011
Termin składania ofert: 20.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-10, 14:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-09 godz. 14:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie rozbiórki budynków nr 28, 29, 31, 32, 33, 34, oraz 35 zlokalizowanych w Szczecinie na osiedlu Głębokie - Pilichowo.
Nr referencyjny: 79/RPR/11
Termin składania ofert: 28.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-10, 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-09 godz. 14:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku biurowo-sztabowym nr 9 zlokalizowanym przy ul. Ciasnej 7 w Wałczu.
Nr referencyjny: 78/RPR/11
Termin składania ofert: 30.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-10, 13:28
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-09 godz. 14:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą stolarki i krat okiennych budynku izby chorych nr 2 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 5018 Dziwnów.
Nr referencyjny: 77/RPR/11
Termin składania ofert: 01.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-10, 13:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-09 godz. 14:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. wykonania modernizacji budynku nr 3 w JW. 1749 Stargard Szczeciński (PKOB 1274(88))
Nr referencyjny: 74/RBI/11
Termin składania ofert: 28.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-10, 08:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-09 godz. 11:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu bilansu cieplnego wraz wyliczeniem sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną, zapotrzebowania mocy cieplnej na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i technologii dla kompleksów wojskowych z rejonu działania RZI Szczecin
Nr referencyjny: 18/U/2011
Termin składania ofert: 22.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-10, 09:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-10 godz. 10:16

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych polegających na chemicznym płukaniu wymienników JAD w budynku nr 64 (kotłownia centralna, PKOB 1274) oraz wymianie kotłów warzelnych elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 51 (kuchnia-jadalnia, PKOB 1274), w zasobach WAK Mirosławiec.
Nr referencyjny: 76/RPK/11
Termin składania ofert: 29.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-09, godz. 08:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-09 godz. 11:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. wykonania modernizacji budynku warsztatowego nr 32 na terenie 8 pplot w Koszalinie (PKOB 1251)
Nr referencyjny: 72/RBI/11
Termin składania ofert: 28.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-09, godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2011-06-09 godz. 11:10

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych do konserwacji obiektów wojskowych.
Nr referencyjny: 15/D/2011
Termin składania ofert: 22.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-08 godz. 10:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-08 godz. 12:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku magazynu nr 24 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 4224 Mosty
Nr referencyjny: 70/RPR/11
Termin składania ofert: 22.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-06, 13:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-06-07 godz. 09:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pokrycia dachu oraz izolacji ścian fundamentowych budynku nr 109 w m. Suchowo
Nr referencyjny: 66/RPR/11
Termin składania ofert: 21.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-06, 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-06-07 godz. 09:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynku nr 17 (biurowo-sztabowy, PKOB 1220) na terenie JW, będącego w administracji WAK Szczecin
Nr referencyjny: 73/RPK/11
Termin składania ofert: 22.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-06, 09:07
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-06-06 godz. 09:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynku nr 48 (inny obiekt terenowy - strzelnica pistoletowa, PKOB 2420), będącego w administracji WAK Dziwnów
Nr referencyjny: 68/RPK/11
Termin składania ofert: 22.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-06, 09:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-06-06 godz. 09:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych na drogach wewnętrznych asfaltowych i chodnikach na terenie będącym w administracji WAK Koszalin CSSP (PKOB 2112)
Nr referencyjny: 67/RPK/11
Termin składania ofert: 27.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-06, 09:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-06-06 godz. 09:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynków nr 1 w miejscowości Dziwnów i nr 22 w miejscowości Babia Góra (PKOB 1274, 2420), znajdujących się na terenie administrowanym przez WAK Dziwnów.
Nr referencyjny: 69/RPK/11
Termin składania ofert: 20.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-02, 10:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-06-02 godz. 12:31
Ostatnia zmiana: 2011-06-07 godz. 09:36 /dodano:
zmiana ogłoszenia o zamówieniu/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. budowy systemu zabezpieczeń kompleksu i obiektów wraz z systemem energetycznym na terenie KPW Świnoujście (PKOB 1252).
Nr referencyjny: 64/RBI/11
Termin składania ofert: 17.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-02, 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-06-02 godz. 12:25

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych polegających na wymianie stolarki okiennej w ilości 22 szt. o powierzchni 78,00 m2 w budynku nr 107 (garaż, PKOB 1252), będącym w administracji WAK Złocieniec
Nr referencyjny: 62/RPK/11
Termin składania ofert: 17.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-06-02, 09:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-06-02 godz. 12:25

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych polegających na kontroli stanu technicznego i konserwacji w 2011 r. wojskowych bocznic kolejowych: nr 821 Stargard Szczeciński, nr 817 Mosty, nr 820 Trzebiatów, nr 839 Złocieniec, nr 822 Cybowo, nr 847 Wałcz, nr 824 Mirosławiec, nr 832 i 849 Świdwin, nr 812 i 881 Świnoujście, nr 835 Darłowo, o łącznej długości 49,970 km.
Nr referencyjny: 65/RPK/11
Termin składania ofert: 16.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-31, 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-31 godz. 14:43

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych polegających na wymianie krat stalowych okiennych, drzwiowych i wentylacyjnych, bram stalowych, na wymianie i założeniu zamków na zamki atestowane oraz na naprawie i przemurowaniu części kominów z cegły klinkierowej w budynkach magazynowych na terenie Składu Mosty, będącego w administrowaniu WAK Mosty (PKOB 1252)
Nr referencyjny: 63/RPK/11
Termin składania ofert: 15.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-31, 11:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-31 godz. 11:08

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu budynków nr 1, 3, 4 oraz wiaty garażowej zlokalizowanych przy ul. Piotra Skargi w Szczecinie
Nr referencyjny: 61/RPR/11
Termin składania ofert: 16.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-31, 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-31 godz. 11:08

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej budynku koszarowego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Zwycięzców 1 w Stargardzie Szczecińskim
Nr referencyjny: 54/RPR/11
Termin składania ofert: 15.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-31, 09:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-31 godz. 09:48

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu sanitariatów, ogrodzenia i miejsc postojowych dla samochodów przy budynku nr 5 znajdującym się na terenie Jednostki Wojskowej 4224 zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 76 w Wałczu.
Nr referencyjny: 55/RPR/11
Termin składania ofert: 14.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-27, 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-27 godz. 11:17

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego polowego na zapas wojenny
Nr referencyjny: 13/D/2011
Termin składania ofert: 08.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-25, 11:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-25 godz. 13:38

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynków nr 6 (kuchnia-stołówka) i nr 7 (hala sportowa) będących w administrowaniu WAK Choszczno (PKOB 1265, 1274).
Nr referencyjny: 60/RPK/11
Termin składania ofert: 10.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-25, 11:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-25 godz. 11:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynków magazynowych nr 93, 95, 96, 97 (PKOB 1252) na terenie Składu Oleszno będących w administrowaniu WAK Oleszno
Nr referencyjny: 59/RPK/11
Termin składania ofert: 10.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-25, 11:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-25 godz. 11:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynku nr 16 (garaż, PKOB 1252), będącego w administrowaniu WAK Stargard Szczeciński
Nr referencyjny: 58/RPK/11
Termin składania ofert: 10.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-25, 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-25 godz. 11:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynków nr 13 (koszarowy, PKOB 1130), nr 19 (klubowy, PKOB 1261), nr 23 (koszarowy, PKOB 1130), będących w administrowaniu WAK Kołobrzeg MW.
Nr referencyjny: 57/RPK/11
Termin składania ofert: 09.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-25, 10:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-25 godz. 11:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych polegających na miejscowej wymianie odcinka kanalizacji sanitarnej przy budynku nr 28 z rur PCV o średnicy 160 mm o długości 107 mb. na terenie JW. w Świdwinie, będącej w administracji WAK Świdwin (PKOB 2223).
Nr referencyjny: 56/RPK/11
Termin składania ofert: 09.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-25, 10:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-25 godz. 11:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymaniu terenów zielonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin
Nr referencyjny: 17/U/2011
Termin składania ofert: 07.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-24, godz. 12:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-24 godz. 13:02

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu wraz z wymianą stolarki drzwiowej budynku nr 14 na terenie Grupy Lotniczej zlokalizowanej w Darłowie
Nr referencyjny:  51/RPR/11
Termin składania ofert: 07.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-20, 12:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-20 godz. 14:13

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynków magazynowych na terenie Składu Darłowo, będących w administrowaniu WAK Darłowo (PKOB 1252).
Nr referencyjny:  53/RPK/11
Termin składania ofert: 06.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-19, 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-19 godz. 13:17

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych polegających na miejscowej naprawie dachu papowego z papy termozgrzewalnej o powierzchni 153,50 m2 w budynku nr 58 (kulturalno-oświatowy, PKOB 1261), będącym w administracji WAK Koszalin WL.
Nr referencyjny:  52/RPK/11
Termin składania ofert: 06.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-19, 13:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-19 godz. 14:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę koksu przemysłowego – opałowego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji wojskowych na terenie RZI Szczecin
Nr referencyjny:  12/D/2011
Termin składania ofert: 06.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-19, 11:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-19 godz. 13:17

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z rozładunkiem na koszt Wykonawcy 10 sztuk koparko –spycharko- ładowarek na ciągniku kołowym z osprzętem wraz z dostawą do użytkowników
Nr referencyjny:  8/D/2011
Termin składania ofert: 29.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-18, 13:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-18 godz. 14:07

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego ( miał II )  do celów grzewczych dla jednostek i instytucji wojskowych na terenie RZI Szczecin
Nr referencyjny:  11/D/2011
Termin składania ofert: 07.07.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-18, 13:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-18 godz. 13:31

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z rozładunkiem sprzętu pożarniczego
Nr referencyjny:  10/D/2011
Termin składania ofert: 30.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-18, 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-18 godz. 13:32

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na konserwacji i naprawie sprzętu kwaterunkowego wraz z odbiorem i dostawą po wykonaniu usługi
Nr referencyjny:  16/U/2011
Termin składania ofert: 29.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-18, 11:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-18 godz. 13:02

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie rozbiórki budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 10 zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej 1696 Złocieniec
Nr referencyjny:  50/RPR/11
Termin składania ofert: 03.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-18, 11:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-18 godz. 11:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej i bram magazynowych budynku nr 81 zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej w Drawnie
Nr referencyjny:  49/RPR/11
Termin składania ofert: 02.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-18, 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-18 godz. 11:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych na terenie kompleksu JW. będącej w administrowaniu WAK Koszalin WL (PKOB 2222, 2223)
Nr referencyjny:  48/RPK/11
Termin składania ofert: 31.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-12, 14:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-12 godz. 14:48

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynków magazynowych na terenie Składu Drawno oraz budynków nr 37 (wartownia) i 38 (sztabowy) na terenie Składu Cybowo, będących w administrowaniu WAK Wałcz (PKOB 1252)
Nr referencyjny:  46/RPK/11
Termin składania ofert: 27.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-12, 14:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-12 godz. 14:27

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu przeglądów aparatów powietrznych i masek do aparatów.
Nr referencyjny:  15/U/2011
Termin składania ofert: 19.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-11, 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-11 godz. 13:38

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynku nr 4 (koszarowy, PKOB 1130), będącego w administrowaniu WAK Choszczno
Nr referencyjny:  47/RPK/11
Termin składania ofert: 26.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-10, 11:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-10 godz. 14:23

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. dostosowania infrastruktury technicznej do potrzeb związanych z wprowadzeniem nowego uzbrojenia - KTO, w tym bud. PSO nr 19 (PKOB 2222) - Uciepłownienie kompleksu w JW. 1749 Szczecin
Nr referencyjny:  41/RBI/11
Termin składania ofert: 26.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-10, 10:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostepnienia: 2011-05-10 godz. 11:14

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości.
Nr referencyjny:  7/D/2011
Termin składania ofert: 19.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-06 godz. 09:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-06 godz. 12:05

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów papierowych i higienicznych.
Nr referencyjny:  6/D/2011
Termin składania ofert: 18.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-06 godz. 09:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-06 godz. 12:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie wymiany pokrycia dachu, bram garażowych, ślusarki okiennej i osprzętu elektrycznego oraz docieplenia ścian zewnętrznych budynku garażu nr 43 zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Stargardzie Szczecińskim.
Nr referencyjny:  44/RPR/11
Termin składania ofert: 24.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-06 godz. 08:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-06 godz. 08:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. dot. budynku nr 1 (biurowo-sztabowy, PKOB 1220) i budynku nr 46 (wartowania, PKOB 1220) na terenie będącym w administrowaniu WAK Dziwnów.
Nr referencyjny:  43/RPK/11
Termin składania ofert: 23.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-06 godz. 08:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-06 godz. 08:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu gospodarczego.
Nr referencyjny:  5/D/2011
Termin składania ofert: 18.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-05 godz. 14:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-06 godz. 08:07

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłaszaprzetarg nieograniczony na usługę polegającą na czyszczeniu sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz przeglądzie kamerą w kompleksach na terenie JW. 2901 będących w administrowaniu WAK Szczecin Podjuchy.
Nr referencyjny:  14/U/2011
Termin składania ofert: 13.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-05, 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-05 godz. 15:15

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych dot. budynku nr 1 (biurowo-sztabowy, PKOB 1220), będącego w administrowaniu WAK Trzebiatów.
Nr referencyjny:  45/RPK/11 
Termin składania ofert: 23.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-05 godz. 13:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-05 godz. 15:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń II piętra budynku biurowego nr 16 zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 10a w Szczecinie
Nr referencyjny:  40/RPR/11
Termin składania ofert: 20.05.2011 r., godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-05 godz. 10:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-05 godz. 12:40


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku nr 89 (trybuna Bucierz) zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 1965 Oleszno.
Nr referencyjny:  39/RPR/11
Termin składania ofert: 20.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-05 godz. 10:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-05 godz. 12:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg na przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjnych polegających na wymianie oświetlenia garaży w budynkach nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (PKOB 1242), będących w zasobach WAK Wałcz.
Nr referencyjny:  38/RPK/11
Termin składania ofert: 19.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-05-02 godz. 14:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-02 godz. 15:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu budynku koszarowego nr 42 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 1965 Oleszno
Nr referencyjny:  37/RPR/11
Termin składania ofert: 13.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-28 godz. 10:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-04-28 godz. 10:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PCV w budynku nr 37 zlokalizowanym przy ul. Św. Macieja 3 w Kołobrzegu.
Nr referencyjny:  33/RPR/11
Termin składania ofert: 17.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-28 godz. 09:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-04-28 godz. 10:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu zbiornika p.poż. (budowla nr 19) zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 1198 Glewice.
Nr referencyjny:  32/RPR/11
Termin składania ofert: 13.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-28 godz. 08:19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-04-28 godz. 10:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na prace konserwacyjne, związane z częściową naprawą drogi wewnętrznej asfaltowej na terenie będącym w administrowaniu WAK Koszalin CSSP (PKOB 2112)
Nr referencyjny:  36/RPK/11
Termin składania ofert: 12.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-22, 11:47
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-22 godz. 12:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na prace konserwacyjne, polegające na częściowej naprawie nawierzchni i uzupełnieniu ubytków kostką typu POLBRUK (drogi i chodniki) o pow. 592,00 m2 na terenie JW. będącej w administrowaniu WAK Kołobrzeg WL (PKOB 2112)
Nr referencyjny:  35/RPK/11
Termin składania ofert: 11.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-22, 11:29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-22 godz. 12:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na prace konserwacyjne, związane z wymianą kotła żeliwnego wodnego typu KZ-5 o powierzchni grzejnej 11m2 w kotłowni w budynku nr 19 i wymianą kotła żeliwnego parowego typu ECA-IV o powierzchni grzewczej 29m2 w kotłowni w budynku nr 23 w zasobach WAK Kołobrzeg MW (PKOB 1274)
Nr referencyjny:  34/RPK/11
Termin składania ofert: 11.05.2011 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-22, 11:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-22 godz. 12:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni wjazdu do Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego (GOM) od ul. Potulickiej w Szczecinie.
Nr referencyjny:  31/RPR/11
Termin składania ofert: 12.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-22, 09:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-22 godz. 10:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku biurowo-sztabowym nr 14 znajdującego się na terenie Jednostki Wojskowej 1223 zlokalizowanej przy ul. 4-go Marca w Koszalinie.
Nr referencyjny:  30/RPR/11
Termin składania ofert: 17.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-22, 09:19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-22 godz. 10:20

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na remont budynków nr 24 (PKOB 1274(88)), nr 26 (PKOB 1274(88), nr 149 (PKOB 1220) i nr 185 (PKOB 1241) w Darłowie JW 4653
Nr referencyjny:  29/RBR/2011
Termin składania ofert: 06.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-21, 10:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-21 godz. 11:39

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na całodobowej (również w dni świąteczne i wolne od pracy) ochronie fizycznej obiektów RZI Szczecin przy ul. Narutowicza 17 B na okres 8 miesięcy od dnia 01.07.2011 r.- 29.02.2012 r.
Nr referencyjny:  12/U/2011
Termin składania ofert: 26.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-15, 14:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-15 godz. 14:38

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na prace konserwacyjne dotyczące budynku nr 40 (koszarowy, PKOB 1130), będącego w administrowaniu WAK Mrzeżyno.
Nr referencyjny:  28/RPK/11
Termin składania ofert: 04.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-14, 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-14 godz. 14:37

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu podziałów nieruchomości w kompleksach wojskowych w Świdwinie, Trzebiatowie, Mrzeżynie, Stargardzie Szczecińskim, Choszcznie oraz opracowaniu mapy numerycznej w systemie EWMAPA dla kompleksów wojskowych w Świdwinie, Mirosławcu i Ustroniu Morskim.
Nr referencyjny:  10/U/2011
Termin składania ofert: 21.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-12, 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-12 godz. 14:56

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie wymiany bram garażowych, montaż barierek oraz naprawa elewacji i izolacji stropodachu budynków nr 4 i nr 5, a także remontu budynku stacji benzynowej nr 6 znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego w Pruszczu gmina Brojce.
Nr referencyjny:  27/RPR/11
Termin składania ofert: 29.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-11, 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-11 godz. 14:07

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku biurowo-sztabowym nr 1 znajdującym się na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie
Nr referencyjny:  24/RPR/11
Termin składania ofert: 28.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-08, 13:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-08 godz. 14:25

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie zgodnie z ekspertyzą remontu budynku nr 49 znajdującego się na terenie Jednostki Wojskowej 6018 zlokalizowanej przy ul. Dziwnej w Dziwnowie
Nr referencyjny:  23/RPR/11
Termin składania ofert: 27.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-08, 13:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-08 godz. 14:25

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na prace konserwacyjne w budynkach nr 33 (koszarowy, PKOB 1130) i nr 17 (warsztat, PKOB 1251) będących w administrowaniu WAK Świnoujście.
Nr referencyjny:  26/RPK/11
Termin składania ofert: 27.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-07, 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-07 godz. 14:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na prace konserwacyjne, polegające na miejscowej konserwacji pokrycia dachu papowego o powierzchni 229,63 m2 i obróbek blacharskich na budynku nr 95 (magazyn, PKOB 1252) oraz na miejscowej konserwacji dachu papowego o powierzchni 238,03 m2 i obróbek blacharskich na budynku nr 96 (przepompownia, PKOB 1252), będących w administrowaniu WAK Świdwin.
Nr referencyjny:  25/RPK/11
Termin składania ofert: 27.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-07, 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-07 godz. 14:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego (meble) na wyposażenie budynku nr 41 w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Szczecinie.
Nr referencyjny:  4/D/2011
Termin składania ofert: 19.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-07, 11:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-07 godz. 14:00

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych- tarcicy iglastej ogólnego znaczenia
Nr referencyjny:  3/D/2011
Termin składania ofert: 14.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-06, 11:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-06 godz. 12:52

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych
Nr referencyjny:  2/D/2011
Termin składania ofert: 17.05.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-06, 10:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-06 godz. 10:49

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą  na rekultywacji środowiska wodno-gruntowego w rejonie stacji paliw w Glewicach i Choszcznie.
Nr referencyjny:  11/U/2011
Termin składania ofert: 14.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-04-05, 09:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-05 godz. 10:42

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, opaski betonowej i wymiany instalacji odgromowej budynku koszarowego nr 58 oraz odwodnienia liniowego terenu i ogrodzenie stanowisk montażu nagrzewnic przy budynku hangaru nr 284 zlokalizowanych przy ul. Połczyńskiej 32 w Świdwinie.
Nr referencyjny:  19/RPR/11
Termin składania ofert: 20.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-31, 13:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-31 godz. 13:36

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej i bram oraz naprawą elewacji budynku magazynu nr 18 zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej w Drawnie.
Nr referencyjny:  17/RPR/11
Termin składania ofert: 19.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-31, 11:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-31 godz. 13:01

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dot. wykonania adaptacji infrastruktury koszarowej dla szeregowych zawodowych w budynku nr 6 (pomieszczenia po kotłowni) na terenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie (PKOB 1274).
Nr referencyjny:  22/RBI/11
Termin składania ofert: 13.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-29, 12:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-29 godz. 14:43

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie remontu dachu i instalacji odgromowej budynku koszarowego nr 9 znajdującego się na terenie Jednostki Wojskowej 1872 zlokalizowanej przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie.
Nr referencyjny:  18/RPR/11
Termin składania ofert: 14.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-28, 10:35
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-28 godz. 11:57

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie przebudowy budynku straży pożarnej nr 10 zlokalizowanego na terenie Komendy Portu Wojennego Świnoujście w celu jego dostosowania do przepisów BHP i p.poż.
Nr referencyjny:  16/RPR/11
Termin składania ofert: 15.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-28, 10:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-28 godz. 11:57

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na prace konserwacyjne w budynkach nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 (trafostacje, PKOB 2224) będących w administrowaniu WAK Mrzeżyno
Nr referencyjny:  21/RPK/11
Termin składania ofert: 11.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-24 godz. 14:40
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-03-24 godz. 15:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na prace konserwacyjne polegające na miejscowej konserwacji pokrycia dachu papowego w budynku nr 22 (inny warsztat, PKOB 1274), miejscowej konserwacji bram stalowych wjazdowych o powierzchni 144 m2 i miejscowej konserwacji pokrycia dachu papowego o powierzchni 610 m2 na budynkach nr 65 (warsztat mechaniczny, PKOB 1274) i nr 67 (inny techniczno – usługowy, PKOB 1274), będących w administrowaniu WAK Kołobrzeg WL.
Nr referencyjny: 20/RPK/11
Termin składania ofert: 11.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-24, godz. 14:40

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-24 godz. 14:55

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na obsłudze, serwisie i konserwacji przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w zasobach WAK Świdwin będących w zarządzie RZI Szczecin w terminie 20 miesięcy od 04.05.2011 r. do 03.01.2013 r.
Nr referencyjny: 09/U/2011
Termin składania ofert: 31.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03- 23, godz. 13:30

Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-23 godz. 14:09

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na prace konserwacyjne, związane z miejscową wymianą okien stalowych na PCV powierzchnia 186,50 m2 i cyklinowaniem parkietu o powierzchni 843,61 m2 w budynku nr 10 (hala sportowa, PKOB 1265), będącym w administrowaniu WAK Wałcz
Nr referencyjny: 15/RPK/11
Termin składania ofert: 07.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03- 23, godz. 11:30

Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-23 godz. 12:23

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę serwisowo-konserwacyjną urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w zasobach WAK Szczecin, WAK Stargard Szczeciński będących w zarządzie RZI Szczecin na okres 12 miesięcy
Nr referencyjny: 08/U/2011
Termin składania ofert: 29.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-18, godz. 13:00

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-18 godz. 14:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku magazynu nr 21 zlokalizowanego przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu.
Nr referencyjny: 14/RPR/11
Termin składania ofert: 13.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-18, godz. 09:30

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-18 godz. 10:45

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie remontu dachu budynku hali sportowej nr 32 zlokalizowanej na terenie Jednostki Wojskowej 1696 przy ul. Czwartaków 4 w Złocieńcu.
Nr referencyjny: 13/RPR/11
Termin składania ofert: 07.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-17, godz. 13:30

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-17 godz. 13:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na całodobowej (również w dni świąteczne i wolne od pracy) ochronie fizycznej obiektów WAK Świnoujście przy ul. Steuera 2 na okres 12 miesięcy od dnia 01.05.2011 r.- 30.04.2012 r.
Nr referencyjny: 07/U/2011
Termin składania ofert: 29.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-17, godz. 12:00

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-17 godz. 12:41

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na prace konserwacyjne, związane z częściową wymianą obróbek blacharskich i pasa nadrynnowego o powierzchni 31.07 m2 w budynku nr 4 (koszarowy, PKOB 1130) oraz częściową konserwacją dachu papowego o powierzchni 586 m2 w budynku nr 11 (garażowy, PKOB 1242), będących w administrowaniu WAK Szczecin Podjuchy
Nr referencyjny: 12/RPK/11
Termin składania ofert: 01.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-17, godz. 11:30

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-17 godz. 12:38

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie I etapu wymiany sieci wodociągowej przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu
Nr referencyjny: 8/RPR/11
Termin składania ofert: 01.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-15, godz. 13:00

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-15 godz. 14:53

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie II etapu wymiany sieci cieplnej i ciepłej wody użytkowej kompleksu Ognica w Świnoujściu
Nr referencyjny: 9/RPR/11
Termin składania ofert: 05.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-15, godz. 13:20

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-15 godz. 14:53

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie elewacji budynku kaplicy garnizonowej nr 135 zlokalizowanej przy ul. Czwartaków 4 w Złocieńcu
Nr referencyjny: 7/RPR/11
Termin składania ofert: 30.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-09, godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-09 godz. 14:22

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego w celu zabezpieczenia obiektów i techniki wojskowej
Nr referencyjny: 06/U/2011
Termin składania ofert: 18.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-09, godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-09 godz. 14:22

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie wymiany 7 bram garażowych w budynku warsztatu nr 12 zlokalizowanym przy ul. Metalowej 39 w Szczecinie-Podjuchach
Nr referencyjny: 10/RPR/11
Termin składania ofert: 25.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-08, godz. 13:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-08 godz. 14:42

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - wykonanie modernizacji budynku koszarowego nr 9 w JW. 1749 Stargard Szczeciński (PKOB 1274)
Nr referencyjny: 11/RBI/11
Termin składania ofert: 18.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-08, godz. 13:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-08 godz. 14:42

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - wykonanie modernizacji budynku nr 5 w JW. 1223 w Koszalinie przy ul. IV Marca (PKOB 1274)
Nr referencyjny: 6/RBI/11
Termin składania ofert: 18.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-08, godz. 13:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-08 godz. 14:42

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na opracowaniu ekspertyzy technicznej określającej dopuszczalną bezpieczną ilość materiałów, jaka może być przechowywana w poszczególnych magazynach Składu zapewniającą bezpieczeństwo obiektu i najbliższego otoczenia Składu Mosty użytkowanego przez JW. 4224 Wałcz (1RBLog)
Nr referencyjny: 02/UPT/2011
Termin składania ofert: 15.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-04, godz. 16:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-07 godz. 08:30
Ostatnia zmiana: 2011-03-16 godz. 08:00 /dodano: unieważnienie przetargu
/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie remontu budynku magazynu nr 39 oraz budynku magazynu technicznego nr 48 zlokalizowanych przy al. Wojska Polskiego 255 w Szczecinie
Nr referencyjny:  5/RPR/11
Termin składania ofert: 23.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-07, godz. 08:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-07 godz. 08:30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji technicznej – programu funkcjonalno-użytkowego dla budynków będących w zarządzie RZI Szczecin na terenie miejscowości Koszalin
Nr referencyjny:  01/UPT/2011
Termin składania ofert: 10.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-03-02, godz. 08:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-02 godz. 08:19

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na na wywozie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych) oraz nieczystości płynnych z jednostek, instytucji i obiektów wojskowych zlokalizowanych na terenie działania RZI Szczecin w okresie od 01.05.2011 do 30.04.2012 r.
Nr referencyjny:  4/U/2011
Termin składania ofert: 08.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-02-25, 12:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-25 godz. 12:38

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z wymianą bram magazynowych budynku nr 2 zlokalizowanego przy ul. Wroniej oraz remontu dachu budynku nr 7 położonego przy ul. Ciasnej w Wałczu
Nr referencyjny:  4/RPR/2011
Termin składania ofert: 04.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-02-16, 13:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-17, 15:18

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na całodobowej  ochronie fizycznej obiektów RZI Szczecin przy ul. Ostrawickiej  na okres 12 miesięcy od dnia 01.04.2011 r.- 31.03.2012 r.
Nr referencyjny:  03/U/2011
Termin składania ofert: 24.02.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-02-16, 13:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-16, 14:27
Ostatnia zmiana: 2011-02-22 godz. 10:15 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Remont dachu ceramicznego w budynku nr 12 przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie (PKOB 1252)
Nr referencyjny:  3/RBR/11
Termin składania ofert: 18.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-02-14, 14:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-14, 14:44

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Wykonanie remontu budynku koszarowego nr 7 zlokalizowanego w Trzebiatowie przy ul. Zagórskiej 21
Nr referencyjny:  2/RPR/11
Termin składania ofert: 23.02.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-02-07, 10:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-07, 12:08

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Remont budynku magazynowego (MPS) nr 84 w Koszalinie (PKOB 1252)
Nr referencyjny:  1/RBR/11
Termin składania ofert: 18.02.2011 r., godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-02-03, 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-03, 14:29


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu analiz fizykochemicznych ścieków i wód opadowych odprowadzanych do środowiska, osadów ściekowych, wód odbiornika i wód z piezometrów oraz wykonaniu analiz wody w podstawowym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym z ujęć wód podziemnych z obiektów będących w zarządzie RZI w Szczecinie
Nr referencyjny:  02/U/2011
Termin składania ofert: 28.01.2011 r., godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-01-20, 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-01-20 godz. 11:15


Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu wycinki 209 drzew, 10260 m2 zakrzewień oraz 138 cięć pielęgnacyjnych na terenie działania RZI Szczecin
Nr referencyjny:  01/U/2011
Termin składania ofert: 28.01.2011 r., godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Sosnowska
Czas wytworzenia: 2011-01-20, 10:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-01-20 godz. 11:00