Jednostki Wojskowe - 01.2011 r. - 06.2011 r.

Jednostki Wojskowe - 01.2011 r. - 06.2011 r.

 


Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110,04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę trenażera strzeleckiego stacjonarnego (TSS-1 I TSS-4)
Nr referencyjny: W/93/06/2011
Termin składania ofert: 14.07.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna EDELSZEJN/ mjr Konrad NOSOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-06-30 godz. 14:50
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-01 godz. 09:59
Ostatnia zmiana: 2011-08-16 godz. 11:15 /dodano
ogłoszenie o zamknięciu postępowania/
Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110,04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę  urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie Bazy Garnizonowej
Nr referencyjny: W/94/06/2011
Termin składania ofert: 14.07.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta CIEKOT/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-30 godz. 14:57
Ostatnia zmiana: 2011-08-26 godz. 08:16 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka wojskowa 3470 Komorowo, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasza przetarg na urządzenia komputerowe i pakiety oprogramowania
Nr referencyjny:8/2011
Termin składania ofert: 07.07.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ratyński Rafał
Czas wytworzenia: 2011-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-30 godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2011-07-15 godz. 15:14 /dodano: zawiadomienie o wyborze
/

Jednostka Wojskowa 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów biurowych
Nr referencyjny: ZP/PN-D/04/2011
Termin składania ofert: 11.07.2011 r.,  do godz. 11.30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Krysiak 
Czas wytworzenia: 2011-06-30 godz. 09:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-30 godz. 09:55
Ostatnia zmiana: 2011-07-18 godz. 13:13 /dodano: ogłoszenie o wyborze oferty/

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ekspertyzy naukowej nt. Przydatność istniejących tabel dekompresyjnych i możliwość stosowania ich w planowaniu nurkowania w Wojskach Specjalnych
Nr referencyjny: ZP/32/2011
Termin składania ofert:14.07.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-29 godz. 10:50
Ostatnia zmiana: 2011-07-08 godz. 14:17 /dodano: odpowiedź na pytanie/

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do sprzętu optoelektronicznego
Nr referencyjny: 35/2011
Termin składania ofert: 11.07.2011 r. godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta Ćwiertka
Czas wytworzenia: 2011-06-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-29 godz. 10:35

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę wody mineralnej na potrzeby Jednostki Wojskowej Nr 2063 i instytucji będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 032/11
Termin składania ofert: 06.07.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Szeffner
Data wytworzenia: 2011-06-28 godz. 14.49
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-28 godz. 14:53
Ostatnia zmiana: 2011-06-30 godz. 15:06 /dodano zmianę SIWZ/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę szycia przedmiotów zapatrzenia mundurowego dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Nr referencyjny: 033/11
Termin składania ofert: 06.07.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Data wytworzenia: 2011-06-28 godz. 12.30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-28 godz. 13:11

Jednostka Wojskowa 4229, ul Poznańska 58, 50-984 Wrocław
ogłaszaprzetarg na dostawę  źródła zasilania do artyleryjskiego przyrządu dalmiersko - rozpoznawczego
Nr referencyjny: TECH/136/MON/2011
Termin składania ofert: 19.07.2011 r. do godz. 9.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: mjr Marek MRUCZEK
Czas tworzenia: 2011-06-28 godz. 12:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-28 godz. 13:08
Ostatnia zmiana: 2011-09-09 godz. 14:20 /dodano:
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania/
Jednostka Wojskowa 4226 , ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu na usługę w zakresie diagnostyki i remontu sprzętu i urządzeń łączności specjalnej
Numer referencyjny: W/61/05/2011
Wytwarzający / odpowiadający: Elżbieta Ciekot
Czas wytworzenia: 2011-06-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-27 godz. 14:52

Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na zakup i dostawę celów powietrznych CP-100M-R.
Nr referencyjny: UW/10/IW/11
Termin składania ofert: 14.07.2011,GODZ. 09.30
Wytwarzający: Lech Czapla
Czas wytworzenia: 2011-06-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-27 godz. 14:45
Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę w zakresie naprawy – regeneracji podzespołów, zespołów oraz części do pojazdów BWP, WZT 2, BRDM
Numer referencyjny: W/89/06/2011
Termin składania ofert: 11.07.2011 r., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiedzialny: Agnieszka Kawerska/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-06-27; godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-27 godz. 13:47
Ostatnia zmiana: 2011-09-13 godz. 13:45 /dodano:
ogłoszenie o zawarciu umowy /

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętów i akcesoriów służby łączności i informatyki.
Nr referencyjny: ZP/25/2011
Termin składania ofert: 05.08.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-06-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-22 godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2011-09- 120godz. 12:30 /dodano:zawiadomienie o zawarciu umowy I i II//

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie obsług okresowych oraz napraw konserwacyjnych i bieżących samochodów
Nr referencyjny: ZP/31/2011
Termin składania ofert: 04.07.2011 do godziny 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-06-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-22 godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2011-07-20 godz. 10:40 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
/
Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu do zabezpieczenia skoków spadochronowych.
Nr referencyjny: ZP/29/2011
Termin składania ofert: 05.07.2011r. do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior
Czas wytworzenia: 2011-06-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-22 godz. 10:55
Ostatnia zmiana: 2011-07-05 godz. 08:36 /dodano: odpowiedzi na pytania/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów papierniczych z przeznaczeniem dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 030/11
Termin składania ofert: 30.06.2011 r.,godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Szeffner
Data wytworzenia: 2011-06-21 godz. 15:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-22 godz. 10:48

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawa odzieży i środków ochrony osobistej dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2063 oraz instytucji będących na zaopatrzeniu JW2063.
Nr referencyjny: 029/11
Termin składania ofert: 28.06.2011 r.,godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Data wytworzenia: 2011-06-21 godz. 14.00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 07:40

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłasza przetarg na dostawę  technicznych środków materiałowych do 9 mm pm wz. 98 GLAUBERYT
Nr referencyjny: 32/2011
Termin składania ofert: 07.07.2011 r., godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Izolda Maciejewicz
Czas wytworzenia: 2011-06-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-21 godz. 07:30

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz,
ogłasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do pojazdów bojowych
Nr referencyjny: 31/2011
Termin składania ofert: 05.07.2011 r., godz.09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Kamila Skrzypa
Czas wytworzenia: 2011-06-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-06-17 godz. 15:15

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę w zakresie remontu urządzeń szkolno – treningowych
Numer referencyjny: W/84/06/2011
Termin składania ofert: 04.07.2011 r., godz. 08:00
Zmiana terminu składania ofert: 15.07.2011 r. do godz. 08:00.
Wytwarzający/Odpowiedzialny: Jolanta TRĄBIŃSKA/Krzysztof GLAMOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-06-17 godz. 10:38
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-06-17 godz. 13:27
Ostatnia zmiana: 2011-08-08 godz. 14:21 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy
/

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę nośników do drukarek (igłowych, laserowych i atramentowych) i kserokopiarek
Nr referencyjny: 17-ZP-06-11
Termin składania ofert: 29.06.2011 r., godz. 10:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-06-15, godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-15 godz. 11:53
Ostatnia zmiana: 2011-07-05 godz. 14:21 /dodano wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa 1189, ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz
ogłasza przetarg na zakup namiotów technicznych – 13 szt.
Nr referencyjny: 4/SCzS 1 BLog /2011
Termin składania ofert: 27.06.2011 r. godz. 08.45
Wytwarzający/Odpowiadający: kpt. Piotr GÓRNIAK
Czas wytworzenia: 2011-06-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-15 godz. 10:42

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę radiosondy typu RS92-D wraz z balonami typu TA 200 TOTEX do sondowania atmosfery oraz balonów do sondowania atmosfery typu TA 200 TOTEX.
Nr referencyjny: W/85/06/2011
Termin składania ofert: 30.06.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska/Krzysztof Glamowski
Czas wytworzenia: 2011-06-14; godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-14 godz. 14:23
Ostatnia zmiana: 2011-06-30 godz. 14:40 /dodano
ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do PT-91, WZT, T-72
Nr referencyjny: W/74/06/2011
Termin składania ofert: 29.06.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta CIEKOT/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-06-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-14 godz. 13:08
Ostatnia zmiana: 2011-08-25 godz. 10:20 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy /

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do sprzętu szkoleniowego 
Nr referencyjny: W/73/06/2011
Termin składania ofert: 28.06.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta CIEKOT/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-06-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-14 godz. 13:08
Ostatnia zmiana: 2011-07-18 godz. 10:43 /dodano:
ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę filtropochłaniaczy FPT – 100B, FPT – 200B. Postępowanie było przeprowadzone w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą.
Nr referencyjny: W/44/04/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr Elżbieta GAJEWSKA
Czas wytworzenia: 2011-06-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-13 godz. 14:27

Jednostka wojskowa 3470 Komorowo; ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasz przetarg na urządzenia komputerowe i pakiety oprogramowania
Nr referencyjny: 7/2011
Termin składania ofert: 20.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ratyński Rafał
Czas wytworzenia: 2011-06-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-13 godz. 13:50

Jednostka wojskowa 3470 Komorowo; ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasz przetarg na artykuły biurowe oraz wkłady drukujące do ploterów i drukarek
Nr referencyjny: 6/2011
Termin składania ofert: 20.06.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ratyński Rafał
Czas wytworzenia: 2011-06-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-13 godz. 13:50
Ostatnia zmiana: 2011-06-15 godz. 14:28 /dodano:
odpowiedzi na pytania/
Jednostka Wojskowa 1551; ul. Wojska Polskiego 78; 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę opon i akumulatorów w 2011 r. z podziałem na dwie części
część 1- opony, część 2 - akumulatory
Nr referencyjny: 162333-2011
Termin składania ofert: 21.06.2011., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-06-10, godz. 12:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-10 godz. 14:51

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza  przetarg nieograniczony na zakup i dostawa pojazdów czterokołowych - 8 kpl.
Nr referencyjny: ZP/30/2011
Termin składania ofert: 20.07.2011r. do godziny 12:00
Zmiana terminu składania ofert: 04.08.2011 do godziny 12:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior
Czas wytworzenia: 2011-06-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-09 godz. 14:26
Ostatnia zmiana: 2011-08-30 godz.11:45 /dodano:
zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na  wykonanie napraw (regeneracji)  UISW i części  do sprzętu pozyskanego  z armii niemieckiej. Naprawa ( regeneracja) zespołów do  czołgu LEOPARD 2A4  i transportera M 113
Nr referencyjny: UW/05/IW/11
Termin składania ofert: 27.06.2011,GODZ. 10.30
Wytwarzający: Janusz OSOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-06-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-07 godz. 14:14
Jednostka Wojskowa 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
ogłasza przetarg na remont przęseł mostów towarzyszących BLG
Nr referencyjny: 4/UZBR/11
Termin składania ofert: 11.07.2011 r do godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Wioletta JAGIEŁŁO
Czas wytworzenia: 07-06-2011, godz. 11:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-07 godz. 14:11
Ostatnia zmiana: 2011-06-28 godz. 12:18 /dodano: zawiadomienie o zmianie i wyjaśnieniu Warunków Przetargu/

Jednostka Wojskowa Nr 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę sieci przechwytujących dla urządzeń awaryjnego hamowania samolotów ATU-2M, lin stalowych wychwytujących, nylonowych taśm łączących do urządzeń awaryjnego hamowania samolotów typu BAK-12/P-IV oraz płyt PSC II

Nr referencyjny: 20/Dec/2011
Termin składania ofert: 22.06.2011 godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Góral-Kozłowska
Czas wytworzenia: 2011-06-07
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-07 godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2011-08-05 godz. 14:23 /dodano: informacja o wyniku postępowania/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2
ogłasza przetarg na zakup i dostawę wody mineralnej na potrzeby JW2063 i instytucji będących na zaopatrzeniu JW2063
Nr referencyjny: 028/11
Termin składania ofert: 16.06.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2011-06-06, 12.00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-07 godz. 10:20
Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2
ogłasza przetarg na usługę szycia przedmiotów zapatrzenia mundurowego dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Nr referencyjny: 027/11
Termin składania ofert: 17.06.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2011-06-06, 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-07 godz. 10:20
Jednostka Wojskowa 1551; ul. Wojska Polskiego 78; 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę niszczarek oraz materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek z podziałem na dwie części:
część 1- materiały eksploatacyjne do faksów i drukarek, część 2 - niszczarki
Nr referencyjny: 144590-2001
Termin składania ofert: 15.06.2011., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-06-06, godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-07 godz. 10:12

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę odkażalnika proszkowego z podziałem na 2 (części) zadania:
- zadanie nr 1 – dostawa uniwersalnego odkażalnika proszkowego  7 480 kg;
- zadanie nr 2 – dostawa ćwiczebnego uniwersalnego odkażalnika proszkowego 3 680 kg.
Nr referencyjny: W/69/05/2011
Termin składania ofert: 20.06.2011 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA/ ppłk Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-06-06; 12:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-06 godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2011-08-24 godz. 14:30 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza  przetarg nieograniczony na zakup i dostawę asortymentu służby mundurowej IV
Nr referencyjny: ZP/28/2011
Termin składania ofert: 13.06.2011r. do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-06-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-03 godz. 14:38
Ostatnia zmiana: 2011-06-21 godz. 14:27/dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 026/11
Termin składania ofert: 14.07.2011 r. godz. 08:45
Wytwarzający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2011-06-02, 14:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-03 godz. 08:26
Ostatnia zmiana: 2011-07-07 godz. 09:53 /dodano:
ogłoszenie o zamówieniu - modyfikacja/

Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na zakup półprzewodnikowych zespołów - zamienników bloków 5, 6 i 76 do RSWP P-18 oraz zamienników bloków UW343, UW-51M i UW-52M do pzr NEWA 125 SC.
Nr referencyjny: UW/06/IW/11
Termin składania ofert: 30.06.2011,GODZ. 10.30
Wytwarzający: Joanna RYDYGIER-TOMICKA
Czas wytworzenia: 2011-06-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-02 godz. 14:44
Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na przedłużenie licencji oprogramowania do projektowania procedur lotniskowych CGx - GeoTITAN
Nr referencyjny: UW/04/IW/11
Termin składania ofert: 15.06.2011,GODZ. 09.30
Wytwarzający: Lech CZAPLA
Czas wytworzenia: 2011-06-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-02 godz. 10:17
Ostatnia zmiana: 2011-06-08 godz. 13:35 /dodano modyfikację warunków przetargu /
Jednostka Wojskowa 4229, ul Poznańska 58, 50-984 Wrocław
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do podwozia transportera opancerzonego gąsienicowego MTLB
Nr referencyjny: TECH/112/MON/2011
Termin składania ofert: 27.06.2011 r. o godz. 09.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: mjr Piotr BARNOWSKI
Czas tworzenia: 2011-06-01 godz. 13.40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-01 godz. 14:23
Ostatnia zmiana: 2011-08-04 godz. 13:53 /dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
ogłasza przetarg na dostawę narzędzi roboczych do UMI - 9.50
Nr referencyjny: 5/UZBR/11
Termin składania ofert: 17.06.2011 r do godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Wioletta JAGIEŁŁO
Czas wytworzenia: 2011-06-01 godz. 12:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-06-01 godz. 13:14
Jednostka Wojskowa Nr 4620 (12 Wojskowy Oddział Gospodarczy), ul. Okólna 37,87-100 Toruń
ogłasza przetarg na zakup i dostawę ogumienia
Nr referencyjny: UW/01/IW/11
Termin składania ofert: 14.06.2011, godz. 10.30
Wytwarzający: Joanna RYDYGIER-TOMICKA
Czas wytworzenia: 2011-06-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-01 godz. 12:19
Ostatnia zmiana: 2011-12-14 godz. 14:53 /dodano:
protokół postępowania na udzielenie zamówienia/
Jednostka Wojskowa 1696; ul. Czwartaków 4; 78-524 Złocieniecogłasza przetarg na naprawę układów UPP i UPW systemów DEUGRA czołgów średnich PT-91
Nr referencyjny: ZP/PN-U/03/2011Termin składania ofert: 08.06.2011 r.,  do godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Krysiak
Czas wytworzenia: 2011-05-31; godz. 9.30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-06-01 godz. 08:52
Ostatnia zmiana: 2011-06-09 godz. 13:00 /dodano:ogłoszenie o unieważnieniu postępowania /

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2
ogłasza przetarg na dozór i ochronę mienia oraz budynku administracyjnego i terenu do niego przynależnego stanowiącego siedzibę Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 109
Nr referencyjny: 024/11
Termin składania ofert: 12.07.2011 r. godz. 08:45
Wytwarzający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2011-05-31, 11:37
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-31 godz. 14:48
Jednostka Wojskowa 4229, ul Poznańska 58, 50-984 Wrocław
ogłasza przetarg na dostawę środków gaśniczych i części zamiennych do układów przeciwpożarowych wozów bojowych
Nr referencyjny: TECH/113/MON/2011
Termin składania ofert: 10.06.2011 do godz. 9.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: mjr Piotr BARNOWSKI
Czas tworzenia: 2011-05-31 godz. 14:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-31 godz. 14:45Ostatnia zmiana: 2011-06-21 godz. 12:40 /dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania /

Jednostka Wojskowa 4226 , ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłaszaprzetarg na usługę remontu głównego transportera pływającego PTS-M.
Numer referencyjny: W/62/05/2011
Termin składania ofert: 17.06.2011 godz. 8:00
Wytwarzający / odpowiadający: Agnieszka Kawerska/Krzysztof Glamowski
Czas wytworzenia: 2011-05-31; godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-31 godz. 13:45Ostatnia zmiana: 2011-07-11 godz. 09:58 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4229, ul Poznańska 58, 50-984 Wrocław
ogłasza przetarg na usługę remontu Polowego Kasyna Kontenerowego typu PKK 120/500
Nr referencyjny: MAT/110/MON/2011
Termin składania ofert: 22.06.2011 r., godz. 9.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: mjr Krzysztof KUBIAK
Czas tworzenia: 2011-05-31 godz. 9:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-31 godz. 09:22
Ostatnia zmiana: 2011-07-20 godz. 14:27 /dodano
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa nr 1933,ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź
ogłasza przetarg na usługę regeneracji zespołów i podzespołów ( tśm ) do czołgów i wozów bojowych
Nr referencyjny: MON 1/T/2011
Termin składania ofert: 28.06.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dariusz Dąbrowski
Czas wytworzenia: 2011-05-27 godz 13:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-30 godz. 10:55
Ostatnia zmiana: 2011-07-15 godz. 11:24 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr 3,7,8,11,12/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2
ogłasza przetarg na Usługę dozoru i ochrony budynku nr 6 i terenu przynależnego, znajdującego się w kompleksie wojskowym nr 3619, przy ulicy Nowowiejskiej 28A w Warszawie, za który w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony odpowiada Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi
Nr referencyjny: 21/11
Termin składania ofert: 07.07.2011 r. godz. 08:45
Wytwarzający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2011-05-25, godz. 11:49
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-25 godz. 13:07
Ostatnia zmiana: 2011-05-26 godz. 10:41 /dodano:
ogłoszenie o zamówieniu - modyfikacja/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb instytucji będących na zaopatrzeniu JW2063.
Nr referencyjny: 22/11
Termin składania ofert: 07.06.2011 r. godz. 08:45
Wytwarzający: Anna Tomalska
Czas wytworzenia: 2011-05-24 godz. 14:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-24 godz. 15:20

Jednostka Wojskowa 4392, Nowy Glinnik, 97- 217 Lubochnia 
ogłasza przetarg na usługę usprawnienia Ruchomych Warsztatów Obłsugowo- Remontowych
Nr referencyjny: P-8/11
Termin składania ofert:
02.06.2011r.; godz.12.00  
Wytwarzający/ odpowiadający: Małgorzata Różańska
Czas wytworzenia: 2011- 05 -23 
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-23 godz. 14:23

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2,00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wody mineralnej na potrzeby Jednostki Wojskowej Nr 2063 i instytucji będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 023/11
Termin składania ofert: 27.05.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2011-05-19 godz. 15:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-20 godz. 09:11

Jednostka Wojskowa 1155 30-901 Kraków 50
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do  samolotu CASA C-295M dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice
Nr referencyjny: 10/STL.2011
Termin składania ofert: 20.06.2011r., godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Gołębiowski
Czas wytworzenia: 2011-05-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-19 godz. 13:28

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza  przetarg nieograniczony na zakup i dostawę plecaków ze stelażem (do 50 litrów), toreb transportowych oraz pokrowców przeprawowych na plecak
Nr referencyjny: ZP/27/2011
Termin składania ofert: 02.06.2011r. do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior
Czas wytworzenia: 2011-05-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-19 godz. 13:10
Ostatnia zmiana: 2011-06-14 godz. 14:48 /dodano zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4808, ul. Partyzantów 33, 19-500 Gołdap
ogłasza przetarg na wykonanie usługi w zakresie kształcenia językowego w formie  kursu języka angielskiego na poziomie II wg Stanag 6001 w JW4808 w 2011 roku.
Nr referencyjny: 004/S-3/2011
Termin składania ofert: 07.06.2011 r. do godz. 11:00
Wytwarzający/odpowiadający: A. Płucienniczak
Czas wytworzenia: 2011-05-18 godz.13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-18 godz. 14:12
Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2,00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na dozór i ochronę mienia oraz budynku administracyjnego stanowiącego siedzibę Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa w Warszawie przy ul. Al. Niepodległości 141 oraz Wał Miedzeszyński 38
Nr referencyjny: 019/11
Termin składania ofert: 05.07.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2011-05-18 godz. 10:51
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-18 godz. 13:23

Jednostka Wojskowa 4392, Nowy Glinnik, 97- 217 Lubochnia 
ogłasza przetarg na usługę remontową systemu rozpoznania radioelektronicznego PROCJON
Nr referencyjny: P-7/11
Termin składania ofert:
27.05.2011r.; godz.12.00

Wytwarzający/ odpowiadający: Małgorzata Różańska
Czas wytworzenia: 2011- 05 -16 
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-17 godz. 08:25
Ostatnia zmiana: 2011-05-20 godz. 14:27 /dodano: modyfikacja ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza  przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kontenera warsztatowego służby czołgowo-samochodowej- 1 kpl.
Nr referencyjny: ZP/24/2011
Termin składania ofert: 27.06.2011 do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-05-16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-16 godz. 14:36
Ostatnia zmiana: 2011-08-25 godz. 10:00 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy  /

Jednostka Wojskowa 1551; ul. Wojska Polskiego 78; 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę opon i akumulatorów
Nr referencyjny: 112972-2011
Termin składania ofert: 23.05.2011., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-05-13 godz. 12:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-16 godz. 10:56

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2,00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów papierniczych offsetowych do urządzeń poligraficznych dla Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP.
Nr referencyjny: 020/11
Termin składania ofert: 24.05.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2011-05-13 godz. 13:05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-13 godz. 14:19

Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę asortymentu służby mundurowej III
Nr referencyjny: ZP/26/2011
Termin składania ofert: 22.06.2011r. do godziny 11:00
Wytwarzające/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-05-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-13 godz. 13:54
Ostatnia zmiana: 2011-07-21 godz. 14:46 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy
/
Jednostka Wojskowa Nr 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na
świadczenie usług bieżących napraw urządzeń awaryjnego hamowania samolotów ATU-2M zainstalowanych na wybranych lotniskach Sił Zbrojnych RP oraz dokonywania przeglądów tych urządzeń po wychwyceniu
Nr referencyjny: 16/Dec/2011
Termin składania ofert: 23.05.2011 godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Góral-Kozłowska
Czas wytworzenia: 2011-05-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-12 godz. 14:17
Jednostka Wojskowa 4229, ul Poznańska 58, 50-984 Wrocław
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do sprzętu uzbrojenia: tśm do moździerzy LM 60
Nr referencyjny:  TECH/94/MON/2011
Termin składania ofert: 23.05.2011 o godz. 13.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: mjr Marek MRUCZEK
Czas tworzenia: 2011-05-11 godz. 14.16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-12 godz. 08:15
Ostatnia zmiana: 2011-07-01 godz. 09:43 /dodano: ogłoszenie o wyborze wykonawcy oraz ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na usługę odbioru i utylizacji dokumentów jawnych i niejawnych włącznie do klauzuli “POUFNE”
Nr referencyjny: 15-ZP-04-11
Termin składania ofert: 09.05.2011 r., godz. 10:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-05-09, godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-10 godz. 09:12

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza  przetarg nieograniczony na zakup i dostawę mikrobusów - 3 sztuki.
Nr referencyjny: ZP/22/2011
Termin składania ofert: 20.06.2011 do godziny 12:00
Zmiana terminu składanian ofert: 27.06.2011 r. godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior
Czas wytworzenia: 2011-05-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-10 godz. 08:07
Ostatnia zmiana: 2011-07-11 godz. 10:02 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłaszprzetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do sprzętu optoelektronicznego
Nr referencyjny: 21/2011
Termin składania ofert: 26.05.2011 r. godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta Ćwiertka
Czas wytworzenia: 2011-05-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-09 godz. 14:40
Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza  przetarg nieograniczony na zakup i dostawę autokaru pasażerskiego 51-miejscowy- 3 sztuki.
Nr referencyjny: ZP/23/2011
Termin składania ofert: 20.06.2011 do godziny 11:00
Zmiana terminu składanian ofert: 28 czerwca 2011r. godz. 11.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-05-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-09 godz. 14:37
Ostatnia zmiana: 2011-08-30 godz. 11:25 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia /

Jednostka Wojskowa 1440; ul. Sienkiewicza 37; 87 - 100 Toruń
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu informatycznego
Numer referencyjny: 2/2011/26/9
Wytwarzający / odpowiadający: Maria Lewandowska
Czas wytworzenia: 2011-05-09; godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-09 godz. 14:31
Ostatnia zmiana: 2011-05-19 godz. 14:42 /dodano
zawiadomienie o wyborze oferty/

Jednostka Wojskowa 1440; ul. Sienkiewicza 37; 87 - 100 Toruń
ogłasza przetarg na dostawę papieru, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, artykułów i urządzeń biurowych
Numer referencyjny: 1/2011/26/9
Wytwarzający / odpowiadający: Maria Lewandowska
Czas wytworzenia: 2011-05-09; godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-09 godz. 13:53
Ostatnia zmiana: 2011-05-20 godz. 14:09 /dodano zawiadomienie o wyborze oferty/

Jednostka Wojskowa 4226 , ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę radiosondy typu RS92-D wraz z balonami typu TA 200 TOTEX do sondowania atmosfery oraz balonów do sondowania atmosfery typu TA 200 TOTEX.
Numer referencyjny: W/53/05/2011
Termin składania ofert: 23.05.2011 godz. 8:00
Wytwarzający / odpowiadający: Agnieszka Kawerska/Dariusz Nowakowski
Czas wytworzenia: 2011-05-09; godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostepnienia: 2011-05-09 godz. 11:03
Ostatnia zmiana: 2011-06-08 godz. 12:30 /dodano ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 4226 , ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do instalacji rozlewczej IRS-2 - POMPA W-260 (K-260)
Numer referencyjny: W/45/04/2011
Termin składania ofert: 17.05.2011 r., do godz. 08:00
Wytwarzający / odpowiadający: Katarzyna EDELSZEJN/ Jerzy BRUDNICKI
Czas wytworzenia: 2011-05-06 godz. 12:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-06 godz. 12:40
Ostatnia zmiana: 2011-05-17 godz. 15:16 /dodano ogłoszenie o zamknięciu przetargu/

Jednostka Wojskowa 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
ogłasza przetarg na dostawę dwóch zestawów narzędzi roboczych do UMI 9.50
Nr referencyjny: 3/UZBR/11
Termin składania ofert: 25.05.2011 r do godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Wioletta JAGIEŁŁO
Czas wytworzenia: 2011005-06 godz. 08:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-05-06 godz. 08:40
Ostatnia zmiana: 2011-05-31 godz. 09:18 /dodano: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania/

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza  przetarg nieograniczony na zakup i dostawę urządzeń treningowych i sprzętu sportowego.
Nr referencyjny: ZP/21/2011.
Termin składania ofert: 18.05.2011r. do godziny 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-05-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-05 godz. 15:15
Ostatnia zmiana: 2011-05-17 godz. 14:25 /dodano odpowiedzi na pytania /

Jednostka Wojskowa 4229, ul Poznańska 58, 50-984 Wrocław
ogłasza przetarg na usługę remontu kuchni polowych wz KPŻ-100
Nr referencyjny: ŻYW/78/MON/2011
Termin składania ofert: 26.05.2011r do godz. 9.00
Wytwarzający/ Odpowiadający: Krzysztof KUBIAK
Czas tworzenia: 2011-05-04 godz. 11.30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-04 godz. 14:00
Ostatnia zmiana: 2011-06-16 godz. 13:24 /dodano ogłoszenie dotyczące wyniku postępowania/

Jednostka Wojskowa 4808, ul. Partyzantów 33, 19-500 Gołdap
ogłasza przetarg na dostawę narzędzi, elektronarzędzi i pozostałego wyposażenia warsztatowego dla JW 4808 na 2011 r.
Nr referencyjny: 003/Sam./2011
Termin składania ofert: 25.05.2011r. do godz. 11:00
Wytwarzający/odpowiadający: S. Grudzińska
Czas wytworzenia: 2011-05-04 
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-04 godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2011-05-06 godz. 12:50 /dodano poprawiony załącznik nr.1 i
odpowiedź na pytanie/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2,00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę serwisu i konserwacji systemów drukujących dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP
Nr referencyjny: 017/11
Termin składania ofert: 09.05.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2011-04-29 godz. 13:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-04-29 godz. 14:15

Jednostka Wojskowa 4229, ul. Poznańska 58, 50-984 Wrocław
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do systemu wieżowego HITFIST 30 mm z armatą MK 44 BUSHMASTER z KTO ROSOMAK
Nr referencyjny: TECH/82/MON/2011
Termin składania ofert:  30.05.2011r., godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marek MRUCZEK
Czas wytworzenia: 2011-04-29 godz. 10:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-04-29 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2011-06-30 godz. 08:25 /dodano
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2,00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wody mineralnej na potrzeby Jednostki Wojskowej Nr 2063 i instytucji będących na jej zaopatrzeniu.
Nr referencyjny: 016/11
Termin składania ofert: 10.05.2011 r., godz. 08:45
Wytwarzający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2011-04-28 godzina 14:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostepnienia: 2011-04-28 godz. 15:05

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę odkażalnika proszkowego
Nr referencyjny: W/38/04/2011
Termin składania ofert: 05.05.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna EDELSZEJN/ mjr Jerzy BRUDNICKI
Czas wytworzenia: 2011-04-27; godz. 11:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-27 godz. 13:43
Ostatnia zmiana: 2011-05-27 godz. 10:06 /dodano
ogłoszenie o zamknięciu postępowania/
Jednostka wojskowa 3470 Komorowo; ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasz przetarg na akcesoria komputerowe
Nr referencyjny: 4/2011
Termin składania ofert: 10.05.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ratyński Rafał
Czas wytworzenia: 2011-04-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-26 godz. 13:00
Ostatnia zmiana 2011-05-17 godz. 14:35 /dodano ogłoszenie o wyborze oferty/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę w zakresie remontu urządzeń szkolno - treningowych
Nr referencyjny: W/37/04/2011
Termin składania ofert: 05.05.2011 godz. 8:00
Zmiana terminu składania ofert: 11.
05.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta CIEKOT/Konrad NOSOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-04-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-22 godz. 10:51
Ostatnia zmiana: 2011-06-08 godz. 12:26 /dodano ogłoszenie o zamknięciu postępowania
/
Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do PT-91
Nr referencyjny: W/42/04/2011
Termin składania ofert: 06.05.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska/Dariusz Nowakowski
Czas wytworzenia: 2011-04-22 godz. 09:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-22 godz. 10:50
Ostatnia zmiana: 2011-05-06 godz. 12:15 /dodano: ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 4229; ul. Poznańska 58; 50-984 Wrocław
ogłasza przetarg na dostawę środków gaśniczych i części zamiennych do układów przeciwpożarowych wozów bojowych
Nr referencyjny: TECH/83/MON/2011
Termin składania ofert: 
29.04.2011 do godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Piotr BARNOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-04-21 godz. 13:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-21 godz. 14:45

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne wymagane w zakresie medycyny pracy oraz dyspenseryzacji żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej Nr 2063 i instytucji będących na zabezpieczeniu medycznym.
Nr referencyjny: 015/11
Termin składania ofert: 05.05.2011 r., godzina 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2011-04-21 godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-21 godz. 11:31

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę artykułów i materiałów biurowych
Nr referencyjny: 14-ZP-04-11
Termin składania ofert: 29.04.2011 r., godz. 10:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-04-20, godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-20 godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2011-05-05 godz. 11:40 /dodano wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę plecaków ze stelażem (do 50 litrów), toreb transportowych oraz pokrowców przeprawowych na plecak
Nr referyncyjny: ZP/17/2011
Termin składania ofert: 04.05.2011r. do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior
Czas wytworzenia: 2011-04-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-20 godz. 12:31
Ostatnia zmiana: 2011-04-29 godz. 13:50 /dodano zmiany w SIWZ/

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę asortymentu służby mundurowej II
Nr referyncyjny: ZP/20/2011
Termin składania ofert: 28.04.2011r., godz.11:00
Wytwarzający/Odpowiadający:   Katarzyna Mucha/Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-04-19
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-19 godz. 14:15
Ostatnia zmiana: 2011-06-06 godz. 13:03 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 3797, ul. Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na wykonanie usługi wynajmu autobusów i autokarów wraz z kierowcą celem przewozu osób do ośrodków szkolenia poligonowego
Nr referencyjny: 08/2011
Termin składania ofert: 04.05.2011 godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Trejnis
Czas wytworzenia: 2011-04-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-19 godz. 14:05
Ostatnia zmiana: 2011-05-06 godz. 08:35 /dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę lunety obserwacyjnej
Nr referencyjny: W/41/04/2011
Termin składania ofert: 05.05.2011 godz. 8:00
Zmiana terminu składania ofert:
do dnia 16.05.2011 r. do godz. 08:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska/Dariusz Nagrabski
Czas wytworzenia: 2011-04-19 godz. 12:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-19 godz. 13:55
Ostatnia zmiana: 2011-06-03 godz. 13:30 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę serwisu i konserwacji systemów drukujacych dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP.
Nr referencyjny: 014/11
Termin składania ofert: 27.04.2011 r., godzina 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2011-04-19 godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-19 godz. 11:10

Jednostka Wojskowa 1696; ul. Czwartaków 4; 78-524 Złocieniec
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego
Nr referencyjny: ZP/PN-D/02/2011
Termin składania ofert: 27.04.2011 r.,  do godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Krysiak
Czas wytworzenia: 2011-04-18; godz. 11.30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-18 godz. 12:20
Ostatnia zmiana: 2011-05-02 godz. 12:05 /dodano:
ogłoszenie o wyborze oferty/
Jednostka Wojskowa 1155 30-901 Kraków 50
ogłasza przetarg na świadczenie usług serwisowych samolotu CASA C-295M dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice
Nr referencyjny: 8/STL.2011
Termin składania ofert: 04.05.2011r., godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Gołębiowski
Czas wytworzenia: 2011-04-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-18 godz. 09:49

Jednostka Wojskowa Numer 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę obuwia
Numer referencyjny: ZP/19/2011
Termin składania ofert: 30.05.2011 do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-04-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-15 godz. 14:41
Ostatnia zmiana: 2011-08-02 godz. 13:31 /dodano: 
zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/
Jednostka Wojskowa 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
ogłasza przetarg na dostawę zestawów linowa-hakowych do bomb HAL MK4, symbol 6665PL0126281
Nr referencyjny: 2/UZBR/11
Termin składania ofert: 09.05.2011 r do godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Wioletta JAGIEŁŁO
Czas wytworzenia: 2011-04-15, godz. 12:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-15 godz. 13:17

Jednostka Wojskowa Numer 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę kurtek puchowych i śpiworów nieprzemakalnych z wkładką puchową
Numer referencyjny: ZP/18/2011
Termin składania ofert: 23.05.2011r. do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-04-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-12 godz. 15:01
Ostatnia zmiana: 2011-06-08 godz. 08:20 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy /

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę radiosondy typu RS92-D wraz z balonami typu TA 200 TOTEX do sondowania atmosfery oraz balonów do sondowania atmosfery typu TA 200 TOTEX.
Nr referencyjny: W/32/04/2011
Termin składania ofert: 27.04.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska/Dariusz Nowakowski
Czas wytworzenia: 2011-04-12; godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-12 godz. 14:02
Ostatnia zmiana: 2011-04-27 godz. 13:59 /dodano:
ogłoszenie o zamknieciu postępowania/

Jednostka Wojskowa Numer 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę rękawic.
Numer referencyjny: ZP/14/2011
Termin składania ofert: 19.04.2011r. do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-04-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-11 godz. 11:53
Ostatnia zmiana: 2011-05-06 godz. 15:20 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do ISOPS
Nr referencyjny: W/31/04/2011
Termin składania ofert: 21.04.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA/ mjr Jerzy BRUDNICKI
Czas wytworzenia: 2011-04-11 godz. godz. 10:13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-11 godz. 10:47
Ostatnia zmiana: 2011-05-16 godz. 09:52 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4229; ul. Poznańska 58; 50-984 Wrocław
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do 152 mm armato-haubicy samobieżnej wz. 77 DANA, wykonanych zgodnie z dokumentacją produkcyjną producenta.
Nr referencyjny: TECH/64/MON/2011
Termin składania ofert: 
27.04.2011 do godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marek MRUCZEK
Czas wytworzenia: 2011-04-08 godz. 15:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-08 godz. 15:25
Ostatnia zmiana: 2011-06-16 godz. 13:32 /dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania /

Jednostka Wojskowa Numer 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę bielizny oraz skarpet
Numer referencyjny: ZP/16/2011.
Termin składania ofert: 18.05.2011r. do godziny 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-04-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-08 godz. 14:24
Ostatnia zmiana: 2011-07-12 godz. 13:50 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa Numer 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę asortymentu służby mundurowej I
Numer referencyjny: ZP/15/2011.
Termin składania ofert: 18.05.2011r. do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-04-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-08 godz. 14:16
Ostatnia zmiana: 2011-06-14 godz. 14:34 /dodano  zawiadomienie o zawarciu umowy

Jednostka Wojskowa Numer 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę beretów Wojsk Specjalnych oraz orzełków metalowych Wojsk Specjalnych (Wzór 812D/MON)  
Numer referencyjny: ZP/13/2011.
Termin składania ofert: 20.04.2011 do godziny 12:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyniak
Czas wytworzenia: 2011-04-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-08 godz. 14:16
Ostatnia zmiana: 2011-06-01 godz. 14:18 /dodano zawiadomienie o zawarciu umów/

Jednostka Wojskowa 3132; 73-108 Kobylanka
ogłasza przetarg na usługę przygotowania cystern, zbiorników oraz odmierzaczy paliw płynnych do badań okresowych oraz modernizacji cystern typu CP - 4
Nr referencyjny: 1/PN/2011
Termin składania ofert: 22.04.2011r., do godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: chor. Radosław KRÓL / chor. Damian SZMIT
Czas wytworzenia: 2011-04-07, 14:00

Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 22011-04-08, godz. 08:40
Ostatnia zmiana: 2011-04-22 godz. 13:50 /dodano: ogłoszenie o wyborze oferty/

Jednostka Wojskowa 2492, ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego na potrzeby JW 2492 w Szczecinie
Nr referencyjny: 14/2011
Termin składania  ofert: 18.04.2011 godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Wiesława Białasiak
Czas wytworzenia: 2011-04-07,  godz. 14:18
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 22011-04-07, godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2011-04-21 godz. 11:28 /dodano:
informacja o wyborze oferty/
Jednostka Wojskowa 3797, ul. Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na wykonanie usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego wraz z naprawą przedmiotów zaopatrzenia mundurowego
Nr referencyjny: 07/2011
Termin składania  ofert: 18.04.2011 godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Trejnis
Czas wytworzenia: 2011-04-07
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 22011-04-07, godz. 10:21
Ostatnia zmiana: 2011-04-19 godz. 14:00 /dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa Nr 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na
świadczenie usług bieżących napraw urządzeń awaryjnego hamowania samolotów ATU-2M zainstalowanych na wybranych lotniskach Sił Zbrojnych RP oraz dokonywania przeglądów tych urządzeń po wychwyceniu
Nr referencyjny: 4/Dec/2011
Termin składania ofert: 21.04.2011 godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Góral-Kozłowska
Czas wytworzenia: 2011-04-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-06 godz. 14:58
Ostatnia zmiana: 2011-05-04 godz. 14:25 /dodano:
ogłoszenie o wyniku postępowania/

Jednostka Wojskowa 1155 30-901 Kraków 50
ogłasza przetarg na wykonanie obsług 8Y i 2C, malowanie płatowców oraz realizacja biuletynów na samolotach CASA C-295M nr 011 i 012 dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice
Nr referencyjny: 6/STL/2011
Termin składania ofert: 21.04.2011r., godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Gołębiowski
Czas wytworzenia: 2011-04-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-06 godz. 13:51

Jednostka Wojskowa 1551; ul. Wojska Polskiego 78; 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na wykonywanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia świadczone przez Specjalistyczne Uzbrojone FormacjeOchronne (SUFO) w kompleksie koszarowym Nr 2617 w Sieradzu.
Nr referencyjny: 2011/S 67-109027
Termin składania ofert: 13.05.2011., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-04-06 godz. 11:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-06 godz. 12:11

Jednostka wojskowa 3470 Komorowo; ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasz przetarg na tusze i tonery do drukarek
Nr referencyjny: 3/2011
Termin składania ofert: 15.04.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ratyński Rafał
Czas wytworzenia: 2011-04-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-06 godz. 12:00
Ostatnia zmiana: 2011-04-22 godz. 10:24 /dodano: ogłoszenie o wyborze/

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę nośników do drukarek (igłowych, laserowych i atramentowych) i faxów
Nr referencyjny: 13-ZP-04-11
Termin składania ofert: 14.04.2011 r., godz. 10:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-04-05, godz. 11:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-05 godz. 12:15
Ostatnia zmiana: 2011-04-18 godz. 12:11 /dodano: wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na na pogwarancyjne naprawy i konserwację urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i urządzeń Fax
Nr referencyjny: ZP/12/2011.
Termin składania ofert: 14.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzające/Odpowiadający: Edyta Konior
Czas wytworzenia: 2011-04-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-04 godz. 15:20
Ostatnia zmiana: 2011-05-11 godz. 13:00 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
ogłasza przetarg na taśmowanie 7,62x51 naboi z pociskiem z rdzeniem ołowianym (BALL)
Nr referencyjny: 1/UZBR/11
Termin składania ofert: 15.04.2011 r do godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Wioletta JAGIEŁŁO
Czas wytworzenia: 04-04-2011, godz. 09:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-04 godz. 12:05

Jednostka wojskowa 3470 Komorowo; ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasz przetarg na dostawę papieru do drukowania - papier offsetowy i termiczne płyty CTP
Nr referencyjny: 2/2011
Termin składania ofert: 11.04.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ratyński Rafał
Czas wytworzenia: 2011-04-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-04-04 godz. 08:23
Ostatnia zmiana: 2011-04-13 godz. 13:45 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 1907; ul. Domańskiego 68;  45-820 Opole
ogłasza przetarg na zakup części  zamiennych do KTO  Rosomak
Nr referencyjny: 2/CZ-SAM/2011
Termin składania ofert: 28.04.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Nogosek
Czas wytworzenia: 2011-04-01 godz.13:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-01 godz. 13:55

Jednostka Wojskowa 4392, Nowy Glinnik, 97- 217 Lubochnia
ogłasza przetarg na usługę usprawnienia Ruchomych Warsztatów Obsługowo - Remontowych będących na wyposażeniu JW 4392.
Nr referencyjny: P-5/11
Termin składania ofert: 12.04.2011 r., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Różańska
Czas wytworzenia: 2011-04-01 godz. godz. 12:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-01 godz. 12:48

Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę części do radiostacji
Nr referencyjny: W/29/03/2011
Termin składania ofert: 15.04.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska/Dariusz Nowakowski
Czas wytworzenia: 2011-04-01 godz. godz. 12:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-01 godz. 12:40
Ostatnia zmiana: 2011-06-10 godz. 14:41 /dodano
ogłoszenia o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa Numer 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę notebooków wzmocnionych z oprogramowaniem
Numer referencyjny: ZP/10/2011.
Termin składania ofert: 12.05.2011 r., godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-04-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-01 godz. 12:35
Ostatnia zmiana: 2011-05-23 godz. 12:52 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa Numer 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu sieciowego CISCO
Numer referencyjny: ZP/9/2011.
Termin składania ofert: 12.05.2011 r., godz. 12:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-04-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-01 godz. 12:30
Ostatnia zmiana: 2011-06-01 godz. 12:34 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia /

Jednostka Wojskowa Numer 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 KRAKÓW
ogłasza przetarg na zakup i dostawę telefonów IP - 40 sztuk
Numer referencyjny: ZP/8/2011.
Termin składania ofert: 11.04.2011 r., godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-04-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-04-01 godz. 12:25
Ostatnia zmiana: 2011-04-22 godz. 09:09 /dodano
zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na usługę serwisu i konserwacji systemów drukujacych dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP.
Nr referencyjny: 013/11
Termin składania ofert: 11.04.2011 r., godzina 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2011-03-31 godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-31 godz. 14:36

Jednostka Wojskowa 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS 19” RACK 10kW oraz konsoli zarządzającej do szafy RACK wraz z przełącznikiem KVM  
Nr referencyjny:
ZP/11/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyniak
Czas wytworzenia: 2011-03-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-29 godz. 14:49
Ostatnia zmiana: 2011-04-05 godz. 09:26 /dodano:unieważnienie postępowania/

Jednostka Wojskowa 3411; 05-600 Grójec
ogłasza przetarg na naprawy awaryjne radionamierników TC-5400
Nr referencyjny: 1/DEC/2011
Termin składania ofert: 12.04.2011 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Sarniak
Czas wytworzenia: 2011-03-29, godz. 11:55
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-29 godz. 14:24
Ostatnia zmiana: 2011-05-05 godz. 08:11 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 3537, ul. Czwartaków 1, 87-300 Brodnica
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy materiałów biurowych i piśmienniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na rzecz Jednostki Wojskowej 3537 Brodnica
Nr referencyjny: 4/ZP/D/PN/2011
Termin składania ofert: 07.04.2011r., do godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: płk dypl. Bogdan NIEWITOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-03-29, godz. 08:11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-29 godz. 09:36
Ostatnia zmiana: 2011-04-20 godz. 11:48 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /

Jednostka Wojskowa 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę podnośnika widłowego akumulatorowego (wózka podnośnikowego czołowego akumulatorowego o udżwigu min 2T z wagą) - 1 sztuka
Nr referencyjny:
ZP/7/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-03-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-28 godz. 14:28
Ostatnia zamiana: 2011-04-27 godz. 14:56 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę wózka transportowego akumulatorowego
Nr referencyjny:
ZPM/34/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Konior
Czas wytworzenia: 2011-03-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-28 godz. 13:29
Ostatnia zmiana: 2011-06-14 godz. 14:50 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłaszprzetarg na dostawę  technicznych środków materiałowych do uzbrojenia strzeleckiego
Nr referencyjny: 8/2011
Termin składania ofert: 15.04.2011 r. godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Izolda Maciejewicz
Czas wytworzenia: 2011-03-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-25 godz. 14:36Ostatnia zmiana: 2011-04-11 godz. 14:55 /dodano: zawiadomienie o zmianie ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 4229; ul. Poznańska 58; 50-984 Wrocław
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do podwozia transportera opancerzonego gąsienicowego MTLB
Nr referencyjny: TECH/36/MON/2011
Termin składania ofert: 13.04.2011 do godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający:kpt. Andrzej KASZUBA 
Czas wytworzenia: 2011-03-25 godz. 9:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-25, godz. 13:31

Jednostka Wojskowa 3797, ul. Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na dostawę leków i materiałów medycznych
Nr referencyjny: 06/2011
Termin składania  ofert: 01.04.2011 godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Trejnis
Czas wytworzenia: 2011-03-25
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-25, godz. 09:50
Ostatnia zmiana: 2011-04-12 godz. 13:56 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę kontenerów ładunkowych ogólnego przeznaczenia
Nr referencyjny:
ZP/6/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-03-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-24 godz. 14:41
Ostatnia zmiana: 2011-05-17 godz. 14:05 /dodano: zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4226; ul. Marsa 110; 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę   części zamiennych do sprzętu szkoleniowego
Nr referencyjny: W/23/03/2011
Termin składania ofert: 05.04.2011 r. godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta CIEKOT/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-03-24
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-24 godz. 09:53
Ostatnia zmiana: 2011-05-23 godz. 11:31 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4226; ul. Marsa 110; 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie bazy garnizonowej
Nr referencyjny: W/24/03/2011
Termin składania ofert: 07.04.2011 r. godz. 08:00
Zmiana terminu składania ofert: 27.04.2011 godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta TRĄBIŃSKA/ ppłk Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-03-23 godz 12:52
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-23 godz. 13:35
Ostatnia zmiana: 2011-05-12 godz. 08:23 /dodano: ogłoszenie o zamknięciu postępowania - zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 10; ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4226; ul. Marsa 110; 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na  dostawę lunety obserwacyjnej – 48 szt.
Nr referencyjny: W/22/03/2011
Termin składania ofert: 07.04.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska/Dariusz Nagrabski
Czas wytworzenia: 2011-03-23 godz 12:50
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-23 godz. 13:30
Ostatnia zmiana: 2011-04-14 godz. 14:16 /dodano
ogłoszenie o zamknięciu postępowania/
Jednostka Wojskowa 4229; ul. Poznańska 58; 50-984 Wrocław
ogłasza przetarg na dostawę środków gaśniczych i części zamiennych do układów przeciwpożarowych wozów bojowych
Nr referencyjny: TECH/32-33/MON/2011
Termin składania ofert: 13.04.2011 do godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający:kpt. Andrzej KASZUBA 
Czas wytworzenia: 23.03.2011r. godz. 10.20
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-23, godz. 11:40
Ostatnia zmiana: 2011-04-21 godz. 14:03 /dodano: informacja o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 3293, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz; 
ogłasza przetarg na usługę serwisowania samolotów C - 130 E Hercules
Nr referencyjny: 6/2011
Termin składania ofert: 12.04.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający:Marlena Staszak-Migoń
Czas wytworzenia: 22.03.2011 r
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-23, godz. 10:08
Ostatnia zmiana: 2011-03-28 godz. 13:37 /dodano:
zmiana treści ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 4229; ul. Poznańska 58; 50-984 Wrocław
ogłasza przetarg na dostawę dostawę części zamiennych do systemu wieżowego HITFIST 30mm
Nr referencyjny: TECH/34/MON/2011
Termin składania ofert: 13.04.2011 o godz. 11.00
Zmiana terminu składania ofert: 13.04.2011 godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający:mjr Marek MRUCZEK
Czas wytworzenia: 22.03.2011r. godz. 11.25
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-23, godz. 10.00
Ostatnia zmiana: 2011-04-18 godz. 09.44 /dodano:
zamknięcie postepowania/

Jednostka Wojskowa 3797, ul. Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu i wyposażenia informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek kserokopiarek i faksów
 Dopuszczalność składania ofert częściowych – dwa zadania:
Cześć I – sprzęt informatyczny
Część II – materiały eksploatacyjne.
Nr referencyjny: 05/2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Trejnis
Czas wytworzenia: 2011-03-23
Udostępniający: Magda Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-23, godz. 09:50
Ostatnia zmiana: 2011-04-12 godz. 13:56 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 4229; ul. Poznańska 58; 50-984 Wrocław
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do sprzętu uzbrojenia: tśm do moździerzy LM 60  i M 98
Nr referencyjny: 
TECH/35/MON/2011
Termin składania ofert:
13.04.2011 o godz. 12.00
Zmiana terminu składania ofert: 13.04.2011 godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Marek MRUCZEK
Czas wytworzenia: 2011-03-22 godz. 12:16
Udostępniający: Magdalena Peczka

Czas udostępnienia: 2011-03-22 godz. 14:43
Ostatnia zmiana: 2011 -04-07 godz. 14:30 /dodano ogłoszenie o zmianie tresci ogłoszenia II/

Jednostka Wojskowa 1551; ul. Wojska Polskiego 78; 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania, niszczarek oraz materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek: Część 1 - Materiały eksploatacyjne do faksów i drukarek; Część druga - Niszczarki; Część 3 - Sprzęt informatyczny i oprogramowanie; Część 4 - UPS
Nr referencyjny: 
90995-2011
Termin składania ofert:
30.03.2011., godz. 12:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-03-22 godz. 12:10
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-22 godz. 12:43

Jednostka Wojskowa 3537, ul. Czwartaków 1, 87-300 Brodnica
ogłasza przetarg na wykonanie dostawy części i akcesoriów samochodowych na rzecz Jednostki Wojskowej 3537 w Brodnicy
Nr referencyjny: 3/ZP/D/PN/2011
Termin składania ofert: 04.04.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Krajnik
Czas wytworzenia: 2011-03-22, godz. 11:17
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-22 godz. 11:52
ostatnia zmiana: 2011-04-28 godz. 13:35 /dodano: informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka wojskowa 3470 Komorowo; ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłaszprzetarg na dostawę papieru do drukowania
Nr referencyjny: 1/2011
Termin składania ofert: 25.03.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Ratyński Rafał
Czas wytworzenia: 2011-03-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-18 godz. 14:22
Ostatnia zmiana: 2011-03-28 godz. 13:35 /dodano: zawiadomienie o wyborze oferty/

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłaszprzetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do pojazdów bojowycha
Nr referencyjny: 6/2011
Termin składania ofert: 06.04.2011r. godz.09:00
Nowy termin składania ofert: 14.04.2011r. godz.09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Kamila Skrzypa
Czas wytworzenia: 2011-03-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-17 godz. 12:31Ostatnia zmiana: 2011-03-31 godz. 14:35 /dodano: zawiadomienie o zmianie ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę serwisu i konserwacji systemów drukujących dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP
Nr referencyjny: 008/11
Termin składania ofert: 25.03.2011 r., do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2011-03-17 godz. 10:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-17 godz. 11:00
Ostatnia zmiana: 2011-03-18 godz. 14:25 /dodano:
korekta ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 3797, ul. Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na dostawę busol,  kompasów elektrycznych, krzywomierzy, dalmierze laserowe, wiatromierze (anemometr), lunety obserwacyjne, latarki taktyczne do broni, latarki taktyczne do hełmu, gogli taktycznych
Nr referencyjny: 04/2011
Termin składania  ofert: 25.03.2011 godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Trejnis
Czas wytworzenia: 2011-03-17
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-17 godz. 09:50
Ostatnia zmiana: 2011-03-30 godz. 12:47 /dodano: wybór najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1155 30-901 Kraków 50
ogłasza przetarg na świadczenie usług serwisowych samolotu CASA C-295M dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice
Nr referencyjny: 3/STL/2011
Termin składania ofert: 04.04.2011r., godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Gołębiowski
Czas wytworzenia: 2011-03-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-14 godz. 13:41

Jednostka Wojskowa 4141 Czarne, 77-330 Czarne, ul. 27-GO Lutego
ogloszenie o przetargu na zakup i dostawę zestawów komputerowych SDt 6 -kpl., monitorów LCD 19 Mt - 6 kpl., notebooków NBt -6 kpl., urządzeń wielofunkcyjnych UWt- 5 kpl., projektorów PRt - 3 kpl.
Nr referencyjny: 05/OG/2011Termin składania ofert:  01.04.2011 r. godz. 13:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Izabela GWOZDOWICZ / Adam ROSZAK
Czas wytworzenia: 2011.01.21 godz. 12:25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-14 godz. 13:37
Ostatnia zmiana: 2011-04-08 godz. 13:00 /dodano: ogloszenie owyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 4226; ul. Marsa 110; 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę  TŚM do aparatu ATE-1
Nr referencyjny: W/13/03/2011
Termin składania ofert: 28.03.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta CIEKOT/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-03-14
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-14 godz. 11:46
Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na wykonanie nowego oprogramowania dla stacji roboczych biur przepustek w zakresie obsługi interesantów dla czterech obiektów: DGW, JW2063, CIŁON ,Dowództwo Operacyjne
Nr referencyjny: 010/11
Termin składania ofert: 22.03.2011 r., do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2011-03-10 godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-10 godz. 12:37

Jednostka Wojskowa 1511 , ul. Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża
głasza przetarg na Usługę naprawy centralnego bloku komutacyjnego CS BOX łączność wewnętrzna SOTAS czołgu PT - 91
Nr referencyjny: 4/MON/2011
Termin składania ofert: 23.03.2011
Zmiana dotyczy terminu składania ofert - nowy termin: 30.03.2011
Wytwrzający/ Odpowiadający: Mara Drągowska 
Czas wytworzenia:2011-03-08 godz.8:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-08 godz. 10:56
Ostatnia zmiana: 2011-03-21 godz. 12:36 /dodano: zmiana treści ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 3797, ul. Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na dostawę leków i materiałów medycznych
Nr referencyjny: 02/2011
Termin składania  ofert: 16.03.2011 godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Trejnis
Czas wytworzenia: 2011-03-07
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-07 godz. 13:31
Ostatnia zmiana: 2011-03-17 godz. 09:52 /dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania/

Jednostka Wojskowa 1155 30-901 Kraków 50
ogłasza przetarg na świadczenie usług serwisowych samolotu M-28B/PT dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice
Nr referencyjny: 2/STL/2011
Termin składania ofert: 15.04.2011r., godz. 10.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Gołębiowski
Czas wytworzenia: 2011-03-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-04 godz. 14:00
Ostatnia zmiana: 2011-04-06 godz. 14:06 /dodano: zmiana ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę mleka i nabiału na potrzeby Domu Emeryta Wojskowego
Nr referencyjny: 009/11
Termin składania ofert: 15.03.2011 r., do godz. 08:45
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2011-03-03 godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-03 godz. 14:30

Jednostka Wojskowa 3537, ul. Czwartaków 1, 87-300 Brodnica
ogłasza przetarg na wykonanie usług serwisowania sprzętu zespołu ratownictwa chemicznego i pododdziałów 4 pułku chemicznego, 30 kompanii chemicznej Dziwnów oraz 55 kompanii chemicznej Rozewie
Nr referencyjny: 2/ZP/U/PN/2011
Termin składania ofert: 14.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Krajnik
Czas wytworzenia: 2011-03-03, godz. 13.17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-03 godz. 13:50
Jednostka Wojskowa 1696; ul. Czwartaków 4; 78-524 Złocieniec
ogłasza przetarg na konserwację i serwis systemów alarmowych
Nr referencyjny: ZP/PN-U/01/2011
Termin składania ofert: 14.03.2011 godz. 11.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Krysiak
Czas wytworzenia: 2011-03-02; godz. 10.30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-02 godz. 14:1
Ostatnia zmiana:2011-03-23 /dodano ogłoszenie o wyborze oferty/

Jednostka Wojskowa 4226; ul. Marsa 110; 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę terminala satelitarnego - telefon satelitarny do pracy w sieci IRIDIUM - 5 kpl.
Nr referencyjny: W/08/02/2011
Termin składania ofert: 14.03.2011 godz. 8:00
  • ogłoszenie o zamówieniu
  • zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
  •   ogłoszenie o zawarciu umowy
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna EDELSZEJN/ mjr Robert DURAŃSKI
Czas wytworzenia: 2011-03-02; godz. 09:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-02 godz. 10:46
Ostatnia zmiana: 2011-04-05 godz. 11:21 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 1551; ul. Wojska Polskiego 78; 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na konserwację i naprawę systemów alarmowych w kopleksie koszarowym nr 2617 W Sieradzu
Nr referencyjny: 
65947-20011
Termin składania ofert:
07.03.2011., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-02-25 godz. 13:25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-28 godz. 08:25

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów biurowych
Numer referencyjny: ZP/3/2011.
Termin składania ofert: 14.03.2011 r., godz. 11:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-02-25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-25 godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2011-03-24 godz. 14:05 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4226; ul. Marsa 110; 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę części do wozów bojowych i opancerzonych
Nr referencyjny: W/07/02/2011
Termin składania ofert: 11.03.2011 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka KAWERSKA/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-02-25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-25 godz. 11:35
Ostatnia zmiana: 2011-04-05 godz. 11:21 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 1749; al. Wojska Polskiego 250; 70-904  Szczecin
ogłasaz przetarg na dostawę środków czystości (gliceryna, mydło, detergenty, preparaty myjące i toaletowe) oraz drobnego sprzętu
Nr referencyjny:  11-ZP-02-11
Termin składania ofert: 07.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-02-24 godz. 13:35
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-24 godz. 15:00
Ostatnia zmiana: 2011-03-07 godz. 14:20 /dodano
wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa 4226; ul. Marsa 110; 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na na dostawę  środków indykacyjnych do sprzętu OPBMR
Nr referencyjny:
W/06/02/2011
Termin składania ofert:
09.03.2011 r., godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta CIEKOT/Krzysztof GLAMOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-02-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-23 godz. 14:45
Ostatnia zmiana: 2011-05-09 godz. 13:45 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 4226; ul. Marsa 110; 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę  Laserowego Przyrządu Rozpoznawczego dzienno – nocnego, w ukompletowaniu: zdalny monitor video.
Nr referencyjny: W/05/02/2011
Termin składania ofert: 09.03.2011 r., godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka KAWERSKA/Dariusz NOWAKOWSKI
Czas wytworzenia: 2011-02-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-23 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2011-03-07 godz. 13:57 /dodano zawiadomienie o zmianie ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów STAR 266 i jego odmiany oraz HONKER i jego odmiany
Nr referencyjny: 10-ZP-02-11
Termin składania ofert: 04.03.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-02-23 godz. 11:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-23 godz. 14:17
Ostatnia zmiana: 2011-03-11 godz. 12:05 /dodano wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa Numer 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg  nieograniczony na konserwację i naprawę systemu alarmowego (SSNiW, TV przemysłowej, SKD i sygnalizacji ppoż.)
Nr referencyjny: ZP/5/2011.
Termin składania ofert: 07.03.2011 r., godz. 10:00.
Wytwrzający/ Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-02-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-23 godz. 13:45
Ostatnia zmiana: 2011-03-18 godz. 14:30 /dodano: zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 1511 , ul. Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów kołowych
Nr referencyjny: 3/MON/2011
Termin składania ofert: 16.03.2011 godz. 11:00
Wytwrzający/ Odpowiadający: Mara Drągowska 
Czas wytworzenia:2011-02-23 godz.9:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-23 godz. 12:55

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul.Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na wykonanie nowego oprogramowania dla stacji roboczych biur przepustek w zakresie obsługi interesantów dla czterech obiektów: DGW, JW2063, CIŁON ,Dowództwo Operacyjne.
Nr referencyjny: 006/11
Termin składania ofert: 08.03.2011 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2011-02-22 godz. 14:30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-23 godz. 12:38

Jednostka Wojskowa 1551; ul. Wojska Polskiego 78; 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę materiałów biurowych w 2011 r. z podziałem na 2 części: część 1 - papier, część 2 - materiały biurowe
Nr referencyjny: 57987-2011
Termin składania ofert: 28.02.2011., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-02-18, godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-18 godz. 15:15
Jednostka Wojskowa 1511 , ul. Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów gasienicowych
Nr referencyjny: 2/MON/2011
Termin składania ofert: 14.03.2011
Wytwrzający/ Odpowiadający: Mara Drągowska
Czas wytworzenia: 2011-02-18 , godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-18 godz. 12:50
Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na usługę odbioru i utylizacji odpadów
Nr referencyjny: 09-ZP-02-11
Termin składania ofert: 25.02.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-02-17, godz. 08:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-17 godz. 12:47
Ostatnia zmiana: 2011-03-03 godz. 14:55 /dodano wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa 1511 , ul. Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża
ogłasza przetarg na dostawe sprzetu warsztatowego
Nr referencyjny: 1/MON/2011
Termin składania ofert: 10.03.2011
Wytwrzający/ Odpowiadający: Mara Drągowska
Czas wytworzenia: 2011-02-16 , godz. 13 45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-16 godz. 14:31
Ostatnia zmiana: 2011-02-17 godz. 15:16 /dodanozmiana treści ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę opon I dętek do pojazdów STAR 266, HONKER i KP-340 (kuchnia polowa)
Nr referencyjny: 08-ZP-02-11
Termin składania ofert: 24.02.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-02-15, godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-15 godz. 12:05Ostatnia zmiana: 2011-03-01 godz. 14:08 /dodano wynik postępowania/
Jednostka Wojskowa 3797, ul. Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na dostawę artykułów piśmienniczych, papieru ksero i sprzętu biurowego
Nr referencyjny: 01/2011
Termin składania  ofert: 23.02.2011 godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Trejnis
Czas wytworzenia: 2011-02-14
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-14 godz. 09:01
Ostatnia zmiana: 2011-03-07 godz. 13:30 /dodano Wybór najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 2063,ul.S.Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg  na zakup i dostawę mleka i nnabiału na potrzeby Domu Emeryta Wojskowego
Nr referencyjny: 04/11
Termin składania ofert: 17.02.2011 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Wszendyrówny
Czas wytworzenia: 2011-02-09 godz. 15:20
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-10 godz. 08:55 

Jednostka Wojskowa 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę kontenerów ładunku ogólnego przeznaczeniakpl.
Nr referencyjny: ZP/4/2011
Termin składania ofert: 21.03.2011r. do godziny 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-02-09
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-09 godz. 11:41
Ostatnia zmiana:2011-04-04 godz. 12:08 /dodano: informacja o zawarciu umowy /

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę nośników do drukarek (igłowych, laserowych i atramentowych) i faxów
Nr referencyjny: 04-ZP-02-11
Termin składania ofert: 16.02.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-02-08, godz. 10:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-08 godz. 10:50
Ostatnia zmiana: 2011-02-22 godz. 10:34 /dodano wynik postępowania /

Jednostka Wojskowa 2063,ul.S.Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg  na zakup i dostawę mięsa i produktów mięsnych, wędlin, mięsa drobiowego i wyrobów drobiowych na potrzeby Domu Emeryta Wojskowego
Nr referencyjny: 3/11
Termin składania ofert: 16.02.2011 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2011-02-08 godz. 10:15
Udostępniający: Magda Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-08 godz. 10:48 

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na regenerację zespołów i części zamiennych do pojazdów STAR- 266 i jego odmiany, BWP, HONKER 2324 i 2424, LUBLIN, SCAM IVECO
Nr referencyjny: 05-ZP-02-11
Termin składania ofert: 14.02.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-02-04, godz. 08:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-04 godz. 09:01
Ostatnia zmiana: 2011-02-22 godz. 15:20 /dodano
zawiadomienie o wyniku postępowania/

Jednostka Wojskowa 1551; ul. Wojska Polskiego 78; 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na dostawę materiałów biurowych w 2011 r. z podziałem na 2 części: część 1 - papier, część 2 - materiały biurowe
Nr referencyjny: 37493-2011
Termin składania ofert: 11.02.2011., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2011-02-02, godz. 10:13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-03 godz. 14:13
Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę leków oraz środków materiałowych opatrunkowo - zabiegowych
Nr referencyjny: 07-ZP-02-11
Termin składania ofert: 14.02.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-02-03, godz. 12:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-03 godz. 14:09
Ostatnia zmiana: 2011-02-15 godz. 12:07 /dodano
wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na usługę przeprowadzenia badań diagnostycznych, analitycznych i radiologicznych oraz konsultacji specjalistycznych dla potrzeb medycyny pracy
Nr referencyjny: 06-ZP-02-11
Termin składania ofert: 11.02.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-02-03, godz. 12:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-03 godz. 13:06
Ostatnia zmiana: 2011-02-14 godz. 09:06 /dodano wynik postępowania/

Jednostka Wojskowa 4808 ul. Partyzantów 33, 19-500 Gołdap
ogłasza przetarg  na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia kursu języka angielskiego na poziomie I (podstawowym) w 2011 r.
Nr referencyjny: 002/S - 3/2011
Termin składania ofert: 10.02.2011 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Stanisława Grudzińska
Czas wytworzenia: 2011-02-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-02 godz. 14:32
Ostatnia zmiana: 2011-02-11 godz. 14:20 /dodano
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 2063,ul.S.Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg  na zakup i dostawę owoców, warzyw i nowalijek na potrzeby Domu Emeryta Wojskowego.
Nr referencyjny: 2/11
Termin składania ofert: 10.02.2011 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2011-01-31 godz. 13:50
Udostępniający: Magda Peczka
Czas udostępnienia: 2011-01-31 godz. 14:32
Ostatnia zmiana: 2011-02-09 godz. 11:38 /dodano:
modyfikacja SIWZ i ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na zakup i dostawę komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w ilości 50 kpl.
Nr referencyjny: ZP/2/2011
Termin składania ofert: 10.02.2011 do godziny 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2011-01-20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-01-20 godz. 11:30
Ostatnia zmiana: 2011-02-24 godz. 15:05 /dodano zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/

Jednostka Wojskowa 4724,ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na 
zakup usług szkolenia z języka angielskiego
Nr referencyjny:
ZP/1/2011
Termin składania ofert: 24.01.2011r. do godziny 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2011-01-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-01-18 godz. 09:20
Ostatnia zmiana: 2011-01-31 godz. 09:41 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę leków oraz środków materiałowych opatrunkowo - zabiegowych
Nr referencyjny: 03-ZP-01-11
Termin składania ofert: 26.01.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-01-17, godz. 10:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-01-18 godz. 08:26
Ostatnia zmiana: 2011-01-26 godz. 13:58 /dodano unieważnienie postępowania /

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na usługę przeprowadzenia badań diagnostycznych, analitycznych i radio¬logicznych oraz konsultacji specjalistycznych dla potrzeb medycyny pracy
Nr referencyjny: 02-ZP-01-11
Termin składania ofert: 26.01.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2011-01-17, godz. 10:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-01-18 godz. 08:26
Ostatnia zmiana: 2011-01-31 godz. 12:40 /dodano unieważnienie części postępowania  /

Jednostka Wojskowa 4141 Czarne, 77-330 Czarne, ul. 27-GO Lutego
ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania w trybie negocjacyjnym na przedmiot zamówienia "Zakup usługi remontu głównego 1 szt. BWP 1D, remontu konserwacyjnego 7 szt. BWP-1 i 5 szt. BWP-1D oraz remontu średniego 1 szt., BWP-1D i 4 szt. BWP-1 oraz remontu średniego 1 szt. BWP-1 po niezrealizowanej pracy badawczo rozwojowej
Nr referencyjny: 40/OG-brem/BWP1 i BWP1D/RK-RŚ-RG/20106
Wytwarzający/Odpowiadający: Izabela GWOZDOWICZ
Czas wytworzenia: 2011-01-17, godz. 09:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-01-17 godz. 10:19

Jednostka Wojskowa 3537, ul. Czwartaków 1, 87-300 Brodnica
ogłasza przetarg na wykonanie usługi przeprowadzenia kursów języka angielskiego na rzecz Jednostki Wojskowej 3537 w Brodnicy w 2011 r.
Nr referencyjny: 1/ZP/U/PN/2011
Termin składania ofert: 21.01.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Kamil Zażdżyk
Czas wytworzenia: 2011-01-14, godz. 12:10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-01-17 godz. 08:38
Ostatnia zmiana: 2011-03-21 godz. 13:55 /dodano: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1749, Al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin
ogłasza przetarg na usługę odbioru i utylizacji odpadów
Nr referencyjny: 01-ZP-01-11
Termin składania ofert: 18.01.2011 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Formella
Czas wytworzenia: 2011-01-07 godz. 08:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-07 godz. 13:05
Ostatnia zmiana 2011 -02-01 godz. 12:40 ?dodano wynik postępowania/