Informacje o planowanych postępowaniach

2011 r.


Jednostka Wojskowa 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec
Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Krysiak
Czas wytworzenia: 2011-08-03 gody. 14.00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-08-04 godz. 10:28


Jednostka Wojskowa 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON
Wytwarzający/Odpowiadający: Bożena Gałecka
Czas wytworzenia: 2011-07-26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-26, godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2011-12-20 godz. 14:38 /dodano: korekta/
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, ul. Aleje Niepodległości 218, 00-911 Warszawa


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jastrzębski/Anna Osowiecka   
Czas wytworzenia: 2011-07-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-07-06 godz.14:50

Jednostka Wojskowa 4026, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Kolesińska
Czas wytworzenia: 2011-07-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-07-04, godz. 11:22

Jednostka Wojskowa 1933, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź 

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON

Wytwarzający/Odpowiadający: Dariusz Dąbrowski
Czas wytworzenia: 2011-05-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-05-24, godz. 12:17

Jednostka Wojskowa 4226; ul. Marsa 110; 04-470 Warszawa

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON
Wytwarzający/Odpowiadający: płk mgr inż. Marek Kalwasiński
Czas wytworzenia: 2011-03-22
Udostępniający: Magdalena Peczka
Czas udostępnienia: 2011-03-23, godz. 09:31

Jednostka Wojskowa 4229; ul. Poznańska 58; 50-984 Wrocław

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON

Wytwarzający/Odpowiadający: Waldemar Oprzalski
Czas wytworzenia: 2011-03-10, godz. 08:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-10 godz. 12:31
Ostatnia zmiana: 2011-10-04 godz. 14:08 /dodano: korekta VI/

Jednostka Wojskowa 3293; ul. Witkowska 8; 62-430 Powidz

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON - II


Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON - IIIWytwarzający/Odpowiadający: Marlena STASZAK-MIGOŃ
Czas wytworzenia: 2011-03-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-04 godz. 15:00

Jednostka Wojskowa 1155, 30-901 Kraków 50

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON

Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Gołębiowski
Czas wytworzenia: 2011-03-02
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-02 godz. 10:54

Jednostka Wojskowa 4224, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON 

Wytwarzający/Odpowiadający: Kamila Skrzypa
Czas wytworzenia: 2011-03-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-03-01 godz. 12:00
Ostatnia zmiana: 2011-10-14 godz.13:20 /dodano informację IV/

Inspektorat Uzbrojenia, 00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218

Ogłoszenie o planowanych do zakupu wyrobach i usługach w postępowaniach uruchamianych w 2011 roku.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta Krygier
Czas wytworzenia: 2011-02-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-25 godz. 11:55

9 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Obrońców Stalingradu 10, 66-600 Krosno Odrzańskie

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Królikowski
Czas wytworzenia: 2011-02-21 godz.  12:00
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-21 godz. 12:15

Jednostka Wojskowa 4651 ul. Zielona b/n, 81-929 Gdynia

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Jakubowska
Czas wytworzenia: 2011-02-18 godz.  14:27
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-18 godz. 14:50

Jednostka Wojskowa 4938 ul. Lubelska 150, 26-600 Radom

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Rosińska
Czas wytworzenia: 2011-02-01
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-17 godz. 12:51
Ostatnia zmiana: 2011-08-02 godz. 10:03 /dodano: korekta 2/

2 Okregowe Warsztaty Techniczne w Jastrzębiu,46 - 100 Namysłów

Wytwarzający/Odpowiadający: Renata Piórkowska
Czas wytworzenia: 2011-02-09 godz. 14:30
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-09 godz. 14:44

Jednostka Wojskowa 1511, ul. Al. Legionów 133, 18-400 Łomża
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Dragowska  
Czas wytworzenia: 2011-02-09
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-09 godz. 11:44
Ostatnia zmiana: 2011-03-04 godz. 08:40 /dodano: korekta/

10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14, 56 - 400 Oleśnica

Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz DANIELEWICZ
Czas wytworzenia: 2011-02-03, godz. 14:15
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-03 godz. 14:32

Jednostka Wojskowa 4141 Czarne, 77-330 Czarne, ul. 27-GO Lutego

wytwarzający/Odpowiadający: Izabela GWOZDOWICZ
Czas wytworzenia: 2011-02-02 godz. 11:00
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-02 godz. 10:20


Jednostka Wojskowa 1123, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON

wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kiehn
Czas wytworzenia: 2011-02-01 godz. 13:00
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2011-02-02 godz. 10:20

3 Okręgowe Warsztaty Techniczne, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki-5, ul. Obwodowa 191

Informacja o planowanych w 2011 r. postępowaniach o udzielenie zamówieńpublicznych prowadzonych na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON

wytwarzający/Odpowiadający: Eugeniusz Kowalski
Czas wytworzenia: 201-01-28 godz. 09:00
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-28 godz. 13:42

Jednostka Wojskowa 4653, 84-313 Siemirowice

Informacja o  planowanych w 2011 roku postępowaniach prowadzonych zgodnie z Wytycznymi  Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów,  których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy stanowiącymi  załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26  lipca 2006 roku

Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Jakubiec
Czas wytworzenia: 2011-01-21
Udostepniający: Magdalena CZerwińska
czas udostępnienia: 2011-01-21 godz. 11:57

1 Baza Materiałowo - Techniczna, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń

Informacja o  planowanych w 2011 roku postępowaniach prowadzonych zgodnie z Wytycznymi  Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów,  których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy stanowiącymi  załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26  lipca 2006 roku


Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Lesinski
Czas wytworzenia: 2011.01.17
Udostepniający: Magdalena CZerwińska
czas udostępnienia: 2011-01-18 godz. 09:55


1 Okręgowe Warsztaty Techniczne, ul. Czwartaków 1, 86 – 300 Grudziądz

Informacja o  planowanych w 2011 roku postępowaniach prowadzonych zgodnie z Wytycznymi  Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów,  których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy stanowiącymi  załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26  lipca 2006 roku

Wytwarzający/Odpowiadający: Marek PŁOCHA
Czas wytworzenia: 2011.01.17
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
czas udostępnienia: 2011-01-18 godz. 09:53
Ostatnia zmiana: 2011-05-10 godz. 14:33 /dodano: korekta II/

2 Baza Materiałowo - Techniczna, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99 - 300 Kutno

Informacja o  planowanych w 2011 roku postępowaniach prowadzonych zgodnie z Wytycznymi  Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów,  których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy stanowiącymi  załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26  lipca 2006 roku


Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub GAWRYSIAK
Czas wytworzenia: 2011.01.04 godz. 13:26
Udostepniający: Beata Kozerawska
czas udostępnienia: 2011-01-04 godz. 15:10