Archiwum JW I.2010 r. - III.2010 r.
Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na zakup i dostawę artykułów biurowych dla JW 1551 w Sieradzu w 2010 r. z podziałem na dwie części:
część 1 - materiały biurowe,
część 2 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
Nr referencyjny:  20/2010
Termin składania ofert: 29.03.2010, godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 18-03-2010 godz. 13:56
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-30, godz. 14:07


Jednostka Wojskowa 1106, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
ogłasza przetarg na zakup części zamiennych do czołgów PT-91, T-72.
Termin składania ofert: 21.04.2010 r. do godz. 09:00
Nr referencyjny: U/25/P/10

Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Kalisz
Czas wytworzenia: 2010-03-26; 07:47
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-26, 11:22


Jednostka Wojskowa 3090; ul. Marsa 110; 04-470 Warszawa
ogłoszenie o  przetargu na dostawę Laserowego Przyrządu Rozpoznawczego dzienno – nocnego – 6 kpl.
Termin składania ofert: 15.04.2010 r. godz. 08:00
Nr referencyjny: W/17/03/2010

Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata KOK/ Edward STACHOWICZ
Czas wytworzenia: 2010-02-18; 12:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-25, 13:55
Ostatnia zmiana: 2010-04-01 godz. 13:36 /dodano
ogłoszenie o zawarciu umowy/


Jednostka Wojskowa 3411, 05-600 Grójec 
ogłasza przetarg na konserwację anten typu OMNI
Nr referencyjny postępowania: 5/DEC/2010
Termin składania ofert: 14.04.2010 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Sarniak
Czas wytworzenia: 2010-03-23, 08:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-23, 14:30

Jednostka Wojskowa 3411, 05-600 Grójec
ogłasza przetarg na serwisowanie odbiorników MIZAR
Nr referencyjny postępowania: 4/DEC/2010
Termin składania ofert: 14.04.2010 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Sarniak
Czas wytworzenia: 2010-03-23, 08:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-23, 14:28
Ostatnia zmiana: 2010-04-02, 08:50 /dodano odwołanie ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 3411, 05-600 Grójec
ogłasza przetarg na naprawy awaryjne stacji MSR-W.
Nr referencyjny postępowania: 3/DEC/2010
Termin składania ofert: 14.04.2010 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Sarniak
Czas wytworzenia: 2010-03-23, 08:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-23, 14:25

Jednostka Wojskowa 3411, 05-600 Grójec
ogłasza przetarg na naprawy awaryjne stacji POST-3MD
Nr referencyjny postępowania: 2/DEC/2010
Termin składania ofert: 14.04.2010 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Sarniak
Czas wytworzenia: 2010-03-23, 08:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-23, 14:20

Jednostka Wojskowa 3411, 05-600 Grójec
ogłasza przetarg na naprawy awaryjne radionamierników TC 5400
Nr referencyjny postępowania: 1/DEC/2010
Termin składania ofert: 14.04.2010 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Sarniak
Czas wytworzenia: 2010-03-23, 08:20
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-23, 09:07

Jednostka Wojskowa 3537, ul. Czwartaków 1, 87-300 Brodnica
ogłasza przetarg na wykonanie usług serwisowania sprzętu zespołu ratownictwa chemicznego i pododdziałów 4 pułku chemicznego, 30 kompanii chemicznej Dziwnów i 55 kompanii chemicznej Rozewie
Nr referencyjny postępowania: 5/ZP/U/PN/2010
Termin składania ofert: 24.03.2010 r., godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Kamil Zażdżyk
Czas wytworzenia: 2010-03-17, 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-17, 13:55
Ostatnia zmiana: 2010-04-02, 08:50 /
dodano 
ogłoszenie o unieważnieniu przetargu/

Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawy art. żywnościowych (owoców, warzyw i nowalijek) na potrzeby Domu Emeryta Wojskowego

Nr referencyjny: 14/2010
Termin składania ofert: 24.03.2010., godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2010-03-16, godz. 16:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-03-17, godz.10:52


Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów papierniczych do urządzeń poligraficznych dla Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP będącej na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej nr 2063

Nr referencyjny: 12/2010
Termin składania ofert: 24.03.2010., godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Wszendyrówny
Czas wytworzenia: 2010-03-16, godz. 16:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-03-17, godz.10:49


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy produktów rybnych w 2010 r.

Nr referencyjny:  18/2010
Termin składania ofert: 18.03.2010, godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 23.02.2010r.
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-15, godz. 12:50


Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę serwisu i konserwacji systemów drukujących dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP

Nr referencyjny: 10/2010
Termin składania ofert: 23.03.2010., godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Antoni Pawłowski
Czas wytworzenia: 2010-03-12, godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-03-12, godz.13:39


Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na wykonanie usługi kopiowania i digitalizacji mikrofilmów dla potrzeb Centralnego Archiwum Wojskowego

Nr referencyjny: 13/2010
Termin składania ofert: 23.03.2010., godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2010-03-11, godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-03-11, godz.14:06


Jednostka Wojskowa 1696, ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec

ogłasza przetarg na: „Konserwację i serwis systemów alarmowych"

Numer referencyjny: ZP/PN-U/01/2010

Termin składania ofert: 18.03.2010 r., godz. 11:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Krysiak

Czas wytworzenia: 09.03.2010, godz. 14:00

Udostępniający: Magdalena Czerwińska

Czas udostępnienia:2010-03-09, godz. 14:30
Ostatnia zmiana:
2010-04-09, godz. 13:10 /dodano ogłoszenie (zawiadomienie) o uchylaniu się wykonawcy od podpisania umowy na Część 2 przedmiotu zamówienia i wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 2 przedmiotu zamówienia spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny/
2010-03-30, 09:56 /dodano ogłoszenie o wyborze oferty/


Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063

Nr referencyjny: 11/2010
Termin składania ofert: 18.03.2010 r., godz.9:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2010-03-09, godz. 09:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-03-09, godz.13:54


Jednostka Wojskowa 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do pojazdów bojowych PT-91 i T-72
Nr referencyjny: 6/2010
Termin składania ofert: 25.03.2010r. godz. 9.00

Wytwarzający/Odpowiadający: Kamila Skrzypa

Czas wytworzenia: 4.03.2010r. godz. 11:45

Udostepniający: Magdalena Czerwińska

Czas udostępnienia: 2010-03-04, godz. 12.11
Ostatnia zmiana: 2010-03-23, 13:54 /
dodano zmiana ogłoszenia o przetargu/


Jednostka Wojskowa  1933,ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź

zaprasza do składania ofert na dostawę części zamiennych i podzespołów do podwozia KTO ROSOMAK

Nr referencyjny: MON 5/T/2010

Termin składania ofert: 11 marca  2010 r., godz. 12:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Dariusz Dąbrowski
Czas wytworzenia: 2010-03-03
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-03, godz. 09.46
Ostatnia zmiana: 2010-03-23, godz. 14:47 /zamieszczono
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty/


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz

ogłoszenie o  przetargu na dostawy owoców i warzyw w 2010 r.

Termin składania ofert: 03.03.2010, godz. 09:00

Nr referencyjny:  15/2010

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 23.02.2010r. godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-02, godz. 13:27


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy jaj kurzych w 2010 r.

Termin składania ofert: 03.03.2010, godz. 09:00
Nr referencyjny:  19/2010

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 23.02.2010r. godz. 13:17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-02, godz. 13:15


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Termin składania ofert: 11.03.2010, godz. 09:00
Nr referencyjny:  17/2010

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 25.02.2010r. godz. 14:59
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-02, godz. 09:05


Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawy artykułow żywnościowych (wyroby drobiowe) na potrzeby Domu Emeryta Wojskowego

Nr referencyjny: 09/2010
Termin składania ofert: 10.03.2010 r., godz.9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Tomalska
Czas wytworzenia: 2010-02-26, godz. 15:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-03-01, godz.09:48

Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup, dostawę i instalację skanerów do obróbki zdigitalizowanych materiałów archiwalnych oraz przeszkolenie 5 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi skanerów
Nr referencyjny: 08/2010
Termin składania ofert: 09.03.2010 r., godz.9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Wszendyrówny
Czas wytworzenia: 2010-02-26, godz. 14:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2010-02-26, godz.14:20

Jednostka Wojskowa  1933,ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź
zaprasza do składania ofert na dostawę Niezbędnika Remontu Konserwacyjnego do czołgów PT-91,T-72M i BWP-1 oraz części zamiennych do odmian pojazdu BRDM-2
Nr referencyjny: MON 4/T/2010
Termin składania ofert: 25 marca  2010 r.,godz. 10:30. 
Wytwarzający/Odpowiadający: Dariusz Dąbrowski
Czas wytworzenia: 2010-02-24
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-02-24, godz. 14.20
Ostatnia zmiana: 2010-05-10 godz. 10:40 /dodano wybór najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1 i 2/
2010-04-28 godz. 09:52 /dodano wybór najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 3, 4, 5/
2010-03-24, 11:16 /
dodano odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. IV oraz
zmianę nr 2 do warunków przetargu w postępowaniu/
2010-03-22, 15:32 /dodano odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. III/

Jednostka Wojskowa 3537, ul. Czwartaków 1, 87-300 Brodnica
ogłasza przetarg na wykonanie dostawy materiałów biurowych i piśmienniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na rzecz Jednostki Wojskowej 3537 Brodnica
Nr referencyjny postępowania: 3/ZP/D/PN/2010
Termin składania ofert: 26.02.2010 r.,do godz. 10:00
UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert: 02.03.2010 r., do godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Kamil Zażdżyk
Czas wytworzenia: 2010-02-18, 13:45
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-18, 14:06
Ostatnia zmiana: 2010-03-25 godz. 08:46 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
2010-03-17, 14:21 /dodano
ogłoszenie o wyborze oferty - część II oraz
ZP - 21 - część II 
/

Jednostka Wojskowa 3090; ul. Marsa 110; 04-470 Warszawa
ogłoszenie o  przetargu na dostawę morskiego zestawu satelitarnego w technologii SATCOM broadband (protokół TCP/IP) VSAT
Termin składania ofert: 09.03.2010; godz. 08:00
Nr referencyjny:  W/06/02/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta Trąbińska / ppłk Edward Stachowicz
Czas wytworzenia: 2010-02-18; 12:15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-18, 12:33

Jednostka Wojskowa 4824 STAWY, 08-530 Dęblin
zaprasza do składania ofert w postępowaniu przedmiotem, którego jest usługa polegająca na:
1) Wykonaniu układów zabezpieczeń UZ-KX do rakiet 3M9ME w ilości 11 kpl.
oraz ich montażu wraz z przygotowaniem rakiet do strzelań;
2) Wykonaniu układów zabezpieczeń UZ-K3 do rakiet 3M9M3E w ilości 10 kpl.
oraz ich montażu wraz z przygotowaniem rakiet do strzelań;
3) Prowadzeniu nadzorowania technicznego w czasie strzelań.
4) Przedstawieniu protokółów technicznego odbioru układów zabezpieczeń UZ-KX
oraz UZ-K3.
5) Przedstawieniu protokółów technicznego odbioru z przygotowania rakiet
do strzelań poligonowych oraz ich nadzorowania w czasie strzelań;
Termin składania ofert: 22.02.2010., godz. 09:00
Nr referencyjny:  1/UZBR/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta Warowna
Czas wytworzenia: 16.02.2010 r.
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-17, 08:10

Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy jaj kurzych w 2010 r.
Termin składania ofert: 22.02.2010., godz. 09:00
Nr referencyjny:  16/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 12.02.2010r. godz. 14:28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-16, 10:52

Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy produktów rybnych w roku 2010
Termin składania ofert: 17.02.2010 r., godz. 09:00
Nr referencyjny:  14/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 09.02.2010r. godz. 11:40
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-16, 10:46

Jednostka Wojskowa 3470 Komorowo, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłoszenie o  przetargu na Zakup akcesori komputerowych i materiałów eksploatacyjnych
Termin składania ofert: 23.02.2010 godz. 12:00
Nr referencyjny:  1/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Świderski
Czas wytworzenia: 15.02.2010 r. godz. 11:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-15, 12:45
Ostatnia zmiana:2010-02-18 godz. 14:13 /dodano wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ/

Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na usługi w zakresie ochrony osób i mienia świadczone przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w kompleksie wojskowym Nr 2617 w Sieradzu
Termin składania ofert: 04.03.2010 r., godz. 10:00
Nr referencyjny:  06/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 11.02.2010r. godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-12, 08:33

Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę artykułów żywnościowych - artykuły ogólnospozywcze- na potrzeby Domu Emeryta Wojskowego

Nr referencyjny: 07/2010
Termin składania ofert: 18.02.2010 r., godz.9:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Wszendyrówny
Czas wytworzenia: 2010-02-10, godz. 14:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-02-10, godz.14:12


Jednostka Wojskowa 3537, ul. Czwartaków 1, 87-300 Brodnica
ogłasza przetarg na wykonanie dostawy części i akcesoriów samochodowych na rzecz Jednostki Wojskowej 3537 Brodnica
Nr referencyjny postępowania: 2/ZP/D/PN/2010
Termin składania ofert: 19.02.2010 r. godz.10.00

Wytwarzający/Odpowiadający: Kamil Zażdżyk
Czas wytworzenia: 2010-02-09, 13:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-09, 14:20

Ostatnia zmiana: 2010-03-16 godz. 11:07 /
dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz

ogłoszenie o  przetargu na dostawy owoców i warzyw w 2010 r.

Termin składania ofert: 12.02.2010 r., godz. 09:00

Nr referencyjny:  13/2010

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak

Czas wytworzenia: 03.02.2010 r. godz. 13:48

Udostępniający: Magdalena Czerwińska

Czas udostępnienia: 2010-02-08, 08:10


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich w 2010 r.

Termin składania ofert: 12.02.2010 r., godz. 09:00
Nr referencyjny:  12/2010

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 03.02.2010 r. godz. 13:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-08, 08:10


Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę artykułów żywnosciowych (owoców, warzyw i nowalijek) na potrzeby Domu Emeryta Wojskowego
Nr referencyjny: 06/2010
Termin składania ofert: 17.02.2010 r., godz.9:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Tomalska
Czas wytworzenia: 2010-02-05, godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-02-05, godz.10:36


Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa

ogłasza przetarg na zakup i dostawę artykułów zywnosciowych (mięsa i produktów mięsnych, wędlin; mięso drobiowe i wyroby drobiowe) na potrzeby Domu Emeryta Wojskowego
Nr referencyjny: 05/2010
Termin składania ofert: 15.02.2010 r., godz.9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Tomalska
Czas wytworzenia: 2010-02-04, godz. 15:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-02-05, godz.07:59

Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę artykułów żywnościowych - mleka i nabiału – na potrzeby Domu Emeryta Wojskowego
Nr referencyjny: 04/2010
Termin składania ofert: 16.02.2010 r., godz.9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Wszendyrówny
Czas wytworzenia: 2010-02-04, godz. 15:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-02-18, godz.07:55

Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
Informacja o zawarciu umowy na „Zakup, dostawa i rezerwacja biletów lotniczych, kolejowych i promowych na trasach zagranicznych dla Dowództwa Wojsk Specjalnych”
Numer referencyjny: ZP/2/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2010-02-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-02-04, 09:51

Jednostka Wojskowa  1933,ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź
zaprasza do składania ofert : wykonanie dostawy  części zamiennych i podzespołów do podwozia  KTO ROSOMAK

Nr referencyjny postępowania: MON 1/T/2010
Termin składania ofert: 25 luty 2010 r., godz. 10:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Dariusz Dąbrowski
Czas wytworzenia: 2010-02-03
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-04, godz. 08.35


Jednostka Wojskowa  1933,ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź

zaprasza do składania ofert na wykonanie dostawy  opon  terenowych do podwozia KTO ROSOMAK

Nr referencyjny postępowania: MON 2/T/2010

Termin składania ofert: 23 luty 2010 r., godz. 10:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Dariusz Dąbrowski

Czas wytworzenia: 2010-02-03

Udostepniający: Magdalena Czerwińska

Czas udostępnienia: 2010-02-04, godz. 08.22
Ostatnia zmiana: 2010-03-09 godz. 09:23 /
dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz

ogłoszenie o  przetargu na dostawy produktów rybnych w 2010 r.
Termin składania ofert: 02.02.2010 r., godz. 09:00
Nr referencyjny:  11/2010

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 25.01.2010 r. godz. 14:26
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-02, 08:45


Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
Informacja o zawarciu umowy na „Ochronę osób i mienia realizowana w obiektach wojskowych K-5066, K-8109 Jednostki Wojskowej 4724 w całodobowym systemie zmianowym”
Numer referencyjny: ZP/1/2010

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2010-02-01
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-02-01, 13:33


Jednostka Wojskowa 2286, 45-076 Opole, Skr. poczt. 307
Ogłasza przetarg nieograniczony na Ochrone fizyczną JW 2286 Opole przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną

Termin składania ofert: 15.03.2010 r.,godz. 09:00

Numer referencyjny postępowania:  02/2009

Wytwarzający: Marek MILEWSKI  
Czas wytworzenia: 2010-01-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-01-29, godz. 14.28


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów w 2010 r. podzielone na 6 części
Termin składania ofert: 28.01.2010 r., godz. 09:00
Nr referencyjny:  10/2010

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 20.01.2010 r. godz. 10:53
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-01-21, 08:53


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy drobiu i jaj kurzych w 2010 r. z podziałem na dwie części
Termin składania ofert: 28.01.2010 r., godz. 09:00
Nr referencyjny:  09/2010

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 20.01.2010 r. godz. 10:16
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-01-21, 08:50


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy mleka UHT
Termin składania ofert: 26.01.2010 r., godz. 09:00
Nr referencyjny:  08/2010

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 18.01.2010 r. godz. 14:34
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-01-21, 08:41


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Termin składania ofert: 26.01.2010 r., godz. 09:00
Nr referencyjny:  07/2010

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 18.01.2010 r. godz. 14:23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-01-20, 11:41


Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup, dostawę i instalację skanerów do obróbki zdigitalizowanych materiałów archiwlanych oraz przeszkolenie 5 pracowników zamawiajacego w zakresie obsługi skanerów dla CAW
Nr referencyjny: 02/2010
Termin składania ofert: 28.01.2010 r., godz.9:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Wlazłowski
Czas wytworzenia: 2010-01-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2010-01-18, godz.14:35


Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na wykonanie usługi digitalizacji zbiorów dla potrzeb Centralnego Archiwum Wojskowego
Nr referencyjny: 01/2010
Termin składania ofert: 26.01.2010 r.,godz. 9:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Wlazłowski
Czas wytworzenia: 2010-01-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2010-01-18, 14:45


Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłoszenie o  przetargu na zakup,dostawę i rezerwację biletów lotniczych, kolejowych oraz promowych na trasach zagranicznych dla Dowództwa Wojsk Specjalnych
Numer referencyjny: ZP/2/2010
Termin składania ofert: 27.01.2010 r., godz. 10:00.

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2010-01-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2010-01-18., 13:33

Ostatnia zmiana: 2010-02-01 godz. 10:00 /dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty/


Jednostka Wojskowa 3537, ul. Czwartaków 1, 87-300 Brodnica
ogłasza przetarg na wykonanie usługi przeprowadzenia kursów języka angielskiego na rzecz Jednostki Wojskowej 3537 w Brodnicy.
Nr referencyjny postępowania: 1/ZP/U/PN/2010
Termin składania ofert: 21.01.2010 r. godz.10.00

Wytwarzający/Odpowiadający: Kamil Zażdżyk
Czas wytworzenia: 2010-01-14, 13:38
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-01-14, 15:20
Ostatnia zmiana:2010-02-08 godz. 08:41 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Jednostka Wojskowa Nr 3797, ul. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na nauczanie języka angielskiego żołnierzy zawodowych  w systemie kursu stacjonarnego.
Nr referencyjny: 01/2010
Termin składania ofert: 20.01.2010 r., godz. 12:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Piotr Błazeusz
Czas wytworzenia: 2010-01-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2010-01-11., 11:20
Ostatnia zmiana:2010-01-27 godz. 13:46 /dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy produktów rybnych w 2010 r.

Termin składania ofert: 14.01.2010 r.  godz. 09:00
Nr referencyjny:  05/10

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2010-01-05, 13:28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-06, 14:22


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy drobiu i jaj kurzych w 2010 r z podziałem na dwie części: część 1 - drób, część 2 - jaja kurze 
Termin składania ofert: 13.01.2010 r., godz. 09:00
Nr referencyjny:  04/10

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2010-01-05, 12:48
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-06, 14:15


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy produktów mleczarskich w 2010 r.
Termin składania ofert: 13.01.2010 r., godz. 09:00
Nr referencyjny:  03/10

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2010-01-05, 13:42
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-06, 14:05


Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200  Sieradz
ogłoszenie o  przetargu na dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów w 2010 r. podzielone na 6 części
Termin składania ofert: 12.01.2010 r., godz. 09:00
Nr referencyjny:  02/10

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak 
Czas wytworzenia: 2010-01-04, 15:11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-05, 11:55