Rejonowe Zarządy Infrastruktury

RZI Kraków ul. Mogilska 85


Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont części ciśnieniowej kotła WR 2,5 Rząska ul. Krakowska
Nr referencyjny: 250/2010/ZP
Termin składania ofert: 03.12.2010
Wytwarzający/Odpowiadający Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2011-02-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-11 godz. 15:35

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę koksu przemysłowo-opałowego
Nr referencyjny: 252/2010/ZP
Termin składania ofert: 10.01.2011 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2010-12-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-12-28 godz. 13:50Ostatnia zmiana: 2011-01-21 godz. 11:04 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na dostawę motopomp, pomp pływających, szlamowych i agregatów oddymiających
Nr referencyjny: 245/2010/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-12-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-12-28 godz. 12:41

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na czyszczenie dróg, chodników, placów, alejek i parkingów oraz odśnieżanie ciągów komunikacyjnych w Lublińcu
Nr referencyjny: 251/2010/ZP
Termin składania ofert: 27.12.2010 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2010-12-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-14 godz. 11:25

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę miału węglowego i węgla groszku (ekoret)
Nr referencyjny: 234/2010/ZP
Termin składania ofert: 03.12.2010 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2010-12-13
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-12-13 godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2011-01-28 godz. 09:55 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na Czyszczenie dróg, chodników, placów, alejek i parkingów oraz odśnieżanie ciągów komunikacyjnych
Nr referencyjny: 249/2010/ZP
Termin składania ofert: 03.12.2010 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2010-11-25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-25 godz. 09:28

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę kotłów gazowych z palnikiem
Nr referencyjny: 246/2010/ZP
Termin składania ofert: 29.11.2010 r., godz. 10:30
Zmiana terminu składania ofert: 02.12.2010 godzina 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2010-11-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-19 godz. 13:40
Ostatnia zmiana: 2010-12-21 godz. 14:34 /dodano:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę bonów towarowych
Nr referencyjny: 248/2010/ZP
Termin składania ofert: 26.11.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2010-11-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-11-18 godz. 14:33  

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę biurowego sprzętu komputerowego
Nr referencyjny: 247/2010/ZP
Termin składania ofert: 23.11.2010 r., godz. 12:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2010-11-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-15 godz. 14:08
Ostatnia zmiana: 2011-01-10 godz. 12:07 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na dostawę indywidualnego wyposażenia strażaka, wytwornic pianowych
Nr referencyjny: 210/2010/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2010-11-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-11-12 godz. 12:50

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów i zapraw tynkarskich dla WAK i RZI
Nr referencyjny: 213/2010/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2010-11-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-11-12 godz. 12:37

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na utrzymanie czystości w budynkach realizowane w ramach 10 zadań
Nr referencyjny: 244/2010/ZP
Termin składania ofert: 15.12.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2010-11-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-10 godz. 15:15
Ostania zmiana: 2011-01-18 godz. 12:50 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów elektrycznych, żarówek, rozdzielni i kabli
Nr referencyjny: 214/2010/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2010-11-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-11-08 godz. 13:03

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na przebudowę bazy paliw i remont zbiorników na paliwo płynne w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu- roboty dodatkowe
Nr referencyjny: 219/2010/ZP
Termin składania ofert: zamówienie z wolnej ręki- negocjacje 14.10.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2010-11-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-11-08 godz. 09:15

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego
Nr referencyjny: 242/2010/ZP
Termin składania ofert: 14.12.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2010-11-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-11-05 godz. 09:26
Ostatnia zmiana: 2011-01-19 godz. 13:35 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę materiałów sanitarnych, zaworów i muszli
Nr referencyjny: 243/2010/ZP
Termin składania ofert: 16.11.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-11-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-04 godz. 15:53
Ostania zmiana: 2010-12-16 godz. 13:51 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont komina stalowego kotłowni centralnego ogrzewania – Rząska ul. Krakowska 2
Nr referencyjny: 240/2010/ZP
Termin składania ofert: 18.11.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2010-11-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-11-03 godz. 11:43
Ostania zmiana: 2010-12-17 godz. 11:37 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na budowę budynku warsztatowego wraz z infrastrukturą techniczną, budową dróg dojazdowych i placów postojowych w kompleksie wojskowym Kraków- Rząska- roboty dodatkowe
Nr referencyjny: 218/2010/ZP
Termin składania ofert: zamówienie z wolnej ręki- negocjacje 14.10.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2010-11-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-11-03 godz. 11:40

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wywóz nieczystości stałych i ciekłych
Nr referencyjny: 241/2010/ZP
Termin składania ofert: 09.12.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2010-11-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-11-03 godz. 10:33
Ostania zmiana: 2010-11-28 godz. 13:47 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu polowego
Nr referencyjny: 239/2010/ZP
Termin składania ofert: 15.11.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2010-11-03
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-11-03 godz. 10:30
Ostania zmiana: 2010-12-01 godz. 08:30 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę ciepła do systemu ciepłowniczego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym Rząska k/Krakowa
Nr referencyjny: 238/2010/ZP
Termin składania ofert: 07.11.2010 r., godz. 11:30

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2010-10-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-29 godz. 14:10
Ostatnia zmiana: 2011-01-07 godz. 14:20 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę stolarki okiennej, malowanie wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w Rząsce, ul. Krakowska 2
Nr referencyjny: 237/2010/ZP
Termin składania ofert: 08.11.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-22
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-22 godz. 13:28

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na remont dachu na budynku nr 65 kompleks wojskowy Kraków- Balice
Nr referencyjny: 232/2010/ZP
Termin składania ofert: 05.11.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2010-10-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-22 godz. 13:28
Ostatnia zmiana: 2010-12-09 godz. 14:48 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę sanitariatów w budynku nr 49 w Krakowie, ul. Wrocławska 82
Nr referencyjny: 236/2010/ZP
Termin składania ofert: 05.11.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-21 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2010-12-22 godz. 08:16 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę nawierzchni parkingowej i chodników w kompleksie wojskowym Kraków- Balice ul. Medweckiego 10
Nr referencyjny: 216/2010/ZP
Termin składania ofert: 05.11.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2010-10-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-21 godz. 12:47
Ostania zmiana: 2010-11-23 godz. 14:19 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na usługi nasadzania zastępczego
Nr referencyjny: 235/2010/ZP
Termin składania ofert: 29.10.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-21 godz. 12:47
Ostania zmiana: 2010-11-12 godz. 12:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na usługi usuwania i pielęgnacji drzew i krzewów na terenach kompleksów wojskowych – etap II
Nr referencyjny: 233/2010/ZP
Termin składania ofert: 29.10.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-21 godz. 12:47
Ostatnia zmiana: 2010-11-17 godz. 11:35 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę murawy istniejącego boiska sportowego z wykonaniem drenażu w kompleksie wojskowym przy ul. Ułanów 43 w Krakowie
Nr referencyjny: 231/2010/ZP
Termin składania ofert: 05.11.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2010-10-21
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-21 godz. 10:48

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę okien w budynku nr 1 w Krakowie przy Ul. Ułanów 43
Nr referencyjny: 230/2010/ZP
Termin składania ofert: 03.11.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-19 godz. 14:55
Ostatnia zmiana: 2010-11-29 godz. 13:54 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na usunięcie awarii kotła WR-2,5 - Rząska, ul. Krakowska 2
Nr referencyjny: 229/2010/ZP
Termin składania ofert: 03.11.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-19
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-19 godz. 14:39
Ostatnia zmiana: 2010-11-17 godz. 09:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie programów inwestycji dla budowy basenu pływackiego, budowy kompleksu szkolenia fizycznego, budowy strzelnic specjalnych, budowy trenażera wysokościowego dla potrzeb Jednostki Wojskowej Kraków-Pychowice
Nr referencyjny: 228/2010/ZP
Termin składania ofert: 26.10.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-15
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-10-15 godz. 14:32
Ostatnia zmiana: 2010-12-06 godz. 13:23 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę wykładziny PCV i dywanowej
Nr referencyjny: 227/2010/ZP
Termin składania ofert: 22.10.2010 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-12 godz. 14:32 Ostatnia zmiana: 2010-11-08 godz. 09:16 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę mebli na metalowej podstawie
Nr referencyjny: 226/2010/ZP
Termin składania ofert: 22.10.2010 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2010-10-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-12 godz. 10:30
Ostatnia zmiana: 2010-11-15 godz. 11:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 22 Kraków ul. Rakowicka 29
Nr referencyjny: 225/2010/ZP
Termin składania ofert: 25.10.2010 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-08 godz. 14:44Ostatnia zmiana: 2010-11-08 godz. 10:56 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę okien w budynku nr 2 w Krakowie przy Ul. Ułanów 43
Nr referencyjny: 224/2010/ZP
Termin składania ofert: 25.10.2010 r., godz. 12:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-08 godz. 14:05Ostatnia zmiana: 2010-11-08 godz. 09:16 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wymianę okien w budynku nr 9 w Krakowie przy Ul. Ułanów 43
Nr referencyjny: 223/2010/ZP
Termin składania ofert: 25.10.2010 r., godz. 13:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-08 godz. 13:16
Ostatnia zmiana: 2010-10-11 godz. 08:18 /dodano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na malowanie pomieszczeń, naprawa bram w budynku nr 37 w Krakowie ul. Ułanów 43
Nr referencyjny: 222/2010/ZP
Termin składania ofert: 25.10.2010 r., godz. 11:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2010-10-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-08 godz. 13:12Ostatnia zmiana: 2010-11-17 godz. 09:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na naprawę nawierzchni chodników w kompleksie przy ul. Tynieckiej 45, Kraków
Nr referencyjny: 221/2010/ZP
Termin składania ofert: 25.10.2010 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2010-10-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-08 godz. 12:28
Ostatnia zmiana: 2010-11-08 godz. 10:56 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na utrzymanie czystości w budynkach
Nr referencyjny: 220/2010/ZP
Termin składania ofert: 18.10.2010 r., godz. 08:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Augustyn
Czas wytworzenia: 2010-10-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-08 godz. 12:24Ostania zmiana: 2010-11-12 godz. 12:35 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. Przebudowa budynku nr 5 jednostki wojskowej w Gliwicach na budynek administracyjno- biurowy
Nr referencyjny: 217/2010/ZPTermin składania ofert: 20.10.2010 r., godz. 10:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Bajak
Czas wytworzenia: 2010-10-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-08 godz. 12:12Ostatnia zmiana: 2010-11-08 godz. 13:06 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na dostawę mebli biurowych i mieszkaniowych
Nr referencyjny: 215/2010/ZPTermin składania ofert: 20.10.2010 godz. 10:30
Zmiana dot. terminu składania ofert: 15.10.2010 godz. 8:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-07 godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2010-11-03 godz. 08:19 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zapytanie o cenę) na dostawę indywidualnego wyposażenia strażaka, węży i prądownic
Nr referencyjny: 125/2010/ZP
Wytwarzający/Odpowiadający:Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2010-10-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-06 godz. 13:38

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa budynku nr 19 - Parkowej Stacji Obsługi w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice
Nr referencyjny: 211/2010/ZPTermin składania ofert: 15.10.2010 r., godz. 12:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Krystian Gręda
Czas wytworzenia: 2010-10-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-06 godz. 08:40
Ostatnia zmiana: 2010-11-02 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków  ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
ogłasza przetarg na czyszczenie dróg, chodników, placów, alejek i parkingów oraz odśnieżanie ciągów komunikacyjnych i dachów
Nr referencyjny: 194/2010/ZPTermin składania ofert: 09.11.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Adamczyk
Czas wytworzenia: 2010-10-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-05 godz. 10:50Ostatnia zmiana: 2010-12-20 godz. 13:55 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/