Archiwum JW VII.2010 r. - VIII.2010 r.

Archiwum JW VII.2010 r. - VIII.2010 r.


Jednostka Wojskowa 1907 ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole
ogłasza przetarg na dostawę systemów remontowych do systemu FONET w KTO Rosomak
Nr referencyjny : 9/ŁĄCZ/2010/BU
Termin składania ofert : 31.08.2010 godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający : Bogusława Kołt - Kunecka
Czas wytworzenia : 2010-08-17 godz. 12:23

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:
2010-08-17 godz. 15:25

Jednostka Wojskowa 3470 Komorowo; ul. Bociańskiego 1; 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasza przetarg na dostawę płyt persensybilizowanych
Nr referencyjny: 5/2010
Termin składania ofert: 19.08.2010 r., godz. 12:00

Wytwarzający: Rafał Ratyński
Czas wytworzenia: 2010-08-12
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-08-12 godz. 13:22


Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w ilości 70 kpl.
Termin składania ofert: 26.08.2010  r., godz. 10:00
Numer referencyjny: ZP/13/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Krawczyk
Czas wytworzenia: 2010-08-12
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-08-12, godz. 13:43

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę i szycie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Nr referencyjny: 45/10
Termin składania ofert: 20.08.2010., godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Wszendyrówny
Czas wytworzenia: 12.08.2010 godz. 11:52
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-08-12 godz. 12:14

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
przetarg prowadzony w trybie negocjacji z jednym wykonawcą na dostawę urządzeń treningowych

Nr referencyjny: W/64/07/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta GAJEWSKA
Czas wytworzenia: 2010-08-12; godz. 07:30
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-08-12 godz. 09:02

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów poligraficznych i eksploatacyjnych dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP
Nr referencyjny: 40/10
Termin składania ofert: 19.08.2010, godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Wszendyrówny
Czas wytworzenia: 11.08.2010 godz. 15:30
Udostępniający:
Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-08-12 godz. 08:44

Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu sportowego
Termin składania ofert: 19.08.2010  r., godz. 10:00
Numer referencyjny: ZP/11/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2010-08-06
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-08-06, 15:30
Ostatnia zmiana: 2010-09-03 godz 13:09 /dodano: ogłoszenie o zawarciu umowy do przetargu/

Jednostka Wojskowa 2286, 45-076 Opole, Skr. poczt. 307
ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę ogrodzenia wewnętrznego terenu administracyjnego JW 2286 Opole
Termin składania ofert: 26.08.2010r. godz. 9.00
Numer referencyjny postępowania:  08/2010
Wytwarzający: kpt. Wiesław Woźniak
Czas wytworzenia: 2010-08-05
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-08-06, godz. 11.27
Ostatnia zmiana: 2010-08-09 godz. 10:45 /dodano
SIWZ część B - modyfikacja/

Jednostka Wojskowa 1511 , Ul. Aleja Legionów 133,18-400 Łomża
ogłasza przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych 
Nr referencyjny: 7/MON/2010
Termin składania ofert: 19.08.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Drągowska
Czas wytworzenia: 05.08.2010 , godz. 12 :30 
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-08-06 godz. 09:52

Jednostka Wojskowa 1155 30-901 Kraków 50
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do statków powietrznych
Nr referencyjny: 6/STL.2010
Termin składania ofert: 23.08.2010r., godz. 10.00
Wytwarzający: Andrzej Gołębiowski
Czas wytworzenia: 05.08.2010r.

Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-08-06 godz. 09:45

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na
dostawę  sprzętu wojskowego, z podziałem na 5 części (zadań)
Nr referencyjny: W/66/07/2010
Termin składania ofert: 31.08.2010,  godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta GAJEWSKA / mjr Tomasz ZIMOLUŻYŃSKI
Czas wytworzenia:2010-07-29 godz. 13:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-08-03 godz. 12:22

Jednostka Wojskowa 4141, ul 27-go Lutego 77-330 Czarne 
ogłasza przetarg na zakup uslugi " Remontu i naprawy bieżącej pojazdów samochodowych i przyczep transportowych "
Nr referencyjny: 59/OG-brem/2010
Termin skladania ofert :17.08.2010 godz.13.00
Wytwarzający/Odpowiadający: A. Obuchowski
czas wytworzenia :2010-07-26 godz.15.00

Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-26 godz. 08:40

Ostatnia zmiana: 2010-08-20 godz. 16:00 /dodano:
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1511 , Ul. Aleja Legionów 133,18-400 Łomża
ogłasza przetarg na dostawę wyposażenia warsztatów naprawczych
Nr referencyjny: 6/MON/2010
Termin składania ofert: 16.08.2010 r., godz.11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Drągowska
Czas wytworzenia: 2010-07-26 
Udostepniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-07-26 godz. 08:53

Jednostka Wojskowa 4141 Czarne ul. 27-go Lutego 77-330 Czarne
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie „Naprawy bieżącej wraz z modernizacją i przystosowaniem do warunków technicznych WDT cysterny dystrybutora CD – 5W oraz cystern CP-4 na podwoziu przyczepy D-46S
Nr referencyjny:
86/OG-brem - bes/2010

Termin składania ofert:
16.08.2010 godz.13.00
Wytwarzający/Odpowiadający: A.Obuchowski / A.Roszak
Czas wytworzenia: 2010-07-23 godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-07-26, 08:45

Ostatnia zmiana: 2011-01-07 godz. 07:45 /dodano: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Jednostka Wojskowa 4392,  Nowy Glinnik, 97- 217 Lubochnia
ogłasza przetarg na remont urządzeń systemu rozpoznania radioelektronicznego z podziałem na pakiety
Nr referencyjny: P-6/10
Termin składania ofert: 16.08.2010 r., godz.12.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Różańska
Czas wytworzenia: 2010-07-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-14, 15:26
Ostatnia zmiana: 2010-08-17 godz. 13:40 /dodano: odpowiedzi na pytania
z dnia 17.08.2010 r./

Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kontenerów ładunkowych ogólnego przeznaczenia
Termin składania ofert: 12.08.2010  r., godz. 10:00
Numer referencyjny: ZP/8/2010 Czas wytworzenia: 2010-07-01
Udostępniający:Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2010-07-01 godz. 12:2
5
Ostatnia zmiana 2010-07-16 godz.:14:30 /dodano: odpowiedzi na pytania/

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę filtropochłaniaczy FP-5
Nr referencyjny: W/69/07/2010
Termin składania ofert: 09.08.2010,  godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska/Tomasz Zimolużyński
Czas wytworzenia:2010-07-29 godz. 12:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-07-29 godz. 13:22
Ostatnia zmiana: 2010-09-08 godz. 08:05/dodano
ogłoszenie o zawarciu umowy
Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na dozór i ochronę mienia i terenu do niego przynależnego stanowiącego siedzibę Cenralnej Biblioteki Wojskowej przy ul. Ostrobramska 109
Nr referencyjny: 33/10
Termin składania ofert: 05.08.2010, godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna TOMALSKA
Czas wytworzenia: 2010-07-28 godz. 15:11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-29 godz. 11:37

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów papierniczych do urządzeń poligraficznych dla Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP
Nr referencyjny: 43/10
Termin składania ofert: 06.08.2010, godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2010-07-29 godz. 08:55
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-29 godz. 11:30

Jednostka Wojskowa 1551; ul. Wojska Polskiego 78; 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na dostawy mięsa, wędlin i przetworów mięsnych w 2010 r.
Nr referencyjny:  29/2010
Termin składania ofert: 30.07.2010., godz. 9:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2010-07-22 godz. 12:42

Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-23 godz. 15:46 

Jednostka Wojskowa 1123, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
ogłasza przetarg na dostawę futerałów udowych do pistoletów WIST - 94, P-83, PM - 98 i ładownicy na magazynki PM - 98
Nr referencyjny: 10/UiSW/2010
Termin składania ofert: 03.08.2010 r., godz. 7.30
Zmiana terminu składania ofert: 17.08.2010 r., godz. 7.30
Wytwarzający/Odpowiadający: Krzysztof Kapka
Czas wytworzenia: 2010-07-16 godz. 12.00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-19 godz. 15:20
Ostatnia zmiana: 2010-07-29, godz. 15:06 /dodano
modyfikację ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 1123, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
ogłasza przetarg na dostawę wyposażenia wozów kablowych WWK - 10/C
Nr referencyjny: 9/UiSW/2010
Termin składania ofert: 11.08.2010 r., godz. 7.30 
Wytwarzający/Odpowiadający: Bernadeta Sapek
Czas wytworzenia: 2010-07-19 godz. 12.00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-19 godz. 15:00

Jednostka Wojskowa 4141 Czarne ul. 27-go Lutego 77-330 Czarne
zawiadomienie o zakończeniu postępowania w trybie negocjacyjnym na przedmiot zamówienia "Zakup usługi remontu konserwacyjnego wraz z modernizacją WZT-3 do wersji WZT-3M
Nr referencyjny:
WZT-3-RK-M/OG-brem/2009 - 2011

Termin składania ofert:
03.12.2009 r r. godz. 14:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam ROSZAK
Czas wytworzenia: 2010-0-16 godz. 10:00
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-07-19, 13:15

Jednostka Wojskowa 1511 , Ul. Aleja Legionów 133,18-400 Łomża
ogłasza przetarg na dostawę sprzetu warsztatowego
Nr referencyjny: 5/MON/2010
Termin składania ofert: 06.08.2010 r., godz.11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Drągowska
Czas wytworzenia: 2010-07-16 godz. 11:35 
Udostepniający: Beata Kozerawska 
Czas udostępnienia: 2010-07-16 godz. 12:25
Ostatnia zmiana: 2010-08-04 godz. 13:40 /dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 1551; ul. Wojska Polskiego 78; 98-200  Sieradz
ogłasza przetarg na przeprowadzenie dostawę materiałów papierniczych w 2010 r
Nr referencyjny:  28/2010
Termin składania ofert: 19.07.2010., godz. 9:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Alberczak
Czas wytworzenia: 2010-07-09 godz. 10:05

Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-16 godz. 10:40 

Jednostka Wojskowa 3797, ul. Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko
ogłasza przetarg na dostawę opon drogowych 1200 R20
Nr referencyjny: 04/2010
Termin składania: 26.07.2010 r., godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Trejnis
Czas wytworzenia: 2010-07-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-16 godz. 09:10
Ostatnia zmiana: 2010-08-03 godz. 11:33 /dodano 
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1106, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
ogłasza przetarg na zakup części zamiennych do pojazdów bojowych
Termin składania ofert: 28.07.2010 r., godz. 09:00
Nr referencyjny: U/141/P/10

Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta Chlubicka
Czas wytworzenia: 2010-07-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-16 godz. 08:45


Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę papieru do drukarek z przeznaczeniem na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 42/10
Termin składania ofert: 23.07.2010., godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Szeffner
Czas wytworzenia: 2010-07-15 godz. 15:13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-16 godz. 08:05

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę terminala satelitarnego (SATCOM) INMARSAT NWC 2 kpl., bez podziału na części (zadania)
Nr referencyjny: W/62/07/2010
Termin składania ofert: 27.07.2010 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta Gajewska/Edward Stachowicz
Czas wytworzenia:2010-07-15 godz. 14:15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-15 godz. 14:48
Ostatnia zmiana: 2010-07-27 godz. 10:25 /dodano
ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa 4141 Czarne ul. 27-go Lutego 77-330 Czarne
ogłoszenie na zakup i dostawę technicznych środków materiałowych do pojazdów samochodowych
Nr referencyjny:
75/OG-brem/2010

Termin składania ofert:
03.08.2010 r., godz. 13:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Roszak
Czas wytworzenia: 2010-07-13, godz. 08:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-14 godz. 12:30
Ostatnia zmiana: 2011-01-04 godz. 13:52 /dodano zogłoszenie o udzieleniu zamówienia
/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu mechanizacji prac biurowych  na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063podzielona na dwie części:
Części I zamówienia – zakup i dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych
Części II zamówienia – zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu mechanizacji prac biurowych
Nr referencyjny: 38/10
Termin składania ofert: 22.07.2010., godz. 09:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Wszendyrówny
Czas wytworzenia: 2010-07-13 godz. 10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-13 godz. 12:15

Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony zakup i dostawę artykułów biurowych.
Termin składania ofert: 22.07.2010  r., godz. 10:00
Numer referencyjny: ZP/10/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Mucha
Czas wytworzenia: 2010-07-12
Udostępniający:Janusz Górski
Czas udostępnienia:2010-07-12, 15:58
Ostatnia zmiana: 2010-07-29 godz. 14:20 /dodano
zawiadomienie o zawarciu umowy/
2010-07-23 godz. 15:16 /dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do karabinu wyborowego 7,62 mm TRG
Nr referencyjny: 47/2010
Termin składania ofert: 23.07.2010  r. godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Czubaczyńska
Czas wytworzenia: 2010-06-02
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-06-02, 15:56

Jednostka Wojskowa 1511 , Ul. Aleja Legionów 133,18-400 Łomża
ogłasza przetarg na usługi w zakresie naprawy i konserwacji poszczególnych części i podzespołów do pojazdów kołowych i gąsienicowych
Nr referencyjny: 4/MON/2010Termin składania ofert: 23.07.2010 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Drągowska
Czas wytworzenia: 2010-07-12 godz. 08:15   
Udostepniający: Janusz Górski   
Czas udostępnienia: 2010-07-12 godz. 14:55

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę w zakresie remontu urządzeń szkolno-treningowych
Nr referencyjny: W/55/06/2010
Termin składania ofert: 10.08.2010 godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska/Edward Stachowicz
Czas wytworzenia:2010-07-08 godz. 14:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-08 godz. 14:25
Ostatnia zmiana: 2010-09-16 godz. 14:16 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy
/

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę w zakresie napraw i konserwacji systemów uzbrojenia
Nr referencyjny: W/54/06/2010
Termin składania ofert: 09.08.2010 r., godz. 8:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kawerska/Edward Stachowicz
Czas wytworzenia:2010-07-07 godz. 14:20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-07 godz. 14:43
Ostatnia zmiana: 2010-09-09 godz. 10:20 /dodano
ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę radiotelefonów i akcesoria do radiotelefonów
Nr referencyjny: W/51/06/2010
Termin składania ofert: 27.07.2010 r.,godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata KOK/ Edward STACHOWICZ
Czas wytworzenia:2010-07-07 godz. 14:14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-07 godz. 14:30
Ostatnia zmiana: 2010-08-26, godz. 12:48 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy/

 Jednostka Wojskowa nr 1933 , ul. Źródłowa 52  , 91-735 Łódź
ogłasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do czołgów PT-91 i T-72 M  wchodzących w skład niezbędników remontu konserwacyjnego
Nr referencyjny: MON 10/T/2010
Termin składania ofert : 10.08.2010 godz 10:00
Wytwarzający / Odpowiadający: Dariusz Dąbrowski
Czas wytworzenia 2010-07-07 godz. 09:30

Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-07 godz. 12:22

Ostatnia zmiana: 2010-08-23, godz. 13:58 /dodano
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na Zakup i dostawę materiałów papierniczych do urządzeń poligraficznych dla Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP.
Nr referencyjny: 37/10
Termin składania ofert: 15.07.2010 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Wszendyrówny
Czas wytworzenia: 2010-07-06 godz. 12:20
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-07-06 godz. 17:01

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę zestawu identyfikacji i pomiarów biometrycznych do wyposażenia pododdziałów rozpoznania osobowego HUMINT – 5 kpl.
Nr referencyjny: W/35/05/2010
Termin składania ofert: 16.07.2010r., godz. 08:00
Zmiana terminu składania ofert: 20.07.2010 r., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata KOK/ Edward STACHOWICZ
Czas wytworzenia:2010-07-06
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-07-06 godz. 16:58
Ostatnia zmiana: 2010-07-20 godz. 14:16 /dodano 
ogłoszenie o zamknieciu postępowania/

Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony zakup i dostawę asortymentu łaczności i informatyki.
Termin składania ofert: 22.07.2010  r., godz. 10:00
Numer referencyjny: ZP/9/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2010-07-06
Udostępniający:Janusz Górski
Czas udostępnienia:2010-07-06, 15:59
Ostatnia zmiana: 2010-08-09 godz. 09:38 /dodano zawiadomienie o udzieleniu zamówienia/
2010-07-30 godz. 13:21 /dodano powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty /
2010-07-20 godz. 10:44 /dodano
wyjaśnienia do przetargu/

Jednostka Wojskowa 1749, al. Wojska Polskiego 250, 70-904  Szczecin
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów STAR 266 i jego odmian
Termin składania ofert: 15.07.2010 r., godz. 10:00
Nr referencyjny:  08-ZP-07-10
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Jabłońska
Czas wytworzenia: 2010-07-06, 09:00
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-07-06, 15:04
Ostatnia zmiana: 2010-07-16 gdoz. 13:20 /dodano: zawiadomienie o wyniku postępowania/

Jednostka Wojskowa 4824 STAWY, 08-530 Dęblin
ogłasza przetarg na taśmowanie 7,62x51 naboi z pociskiem z rdzeniem ołowianym (BALL) i pociskiem smugowym (T)
Termin składania ofert: 20.07.2010 r., godz: 10:00
Nr referencyjny:  5/UZBR/10
Zmiana  terminu składania ofert:  28.07.2010 r.,godz. 10.00.
Wytwarzający/Odpowiadający: p. Tomasz PRZĄDKA
Czas wytworzenia: 2010-07-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-05 godz. 14:00
Ostatnia zmiana: 2010-07-29 godz. 11:06 /dodano
ogłoszenie o unieważnieniu postepowania/2010-07-23 godz. 15:01 /dodano zmiane ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawa wkładów barwiących (tonerów) do kserokopiarek dla potrzeb Jednostki Wojskoweej Nr 2063 oraz instytucji będących na jej zaopatrzeniu
Nr referencyjny: 39/10
Termin składania ofert: 14.07.2010 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Wszendyrówny
Czas wytworzenia: 2010-07-02 godz. 13:10
Udostępniający: Tomasz Szeffner
Czas udostępnienia: 2010-07-202godz. 15:20

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę urządzeń  technicznych stanowiących wyposażenie bazy garnizonowej,  z podziałem na 9 części(zadań)
Nr referencyjny: W/58/06/2010
Termin składania ofert: 16.07.2010 r., godz.09:00
Zmiana terminu składania ofert: 29.07.2010 do godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta GAJEWSKA /Edward STACHOWICZ
Czas wytworzenia:2010-07-02 
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-02 godz. 13:36
Ostatnia zmiana: 2010-09-27 godz. 11:36 /dodano
ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę urządzeń treningowych z podziałem  na 4 części (zadania)
Nr referencyjny: W/57/06/2010
Termin składania ofert: 15.07.2010r., godz. 09:00 
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta GAJEWSKA /Edward STACHOWICZ
Czas wytworzenia:2010-07-01 
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-02 godz. 09:05
Ostatnia zmiana: 2010-08-12 godz. 08:58 /dodano ogłoszenie o zawarciu umowy
na realizację zadania nr 1 oraz informację o wynikach postepowania/

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę terminala systemu reagowania kryzysowego oraz oprogramowania FAMA-ME z aplikacją GEN-MELD, bez podziału na części(zadania)
Nr referencyjny: W/59/06/2010
Termin składania ofert: 15.07.2010r., godz. 09:00 
Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta GAJEWSKA /Edward STACHOWICZ
Czas wytworzenia:2010-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-01 godz. 13:25
Ostatnia zmiana: 2010-07-30 godz. 13:32 /dodano
ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa 3470 Komorowo, ul.Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu sieciowego, sprzętu i artykułów biurowych  w tym wkładów  drukujących do ploterów i  drukarek
Nr referencyjny : 4/4a/4b/2010
Termin składania ofert : 09.07.2010 r., godz. 12:00

Wytwarzający/Odpowiadający : Rafał Ratyński
Czas wytworzenia : 2010-06-30 godz. 12:00

Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-01 godz. 10:22
Ostatnia zmiana 2010-07-07 godz. 12:55 /dodano
odpowiedzi na pytania/

Jednostka Wojskowa 1907 ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole
ogłasza przetarg na naprawę główną dwóch spycharko- ładowarek SŁ-34, SŁ-34B
Nr referencyjny : 1/INŻ-CHEM/2010
Termin składania ofert : 27.07.2010 r. , godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający : Bogusława Kołt - Kunecka
Czas wytworzenia : 2010-06-30 godz. 12:58

Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-28 godz. 15:18

Ostatnia zmiana: 2010-07-01 godz. 10:15 /dodano informację o zmianie w ogłoszeniu/

Jednostka Wojskowa 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
głasza przetarg na dostawę technicznych środków materiałowych do pojazów bojowych PT-91 i T-72
Nr referencyjny: 44/2010 
Termin składania ofert: 12.07.2010r. godz. 9.00
Wytwarzający/Odpowiadający: Kamila Skrzypa
Czas wytworzenia: 2010-06-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-28 godz. 15:18
Ostatnia zmiana: 2010-06-29 godz. 13:16 /dodano zawiadomienie o zmianie ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 1123, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych do wyposażenia indywidualnego do Jednostki Wojskowej 1123 w Grudziądzu
Nr referencyjny: 8/UiSW/2010
Termin składania ofert: 23.07.2010., godz. 07:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Krzysztof Kapka
Czas wytworzenia: 2010-06-25 r., godz. 12.00
Udostepniejący: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-06-25 godz. 16:15

Jednostka Wojskowa 1123, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
ogłasza przetarg na dostawę kół kompletnych w rozmiarze 12.00 R20 z wkładką dojazdową system RUN FLAT do opancerzonych pojazdów STAR 944 i 266M
Nr referencyjny: 7/UiSW/2010
Termin składania ofert: 21.07.2010., godz. 07:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Bernadeta Sapek
Czas wytworzenia: 2010-06-25 r., godz. 12.00
Udostepniejący: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-06-25 godz. 16:08
Ostatnia zmiana: 2010-07-20 godz. 14:25 /dodano
modyfikację ogłoszenia/

Jednostka Wojskowa 1123, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
ogłasza przetarg na dostawę opon terenowych do KRAZ 255B i opon terenowych do STAR 266 i 944 (całostalowa)
Nr referencyjny: 6/UiSW/2010
Termin składania ofert: 21.07.2010., godz. 07:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Bernadeta Sapek
Czas wytworzenia: 2010-06-25 r., godz. 12.00
Udostepniejący: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-06-25 godz. 16:02


Jednostka Wojskowa Nr 2063, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzetu informatycznego na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
Nr referencyjny: 35/10
Termin składania ofert: 05.08.2010., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Wszendyrówny
Czas wytworzenia: 2010-06-25 godz. 12:00
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-06-25 godz. 15:20

Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony zakup i dostawę asortymentu służby mundurowej
Termin składania ofert: 03.08.2010  r., godz. 10:00

Jednostka Wojskowa 1511 , Ul. Aleja Legionów 133,18-400 Łomża
ogłasza przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych
Nr referencyjny: 3/MON/2010
Termin składania ofert: 02.07.2010 r., godz. 11:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Drągowska
Czas wytworzenia: 2010-06-21 godz. 08:00
Udostepniający: Beata Kozerawska

Czas udostępnienia: 2010-06-21 godz. 08:45


Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę Laserowego Przyrządu Rozpoznawczego – 8 kpl. wraz z systemem zdalnego sterowania – 4 szt. oraz goniometrem cyfrowym – 4 kpl.
Nr referencyjny: W/49/06/2010
Termin składania ofert: 06.07.2010 r.; godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata KOK/ Edward STACHOWICZ
Czas wytworzenia: 2010-06-18; godz. 11:45
Udostepniejący: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-06-18 godz. 13:05
Ostatnia zmiana: 2010-07-22 godz. 08:00 /dodano
ogłoszenie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę  obuwia
Termin składania ofert: 08.07.2010 do godziny 10:00
Numer referencyjny: ZP/6/2010
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Bochenek
Czas wytworzenia: 2010-06-18
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-06-18, 12:51
Ostatnia zmiana: 2010-07-27 godz. 10:40/dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu na doposażenie laboratorium
Nr referencyjny: W/46/06/2010
Termin składania ofert: 02.07.2010 godz. 8:00
Zmiana terminu składania ofert: 08.07.2010 r., godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka KAWERSKA/Edward STACHOWICZ
Czas wytworzenia: 2010-06-18; godz. 11:50
Udostepniejący: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-06-18 godz. 12:38
Ostatnia zmiana: 2010-07-21 godz. 15:15 /dodano
ogłoszenie o zamknięciu postępowania/

Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę  asortymentu służby mundurowej
Termin składania ofert: 20.07.2010 do godziny 10:00
Numer referencyjny: ZP/5/2010
Czas wytworzenia: 2010-06-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-06-18, 10:45
Ostatnia zmiana: 2010-07-28 godz. 15:05 /dodano zawiadomienie zawarciu umowy w  przetargu/
2010-07-22 godz. 09:35 /dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

Jednostka Wojskowa 3090, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
ogłasza przetarg na dostawę zestawu identyfikacji i pomiarów biometrycznych do wyposażenia pododdziałów rozpoznania osobowego HUMINT – 5 kpl.
Nr referencyjny:  W/35/05/2010
Termin składania ofert: 08.07.2010 r.; godz. 08:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata KOK/ ppłk Edward STACHOWICZ
Czas wytworzenia: 2010-06-16; godz. 14:10
Udostepniejący: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-06-16 godz. 14:23

Jednostka Wojskowa Numer 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę asortymentu służby mundurowej
Termin składania ofert: 23.07.2010 do godz. 10:00
Numer referencyjny: ZP/4/2010
Czas wytworzenia: 2010-06-11
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia:2010-06-11, 14:34
Ostatnia zmiana: 2010-08-24 godz. 15:53 /dodano zawiadomienie o zawarciu umowy/

Jednostka Wojskowa Nr 2063, ulica Stefana Banacha 2
głasza przetarg na dozór i ochronę mienia siedziby Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie przy ulicy Czerwonych Beretów 124, 00-910 Warszawa
Nr referencyjny
: 29/10
Termin składania ofert: 21.07.2010 r. , godz. 09:00
 Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz SZEFFNER
Czas wytworzenia: 2010-06-11 godz. 10:50
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-06-11 godz. 12:00