Departament Wychowania i Promocji Obronności

2010 ROK


Departament Wychowania i Promocji Obronności, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
dostawa prasy krajowej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2011 roku
Nr referencyjny: 02/11/PRASA/DWiPO/PN
Termin składania ofert: 18.11.2010 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Jedynak
Czas wytworzenia : 2010-10-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-12 godz. 14:25 
Ostatnia zmiana: 2010-11-25 godz. 13:50 /dodano zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania/

Departament Wychowania i Promocji Obronności, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
dostawa prasy krajowej, prasy zagranicznej oraz dzienników urzędowych do komórek i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2011 roku w podziale na części:
Część I - dostawa prasy krajowej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej na terenie Polski oraz polskich przedstawicielstw wojskowych
za granicą;
Część II - dostawa prasy zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej na terenie Polski;
Część III - dostawa dzienników urzędowych do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej na terenie Polski.
Numer referencyjny: 01/11/PRASA/DWiPO/PN
Termin składania ofert: 27/09/2010 r., godz.9.30

Wytwarzający/Odpowiadający : Hanna Telakowiec - Skwierczyńska
Czas wytworzenia : 2010-08-17 godz. 12:23
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-08-17 godz. 15:25
Ostatnia zmiana 2010-10-07 godz. 13:20 /dodano zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania/