Adresy

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1; 00-909 WARSZAWA
tel. (22) 6871-201, 6871-104; fax 6870-950

Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1; 00-909 WARSZAWA
tel. (22) 687 12 05; fax 687 15 86

Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1 00-909 WARSZAWA
tel. (22) 687 10 99, fax 687 17 22

Sekretarz Stanu w MON
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 22 6 874 876, faks +48 22 6 874 973
e-mail: sekretarzstanu@mon.gov.pl

Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 22 6 874 624, faks +48 22 6 874 597
e-mail: podsekdspo@mon.gov.pl

Podsekretarz Stanu w MON
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 22 6 874 506, 22 6 874 507, faks +48 22 6 874 509
e-mail: podsekretarz@mon.gov.pl

Podsekretarz Stanu w MON ds. Infrastruktury
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 22 6 874 150, faks +48 22 6 874 247
e-mail: sek.infrastruktury@mon.gov.pl

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
ul. Rakowiecka 4a, 00-904 Warszawa
tel. (22) 687 04 36, fax 687 08 54
Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218; 00-911 Warszawa
tel. 22 687 47 67; fax 687 49 11
Rzecznik Prasowy Ministra Obrony Narodowej
płk Jacek SOŃTA
tel. 725 880 303
ul. Klonowa 1; 00-909 WARSZAWA
e-mail: newsroom@mon.gov.pl

DEPARTAMENTY:

Departament Administracyjny
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 6
840 032
CA MON 840 032 faks 874 189

Departament Budżetowy
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 6 874 013
CA MON 874 013, faks 846 914
e-mail: sekretariatdb@mon.gov.pl

Departament Infrastruktury
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 825-01-11
CA MON 874 092, faks 846 914
e-mail: di@mon.gov.pl

Departament Kadr
00-909 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 29
tel. (22) 684-53-28   
CA MON  84-53-28 faks 84-58-06
e-mail: dk@mon.gov.pl

Departament Kontroli
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 826-93-62
CA MON 87-41-42, 87-40-19, faks 87-45-43
e-mail:

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 684-68-59
CA MON 84-68-59, faks 87-47-89 

Departament Ochrony Informacji Niejawnych
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 687-42-33,
CA MON 87-41-35, faks 874 189
e-mail: doin@wp.mil.pl

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 826-05-86, faks (22) 684-69-14
CA MON 87-48-50, 87-42-64; faks 84-69-14 
e-mail: dpbm@mon.gov.pl

Departament Polityki Zbrojeniowej
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 845-04-88; faks 0-22 687-40-37
CA MON 84-66-07
e-mail: dpz@mon.gov.pl

Departament Prasowo-Informacyjny
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 684-02-12, 0-22 684-02-30, faks (22) 684-02-24
CA MON 84-02-12, 84-02-30, faks 84-02-24
e-mail: sekretariat.dpi@mon.gov.pl


Departament Prawny
00-909 WARSZAWA, ul. Klonowa 1
tel. (22) 687-15-84 ; faks 687-16-97  
CA MON 87-15-84,

Departament Spraw Socjalnych
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 621-96-34, faks (22) 684-66-51  
CA MON 87-46-04, faks 84-66-51
e-mail: dsssek@wp.mil.pl

Departament Strategii i Planowania Obronnego
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 687-43-04
CA MON 87-43-04, faks 84-69-14 
e-mail: dsipo@mon.gov.pl

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 827-33-10; faks (22) 684-69-14
CA MON 87-44-08, faks 84-69-14
e-mail: dwsz.sekretariat@mon.gov.pl

Departament Wychowania i Promocji Obronności
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 826-18-67
CA MON 84-01-17, faks 87-47-89
e-mail: promocja_obronnosci@wojsko-polskie.pl

BIURA

Biuro Skarg i Wniosków
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 687-41-24, 826-72-64, fax 687-44-90
CA MON 87-41-24
e-mail: bsiw@mon.gov.pl
Interesantów w sprawie skarg i wniosków BSiW przyjmuje
w poniedziałki w godz. 9-17, a w pozostałe dni robocze 8.30-14.30.


Biuro Audytu Wewnętrznego
Ministerstwa Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218, 00-909 Warszawa
tel. (22) 6874-322, faks 68-74-275

Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych
00-909 WARSZAWA 60, ul. Klonowa 1
tel. (22) 687 11 53, fax 687 12 58

PEŁNOMOCNICY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Pełnomocnik Ministra ON ds. Wdrażania na Wyposażenie SZ RP Samolotu Wielozadaniowego
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległosci 218 
tel. (22) 684-02-61 , CA MON 840 261
e-mail:
awasiewicz@mon.gov.pl

Pełnomocnik Ministra ON ds. Wojskowej Służby Kobiet
Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP
kmdr Bożena SZUBIŃSKA
00-909 Warszawa, ul. Banacha 2
tel. (22) 6874203, fax 682 47 44; tel. kom. 602 431 894
email: b.szubinska@wp.mil.pl

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. HNS
00-904 WARSZAWA, ul. Rakowiecka 4a
tel. 22 684-21-22, faks 684-21-50
CA MON 84-21-22, faks 84-21-50
e-mail:
hns.zasoby@wp.mil.pl

Radca Generalny
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Procedur Antykorupcyjnych
tel. (22) 687-11-53, faks 687-12-58 

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
00-911 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 28 a
tel. (22) 687 43 28, faks (22) 687 43 29