Projekty aktów prawnych - 2010 rok

2010 ROKprojekt w dniu 15 grudnia br.został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-12-29
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-12-30 godz. 11:20

USTAWA o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

projekt  w dniu 17 grudnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresorotwych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-12-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-29 godz. 15:40


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

projekt  w dniu 24 grudnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresorotwych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-12-24
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-29 godz. 15:31

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

projekt w dniu 24 grudnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresorotwych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-12-24
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-29 godz. 15:28

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

projekt  w dniu 24 grudnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresorotwych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-12-24
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-29 godz. 15:25

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

projekt w dniu 29 grudnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresorotwych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-12-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-29 godz. 15:24

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

projekt w dniu 29 grudnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresorotwych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-12-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-29 godz. 15:23


USTAWA o weteranach działań poza granicami państwa

projekt w wersji przekazanej do Rady Ministrów


Wytwarzający/Odpowiadający: Irenesz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-12-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-14 godz. 11:36


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

projekt  w dniu 8 grudnia br.został wysłany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Irenesz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-12-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-08 godz. 15:05

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2011 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

projekt  w dniu 3 grudnia br.został wysłany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2010-12-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-08 godz. 08:29  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

projekt  w dniu 3 grudnia br.został wysłany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2010-12-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-08 godz. 08:28   

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

projekt w dniu 7 grudnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2010-12-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-07 godz. 13:10

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej


projekt w dniu 3 listopada br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-11-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-03 godz. 14:50


projekt w dniu 3 listopada br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-11-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-03 godz. 14:48


ZARZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Wytwarzający/Odpowiadający:
Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-10-29
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-29 godz. 15:25

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych  i zapomóg żołnierzom zawodowym

projekt w dniu 13 października br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający:
Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-10-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-13 godz. 11:25


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

 
projekt w dniu 04 października  br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2010-10-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-10-05 godz. 12:40

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

projekt w dniu 17 września br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2010-09-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-28 godz. 10:47


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym projekt w dniu 17 września br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2010-09-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-28 godz. 10:45


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy  Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego

projekt w dniu 20 września br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2010-09-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-21 godz. 14:05

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

projekt w dniu 20 września br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2010-09-20
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-21 godz. 14:03 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

projekt w dniu 15 września br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający:
Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-09-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-20 godz. 08:45

USTAWA o weteranach działań poza granicami państwa

projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający:
Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-09-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-15 godz. 12:38

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

w dniu
13 września br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował przedmiotowy projekt Radzie Ministrów

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-09-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-14 godz. 10:55


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

projekt w dniu 02 września br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-08-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-02 godz. 15:20


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

projekt w dniu 26 sierpnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2010-08-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-01 godz. 08:20


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

projekt w dniu 26 sierpnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2010-08-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-01 godz. 08:18

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

projekt w dniu 26 sierpnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2010-08-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-01 godz. 08:16

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwościprojekt w

dniu 26 sierpnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2010-08-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-09-01 godz. 08:14

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

projekt w dniu 25 sierpnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-08-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2010-08-26 godz. 10:35


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

projekt w dniu 17 sierpnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2010-08-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińśka
Czas udostępnienia: 2010-08-19 godz. 11:40


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

projekt w dniu 03 sierpnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2010-08-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-08-03 godz. 13:35


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie trybu postępowania związanego z wykonywaniem fotogrametrycznych i  teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz przetwarzaniem zdjęć satelitarnych z  uwzględnieniem potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, administracji publicznej oraz przedsiębiorców

projekt w dniu 27 lipca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2010-07-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-27 godz. 15:15


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa

projekt w dniu 26 lipca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2010-07-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-26 godz. 13:55


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej projekt w dniu 13 lipca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2010-07-13
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-13 godz. 13:28

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

projekt w dniu 9 lipca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-07-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-13 godz. 13:23

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie  w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

projekt w dniu 9 lipca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2010-07-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-07-13 godz. 13:15

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

projekt w dniu 23 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-06-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-29 godz. 08:05


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej


projekt w dniu 23 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2010-06-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-24 godz. 10:45

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie służby przygotowawczej projekt w dniu 23 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2010-06-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-24 godz. 10:40


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej projekt w dniu 23 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-06-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-24 godz. 10:30

ZAŁOŻENIA do projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej


Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2010-06-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-22 godz. 10:00


USTAWA o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych

projekt w dniu 14 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-06-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-16 godz. 12:27

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej

projekt w dniu 11 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-06-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-15 godz. 10:52


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej


projekt w dniu 11 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-06-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-15 godz. 10:51


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie trybu postępowania oraz przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

projekt w dniu 14 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-06-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-15 godz. 10:40


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie nabywania przez osoby przeznaczone do odbycia zasadniczej służby wojskowej kwalifikacji przydatnych w wojsku

projekt w dniu 11 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-06-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-15 godz. 10:38


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie BIP w dniu 13.04.2010 r. i był procedowany jako projekt nowelizacji ww. rozporządzenia. Przesłany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 9 kwietnia br.


Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2010-06-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-14 godz. 10:10


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie utworzenia szkół podoficerskich

projekt w dniu 10 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2010-06-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-06-11 godz. 13:55

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i  żołnierzy pełniących służbę kandydacką

projekt w dniu 8 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-06-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-10 godz. 09:02


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej

projekt w dniu 9 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-06-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-10 godz. 08:58

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania do służby wojskowej osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej


projekt w dniu 9 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-06-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-10 godz. 08:56

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

projekt w dniu 8 czerwca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-06-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-09 godz. 11:12

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych


projekt w dniu 17 maja br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2010-05-17
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-06-07 godz. 14:37

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2010 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

projekt w dniu 21 maja br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-05-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-28 godz. 15:20

OZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

projekt w dniu 26 maja br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2010-05-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-26 godz. 08:50


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

projekt w dniu 19 maja br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-05-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-20 godz. 11:59


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy  Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

projekt w dniu 19 maja br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-05-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-20 godz. 11:57

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

projekt w dniu 19 maja br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-05-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-20 godz. 11:55


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie szczegółowych zasad pozyskiwania i rejestrowania oraz warunków udostępniania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęć satelitarnych


projekt w dniu 19 maja br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2010-05-19
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-19 godz. 10:20

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania  w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej

projekt w dniu 13 maja br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-05-07
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-05-14 godz. 13:35

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym i zagadnień z tym związanych projekt w dniu 4 maja br został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający:Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2010-05-04
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-05-10 godz. 08:54

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

projekt w dniu 15 kwietnia br został ponownie skierowany do uzgodnień międzyresortowych


Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-04-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-30 godz. 13:10


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

projekt w dniu 01 kwietnia 2010 r. został skierowany do uzgodnień  międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-04-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-30 godz. 12:05

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich

projekt w dniu 28 kwietnia 2010 r. został skierowany do uzgodnień  międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-04-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-29 godz. 09:26

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

projekt w dniu 28 kwietnia 2010 r. został skierowany do uzgodnień  międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-04-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-29 godz. 09:28

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń
projekt w dniu 27 kwietnia br został ponownie skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-04-27
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-29 godz. 09:15

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

projekt w dniu 21 kwietnia 2010 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-04-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-23 godz. 11:15


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

projekt w dniu 30 września 2009 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-04-20, godz. 13:00

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa


projekt w dniu 09 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2010-04-09
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-13, godz. 09:20


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

projekt w dniu 12 kwietnia br. został przekazany do  Stałego Komitetu Rady Ministrów

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-04-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-12 godz. 12:16


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową


projekt w dniu 02 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-04-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-09 godz. 08:27 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

projekt w dniu 02 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-04-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-09 godz. 08:25


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

projekt w dniu 02 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-04-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-09 godz. 08:20 


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

projekt w dniu 02 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-04-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-09 godz. 08:15


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie ćwiczeń wojskowych

projekt w dniu 08 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-04-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-09 godz. 08:10 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

projekt w dniu 06 kwietnia br. został ponownie skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-04-06
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-07 godz. 09:25


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych oraz dla byłych żołnierzy niezawodowych

projekt w dniu 02 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2010-04-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-06 godz. 07:28


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

projekt w dniu 23 marca br. został przyjęty przez RM

Wytwarzający/Odpowiadający:
Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2010-04-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-02 godz. 07:25


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

projekt w dniu 01 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2010-04-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-02 godz. 07:20


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

projekt w dniu 01 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2010-04-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-04-02 godz. 07:15


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

projekt w dniu 16 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2010-03-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-18 godz. 12:35


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

projekt w dniu 16 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2010-03-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-18 godz. 12:35


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

projekt w dniu 16 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2010-03-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-18 godz. 12:35


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

projekt w dniu 16 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2010-03-08
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-18 godz. 12:35


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

projekt w dniu 17 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-03-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-18 godz. 12:25


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

projekt w dniu 17 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-03-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-18 godz. 12:25


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym

projekt w dniu 17 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-03-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-18 godz. 12:25


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  w sprawie wynagrodzenia Prezesa i zastępców Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

projekt w dniu 17 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-03-17
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-18 godz. 12:25


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

projekt w dniu 17 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

załacznik

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-03-17
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-03-17 godz. 14:15

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

projekt w dniu 10 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-03-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-11 godz. 08:37

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

projekt w dniu 10 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-03-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-11 godz. 08:35

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń projekt w dniu 10 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-03-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-11 godz. 08:28

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

projekt w dniu 10 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-03-10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-11 godz. 08:23


USTAWA o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

projekt w dniu 11 marca br. został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów


Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Mosakowska
Czas wytworzenia: 2010-03-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-09 godz. 10:17
Ostatnia zamiana: 2010-03-15 godz. 07:40 /zamieszczono informację o przyjęciu projektu przez Komitet RM/

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony


projekt w dniu 5 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-03-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-08 godz. 11.55


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej


projekt w dniu 5 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Walewska
Czas wytworzenia: 2010-03-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-08 godz. 11.50


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

projekt w dniu 04 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-03-04
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-03-05 godz. 13.10


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych

projekt w dniu 05 marca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2010-03-05
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-03-05 godz. 12.50


USTAWA o zmianie ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

projekt w dniu 25 lutego br. został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, którego posiedzenie odbędzie się dnia 04.03.2010 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2010-02-25
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-03-03 godz. 13:11


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

projekt w dniu 25 lutego br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2010-02-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-02-26 godz. 12.17


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

projekt w dniu 25 lutego br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2009-12-22
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-02-26 godz. 12.15


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i  wojskowych komend uzupełnień


projekt w dniu 16 lutego br. został
skierowany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2010-02-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-02-16 godz. 11:10


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

projekt w dniu 15 lutego br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-02-15
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-02-16 godz. 11:02


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

projekt w dniu 11 lutego br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Kulikowski
Czas wytworzenia: 2010-02-11
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-02-11


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

projekt w dniu 10 lutego br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2010-02-10
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-02-10


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i  wojskowych komend uzupełnień

projekt w dniu 02 lutego br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ignerowicz-Malczyk
Czas wytworzenia: 2010-01-28
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-02 godz. 09:03


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

projekt w dniu 28 stycznia br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2010-01-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-29 godz. 08:27


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

projekt w dniu 28 stycznia br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Sitarska
Czas wytworzenia: 2010-01-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-279godz. 08:25


USTAWA o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

projekt w dniu 25 stycznia br. został skierowanydo rozpatrzenia przez Radę Ministrów

Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Polak
Czas wytworzenia: 2010-01-25
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-27 godz. 09:55


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

projekt w dniu 21 stycznia br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-01-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-21 godz. 09:12


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

projekt w dniu 12 stycznia br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych.

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-01-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-13 godz. 09:06


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

projekt w dniu 12 stycznia br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych.

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Ciółkowska
Czas wytworzenia: 2010-01-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-13 godz. 09:07


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2010-01-11
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-12 godz. 12:50


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Sadowska
Czas wytworzenia: 2010-01-12
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-12 godz. 12:00


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie warunków i trybu przyznawania żołnierzom zawodowym dodatku za rozłąkę, zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem, zwrotu kosztów przejazdu raz w miesiącu do miejsca zamieszkania małżonka lub dzieci oraz szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostające na ich utrzymaniu z innych świadczeń socjalno-bytowych

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Górzyński
Czas wytworzenia: 2009-12-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-05 godz. 09:30