Inne

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, ul. Rydla 19, 30-901 Kraków

ogłasza przetarg na ochronę fizyczna osób i mienia oraz dozór obiektów WSzW w Krakowie w całodobowym systemie zmianowym

Nr referencyjny:
8/2009
Termin składania ofert:
06.01.2010 r., godz. 11:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Krzysztof Kondrat
Czas wytworzenia: 2009-12-28
Udostępniający: Bezta Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-12-29, 12:54 
Ostatnia zmiana:
2010-01-07, 15:29 /dodano:ogłoszenie o wyniku postępowania/


Dom Żołnierza Polskiego, ul. Stefana Banacha 2, 02-097 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę wprowadzania danych - konwersji kartkowych katalogów bibliotecznych
Nr referencyjny: ZP-13/2009
Termin składania ofert: 28.12.2009 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra CHLEWICKA
Czas wytworzenia: 2009-12-18, godz. 15:30
Udostępniający: Janusz GÓRSKI
Czas udostępnienia: 2009-12-18, 17:06

Dom Żołnierza Polskiego, ul. Stefana Banacha 2, 02-097 Warszawa
ogłasza przetarg na usługę digitalizacji wybranych zbiorów bibliotecznych
Nr referencyjny: ZP-12/2009
Termin składania ofert: 28.12.2009 r., godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra CHLEWICKA
Czas wytworzenia: 2009-12-17, godz. 14:05
Udostępniający: Janusz GÓRSKI
Czas udostępnienia: 2009-12-17, 15:33

Dom Żołnierza Polskiego, ul. Stefana Banacha 2, 02-097 Warszawa
ogłasza przetarg na zakup i dostawę papieru
Nr referencyjny:
ZP-11/2009
Termin składania ofert:
22.12.2009 r., godz. 09:00 Wytwarzający/Odpowiadający: Radomir Korsak
Czas wytworzenia: 2009-12-14, godz. 13:50
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-12-14, 14:55

Dom Żołnierza Polskiego, ul. Stefana Banacha 2, 02-097 Warszawa ogłosza przetarg na usługę digitalizacji wybranych zbiorów bibliotecznych
N
r referencyjny: ZP-9/2009,
Termin składania ofert: 17.12.2009 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Radomir Korsak
Czas wytworzenia: 2009-12-09
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2009-12-09, 15:39

Dom Żołnierza Polskiego, ul. Stefana Banacha 2, 02-097 Warszawa
ogłosza przetarg na usługę wprowadzania danych - konwersji kartkowych katalogów bibliotecznych
Nr referencyjny: ZP-8/2009

Termin składania ofert: 17.12.2009 r., godz. 09:30
Wytwarzający/Odpowiadający: Radomir Korsak
Czas wytworzenia: 2009-12-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-12-08, 12:10


Redakcja Wojskowa z siedzibą w Warszawie, 03-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie 97
ogłasza przetarg nieograniczony na usługi konfekcjonowania i doręczania tytułów  wydawnictw Redakcji Wojskowej

Numer referencyjny:
223373-2009
Termin składania ofert:
04 grudnia 2009 r., godz. 10:30
Wytwarzający: Dorota Sypniewska
Czas wytworzenia: 2009-11-27, godz. 08.12
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2009-11-27, 12:09

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.,  Ul. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań
ogłaszają przetarg na:

1.
Modernizację przyrządu obserwacyjnego TNPO-170 do wersji OPO-170F (z filtrem absorbującym światło laserowe).
2. Modernizację przyrządu obserwacyjnego TNP-350B do wersji OPO-350F (z optycznym filtrem absorbującym światło laserowe)
Nr referencyjny:
03/2009
Termin składania ofert:
3 grudnia 2009 r.,godz. 10:00
Wytwarzający: Janusz Potocki, Elżbieta Wawrzynkiewicz  
Czas wytworzenia: 2009-11-25, godz. 13.00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-11-25, 14:28
Ostatnia zmiana:
2009-12-04, 15:04 /dodano informację o wyniku postępowania/

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.,  Ul. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań
ogłaszają przetarg na modernizację celownika 1PN22M do wersji 1PN22MZ (według zatwierdzonej przez DPZ MON dokumentacji PCO S.A.-99/WT-125)lub wersji 1PN22M2-M (według zatwierdzonej przez DPZ MON dokumentacji WT-131-1254-0000-01)
Nr referencyjny:02/2009
Termin składania ofert: 3 grudnia 2009 r.,godz. 10:00
Wytwarzający: Janusz Potocki, Elżbieta Wawrzynkiewicz  
Czas wytworzenia: 2009-11-25, godz. 13.00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-11-25, 14:25
Ostatnia zmiana: 2009-12-04, 15:05 /dodano informację o wyniku postępowania/

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.,  Ul. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań
ogłaszają przetarg na modernizację noktowizora TKN-3B do wersji TKN-3Z (według zatwierdzonej przez DPZ MON dokumentacji PCO S.A.-99/WT-126) lub TKN-3M (według zatwierdzonej przez DPZ MON dokumentacji WT-131-1253-0000-01)
Nr referencyjny:01/2009
Termin składania ofert: 3 grudnia 2009 r.,godz. 10:00

Wytwarzający: Janusz Potocki, Elżbieta Wawrzynkiewicz  
Czas wytworzenia: 2009-11-25, godz. 13.00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-11-25, 13:35
Ostatnia zmiana:
2009-12-04, 15:06 /dodano informację o wyniku postępowania/


Dom Żołnierza Polskiego, ul. Stefana Banacha 2, 02-097 Warszawa
ogłosza przetarg na dostawę sprzętu nagłośnieniowego (mikrofony, odbiorniki, anteny) oraz skrzyń transportowych
Nr referencyjny: ZP-7/2009   

Wytwarzający: Radomir Korsak
Czas wytworzenia: 2009-11-24
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-11-25, 10:05
Ostatnia zmiana: 2009-12-03 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
zaproszenie do negocjacji: remont wynikowy radiostacji HARRIS (FALCON I i II)
Nr referencyjny: 30/LSMiT/2009

Wytwarzający/Odpowiadający: Arkadiusz Słodyński
Czas wytworzenia: 2009-11-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-11-23., godz. 14.33


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
zaproszenie do negocjacji: dotyczy remontu namiernika typu R-359 M
Nr referencyjny: 28/LSMiT/2009

Wytwarzający/Odpowiadający: Edward Oracz
Czas wytworzenia: 2009-11-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-11-23., godz. 14.28


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
zaproszenie do negocjacji: dotyczy remontu awaryjnego sprzętu łączności w tym usługi przywracające parametry techniczne WD typu IRYS 2000 oraz remont sprzętu rozpoznania, WE, informatyki i łączności w tym remontu WD typu IRYS 2000
Nr referencyjny: 31/LSMiT/2009

Wytwarzający/Odpowiadający: Arkadiusz Słodyński  
Czas wytworzenia: 2009-11-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-11-23., godz. 14.17


Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3 w Dęblinie, Lotnisko 08-521 Dęblin
ogłaszają przetarg na zakup silników TW3-117 M;W
Nr referencyjny:  12/8/UZ/2009
Termin składania ofert: 12.11.2009 r., godz. 12:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Korzeniewska
Czas wytworzenia: 2009-11-02, 13:43:00
Udostępniający: Katarzyna Berdychowska

Czas udostępnienia: 2009-11-02., godz. 14.10


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
zaproszenie do negocjacji: postępowanie na naprawę kontenera AKS 10 – B1
Nr referencyjny: 26/LSMiT/2009

Wytwarzający/Odpowiadający: Artur Połczyński, (w sprawach przedmiotu zamówienia Roman Kułaga)
Czas wytworzenia: 2009-10-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-11-02., godz. 08.35


Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki
ogłasza przetarg na dostawę kamizelek taktycznych z możliwością montażu wkładów balistycznych
Termin składania ofert: 09.11.2009 r., godz. 9.00
Nr referencyjny: 4/ZP/PN/09

Wytwarzający/Odpowiadający: Kinga Ulicka
Czas wytworzenia:2009-10-29
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2009-10-29., godz. 12.32


12 Terenowy Oddział Lotniskowy,00-911 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 28A
ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 51099 Mińsk Mazowiecki "Remont asfaltobetonowego ścieku nawierzchni DS"
Nr referencyjny: 25/U/2009
Termin składania ofert: 10.11.2009 r.,godz.: 10:00


Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-10-21., godz. 15:15


2 Okregowe Warsztaty Techniczne w Jastrzębiu,46 - 100 Namysłów
ogłoszają przetarg na remont kamizelek kuloodpornych OLV oraz KLV
Nr referencyjny: 126/2009
Termin składania ofert: 29.10.2009 r., godz. 10:00

Wytwarzający: p. Renata Piórkowska
Czas wytworzenia: 2009-10-21, godz. 10.00
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-10-21, godz. 11.15


2 Okregowe Warsztaty Techniczne w Jastrzębiu,46 - 100 Namysłów
ogłoszają przetarg na wykonanie Remont optoelektronicznych urzadzeń uzbrojenia pokładowego czołgów T-72, PT-91
Termin składania ofert:
16.10.2009 r., godz. 10:00
Nr referencyjny:
117/2009

Wytwarzający: p. Renata Piórkowska
Czas wytworzenia: 2009-10-08, godz. 11.00
Udostepniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-10-08, godz. 12.35


2 Okregowe Warsztaty Techniczne w Jastrzębiu,46 - 100 Namysłów
ogłoszają przetarg na wykonanie remontu kamizelek kuloodpornych KLV
Termin składania ofert: 16.10.2009 r., godz. 11:00
Nr referencyjny: 118/2009 

 


Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki
ogłasza przetarg na dostawę sprzętu policyjnego
Termin składania ofert: 19.10.2009 r., godz. 9.00
Nr referencyjny: 3/ZP/PN/09

 


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
zaproszenie do negocjacji: remont modułów, bloków do radiostacji rodziny  PR4G (TRC/RRC-9200, 9500)
Nr referencyjny: 22/LSMiT/2009


12 Terenowy Oddział Lotniskowy,00-911 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 28A 
ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 51099 Mińsk Mazowiecki „Remont asfaltobetonowego ścieku nawierzchni DS”
Termin składania ofert: 16.10.2009 r., godz.11:00


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
zaproszenie do negocjacji, dotyczące remontu podzespołów systemów mini BSR Orbiter
Nr referencyjny: 21/LSMiT/2009


4 Okręgowe Warsztaty Techniczne, ul. Wojska Polskiego 24, 37-710 Żurawica
ogłaszają przetarg na dostawę platform hakowych do transportu materiałów sypkich, do transportu pojazdów gąsienicowych i FLATRACK
Nr referencyjny: ZU-15/2009
Termin składania ofert:  12.10.2009 r., godz. 10.00 


2 Okręgowe Warsztaty Techniczne w Jastrzębiu, 46-100 Namysłów
ogłaszają przetarg na remont kamizelek kuloodpornych  typ  OLV oraz KLV
CPV:5080000–0; 50830000-2; 18131100–7
Nr referencyjny: 114/2009
Termin składania ofert: 02.10.2009 r., godz. 11.00


Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 w Dęblinie, Lotnisko 08-530 Dęblin
zapraszają do składania ofert na remont główny agregatów do silników TW3-117
Nr referencyjny postępowania: 11/7/UZ/2009
Termin składania ofert:  22.09.2009 r. , godz. 12.00

<![endif]>


Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 w Dęblinie, Lotnisko 08-530 Dęblin
zapraszają do składania ofert na zakup części zamiennych do remontu silników TW3-117Nr referencyjny postępowania: 10/6/UZ/2009
Termin składania ofert:  14.09.2009 r. , godz. 12.00


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
ogłaszają przetarg na remont urządzeń łączności i osprzętu antenowego z dwóch radionamierników R-359M zamontowanych na samochodach STAR 266 w nadwoziach typu SARNA
Nr referencyjny: 18/LSMiT/2009
Termin składania ofert: 27.08.2009 r. godz. 10.00 


Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia zaprasza do składania ofert na remont silnika M-520  wymiana tłoka i tulei na ORP Piorun.
Nr referencyjny postępowania: 2/U/KPW/STO/2009
Termin składania ofert: 24.08.2009 r. godz. 08:30


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
ogłaszają przetarg na naprawy instalacji światłowodowej i elektrycznej RWŁC-10/T oraz dostawy wyposażenia aparatowni RWŁC (załacznik nr 2) oraz warunki przetargu dotyczącego naprawy instalacji światłowodowej i elektrycznej RWŁC-10/T oraz dostawy wyposażenia aparatowni RWŁC (załacznik nr 3)
Nr referencyjny: 9/LSMiT/


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
ogłoszenie o wysłaniu zaproszenia dotyczące napraw awaryjnych radiostacji rodziny PR4G
Nr referencyjny: 13/LSMiT/2009

 

 


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
ogłaszają przetarg na zakup części zamiennych do systemów mini BSR Orbiter
Nr referencyjny: 17/LSMiT/2009
Termin składania ofert: 17.08.2009 r. godz. 10:00  


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnicazaproszenie do negocjacji Dyrektora  Wojskowych Zakładów Łączności nr 2 S.A. w Czernicy.


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
 zaproszenie do negocjacji, dotyczące szkolenia specjalistów obsługowo-remontowych „Mechanicy łączności KTO ROSOMAK”
Nr referencyjny: 12/LSMiT/2009


12 Terenowy Oddział Lotniskowy,00-911 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 28Aogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 51085 Mińsk Mazowiecki "Remont płaszczyzny prób silników"
Termin składania ofert: 26.08.2009 r., godz.10:00


Służba Wywiadu Wojskowego, al. Niepodległości 243, 00-909 Warszawa zaprasza do składania ofert na: zakup i dostawę radiotelefonów wraz z akcesoriami, systemami antenowymi i oprogramowaniem specjalistycznym
Nr referencyjny postępowania: SWW/ZP-13/BFL/2009
Termin składania ofert: 24.08.2009 r., godz. 11:00


Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu, ul.Steyera 28,72-600 Świnoujście
zaprasza do składania ofert na remont awaryjny dokowy oraz wykonanie nowych śrub napędowych dla TRB 642
Nr referencyjny postępowania: KPW/01/TO/PRZ/2009
Termin składania ofert: 04.08.2009 r., godz. 09:30


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnicazaproszenie do negocjacji, dotyczy naprawy awaryjnej radiostacji rodziny PR4G
Nr referencyjny: 9/LSMiT/2009


2 Okręgowe Warsztaty Techniczne, 46-100 Namysłówogłaszają przetarg na remont  systemu wieżowego HITFIST 30mm  KTO ROSOMAK – CPV – 50842000-9
Nr referencyjny: 76/2009
Termin składania ofert:  30.07.2009 r. , godz. 10.00 


12 Terenowy Oddział Lotniskowy,00-911 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 28A
ogłasza przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania 51135 Łask „Budowa punktów uziemienia na płaszczyźnie postoju samolotów”.
Termin składania ofert: 16.07.2009 r., godz.10:00


12 Terenowy Oddział Lotniskowy,00-911 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 28A
ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 51573 Radom „Remont płaszczyzny PPS - 2”.
Termin składania ofert: 27.07.2009 r., godz.10:00


Służba Wywiadu Wojskowego, al. Niepodległości 243, 00-909 Warszawa
zaprasza do składania ofert na zakup komputerów przenośnych w wykonaniu specjalnym o wysokim poziomie zabezpieczeń w liczbie 5 sztuk, zestawów komputerowych w wykonaniu specjalnym w liczbie 4 kompletów, szaf antyemisyjnych z wyposażeniem w liczbie 5 kompletów.
Nr referencyjny: SWW/ZP-9/BFL/2009
Termin składania ofert: 18.08.2009 r., godz. 11.00


Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 w Dęblinie, Lotnisko 08-530 Dęblin
zapraszają do składania ofert na dostawę paliwa lotniczego Jet A-1 wg NO-91-A258-4:2006
Nr referencyjny postępowania: 9/5/UZ/2009
Termin składania ofert:  01.07.2009 r. , godz. 12.00


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
ogłaszają przetarg na konserwację i naprawy awaryjne radiostacji serii FALCON I i II
Nr referencyjny: 3/LSMiT/2009
Termin składania ofert: 06.07.2009 r. godz. 10:00


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
zaproszenie do negocjacji, dotyczy naprawy awaryjnej radiostacji rodziny PR4G 


Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdyniazaprasza do składania ofert na remont dokowy okrętu ORP ORKAN.
Nr referencyjny postępowania: 1/U/KPW/STO/2009
Termin składania ofert: 30.06.2009 r., godz. 08:30


1 Baza Materiałowo-Techniczna, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń
ogłasza przetarg na serwisowanie pogwarancyjne urządzeń ILS typu AN-420
Nr referencyjny: U/26/IW/09/B
Termin składania ofert: 06.07.2009 r. godz. 10:30


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
zaproszenie do negocjacji, dotyczy szkolenia specjalistów obsługowo – remontowych napraw i diagnostyki radiostacji PR4G (RRC 9310, RRC 9210)


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnicazapraszają do składania ofert na naprawę instalacji światłowodowej i elektrycznej RWŁC-10/T oraz dostawę wyposażenia aparatowni RWŁC
Nr referencyjny: 4/LSMiT/2009
Termin składania ofert: 25.06. 2009 r., godz. 10.00


Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
zaprasza do składania ofert na dostawę systemu ogniwa paliwowego PEM 6 kW pracującego niezależnie od powietrza
(pozycja 1.2 Planu badań prac rozwojowych i studyjnych na rok 2009 MON)
Nr referencyjny: 1/09Termin składania ofert: 22.06.2009r. godz. 09:00


Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 w Dęblinie, Lotnisko 08-530 Dęblin
zapraszają do składania ofert na dostawę paliwa lotniczego F-34 wg NO-91-A258-2
Nr referencyjny postępowania: 8/4/UZ/2009
Termin składania ofert: 09.06.2009 r. do godz. 12.00


9 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Obrońców Stalingradu 10, 66-600 Krosno Odrzańskie zapraszają  do składania ofert na dostawę Części zamiennych do pojazdów bojowych: WZT-2 i PT-91
Nr referencyjny: 27/2009
Termin składania ofert: 16.06.2009 r. godz. 13:00


1 Okręgowe Warsztaty Techniczne, ul. Czwartaków 1, 86 – 300 Grudziądz
zapraszają do składania ofert na wykonanie remontu głównego z modernizacją części artyleryjskiej BM-21 do WR40 „LANGUSTA”
Nr referencyjny: 1/2009/Uzbr.
Termin składania ofert: 19.05.2009 r., godz. 9.30


10 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Wileńska 14,56-400 Oleśnica
zaproszenie do negocjacji Dyrektora  Wojskowych Zakładów Łączności nr 2 S.A. w Czernicy.


12 Terenowy  Oddział  Lotniskowy w Warszawie, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 28AOpracowanie programu inwestycji II etapu zadania 51074 Łask „Budowa warsztatów i garaży NOSP i TN”.
Termin składania ofert: 12.05.2009r. godz. 10.00


21 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul.Krakowska 11 B, 35-901  Rzeszów
ogłaszają przetarg na dostawę części zamiennych do BRDM-2 bez uzbrojenia i łączności
Nr referencyjny: 4/ZP/09
Termin składania ofert: 22.05.2009 r. godz. 11:00


Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 w Dęblinie, Lotnisko 08-530 Dęblin
zapraszają do składania ofert na zakup 3 szt. silników  TW3-117 III serii,  M ; W z wypracowanym resursem międzyremontowym
Nr referencyjny postępowania: 5/3/UZ/2009
Termin składania ofert: 26.02.2009 r. do godz. 12.00


Wojskowe Centrum Geograficzne, Al.Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
zaprasza do składania ofert na usługi spedycyjne materiałów geograficznych.
Termin składania ofert: 18 lutego 2009 r. ,godz. 12.00.
Nr referencyjny: WCG/1/PN/D/2009  

·         załącznik nr 1

·         załącznik nr 2

·         załącznik nr 3

·         załącznik nr 4

·         załącznik nr 5

·         załącznik nr 6


Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 w Dęblinie, Lotnisko 08-530 Dęblin zapraszają do składania ofert na zakup łożysk do remontu silników TW3-117Nr referencyjny postępowania: 3/2/UZ/2009
Termin składania ofert: 02.02.2009 r. do godz. 12.00


Dom Żołnierza Polskiego, ul. Stefana Banacha 2, 02-097 Warszawa
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na hotelarskie usługi noclegowe świadczone na terenie Warszawy 
Nr referencyjny: ZP-2/2009    

·            ogłoszenie  


 Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 w Dęblinie, Lotnisko 08-530 Dęblin
zapraszają do składania ofert na remont główny agregatów do silników TW3-117
Nr referencyjny postępowania: 2/1/UZ/2009
Termin składania ofert: 30.01.2009 r. do godz. 12.00 


Dom Żołnierza Polskiego, ul. Stefana Banacha 2, 02-097 Warszawa
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na hotelarskie usługi noclegowe świadczone na terenie Warszawy
Nr referencyjny: ZP-1/2009

·         ogłoszenie