Kierownictwo MON
Minister Obrony Narodowej
Tomasz SIEMONIAK

Sekretarz Stanu
Czesław MROCZEK

Podsekretarz Stanu
Maciej JANKOWSKI
 

Podsekretarz Stanu
Robert KUPIECKI

Podsekretarz Stanu
Beata OCZKOWICZ


Dyrektor Generalny MON
Piotr Lis


Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej
Vacat


Gabinet Polityczny Ministra Obrony Narodowej
  • Renata Monika Królak  
  • Beata Hajduk
  • Bogdan Marczewski
Informacje o pracownikach Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej
(zgodnie z przepisami art. 39a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.)

Dyrektor Departamentu Administracyjnego
Sebastian SZAŁADZIŃSKI

Dyrektor Departamentu Budżetowego

Dyrektor Departamentu Infrastruktury 
Zbigniew Głowienka


Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
dr inż. Stanisław WALICKI

Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
gen. bryg. Włodzimierz Nowak

Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego
kmdr Janusz Walczak
Dyrektor Departamentu Prawnego
płk Mariusz TOMASZEWSKI

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
gen. bryg. Sławomir Wojciechowski

Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
płk Lech DRAB

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
płk Jerzy Gutowski


***

Dyrektor Biura – Przewodniczący Konwentu Dziekanów
płk Marian BABUŚKA
00-909 Warszawa, ul. Banacha 2
tel.  (22) 682 47 34, fax 682 47 44; tel. kom. 601 398 996
email: marianb58@o2.pl

Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP - Pełnomocnik Ministra ON ds. Wojskowej Służby Kobiet
Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP 
kmdr Bożena  SZUBIŃSKA
00-909 Warszawa, ul. Banacha 2
tel.  (22) 687 42 03, fax 682 47 44; tel. kom. 602 431 894
email:
b.szubinska@wp.mil.pl

Dyrektor Biura ds. Procedur Antykorupcyjnych
Marcin SZAŁADZIŃSKI
tel.  (22) 687 11 53, 687 07 36, fax  687 12 58

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej
ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych

gen. dyw. w st. spocz. pil. Henryk PIETRZAK
tel. (22) 687 43 50, fax 687 41 50

Dyrektor Biura Skarg i Wniosków

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego
Jolanta Wasiak

***


Służba Wywiadu Wojskowego
gen. bryg. Radosław  Kujawa
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
płk Piotr PYTEL


 
***

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP
gen. dyw. Anatol Jerzy WOJTAN

Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP
Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP
gen. bryg. Jan Dziedzic

Zarząd Organizacji i Uzupełnień (P1)
gen. bryg. Krzysztof DOMŻALSKI

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych (P2)
gen. dyw. Leszek SOCZEWICA

Zarząd Planowania Operacyjnego (P3)
gen. bryg. Krzysztof Motacki

Zarząd Planowania Logistyki (P4)
szef p.o. płk Karol ANDRZEJEWSKI

Zarząd Planowania Strategicznego (P5)

Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności (P6)
gen. bryg. Józef NASIADKA

Zarząd Szkolenia (P7)
gen. bryg. Franciszek KOCHANOWSKI

Zarząd Planowania Rzeczowego (P8)
gen. bryg. Sławomir PĄCZEK

Biuro Koordynacyjne
płk Sławomir WIĘCKOWSKI


***


Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
gen. bryg. lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI

Szef Inspektoratu Uzbrojenia
gen. bryg. Sławomir SZCZEPANIAK

Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
płk Marek MALAWSKI

Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych
dr inż. Romuald Hoffmann

Narodowe Centrum Kryptologii
Radca Ministra Obrony Narodowej - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia Narodowego Centrum Kryptologii
gen. bryg. Krzysztof Bondaryk