Struktura i zadania MON

„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”.

art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

15 lipca 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło nową stronę Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mon.gov.pl

Zawartość tej witryny zawiera informacje archiwalne za wyjątkiem informacji dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych niezakończonych