Majątek MON :: Rejestr Zmian
data operacja nazwa dokonujący
2009-08-12
09:47:21
Utworzenie strony. Majątek MON administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz
2009-04-01
13:35:09
Usunięcie strony. Obowiązujące akty prawne regulujące tok służby i p administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz
2008-07-16
09:44:05
Utworzenie strony. Obowiązujące akty prawne regulujące tok służby i p administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz